eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-04
2016-02-16
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-04
2016-02-12
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/14/AZ-231/0/41/3/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów stomatologicznych - biomateriałów, kolumn chromatograficznych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 15 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-01-29
2016-02-10
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/11/AZ-231/4/MEBLE-1/2016 - dostawa mebli wraz z montażem do Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-01-28
2016-02-09
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/U/3/AGU-235/1K/2016 Wykonywanie usług w zakresie napraw kserokopiarek znajdujących się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na pięć części
2016-01-27
2016-02-09
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/10/AZ-231/0/41/2/2016 - Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, końcówek do urządzenia COBLATOR II, materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 32 części.
2016-01-25
2016-02-11
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej - unit stomatologiczny - wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika
2016-01-22
2016-02-04
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/2/AGU/ZP/1/2016 - Wykonywanie usług w zakresie wywozu kontenerów odkrytych typu KP 7 z obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-01-22
2016-02-05
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa monitorów seminaryjnych, lup zabiegowych oraz lasera YAG do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-01-20
2016-01-28
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/6/AI/P/1/2016 - Dostawę komputerów stacjonarnych, przenośnych, drukarek, oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB
2016-01-15
2016-01-28
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części
2016-01-12
2016-01-26
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej - urządzenie do automatycznej oceny uwalniania bazofilów krwi pełnej - wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika
2016-01-11
2016-01-21
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/3/AZ-231/0/41/1/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, komór do elektroforezy, narzędzia homogenizującego, kolumn chromatograficznych, akcesoriów do aparatury, systemu ssącego, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-01-07
2016-01-19
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
2016-01-05
2016-01-14
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie systemu zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej, przedsionków i szybów windowych w razie pożaru oraz na wykonanie montażu drzwi ppoż. w przedsionkach windowych w bloku nr 2 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2015-12-22
2016-01-15
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Budowa Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Szpitalnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę, pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.
2015-12-14
2015-12-23
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/121/AZ-231/0/41/19/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych i końcówek do urządzenia COMBLATOR II, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 30 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-12-04
2015-12-14
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/U/7/RKO/ZP/2015 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2015-12-02
2015-12-15
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części.
2015-11-26
2015-12-07
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/D/118/BG/1/2015 Dostawę czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB oraz dostęp do czasopism elektronicznych w 2016 roku, z podziałem na 10 części.
2015-11-26
2015-12-07
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa monitorów medycznych i seminaryjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
2015-11-17
2015-11-27
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/D/119/TIN/SWI/A30/2015 Dostawa systemu klimatyzacji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-09
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/6/AI/P/1/2016 - Dostawa komputerów stacjonarnych, przenośnych, drukarek, oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB.
2016-02-05
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Budowa Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Szpitalnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę, pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
2016-02-04
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
2016-01-29
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa monitorów medycznych i seminaryjnych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-01-27
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie systemu zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej, przedsionków i szybów windowych w razie pożaru oraz na wykonanie montażu drzwi ppoż. w przedsionkach windowych w bloku nr 2 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2016-01-25
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/115/AZ-231/0/41/18/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, kolumn i prekolumn oraz akcesoriów do tromboelastometru, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 23 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-01-13
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/102/AZ-231/0/41/16/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, materiałów eksploatacyjnych do drukarki etykiet, kuwet niklowych do analizatora rtęci, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 23 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-01-12
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/D/118/BG/1/2015 Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB oraz dostęp do czasopism elektronicznych w 2016 roku, z podziałem na 10 części..
2016-01-11
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/109/AZ-231/0/41/17/2015 - dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 23 części
2016-01-05
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/U/7/RKO/ZP/2015 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2015-12-31
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa komór z laminarnym przepływem powietrza do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
2015-12-21
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/116/AZ-231/4/MEBLE-5/2015 - dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 4 części
2015-12-18
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
2015-12-16
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
2015-12-14
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
2015-12-07
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/114/TIN/SWI/215/M3/2015 - dostawę regałów bibliotecznych wraz z rozładunkiem, wniesieniem i montażem.
2015-12-04
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/D/119/TIN/SWI/A30/2015 Dostawa systemu klimatyzacji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika
2015-12-04
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nasukcesywne dostawy papieru ksero i papieru komputerowego oraz artykułów biurowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2015-12-02
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/D/111/TIN/SWI/A26/2015 Dostawa systemu klimatyzacji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika z podziałem na 2 części.
2015-11-27
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Odczynniki laboratoryjne, drobny sprzęt laboratoryjny, kolumna chromatograficzna, maski i ustniki do systemu COSMED QUARK CPET, materiały eksploatacyjne do systemów oczyszczania wody, lampy do 5500 series Genetic Analyzers, wyposażenie dla Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka z podziałem na 20 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.