Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-21
2015-04-30
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja i obsługa jednodniowej konferencji naukowej w ramach projektu Grant Plus (PO KL, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2) - DU-Z.272.33.2015
2015-04-20
2015-04-28
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa restauracyjna wraz z wynajmem sali podczas organizacji jednodniowej konferencji podsumowującej efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz perspektywy PROW 2014-2020
2015-04-17
2015-04-27
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Tłumaczenia pisemne na potrzeby RPO WD
2015-04-15
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zaprojektowanie oraz wykonanie uzupełniających robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Zobacz wiecej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - przetargi planowane

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wykonanie i dostawa 8 pojazdów szynowych z napędem spalinowym do realizacji przewozów pasażerskich.

Zobacz wiecej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-15
2015-04-23
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych dla Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego
2015-04-08
2015-04-16
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa hotelarsko - gastronomiczna z wynajmem sali konferencyjnej
2015-04-02
2015-04-14
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Świadczenie usług transportowych - DU-Z.272.24.2015
2015-03-31
2015-04-08
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja Pikniku promującego Fundusze Europejskie - DU-Z.272.23.2015
2015-03-30
2015-04-08
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa hotelowa wraz z wyżywieniem i udostępnieniem sali szkoleniowej związana z organizacją szkolenia wewnętrznego
2015-03-27
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wynajem zabudowanej powierzchni wystawienniczej 88 m2 na potrzeby udziału Województwa Dolnośląskiego w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 w Kielcach w dniach 10-12 kwietnia 2015 r
2015-03-20
2015-03-30
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja dwudniowego dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 4-5.12.2015r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 250 osób
2015-03-19
2015-03-30
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Druk periodyku Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska
2015-03-18
2015-03-26
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematyczych w województwie podlaskim dla przedstawicieli grup odnowy wsi, o tematyce tworzenia oferty turystycznej jako dodatkowego źródła dochodu mieszkańców terenów wiejskich oraz dotyczących zasad funkcjonowania wsi tematycznych
2015-03-12
2015-03-20
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja trzydniowej podróży studyjnej dla przedstawicieli grup odnowy wsi, o tematyce tworzenia oferty turystycznej jako dodatkowego źródła dochodu mieszkańców terenów wiejskich oraz dotyczących zasad funkcjonowania wsi tematycznych
2015-03-11
2015-03-19
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w woj. lubelskim dla przedstawicieli grup odnowy wsi, o tematyce tworzenia oferty turystycznej jako dodatkowego źródła dochodu mieszkańców terenów wiejskich oraz dotyczącej zasad tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce
2015-03-05
2015-03-13
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań realizowanych w ramach projektu Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - bezpieczne państwo współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2015-03-02
2015-03-11
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie działania - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów PROW 2007-2013 na Dolnym Śląsku - DU-Z.272.12.2015
2015-02-20
2015-03-02
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługi tłumaczeniowe na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Departamentu Rozwoju Regionalnego
2015-02-12
2015-02-20
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji do nieruchomości należących do wojewódzkiego zasobu nieruchomości.
2015-02-12
2015-02-23
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do uczestników projektu Grant Plus (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2)
2015-02-05
2015-02-13
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Opracowanie graficzne i wydrukowanie Kalendarza imprez kulinarnych Dolnego Śląska zawierającego informacje o imprezach odbywających się na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku nawiązujących do produktów tradycyjnych i regionalnych
2015-01-21
2015-01-29
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zakup usług programistycznych na rzecz i pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego, polegających na wytworzeniu aplikacji oraz komponentów stanowiących integralną całość.
2015-01-15
2015-01-23
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dostawa publikacji Miasto mądrej energii
2015-01-15
2015-01-23
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługi realizowane przez rzeczoznawcę majątkowego, polegające na wykonaniu operatów szacunkowych, które będą stanowić podstawę do określenia wartości opłaty za korzystanie z nieruchomości zajętych pod budowę Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w ramach projektu pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej

Zobacz wiecej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-04-24
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja trzydniowej podróży studyjnej dla przedstawicieli grup odnowy wsi, o tematyce tworzenia oferty turystycznej jako dodatkowego źródła dochodu mieszkańców terenów wiejskich oraz dotyczących zasad funkcjonowania wsi tematycznych
2015-04-22
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja czterodniowej podróży studyjnej do wsi tematycznych w woj. lubelskim dla przedstawicieli grup odnowy wsi, o tematyce tworzenia oferty turystycznej jako dodatkowego źródła dochodu mieszkańców terenów wiejskich oraz dotyczącej zasad tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce.
2015-04-17
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przeprowadzenie promocji Województwa Dolnośląskiego podczas cyklu imprez p.n Bike Maraton 2015, Jelenia Góra Trophy Maja Race 2015, Uphill Race Śnieżka 2015 oraz Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski 2015
2015-04-08
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do uczestników projektu Grant Plus (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2)
2015-04-07
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie działania - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów PROW 2007-2013 na Dolnym Śląsku - DU-Z.272.12.2015
2015-03-24
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Opracowanie graficzne i wydrukowanie Kalendarza imprez kulinarnych Dolnego Śląska zawierającego informacje o imprezach odbywających się na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku nawiązujących do produktów tradycyjnych i regionalnych
2015-03-23
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługi tłumaczeniowe na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Departamentu Rozwoju Regionalnego
2015-03-11
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługi realizowane przez rzeczoznawcę majątkowego, polegające na wykonaniu operatów szacunkowych, które będą stanowić podstawę do określenia wartości opłaty za korzystanie z nieruchomości zajętych pod budowę Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w ramach projektu pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
2015-03-06
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zakup usług programistycznych na rzecz i pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego, polegających na wytworzeniu aplikacji oraz komponentów stanowiących integralną całość.
2015-02-18
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Świadczenie usługi przeprowadzenia działań promocyjnych na rzecz Zamawiającego, w ramach świadczeń partnerskich akcji Gazety Wrocławskiej Plebiscyt i Bal sportowca.
2015-02-06
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dostawa publikacji Miasto mądrej energii
2015-01-28
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wynajęcie powierzchni wystawienniczej wraz z zabudową stoiska o powierzchni 41 m2 na Międzynarodowych Targach Rolno - Spożywczych INTERNATIONALE GRÜNE WOCHE 2015
2015-01-14
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Współorganizację targów turystycznych we Wrocławiu.
2014-12-29
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego DU-Z.272.135.2014
2014-12-23
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
2014-12-22
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego świadczenie usługi cateringowej na potrzeby spotkania realizowanego w ramach projektu Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych - bezpieczne państwo,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-12-19
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Działania promujące usługi sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie dolnośląskimprodukcja spotu radiowego i jego emisja w dwóch stacjach radiowych oraz publikacja ogłoszeń prasowych
2014-11-24
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dostawa do siedziby Zamawiającego kalendarzy książkowych na rok 2015, które zostaną wykorzystane jako materiał informacyjno-promocyjny Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 - DU-Z.272.129.2014
2014-11-21
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa wynajmu sali konferencyjnej oraz sal szkoleniowych wraz z usługą gastronomiczną w ramach projektu Wdrażanie Czechy 2014
2014-11-19
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą hotelowo - gastronomiczną.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.