eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski - przetargiUniwersytet Opolski - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-17
2019-01-03
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup wyposażenia multimedialnego wraz z instalacją w celu utworzenia sali audiowizualnej w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
2018-12-13
2018-12-21
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup wyposażenia multimedialnego, AGD oraz gospodarczego z przeznaczeniem dla Sali Dydaktyki Laboratoryjnej (Collegium Biotechnologicum)
2018-12-11
2018-12-19
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup ekranu projekcyjnego dla Wydziału Teologicznego
2018-12-10
brak danych
Opole Usługi Uniwersytet Opolski Przygotowanie dla projektu "Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6" opracowaniaProgramu funkcjonalno-użytkowego, Studium Wykonalności Inwestycji, wniosku aplikacyjnego projektu wraz z załącznikami zgodnie z wymogami regulaminu konkursu nrRPOP.10.02.00-IZ.00-16-004/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-05
2018-12-13
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup urządzeń aktywnych do Lokalnej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego
2018-11-29
2018-12-07
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup wyposażenia medycznego
2018-11-26
2018-12-04
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup wyposażenia multimedialnego, AGD oraz gospodarczego z przeznaczeniem dla Sali Dydaktyki Laboratoryjnej (Collegium Biotechnologicum)
2018-11-20
2018-11-28
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup pierwszego wyposażenia - sprzęt medyczny w ramach zadania "Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej - Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego" - etap I
2018-11-16
2018-11-26
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup wyposażenia i drobnego sprzętu laboratoryjnego do sali Diagnostyki Laboratoryjnej KL
2018-11-15
2018-11-23
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup sprzętu dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego
2018-11-09
2018-11-19
Opole Usługi Uniwersytet Opolski Zorganizowanie czterodniowego wyjazdu studyjnego do Hradec Králové i okolic, dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz pracowników naukowo dydaktycznych
2018-10-24
2018-11-05
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji Microsoft
2018-10-23
2018-10-31
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup materiałów zużywalnych dla studentów Instytutu Biotechnologii, w ramach projektu pn. "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego"
2018-10-19
2018-10-29
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup pierwszego wyposażenia - sprzęt medyczny w ramach zadania "Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej - Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego" - etap I
2018-10-12
2018-10-22
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących będących w użytkowaniu Uniwersytetu Opolskiego
2018-10-08
2018-10-23
Opole Roboty budowlane Uniwersytet Opolski Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej - Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego
2018-10-05
2018-10-15
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup pierwszego wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UO w zakresie wyspecyfikowanej aparatury niezbędnej do prowadzenia zajęć symulacyjnych na Kierunku Lekarskim
2018-10-04
2018-10-18
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski "Zakup pierwszego wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UO (budynek Oleska 48 - Segment G - III piętro) w zakresie wyspecyfikowanych: fantomów/trenażerów/symulatorów niezbędnych do prowadzenia zajęć symulacyjnych na Kierunku Lekarskim"
2018-10-02
2018-10-10
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup pierwszego wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UO w zakresie drobnego sprzętu medycznego diagnostycznego i narzędzi niezbędnych do prowadzenia zajęć symulacyjnych na Kierunku Lekarskim
2018-09-27
2018-10-18
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup pierwszego wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UO (budynek Oleska 48 - segment G - III p) w zakresie wyposażenia meblowego
2018-09-25
2018-10-03
Opole Usługi Uniwersytet Opolski Skład i druk dwustronicowego przewodnika ilustrującego przystanki ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Parku w Dąbrowie oraz stworzenie i wydruk folderu omawiającego walory przyrodnicze Parku w Dąbrowie; w ramach projektu "Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie Niemodlińskiej - godnego ochrony lokalnego hotspotu bioróżnorodności"
2018-09-21
2018-10-01
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup sprzętu multimedialnego i akcesoriów komputerowych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
2018-09-14
2018-09-24
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup pierwszego wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UO w zakresie wyspecyfikowanej aparatury niezbędnej do prowadzenia zajęć symulacyjnych na Kierunku Lekarskim
2018-09-07
2018-09-17
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup pierwszego wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UO w zakresie drobnego sprzętu medycznego diagnostycznego i narzędzi niezbędnych do prowadzenia zajęć symulacyjnych na Kierunku Lekarskim

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-18
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup materiałów i odczynników laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Opolskiego - KL - pierwsze wyposażenie, w części nr 10Zakup wyrobów medycznych na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej, części nr 12Zakup płyty grzewczej na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej oraz w części nr 14Zakup sterylizatora narzędzi na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej.
