eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Urząd Gminy Jodłownik

Urząd Gminy Jodłownik - przetargiUrząd Gminy Jodłownik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-05
2018-02-21
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Przebudowa drogi gminnej nr 2525156 "Plebania w kierunku Krzesławic" na terenie działek ewidencyjnych nr 86, 128 wraz z budową zatoki parkingowej przy drodze gminnej 2525156 "Plebania w kierunku Krzesławic" na terenie działek ewidencyjnych nr 128, 84/3, 84/4 w miejscowości Góra Św. Jana; km 0+003,50-0+313,50
2018-02-05
2018-02-21
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Przebudowa drogi gminnej nr 2525110 "Szkoła-Dąbrowa" na terenie działek ewidencyjnych nr 14, 408, 590 wraz z budową zatoki parkingowej przy drodze gminnej 2525110 "Szkoła-Dąbrowa" na terenie działek ewidencyjnych nr 408, 409, 412 w miejscowości Krasne Lasocice; km 0+003-0+305
2018-02-02
2018-02-19
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Przebudowa drogi gminnej nr 2525216 "Od Figury do Wójtowicza" na terenie działek ewidencyjnych nr 66, 135 w miejscowości Słupia; km 0+000 - 0+740
2018-02-02
2018-02-19
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Przebudowa drogi gminnej nr 2525192 "Koło cmentarza" na terenie działek ewidencyjnych nr 413, 419, 420, 421 w miejscowości Szyk; km 0+003 - 0+503
2017-12-11
2017-12-19
Jodłownik Usługi Urząd Gminy Jodłownik Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2018 roku
2017-12-07
2017-12-15
Jodłownik Usługi Urząd Gminy Jodłownik Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Gminy Jodłownik
2017-11-27
2017-12-05
Jodłownik Dostawy Urząd Gminy Jodłownik Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowisku
2017-11-27
2017-12-05
Jodłownik Dostawy Urząd Gminy Jodłownik Dostawa ośmiu kompletów ratowniczych PSP R1 dla Jednostek OSP z terenu Gminy Jodłownik
2017-09-13
2017-09-28
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 221/1 w miejscowości Szyk, Gmina Jodłownik w km 0+400-0+500".
2017-08-31
2017-09-18
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Odbudowa oraz remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, który wystąpił w 2014 roku na terenie Gminy Jodłownik
2017-08-28
2017-09-12
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Budowa stacji uzdatniania wody przy zbiorniku wodociągowym w Słupi
2017-06-29
2017-07-14
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Odbudowa Centrum Szczyrzyca (rynek) w miejscowości Szczyrzyc
2017-06-12
2017-06-27
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Odbudowa Centrum Szczyrzyca (rynek) w miejscowości Szczyrzyc.
2017-03-16
2017-04-04
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Przebudowa drogi gminnej "Do nowego cmentarza" na terenie działek ewidencyjnych nr 374,470/7,961 w miejscowości Wilkowisko; km 0+003-0+167
2017-03-16
2017-04-04
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Modernizacja drogi gminnej "Wadzyń" na terenie działek ewidencyjnych nr 206, 226 w miejscowości Szczyrzyc, nr obrębu 0010; km 0+003-0+280
2016-12-19
2016-12-27
Jodłownik Usługi Urząd Gminy Jodłownik Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jodłownik
2016-12-09
2016-12-19
Jodłownik Usługi Urząd Gminy Jodłownik Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2017 roku
2016-11-17
2016-11-25
Jodłownik Dostawy Urząd Gminy Jodłownik Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Jodłownik
2016-11-10
2016-11-25
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu który wystąpił w 2016 roku na terenie Gminy Jodłownik
2016-09-13
2016-09-29
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Odbudowa oraz remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołów które wystąpiły w 2013 i 2014 roku na terenie Gminy Jodłownik

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Urząd Gminy Jodłownik
Urząd Gminy Jodłownik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Przebudowa drogi gminnej nr 2525156 "Plebania w kierunku Krzesławic" na terenie działek ewidencyjnych nr 86, 128 wraz z budową zatoki parkingowej przy drodze gminnej 2525156 "Plebania w kierunku Krzesławic" na terenie działek ewidencyjnych nr 128, 84/3, 84/4 w miejscowości Góra Św. Jana; km 0+003,50-0+313,50
2018-03-21
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Przebudowa drogi gminnej nr 2525110 "Szkoła-Dąbrowa" na terenie działek ewidencyjnych nr 14, 408, 590 wraz z budową zatoki parkingowej przy drodze gminnej 2525110 "Szkoła-Dąbrowa" na terenie działek ewidencyjnych nr 408, 409, 412 w miejscowości Krasne Lasocice; km 0+003-0+305
2018-03-19
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Przebudowa drogi gminnej nr 2525216 "Od Figury do Wójtowicza" na terenie działek ewidencyjnych nr 66, 135 w miejscowości Słupia; km 0+000 - 0+740
2018-03-19
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Przebudowa drogi gminnej nr 2525192 "Koło cmentarza" na terenie działek ewidencyjnych nr 413, 419, 420, 421 w miejscowości Szyk; km 0+003 - 0+503
2018-01-18
brak danych
Jodłownik Usługi Urząd Gminy Jodłownik Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2018 roku
2018-01-02
brak danych
Jodłownik Dostawy Urząd Gminy Jodłownik Dostawa ośmiu kompletów ratowniczych PSP R1 dla Jednostek OSP z terenu Gminy Jodłownik
2018-01-02
brak danych
Jodłownik Usługi Urząd Gminy Jodłownik Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów Gminy Jodłownik
2017-12-20
brak danych
Jodłownik Dostawy Urząd Gminy Jodłownik Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowisku
2017-11-20
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. "Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 221/1 w miejscowości Szyk, Gmina Jodłownik w km 0+400-0+500".
2017-10-05
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Odbudowa oraz remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, który wystąpił w 2014 roku na terenie Gminy Jodłownik
2017-06-29
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Odbudowa Centrum Szczyrzyca (rynek) w miejscowości Szczyrzyc
2017-04-28
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Przebudowa drogi gminnej "Do nowego cmentarza" na terenie działek ewidencyjnych nr 374,470/7,961 w miejscowości Wilkowisko; km 0+003-0+167
2017-04-28
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Modernizacja drogi gminnej "Wadzyń" na terenie działek ewidencyjnych nr 206,226 w miejscowości Szczyrzyc, nr obrębu 0010; km 0+003-0+280
2017-01-18
brak danych
Jodłownik Usługi Urząd Gminy Jodłownik Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2017 roku
2017-01-16
brak danych
Jodłownik Dostawy Urząd Gminy Jodłownik Zakup energii elektrycznej dla Gminy Jodłownik
2017-01-05
brak danych
Jodłownik Usługi Urząd Gminy Jodłownik Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jodłownik
2016-12-08
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu który wystąpił w 2016 roku na terenie Gminy Jodłownik
2016-10-20
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody przy zbiorniku wodociągowym w Janowicach
2016-10-13
brak danych
Jodłownik Urząd Gminy Jodłownik Odbudowa oraz remont obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołów które wystąpiły w 2013 i 2014 roku na terenie Gminy Jodłownik
2016-05-30
brak danych
Jodłownik Roboty budowlane Urząd Gminy Jodłownik Remont oraz odbudowa obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołów które wystąpiły w 2013 i 2014 roku na terenie Gminy Jodłownik

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Urząd Gminy Jodłownik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.