eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-30
2017-12-08
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa czasopism polskich drukowanych i czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB w 2018 roku oraz dostawa bazy ClinicalKey i dostawa bazy AccessMedicine, z podziałem na 11 części
2017-11-29
2017-12-15
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych z podziałem na 5 części w budynku USK w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 24A
2017-11-29
2017-12-08
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługa transportu autokarowego
2017-11-22
2017-11-30
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa i instalacja serwerów i systemu serwerów danych wraz z archiwizacją oraz urządzeń aktywnych sieci komputerowej, z podziałem na dwie części
2017-10-24
2017-11-06
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 4 części
2017-10-23
2017-11-06
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa mebli oraz wyposażenia meblowego, biurowego i laboratoryjnego wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podziałem na 3 części
2017-09-19
2017-09-28
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 2 części
2017-09-13
2017-09-21
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawy komputerów, drukarek, projektorów i akcesoriów oraz systemu informatycznego RIS/PACS, z podziałem na pięć części
2017-09-06
2017-09-15
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na: materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego, drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych z podziałem na 9 części dla Zakładów i Klinik UMB
2017-08-29
2017-09-08
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i obsługi szatni w budynku Centrum Symulacji Medycznej ul. Szpitalna 30 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2017-08-11
2017-08-22
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane i pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-07-26
2017-08-08
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na: dostawę mebli wraz z montażem na potrzeby UMB z podziałem na 2 części
2017-07-24
2017-08-09
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Roboty konserwatorskie przy budynku Pałacu Branickich w Białymstoku
2017-07-17
2017-07-31
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane i pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-06-14
2017-06-27
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej systemu urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane i pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-06-09
2017-06-26
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont i przebudowa odcinka przyłącza ciepłociągu wewnętrznego zasilającego budynek Collegium Primum UMB w Białymstoku ul. Mickiewicza 2
2017-06-07
2017-06-22
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Roboty konserwatorskie przy budynku Pałacu Branickich w Białymstoku
2017-06-06
2017-06-21
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Rozbiórka budynku WA - budynku administracji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego
2017-06-02
2017-06-14
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby UMB z podziałem na 2 części
2017-05-30
2017-06-14
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu pomieszczenia czystego w klasie czystości D do wymogów banku tkanek i komórek

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-12
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Realizacji usługi polegającej na dystrybucji energii elektrycznej do obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku1) Centrum Symulacji Medycznej w Białymstoku ul. Szpitalna 30, 2) budynek zabytkowej Oranżerii w Białymstoku ul. Mickiewicza 2B.
2017-12-07
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 4 części
2017-12-01
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa mebli oraz wyposażenia meblowego, biurowego i laboratoryjnego wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 3 części
2017-10-26
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawy komputerów, drukarek, projektorów i akcesoriów oraz systemu informatycznego RIS/PACS, z podziałem na pięć części
2017-10-25
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostawa materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego, drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych z podziałem na 9 części dla Zakładów i Klinik UMB
2017-10-25
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nasukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 2 części.
2017-10-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Rozbiórka budynku WA - budynku administracji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego
2017-09-28
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę mebli wraz z montażem na potrzeby UMB z podziałem na 2 części
2017-09-21
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Roboty konserwatorskie przy budynku Pałacu Branickich w Białymstoku
2017-07-28
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby UMB z podziałem na 2 części
2017-07-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont i przebudowa odcinka przyłącza ciepłociągu wewnętrznego zasilającego budynek Collegium Primum UMB w Białymstoku ul. Mickiewicza 2
2017-06-30
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym, hodowanych za barierą sanitarną (SPF) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2017-06-30
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na dostawę papieru ksero i papieru komputerowego oraz artykułów biurowych
2017-06-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont i przebudowa węzła cieplnego w budynku dydaktycznym UMB w Białymstoku, ul. Mieszka I 4B
2017-06-20
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przebudowa istniejącej sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w obrębie budynku UMB przy ul. Mieszka I 4b w Białymstoku
2017-06-20
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza - II ETAP
2017-06-13
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. "Szkolenie dla instruktora symulacji wysokiej wierności z użyciem symulatorów pediatrycznych" wraz z zapewnieniem dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia dla 7 pracowników UMB.
2017-06-13
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/30/AZ-231/0/41/8/2017 Dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, wagi, wytrząsarki, łaźni wodnej, kolumny chromatograficznej, aparatury i części do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 35 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2017-06-09
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wielobranżowe roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23A
2017-06-09
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługa przewozu autokarowego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.