eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-31
2020-04-17
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont części elewacji budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i pełnieniem nadzoru autorskiego
2020-03-30
2020-04-20
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie, dostawa i montaż nośników informacyjnych w ramach projektu pn. "System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni".
2020-03-24
2020-04-06
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa systemu klimatyzacji, klimatyzatora i zestawów klimatyzatorów wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części.
2020-03-24
2020-04-03
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu pomieszczeń na I piętrze budynku C - 1 Collegium Universum, na potrzeby Zakładu Biologii Medycznej oraz Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wyposażeniem oraz uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane i sprawowaniem nadzoru autorskiego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-19
2020-03-31
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Stworzenie, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego na potrzeby zbierania, przetwarzania i analizy danych z Polskiego Rejestru Diabetologicznego, realizowanego w ramach projektu pn.: "Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku"
2020-03-13
2020-03-30
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia profilaktyczno-skórzanego białego, przez okres 24 miesięcy na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części.
2020-03-12
2020-03-24
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali wykładowej w bloku F Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego,
2020-03-02
2020-03-12
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego oraz mebli medycznych do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 2 części
2020-02-27
2020-03-16
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na usługę transportu
2020-02-26
2020-03-12
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie prac remontowych pomieszczeń Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2020-02-21
2020-03-10
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - usługi finansowane w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych obejmujące kolejne dwa lata 2020-2021.
2020-02-17
2020-03-03
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wymiana okien, przebudowa wejścia głównego oraz wymiana przegrody oddzielenia pożarowego w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 23
2020-02-12
2020-02-27
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Utworzenie Sali Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącej się w Pałacu Branickich w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wymaganych pozwoleń
2020-01-30
2020-02-18
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części
2020-01-23
2020-02-04
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 1048 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań między innymi w projekcie pn.: Białystok PLUS
2020-01-16
2020-01-27
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i remont części budynku Centrum Dydaktyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 24A w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego
2020-01-15
2020-01-30
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wymiana okien, przebudowa wejścia głównego oraz wymiana przegrody oddzielenia pożarowego w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 23
2020-01-14
2020-01-29
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Budowa szybu dźwigowego osobowego z przebudową części budynku, z podziałem na 2 części.
2019-12-20
2020-01-03
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego i drobnego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 5 części
2019-12-07
2019-12-17
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługa przewozu autokarowego
2019-11-22
2019-12-02
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, serwera plików, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania i urządzeń klasy firewall infrastruktury sieci komputerowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na cztery części.
2019-11-22
2019-12-09
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych i detergentów dla Zakładów i Klinik UMB z podziałem na 2 części: Część 1 - dostawa środków dezynfekcyjnych Część 2 - dostawa detergentów
2019-11-21
2019-12-06
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Utworzenie Sali Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącej się w Pałacu Branickich w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wymaganych pozwoleń
2019-11-04
2019-11-14
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-26
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Utworzenie Sali Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącej się w Pałacu Branickich w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wymaganych pozwoleń
2020-03-17
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Budowa szybu dźwigowego osobowego z przebudową części budynku, z podziałem na 2 części
2020-02-19
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego i drobnego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 5 części
2020-02-13
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i remont części budynku Centrum Dydaktyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 24A w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego
2020-02-12
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego i medycznego do jednostek organizacyjnych i administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części
2020-02-04
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części.
2020-01-20
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługa przewozu autokarowego
2020-01-17
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części
2019-12-05
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawy materiałów stomatologicznych z podziałem na 4 części.
2019-11-25
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części
2019-11-05
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie izolacji DNA do 5 016 próbek w celu wykonania badań asocjacyjnych całego genomu (GWAS) od pacjentów włączonych do badań w projekcie pn."Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku", realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2019-10-11
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przeprowadzenie badań ankietowych i wykonanie nagrań głosu.
2019-09-30
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont i przebudowa pomieszczeń bloku C-1 Collegium Universum przy ul. Mickiewicza 2C w Białymstoku wraz z wyposażeniem
2019-08-07
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części
2019-07-31
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Prace budowlane obejmujące konserwację zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku
2019-07-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont korytarza Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczącego się w budynku Collegium Uniwersum
2019-07-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont węzła cieplnego w budynku C2, Collegium Universum UMB w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2C z podziałem na 2 części
2019-07-01
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont fragmentu czynnej instalacji SSP w budynku G i F Domu Studenta nr 1 w Białymstoku, ul. Akademicka 3 polegającej na jej dostosowania do możliwości współpracy z centralą SSP POLON 4900 zainstalowaną w portierni na parterze budynku F
2019-06-11
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie do 250 badań obrazowych MR serca oraz mózgu osobom włączonym do badań w projekcie pn."Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych."
2019-06-10
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6 letni program nauczania na kierunku lekarskim prowadzony w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku według sześcioletniego programu obowiązującego w Unii Europejskiej, z podziałem na 2 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.