eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wykonanie i dostawa 8 pojazdów szynowych z napędem spalinowym do realizacji przewozów pasażerskich.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-15
2016-06-23
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zapewnienie sprzętu i urządzeń na potrzeby organizacji wydarzeń targowo-wystawienniczych
2016-06-08
2016-06-16
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Opracowanie 22 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa dolnośląskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k
2016-04-29
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Odbiór ścieków opadowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych, dróg oraz parkingów na terenie Gminy Wrocław.
2016-04-25
2016-05-04
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja dwóch podróży studyjnych do wsi tematycznych w woj. lubelskim dla przedstawicieli grup odnowy wsi i samorządów lokalnych nr DU-Z.272.36.2016
2016-04-19
2016-04-27
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Opracowanie 35 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa dolnośląskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k
2016-04-15
2016-04-26
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zapewnienie sprzętu i urządzeń na potrzeby organizacji wydarzeń targowo - wystawienniczych DU-Z.272.35.2016
2016-04-15
2016-04-28
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Podatek od towarów i usług w kontekście kwalifikowalności w projektach dofinansowanych z EFRR i EFS dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - DU-Z.272.37.2016
2016-04-08
2016-04-19
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020 - DU-Z.272.29.2016
2016-03-31
2016-04-08
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz zadań bieżących
2016-03-21
2016-03-30
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Tłumaczenia pisemne na potrzeby RPO WD
2016-03-16
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zaprojektowanie oraz wykonanie uzupełniających robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (etap II) .
2016-03-03
2016-03-11
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - DU-Z.272.15.2016
2016-03-02
2016-03-17
Wrocław roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wykonanie robót budowlano-montażowych, mających na celu odtworzenie Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej po dewastacji
2016-02-25
2016-03-07
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przygotowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych na potrzeby RPO WD 2014-2020 DU-Z.272.13.2016
2016-02-24
2016-03-03
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa cateringowa podczas spotkań informacyjnych i warsztatów, w tym m.in. w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL DU-Z.272.10.2016
2016-02-24
2016-03-03
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Opracowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa kalendarza imprez kulinarnych Dolnego Śląska
2016-02-19
2016-02-29
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości należących do wojewódzkiego zasobu nieruchomości
2016-02-02
2016-02-10
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji do nieruchomości należących do wojewódzkiego zasobu nieruchomości
2015-12-04
2015-12-14
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zakup licencji na oprogramowanie, stanowiący rozbudowę istniejącej infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
2015-12-03
2015-12-11
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Świadczenie usług gastronomicznych - obiadów/kolacji i przerw kawowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-20
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych na potrzeby realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz zadań bieżących
2016-06-17
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Podatek od towarów i usług w kontekście kwalifikowalności w projektach dofinansowanych z EFRR i EFS dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - DU-Z.272.37.2016
2016-06-15
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020 - DU-Z.272.29.2016
2016-06-14
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Opracowanie 35 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1 10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa dolnośląskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k
2016-06-06
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zapewnienie sprzętu i urządzeń na potrzeby organizacji wydarzeń targowo - wystawienniczych DU-Z.272.35.2016
2016-05-19
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Odbiór ścieków opadowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych, dróg oraz parkingów na terenie Gminy Wrocław
2016-05-13
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Prowadzenie 21 spraw przed WSA we Wrocławiu - DU-Z.272.34.2016
2016-05-12
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Tłumaczenia pisemne na potrzeby RPO WD
2016-05-11
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - DU-Z.272.15.2016
2016-05-04
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wykonanie robót budowlano-montażowych, mających na celu odtworzenie Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej po dewastacji
2016-04-28
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przygotowanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych na potrzeby RPO WD 2014-2020 DU-Z.272.13.2016
2016-04-26
brak danych
Wrocław Roboty budowlane Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zaprojektowanie oraz wykonanie uzupełniających robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (etap II)
2016-04-14
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Opracowanie graficzne, wydrukowanie i dostawa kalendarza imprez kulinarnych Dolnego Śląska
2016-04-13
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa cateringowa podczas spotkań informacyjnych i warsztatów, w tym m.in. w ramach Programu Interreg V-A RCz-PL DU-Z.272.10.2016
2016-04-06
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji do nieruchomości należących do wojewódzkiego zasobu nieruchomości.
2016-04-04
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości należących do wojewódzkiego zasobu nieruchomości
2016-02-09
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Publikacje promujące Dolny Śląsk w autorskim dodatku redakcyjnym Nasz Region - DU-Z.272.6.2016
2016-01-20
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 (Dz. U. z roku 2012 poz. 526).
2016-01-12
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zakup licencji na oprogramowanie, stanowiący rozbudowę istniejącej infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
2016-01-12
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zakup licencji na oprogramowanie, stanowiący rozbudowę istniejącej infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.