eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-28
2015-08-06
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części
2015-07-24
2015-08-05
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na zakup auta osobowego
2015-07-21
2015-08-04
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-08
2015-07-17
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy Agilent, wyposażenia laboratoryjnego firmy BIOSAN, pulsoksymetra firmy MASIMO, wyposażenia laboratoryjnego firmy Scientific Industries, wyposażenia laboratoryjnego z podziałem na 26 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB
2015-07-07
2015-07-21
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
2015-07-03
2015-07-14
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 2 części
2015-07-02
2015-07-17
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/15/TIN/SRM.216.ODA.2.100.2015 Wykonanie instalacji gaszenia aerozolem w pomieszczeniu serwerowni nr 0.15 i w pomieszczeniu technicznym nr 0.16 w budynku B Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona (róg ul. Wojskowej).
2015-06-26
2015-07-07
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/77/AZ-231/0/41/10/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów do analizatorów, analizatorów kwasu mlekowego, wyposażenia laboratoryjnego, akcesoriów chromatograficznych, kuwet grafitowych do spektrometru absorpcji atomowej Z-2000, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 34 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-06-25
2015-07-08
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa różnego wyposażenia uzupełniającego dla Zakładu Radiologii, Centralnej Sterylizatorni, Centrum Badań Klinicznych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-06-24
2015-07-10
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/14/TKE-073/19/2015 Remont magazynu biblioteki na poddaszu korpusu głównego budynku Pałacu Branickich w Białymstoku ul. Kilińskiego 1.
2015-06-10
2015-06-25
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/13/TKE-073/17/2015 - wykonanie remontu wielobranżowego (roboty budowlane, elektroinstalacyjne, sanitarne) pomieszczeń o charakterze biurowym na I piętrze w budynku C2 Collegium Universum w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2c, użytkowanym przez Zakład Farmakodynamiki.
2015-06-08
2015-06-18
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/72/TIN/SWI/231/CBI16/2015 - dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika
2015-06-01
2015-06-17
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/12/TKE-073/14/2015 Wykonanie remontu wielobranżowego (roboty budowlane, elektroinstalacyjne, sanitarne) pomieszczeń w budynku Collegium Universum w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2csala ćwiczeniowa 311 Zakładu Biochemii Lekarskiej na III p; korytarz na II p. z montażem drzwi przeciwpożarowych; klatka schodowa z montażem drzwi przeciwpożarowych.
2015-05-29
2015-06-15
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/11/TKE-073/13/2015 Prace remontowo budowlane w pomieszczeniach Zakładu Immunologii UMB w budynku M, Collegium Novum w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15a.
2015-05-29
2015-06-12
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa pletyzmografu do Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-05-28
2015-06-10
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/67/TIN/SWI/215/M2/2015 - Dostawa wyposażenia meblowego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części
2015-05-28
2015-06-09
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/69/AZ-231/0/41/8/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych, filtrów do stacji nawiewno-wyciągowych, stacji usuwania ściółki i stacji wymiany klatek, akcesoriów do tromboelastometru ROTEM, wyposażenia do klatek dla zwierząt laboratoryjnych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-05-22
2015-06-10
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/65/TIN/SWI/231/A15/2015 Dostawa tomografu stożkowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.
2015-05-21
2015-06-10
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/10/TIN/SRM.2121.DS2.2.80.2015 Wymiana dwóch dźwigów osobowych wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych wielobranżowych w bloku Nr 2 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz opracowaniem dokumentacji projektowej.
2015-05-20
2015-06-02
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
2015-05-14
2015-05-26
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części
2015-05-14
2015-05-22
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa monitorów medycznych i seminaryjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-05-08
2015-05-19
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-27
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 2 części
2015-07-27
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa pletyzmografu do Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2015-07-20
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/72/TIN/SWI/231/CBI16/2015 - dostawa spektrofotometru UV-VIS wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.
2015-07-17
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa mobilnych stołów zabiegowych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-07-16
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
2015-07-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/13/TKE-073/17/2015 - wykonanie remontu wielobranżowego (roboty budowlane, elektroinstalacyjne, sanitarne) pomieszczeń o charakterze biurowym na I piętrze w budynku C2 Collegium Universum w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2c, użytkowanym przez Zakład Farmakodynamiki
2015-07-14
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/65/TIN/SWI/231/A15/2015 Dostawa tomografu stożkowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika
2015-07-13
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części
2015-07-10
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części
2015-07-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/10/TIN/SRM.2121.DS2.2.80.2015 Wymiana dwóch dźwigów osobowych wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych wielobranżowych w bloku Nr 2 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz opracowaniem dokumentacji projektowej
2015-07-06
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/12/TKE-073/14/2015 Wykonanie remontu wielobranżowego (roboty budowlane, elektroinstalacyjne, sanitarne) pomieszczeń w budynku Collegium Universum w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2csala ćwiczeniowa 311 Zakładu Biochemii Lekarskiej na III p; korytarz na II p. z montażem drzwi przeciwpożarowych; klatka schodowa z montażem drzwi przeciwpożarowych
2015-06-29
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/11/TKE-073/13/2015 Prace remontowo budowlane w pomieszczeniach Zakładu Immunologii UMB w budynku M, Collegium Novum w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15a
2015-06-16
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa ssaków medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-06-16
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/45/AZ-231/7/3/1/2015 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 2 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB..
2015-06-16
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/60/AZ-231/0/41/7/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 16 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2015-06-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/9/TKE-073/12/2015 Wykonanie remontu łazienek, wc i kuchenek w Domu Studenta nr 1 UMB w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3
2015-06-03
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wyposażenia szatni w hallu głównym do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem i zainstalowaniem oraz adaptacją pomieszczenia
2015-06-02
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa uzupełniającego wyposażenia meblowego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2015-06-01
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/4/TKE-073/09/2015 Remont segmentów mieszkalnych w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-05-29
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.