eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-18
2015-09-30
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa monitorów medycznych i seminaryjnych oraz komór z laminarnym przepływem powietrza do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-09-16
2015-10-02
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/16/TIN/SRM.213.CDS.1.127.2015 - Przebudowa części budynku Centrum Dydaktyki Stomatologicznej na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej UMB przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 24A.
2015-09-15
2015-09-24
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB
2015-09-15
2015-09-29
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumny chromatograficznej, maski i ustników do systemu COSMED QUARK CPET, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, lampy do 5500 series Genetic Analyzers, wyposażenia dla Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka z podziałem na 20 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB
2015-09-10
2015-09-22
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/95/TIN/SWI/ODA4/2015 - Dostawa aparatury laboratoryjnej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 3 części
2015-09-04
2015-09-17
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym, hodowanych za barierą sanitarną (SPF) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2015-09-02
2015-09-11
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/U/5/TIN/SRM.2111.CP.114.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Samodzielnej Pracowni Biotechnologii wraz z wyposażeniem w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza, z podziałem na trzy etapy realizacji wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę bądź zgłoszeniem robót budowlanych oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.
2015-08-21
2015-08-31
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/91/TIN/SWI/A22/2015 - dostawa zestawu składającego się z 2 regałów z klatkami
2015-08-20
2015-08-31
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/D/90/AZ-231/0/41/14/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, klatek dla zwierząt laboratoryjnych, pulsoksymetru, z podziałem na 21 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-08-12
2015-08-21
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/D/89/AZ-231/0/41/3/2015 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części.
2015-08-12
2015-08-21
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu stomatologicznego dla Zakładów Stomatologicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 4 części
2015-08-05
2015-08-13
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wyposażenia Centrum Badań Klinicznych oraz Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-08-03
2015-08-12
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/86/AZ-231/0/41/12/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumny chromatograficznej, stołów do masażu, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 26 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-07-28
2015-08-06
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części
2015-07-24
2015-08-05
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na zakup auta osobowego
2015-07-21
2015-08-04
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części.
2015-07-08
2015-07-17
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy Agilent, wyposażenia laboratoryjnego firmy BIOSAN, pulsoksymetra firmy MASIMO, wyposażenia laboratoryjnego firmy Scientific Industries, wyposażenia laboratoryjnego z podziałem na 26 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB
2015-07-07
2015-07-21
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
2015-07-03
2015-07-14
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 2 części
2015-07-02
2015-07-17
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/15/TIN/SRM.216.ODA.2.100.2015 Wykonanie instalacji gaszenia aerozolem w pomieszczeniu serwerowni nr 0.15 i w pomieszczeniu technicznym nr 0.16 w budynku B Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona (róg ul. Wojskowej).

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-22
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
2015-09-21
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu stomatologicznego dla Zakładów Stomatologicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 4 części
2015-09-18
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/91/TIN/SWI/A22/2015 - dostawa zestawu składającego się z 2 regałów z klatkami.
2015-09-18
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
2015-09-11
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy Agilent, wyposażenia laboratoryjnego firmy BIOSAN, pulsoksymetra firmy MASIMO, wyposażenia laboratoryjnego firmy Scientific Industries, wyposażenia laboratoryjnego z podziałem na 26 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB
2015-09-10
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 2 części.
2015-09-04
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na zakup auta osobowego
2015-08-27
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/69/AZ-231/0/41/8/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, filtrów do stacji nawiewno-wyciągowych, stacji usuwania ściółki i stacji wymiany klatek, akcesoriów do tromboelastometru ROTEM, wyposażenia do klatek dla zwierząt laboratoryjnych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
2015-08-27
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/69/AZ-231/0/41/8/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, filtrów do stacji nawiewno-wyciągowych, stacji usuwania ściółki i stacji wymiany klatek, akcesoriów do tromboelastometru ROTEM, wyposażenia do klatek dla zwierząt laboratoryjnych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
2015-08-27
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/77/AZ-231/0/41/10/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów do analizatorów, analizatorów kwasu mlekowego, wyposażenia laboratoryjnego, akcesoriów chromatograficznych, kuwet grafitowych do spektrometru absorpcji atomowej Z-2000, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 34 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-08-12
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/15/TIN/SRM.216.ODA.2.100.2015 Wykonanie instalacji gaszenia aerozolem w pomieszczeniu serwerowni nr 0.15 i w pomieszczeniu technicznym nr 0.16 w budynku B Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona (róg ul. Wojskowej).
2015-08-04
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/67/TIN/SWI/215/M2/2015 - Dostawa wyposażenia meblowego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części
2015-07-31
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/14/TKE-073/19/2015 Remont magazynu biblioteki na poddaszu korpusu głównego budynku Pałacu Branickich w Białymstoku ul. Kilińskiego 1
2015-07-27
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 2 części
2015-07-27
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa pletyzmografu do Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2015-07-20
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/72/TIN/SWI/231/CBI16/2015 - dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.
2015-07-17
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa mobilnych stołów zabiegowych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-07-16
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
2015-07-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/13/TKE-073/17/2015 - wykonanie remontu wielobranżowego (roboty budowlane, elektroinstalacyjne, sanitarne) pomieszczeń o charakterze biurowym na I piętrze w budynku C2 Collegium Universum w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2c, użytkowanym przez Zakład Farmakodynamiki
2015-07-14
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/65/TIN/SWI/231/A15/2015 Dostawa tomografu stożkowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.