2018-12-04
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup materiałów zużywalnych dla studentów Instytutu Biotechnologii, w ramach projektu pn. "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego"
2018-11-29
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup sprzętu multimedialnego i akcesoriów komputerowych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
2018-11-28
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup pierwszego wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UO (budynek Oleska 48 - segment G - III p) w zakresie wyposażenia meblowego
2018-11-28
brak danych
Opole Usługi Uniwersytet Opolski Skład i druk dwustronicowego przewodnika ilustrującego przystanki ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Parku w Dąbrowie oraz stworzenie i wydruk folderu omawiającego walory przyrodnicze Parku w Dąbrowie; w ramach projektu "Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie Niemodlińskiej - godnego ochrony lokalnego hotspotu bioróżnorodności"
2018-11-27
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup materiałów zużywalnych dla studentów Instytutu Biotechnologii, w ramach projektu pn. "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego", w części nr 1 - Zakup odzieży ochronnej
2018-11-27
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń kopiujących będących w użytkowaniu Uniwersytetu Opolskiego
2018-11-27
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski "Zakup pierwszego wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UO (budynek Oleska 48 - Segment G - III piętro) w zakresie wyspecyfikowanychfantomów/trenażerów/symulatorów niezbędnych do prowadzenia zajęć symulacyjnych na Kierunku Lekarskim"
2018-11-20
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Sukcesywny zakup zewnętrznych i wewnętrznych nośników danych, akcesoriów komputerowych i drobnych podzespołów dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
2018-11-14
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup i montaż mebli dla jednostek Uniwersytetu OpolskiegoZakup i montaż mebli dla DS. Kmicic
2018-11-14
brak danych
Opole Roboty budowlane Uniwersytet Opolski Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej - Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego
2018-11-14
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup materiałówodzieży ochronnej, drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych, na potrzeby realizacji projektu "Paleobiologia. Umiędzynarodowienie specjalności magisterskiej na kierunku studiów Biologia w Samodzielnej Katedrze Biosystematyki Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego
2018-11-14
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup pierwszego wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UO w zakresie wyspecyfikowanej aparatury niezbędnej do prowadzenia zajęć symulacyjnych na Kierunku Lekarskim
2018-10-30
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup sprzętu multimedialnego i akcesoriów komputerowych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
2018-10-23
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup materiałów i odczynników laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Opolskiego - KL - pierwsze wyposażenie, w części nr 6Zakup innych odczynników do celów dydaktycznych na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej oraz w części nr 14Zakup sterylizatora narzędzi na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej
2018-10-23
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup wyposażenia medycznego
2018-10-15
brak danych
Opole Usługi Uniwersytet Opolski Druk publikacji Sabiny Brzozowskiej "W zwierciadle idei. Literatura Młodej Polski w kontekstach
2018-10-12
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup materiałów i odczynników laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Opolskiego - KL - pierwsze wyposażenie
2018-10-04
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup pierwszego wyposażenia II piętro - segment "E" siedziby zakładów, katedr i władz dziekańskich Collegium Medicum UO, część nr 4Roleta mocowana na ramie okna
2018-09-26
brak danych
Opole Dostawy Uniwersytet Opolski Zakup materiałów i odczynników laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Opolskiego - KL - pierwsze wyposażenie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Opolski
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.