eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - przetargiUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-17
2015-11-25
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Opracowanie, wykonanie i dostawa kalendarzy na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-03-15
brak danych
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wykonanie i dostawa 8 pojazdów szynowych z napędem spalinowym do realizacji przewozów pasażerskich.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-06
2015-11-16
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Ustawa o systemie oświaty - aktualny stan prawny, w tym ostatnie zmiany dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - DU-Z.272.114.2015
2015-11-05
2015-11-13
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Aktualizacja strategii komunikacji wizerunkowej województwa dolnośląskiego
2015-11-05
2015-11-16
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych. DU-Z.272.113.2015
2015-11-03
2015-11-12
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Świadczenie usług cateringowych na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska
2015-11-02
2015-11-10
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wykonanie obrendowania oraz dostawa materiałów promocyjnych
2015-10-22
2015-11-02
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dostawa folderu informacyjno-promocyjnego oraz materiałów informacyjno-metodycznych
2015-10-22
2015-10-29
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa cateringowa wraz z wynajmem sali podczas organizacji dwóch jednodniowych warsztatów szkoleniowych dla beneficjentów PROW 2014-2020 (nr DU-Z.272.106.2015)
2015-10-19
2015-10-27
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przeprowadzenie trzech jednodniowych szkoleń zamkniętych pn. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych po ostatnich nowelizacjach ustawy Prawo budowlane, Pomoc de minimis, interpretacja sprawozdania finansowego, Tworzenie Biznes planów DU-Z.272.108.2015
2015-10-09
2015-10-16
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w zakresie spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 (Dz. U. z roku 2012 poz. 526)
2015-10-09
2015-10-19
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Świadczenie usług transportowych na potrzeby UMWD w kraju i za granicą - DU-Z.272.104.2015
2015-10-06
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługi realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego przez rzeczoznawcę majątkowego, mające na celu weryfikację i wykonanie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do określenia wartości służebności przesyłu dla nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod budowę Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w ramach projektu pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
2015-10-06
2015-10-14
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa cateringowa podczas 4 warsztatów w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A RCz-RP
2015-10-05
2015-10-14
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego usługa cateringowa
2015-09-30
2015-10-08
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa restauracyjna wraz z wynajmem sali podczas organizacji jednodniowej uroczystej konferencji inaugurującej rozpoczęcie wdrażania działań delegowanych - DU-Z.272.97.2015
2015-09-22
2015-10-02
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, DU-Z.272.93.2015
2015-09-18
2015-09-24
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa dostarczenia i montażu i demontażu hali namiotowej dla 400 osób wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji finału konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2015
2015-09-03
2015-09-11
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wykonanie informatora Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
2015-09-03
2015-09-11
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Druk i dostawa 6 000 folderów promujących Dolny Śląsk
2015-08-28
2015-09-07
Wrocław dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dostawa obrendowanych materiałów promocyjnych RPO WD
2015-08-24
2015-09-01
Wrocław usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wynajem, transport, montaż oraz demontaż trzydziestu domków wystawienniczych oraz zapewnienie 5 przenośnych toalet

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-17
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa cateringowa podczas 4 warsztatów w ramach Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A RCz-RP (nr DU-Z.272.101.2015)
2015-11-10
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Świadczenie usług transportowych na potrzeby UMWD w kraju i za granicą - DU-Z.272.104.2015
2015-11-02
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługi realizowane w ramach zamówienia uzupełniającego przez rzeczoznawcę majątkowego, mające na celu weryfikację i wykonanie operatów szacunkowych stanowiących podstawę do określenia wartości służebności przesyłu dla nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod budowę Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w ramach projektu pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
2015-10-28
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, DU-Z.272.93.2015
2015-10-28
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa restauracyjna wraz z wynajmem sali podczas organizacji jednodniowej uroczystej konferencji inaugurującej rozpoczęcie wdrażania działań delegowanych - DU-Z.272.97.2015
2015-10-23
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Publikacja w Gazecie Wrocławskiej autorskiego dodatku redakcyjnego pod nazwą Nasz region, poświęconego w całości promocji Samorządu Województwa Dolnośląskiego z okazji Święta Województwa
2015-10-15
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługi o charakterze czynności starannego działania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, realizowanych przez Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej
2015-10-13
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wykonanie informatora Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.
2015-10-12
brak danych
Wrocław Dostawy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Dostawa obrendowanych materiałów promocyjnych RPO WD
2015-10-09
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Usługa dostarczenia i montażu i demontażu hali namiotowej dla 400 osób wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji finału konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2015
2015-10-08
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Promocja województwa dolnośląskiego podczas projektu HealthySelfie skierowanego do mieszkańców Dolnego Śląska w okresie od 01.10.2015 r. do 06.11.2015 r.
2015-10-07
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zorganizowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych Województwa Dolnośląskiego podczas przygotowania i organizacji Międzynarodowego Turnieju o Puchar Mieczysława Łopatki
2015-10-06
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wynajem zabudowanej standardowo powierzchni wystawienniczej 56 m2 na potrzeby udziału Województwa Dolnośląskiego w Targach Smaki Regionów w Poznaniu w dniach 19-22 września 2015 r.
2015-10-06
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wynajem zabudowanej standardowo powierzchni wystawienniczej 45 m2 na potrzeby udziału Województwa Dolnośląskiego w Targach Natura Food w Łodzi w dniach 02-04 października 2015 r.
2015-10-01
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Publikacja materiału w ogólnopolskim dodatku Gazety Wyborczej Dolny Śląsk i Opolszczyzna - regiony możliwości
2015-09-30
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przeprowadzenie działań promocyjnych w ramach świadczeń partnerskich projektu Gazety Wyborczej Pracownia Miast
2015-09-24
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Organizacja imprezy masowej pn. Święto Województwa Dolnośląskiego
2015-09-23
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Promocja województwa dolnośląskiego podczas IV edycji wydarzenia kulturalnego pn. Księstwo Czocha, organizowanego w dniu 12 września 2015 roku na dziedzińcu Zamku Czocha
2015-09-22
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Przeprowadzenie działań promocyjnych na rzecz Zamawiającego podczas V Międzynarodowego Spotkania Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich
2015-09-14
brak danych
Wrocław Usługi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Projekt oraz zabudowa stoiska podczas Dożynek Prezydenckich

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.