eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-28
2016-07-12
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony naopracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu sali ćwiczeń na potrzeby Zakładu Mikrobiologii i Zakładu Biologii Ogólnej w budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2C wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
2016-06-23
2016-07-06
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa mebli medycznych i osprzętu do gazów medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części.
2016-06-22
2016-07-08
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/8/TKE-073/27/2016 - Usługa remontowo budowlana adaptacji i remontu pomieszczeń, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz robót przygotowawczych budowlanych do montażu instalacji technologicznej ciekłego azotu w budynku A Collegium Pathologicum i przylegającym do niego terenie w Białymstoku ul. Waszyngtona 13 z przeznaczeniem na BIOBANK
2016-06-20
2016-07-05
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części
2016-06-17
2016-06-30
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury medycznej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-17
2016-06-27
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/U/16/TIN/SRM.213.CSM.1.70.2016 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Szpitalnej.
2016-06-15
2016-06-28
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego i wyposażenia różnego, z podziałem na 3 części
2016-06-09
2016-06-21
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/44/TIN/SWI/A13/2016 - Dostawa aparatury laboratoryjnej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 4 części
2016-06-07
2016-06-16
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/45/AZ-231/0/41/10/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 23 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-06-03
2016-06-17
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/U/15/TIN/SRM.2111.LG.1.66.2016 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby Laboratorium Badania Genomu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zlokalizowanego w bloku nr 1 Domu Studenta nr 2 przy ul. Waszyngtona 23 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-05-25
2016-06-10
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/6/TKE-073/18/2016 Usługa remontowo budowlana pomieszczeń, instalacji elektrycznej i technologicznej węzła cieplnego w budynku A Collegium Pathologicum w Białymstoku ul. Waszyngtona 13.
2016-05-25
2016-06-10
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/7/TKE-073/19/2016 Usługa remontowa instalacji kanalizacji zewnętrznej przy budynkach Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23.
2016-05-24
2016-06-09
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/5/TKE-073/14/2016 Remont zwieńczenia komina na budynku prawego skrzydła oraz w pomieszczeniach Dziekanatu Lekarskiego nr 1-74 i 1-75 na parterze korpusu głównego Pałacu Branickich przy ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku.
2016-05-23
2016-05-31
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/43/AI/P/3/2016 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, drukarek i sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB, z podziałem na trzy części.
2016-05-19
2016-06-01
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/14/TIN/SRM/2111/CSM/3/60/2016 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7A na potrzeby Sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w ramach utworzenia Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-05-16
2016-06-02
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/4/TIN/SRM/2121/DS2/1/53/2016 - Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zapobiegającej zadymianiu, montaż drzwi przeciwpożarowych, remont klatki schodowej i III piętra w bloku nr 2 oraz remont portierni, holu głównego, VII i VIII piętra w bloku nr 3 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-05-06
2016-05-19
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na dostawę zestwu do western blott wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB.
2016-05-06
2016-05-17
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nasukcesywne dostawy materiałów instalacyjno-sanitarnych oraz filtrów powietrza do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części
2016-05-06
2016-05-17
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/41/AZ-231/0/41/9/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, unieruchamiaczy do szczurów, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczenia wody, akcesoriów chromatograficznych, filtrów do stacji, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, zapasowej skóry, testów symulacyjnych, mieszadła magnetycznego, fantomów szkoleniowych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 37 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-04-29
2016-05-12
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego i wyposażenia różnego, z podziałem na 3 części
2016-04-22
2016-05-05
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczonysukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części.
2016-04-22
2016-05-09
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/13/TIN/SRM/2111/CSM/3/43/2016 - Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7A na potrzeby Sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w ramach utworzenia Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-04-15
2016-04-28
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/31/TIN/SWI/A10/2016 - Przetarg nieograniczony na dostawę zamrażarek niskotemperaturowych wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 2 częściczęść 1 Zamrażarka niskotemperaturowa część 2 Zamrażarka niskotemperaturowa
2016-04-15
2016-04-25
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/34/AZ-231/0/41/7/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, produktów ortopedycznych, akcesoriów, elektrod, zestawu do wizualizacji, przyrządów do kontroli parametrów, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 25 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-04-15
2016-04-29
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/36/AZ-231/4/MEBLE-3/2016 - Przetarg nieograniczony na dostawę mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 6 części.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-06-29
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/4/TIN/SRM/2121/DS2/1/53/2016 - Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zapobiegającej zadymianiu, montaż drzwi przeciwpożarowych, remont klatki schodowej i III piętra w bloku nr 2 oraz remont portierni, holu głównego, VII i VIII piętra w bloku nr 3 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-06-22
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nasukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części
2016-06-22
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/D/33/AZ-231/6/1/2016 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części..
2016-06-22
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB
2016-06-20
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/31/TIN/SWI/A10/2016 - Przetarg nieograniczony na dostawę zamrażarek niskotemperaturowych wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 2 częściczęść 1 Zamrażarka niskotemperaturowa część 2 Zamrażarka niskotemperaturowa.
2016-06-17
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/14/TIN/SRM/2111/CSM/3/60/2016 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7A na potrzeby Sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w ramach utworzenia Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-05-30
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/3/TKE-073/11/2016 Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich przy kamienno-betonowej attyce elewacji ogrodowej Pałacu Branickich, przy ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku
2016-05-25
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/21/AZ-231/0/41/4/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów, akcesoriów chromatograficznych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 22 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-05-25
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/25/AZ-231/0/41/6/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, narzędzia rozdrabniającego, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 13 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
2016-05-24
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części
2016-05-24
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/11/AGU/ZP/6/2016 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia jednostek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-05-19
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części
2016-05-18
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Świadczenie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych UMB oraz Domu Studenta nr 1 i nr 2.
2016-05-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie remontu pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza I Etap, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
2016-05-09
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawy AZP/261/D/17/TIN/SWI/M1-Zakład Stomatologii Zintegrowanej/2016 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego i wyposażenia różnego, z podziałem na 2 części
2016-05-06
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/10/AGU/ZP/4/2016 Wykonywanie usługi transportu i przetwarzania odpadówniebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, medycznych zakaźnych i medycznych specjalnych (część 1) oraz weterynaryjnych i zwierzęcych (część 2) z obiektów należących do UMB, z podziałem na dwie części.
2016-05-05
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/27/AI/P/2/2016 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB- część 1 - dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, drukarek, monitorów komputerowych, serwera, - część 2 - dostawa licencji oprogramowania antywirusowego, - część 3 - dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu biurowego
2016-04-28
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/3/AZ-231/0/41/1/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, komór do elektroforezy, narzędzia homogenizującego, kolumn chromatograficznych, akcesoriów do aparatury, systemu ssącego, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-04-21
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa monitorów seminaryjnych, lup zabiegowych oraz lasera YAG do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-04-20
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.