eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-16
2017-02-28
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/3/TIN/2111/DS2/1/13/2017 - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji z dociepleniem, remontu dachów i wykonanie instalacji wentylacji w budynkach Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-02-16
2017-02-27
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/10/AZ-231/0/41/04/2017 - dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB, z podziałem na 14 części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-27
2017-02-15
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Adaptacja części pomieszczeń parteru w budynku E Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Żurawiej 14 w Białymstoku na potrzeby II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
2017-01-13
2017-01-24
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/5/AZ-231/0/41/02/2017 -dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i innych do celów naukowo - badawczych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB, z podziałem na 15 części
2017-01-04
2017-01-17
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/22/TIN/SRM/2111/DS2/1/148/2016 - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji z dociepleniem, remontu dachów i wykonanie instalacji wentylacji w budynkach Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
2016-12-21
2016-12-30
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/102/AZ-231/0/41/19/2016 - dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatki dla zwierząt, wytrząsarki, termowytrząsarki, butelki do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 25 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2016-11-24
2016-12-05
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/99/AZ-231/7/4/1/2016 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 5 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2016-11-22
2016-12-01
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/92/AI/P/5/2016 - dostawa komputerów, drukarek, monitorów komputerowych, serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB.
2016-11-18
2016-11-29
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB oraz dostęp do czasopism elektronicznych w 2017 roku, z podziałem na 10 części
2016-11-17
2016-11-28
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/90/AZ-231/0/41/18/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, wektogramu, kolumny, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 18 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2016-11-15
2016-11-23
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/21/AGU/ZP/6/2016 - Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Wydział Nauk o Zdrowiu
2016-11-09
2016-11-21
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części.
2016-11-04
2016-11-15
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
2016-11-04
2016-11-18
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części.
2016-10-28
2016-11-10
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę mebli wraz z montażem na potrzeby UMB z podziałem na 4 części.
2016-10-28
2016-11-14
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.
2016-10-26
2016-11-07
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/85/AZ-231/0/41/17/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, maseczek do anestezji dla myszy i szczura, komór do indukcji oraz węża gumowego do komory indukcyjnej, czynnika chłodzącego, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 25 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2016-10-25
2016-11-09
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/12/TKE-073/45/2016 - Remont pomieszczeń wiatrołapu, korytarzy wraz z instalacją elektryczną, na kondygnacji niskiego parteru w budynku A Collegium Pathologicum w Białymstoku ul. Waszyngtona 13
2016-10-19
2016-10-28
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nasukcesywne dostawy materiałów stolarskich na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-10-14
2016-10-25
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i higienicznych na potrzeby UMB z podziałem na 4 części.
2016-10-14
2016-10-25
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/81/AZ-231/5/T/26/2016 - dostawa materiałów promocyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-10-10
2016-10-18
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/80/AZ-231/0/41/16/2016 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 3 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-11
brak danych
Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/99/AZ-231/7/4/1/2016 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 5 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2017-01-11
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB oraz dostęp do czasopism elektronicznych w 2017 roku, z podziałem na 10 części
2017-01-09
brak danych
Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/90/AZ-231/0/41/18/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, wektogramu, kolumny, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 18 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2016-12-30
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części.
2016-12-29
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/21/AGU/ZP/6/2016 - Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Wydział Nauk o Zdrowiu
2016-12-29
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
2016-12-28
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.
2016-12-23
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę mebli wraz z montażem na potrzeby UMB z podziałem na 4 części.
2016-12-21
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i higienicznych na potrzeby UMB z podziałem na 4 części
2016-12-20
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/85/AZ-231/0/41/17/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, maseczek do anestezji dla myszy i szczura, komór do indukcji oraz węża gumowego do komory indukcyjnej, czynnika chłodzącego, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 25 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2016-12-19
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/92/AI/P/5/2016 - dostawa komputerów, drukarek, monitorów komputerowych, serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB
2016-12-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/12/TKE-073/45/2016 - Remont pomieszczeń wiatrołapu, korytarzy wraz z instalacją elektryczną, na kondygnacji niskiego parteru w budynku A Collegium Pathologicum w Białymstoku ul. Waszyngtona 13
2016-12-14
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/81/AZ-231/5/T/26/2016 - dostawa materiałów promocyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-12-12
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
2016-12-09
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nasukcesywne dostawy materiałów stolarskich na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-12-02
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części.
2016-12-01
brak danych
Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
2016-11-29
brak danych
Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/76/AZ-231/0/41/15/2016 - dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów chromatograficznych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB, z podziałem na 13 części
2016-11-29
brak danych
Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/80/AZ-231/0/41/16/2016 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 3 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-11-10
brak danych
Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych na potrzeby UMB

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.