eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych - przetargiUniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-12
2017-04-20
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego do jednostek Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
2017-01-13
2017-01-24
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego doStacji Ekologicznej w Karpaczu, Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej i Instytutu Biologii Eksperymentalnej we Wrocławiu
2015-11-18
2015-11-26
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
2015-10-28
2015-11-05
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego doStacji Ekologicznej w Karpaczu, Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej i Instytutu Biologii Eksperymentalnej we Wrocławiu
2015-05-06
2015-05-14
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
2015-02-09
2015-02-17
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO12 NOWYCH LUB UŻYWANYCH JEDNOSTEK CENTRALNYCH; 12 NOWYCH LUB UŻYWANYCH MONITORÓW; 12 NOWYCH MYSZY I KLAWIATUR
2014-11-24
2014-12-02
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych DOSTAWA 11 NOWYCH LUB UŻYWANYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH
2014-11-19
2014-11-27
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
2014-10-06
2014-10-14
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego doStacji Ekologicznej w Karpaczu, Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej i Instytutu Biologii Eksperymentalnej we Wrocławiu
2014-04-09
2014-04-16
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa komory klimatycznej do hodowli roślin
2014-04-09
2014-04-16
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa kompaktowego systemu do dokumentacji żeli z kompatybilnym zestawem komputerowym i monitorem
2014-04-09
2014-04-16
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa mikroskopu stereoskopowego z kompatybilnym wyposażeniem - kamerą oraz przenośną stacją roboczą
2014-02-27
2014-03-06
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
2014-02-27
2014-03-06
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa zestawu naczyń teflonowych HP-500 do mineralizatora mikrofalowego MARS 5 firmy CEM do Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
2013-12-12
2013-12-20
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego notebooka wraz z oprogramowaniem biurowym w ramach projektu pn. Przygotowanie wysokooczyszczonych, rekombinowanych endolizyn fagów Klebsiella i określenie ich aktywności przeciwbakteryjnej oraz wpływu na komórki ludzkie, realizowanego w ramach Program Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki)
2013-12-05
2013-12-13
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie zestawu do elektroforezy białkowej z modułem do transferu mokrego, zasilaczem i akcesoriami oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia
2013-12-03
2013-12-12
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie specjalistycznego zestawu do akwizycji i analizy obrazów mikroskopowych do posiadanego mikroskopu Axioskop 20 firmy Zeiss i posiadanego stereomikroskopu STEMI SV 11 firmy Zeiss do Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Katedry Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także przeszkolenie pracowników wymienionej jednostki w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji w/w urządzenia
2013-12-03
2013-12-12
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie- mikroskopowego systemu fotograficznego do posiadanych mikroskopów firmy NIKONEclipse E-600 i C-DSS230 SMZ800 do Katedry Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Uniwersytetu Wrocławskiego, - kamery mikroskopowej do Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także przeszkolenie pracowników wymienionych jednostek w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji w/w urządzeń
2013-11-29
2013-12-09
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej, nieuszkodzonej, wytrząsarki laboratoryjnej w ramach projektu pn. Przygotowanie wysokooczyszczonych, rekombinowanych endolizyn fagów Klebsiella i określenie ich aktywności przeciwbakteryjnej oraz wpływu na komórki ludzkie, realizowanego w ramach Program Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki)
2013-11-28
2013-12-06
Wrocław dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie zestawu do elektroforezy oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-30
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego do jednostek Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
2017-03-02
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego doStacji Ekologicznej w Karpaczu, Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej i Instytutu Biologii Eksperymentalnej we Wrocławiu
2015-12-21
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
2015-12-21
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego doStacji Ekologicznej w Karpaczu, Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej i Instytutu Biologii Eksperymentalnej we Wrocławiu.
2015-06-12
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
2015-03-16
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO12 NOWYCH LUB UŻYWANYCH JEDNOSTEK CENTRALNYCH; 12 NOWYCH LUB UŻYWANYCH MONITORÓW; 12 NOWYCH MYSZY I KLAWIATUR
2015-01-05
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO
2014-11-12
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego doStacji Ekologicznej w Karpaczu, Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej i Instytutu Biologii Eksperymentalnej we Wrocławiu
2014-05-20
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa mikroskopu stereoskopowego z kompatybilnym wyposażeniem - kamerą oraz przenośną stacją roboczą.
2014-05-20
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa kompaktowego systemu do dokumentacji żeli z kompatybilnym zestawem komputerowym i monitorem
2014-05-20
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa komory klimatycznej do hodowli roślin
2014-04-02
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa zestawu naczyń teflonowych HP-500 do mineralizatora mikrofalowego MARS 5 firmy CEM do Katedry Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
2014-03-25
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
2014-01-31
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego notebooka wraz z oprogramowaniem biurowym w ramach projektu pn. Przygotowanie wysokooczyszczonych, rekombinowanych endolizyn fagów Klebsiella i określenie ich aktywności przeciwbakteryjnej oraz wpływu na komórki ludzkie, realizowanego w ramach Program Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki)
2014-01-16
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie specjalistycznego zestawu do akwizycji i analizy obrazów mikroskopowych do posiadanego mikroskopu Axioskop 20 firmy Zeiss i posiadanego stereomikroskopu STEMI SV 11 firmy Zeiss do Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców, Katedry Biologii Ewolucyjnej i Ekologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także przeszkolenie pracowników wymienionej jednostki w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji w/w urządzenia
2014-01-16
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie zestawu do elektroforezy białkowej z modułem do transferu mokrego, zasilaczem i akcesoriami oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia
2014-01-14
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie1. zestawu do elektroforezy białkowej z modułem do transferu mokrego, zasilaczem i akcesoriami 2. pH-metru 3. systemu oczyszczania wody, dostarczającego wodę po odwróconej osmozie (RO) i wodę ultraczystą 4. termobloku dwublokowego z wkładami grzejnymi oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionych urządzeń
2014-01-14
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej, nieuszkodzonej, wytrząsarki laboratoryjnej w ramach projektu pn. Przygotowanie wysokooczyszczonych, rekombinowanych endolizyn fagów Klebsiella i określenie ich aktywności przeciwbakteryjnej oraz wpływu na komórki ludzkie, realizowanego w ramach Program Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki)
2014-01-03
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie zestawu do elektroforezy oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia
2014-01-03
brak danych
Wrocław Dostawy Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych Dostawa, wniesienie, instalacja i uruchomienie termomiksera z wyposażeniem oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie montażu, uruchomienia i eksploatacji zamówionego urządzenia

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.