eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-23
2018-06-07
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach elewacji ogrodowej Pałacu Branickich w Białymstoku
2018-05-15
2018-05-30
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku System urządzeń oddymiających klatki schodowe w razie pożaru w budynkach Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-17
2018-05-25
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa myszy laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2018-05-10
2018-05-25
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Roboty remontowe budowlano-instalacyjne polegające na przebudowie sal nr 218, 220, 221 w Zakładzie Higieny Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych oraz Zakładu Higieny i Epidemiologii i Ergonomii - II piętro w budynku C2 Collegium Universum
2018-04-26
2018-05-14
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przebudowa i remont dachu budynku Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
2018-04-25
2018-05-10
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywne dostawy filtrów powietrza oraz materiałów instalacyjno-sanitarnych z podziałem na 3 części na potrzeby UMB
2018-04-20
2018-05-07
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części.
2018-04-19
2018-04-27
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie badań hybrydowych PET/MR serca dla pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym na potrzeby projektu pn.: "Wykorzystanie obrazowania hybrydowego PET/MRI w kompleksowej ocenie diagnostyczno-klinicznej pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
2018-04-19
2018-05-08
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Świadczenie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domu Studenta nr 1 i nr 2.
2018-04-19
2018-05-09
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Docieplenie elewacji, remont dachów i wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku nr 3 i łączniku pomiędzy budynkami 2 i 3 Domu studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2018-04-18
2018-05-08
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont i przebudowa istniejącej sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie dziedzińca paradnego przy Pałacu Branickich w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1
2018-04-17
2018-04-30
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa z uruchomieniem i pełną obsługą techniczną systemu dezynfekcji wody.
2018-04-16
2018-04-27
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonywanie usługi odbioru, transportu, przetwarzana, unieszkodliwiana odpadów z obiektów jednostek organizacyjnych należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części.
2018-04-13
2018-04-30
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont i przebudowa instalacji w budynku C1 Collegium Uniwersum w Białymstoku ul. Mickiewicza 2C
2018-04-13
2018-04-25
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części: - część 1 - dostawa środków czystości, - część 2 - dostawa artykułów gospodarstwa domowego.
2018-04-12
2018-04-23
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i przebudowy sali ćwiczeń na potrzeby Zakładu Mikrobiologii i Zakładu Biologii Medycznej przy ul. Mickiewicza 2C wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
2018-04-11
2018-04-19
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych i detergentów dla Zakładów i Klinik UMB z podziałem na 2 części
2018-04-10
2018-04-20
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywne dostawy fartuchów ochronnych i roboczych na potrzeby UMB.
2018-04-09
2018-04-19
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu "Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego" na obszarze całego województwa podlaskiego.
2018-04-04
2018-04-20
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przebudowa i remont dachu budynku Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
2018-03-30
2018-04-13
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu "Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.", akronim: MOBIT", realizowanego w ramach Programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" - STRATEGMED, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
2018-03-29
2018-04-11
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Świadczenie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domu Studenta nr 1 i nr 2.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-25
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonywanie usługi odbioru, transportu, przetwarzana, unieszkodliwiana odpadów z obiektów jednostek organizacyjnych należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części
2018-05-23
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywna dostawę środków dezynfekcyjnych i detergentów dla Zakładów i Klinik UMB z podziałem na 2 części
2018-05-17
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu i przebudowy sali ćwiczeń na potrzeby Zakładu Mikrobiologii i Zakładu Biologii Medycznej przy ul. Mickiewicza 2C wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
2018-05-16
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 4 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2018-05-16
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie badań hybrydowych PET/MR serca dla pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym na potrzeby projektu pn."Wykorzystanie obrazowania hybrydowego PET/MRI w kompleksowej ocenie diagnostyczno-klinicznej pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym", finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki
2018-05-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych Biura Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2018-05-11
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego dla projektu "Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej.", akronimMOBIT", realizowanego w ramach Programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" - STRATEGMED, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
2018-05-07
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części
2018-04-17
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa myszy laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych z podziałem na 2 części dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuCzęść 1 myszy Laboratoryjne firmy The Jackson Laboratory, Część 2 myszy Laboratoryjne firmy The Jackson Laboratory.
2018-04-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych z podziałem na 4 części w budynku USK w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 24A
2018-04-06
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej".
2018-03-16
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu stomatologicznego dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB
2018-03-01
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa na trasie Białystok - Pampeluna (Hiszpania) dla studentów zakwalifikowanych do II edycji projektu "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2018-02-23
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa masek chirurgicznych jednorazowych i okularów ochronnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2018-01-24
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa czasopism polskich drukowanych i czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB w 2018 roku oraz dostawa bazy ClinicalKey i dostawa bazy AccessMedicine, z podziałem na 11 części
2018-01-17
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługa przewozu autokarowego
2017-12-12
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Realizacji usługi polegającej na dystrybucji energii elektrycznej do obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku1) Centrum Symulacji Medycznej w Białymstoku ul. Szpitalna 30, 2) budynek zabytkowej Oranżerii w Białymstoku ul. Mickiewicza 2B.
2017-12-07
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 4 części
2017-12-01
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa mebli oraz wyposażenia meblowego, biurowego i laboratoryjnego wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 3 części
2017-10-26
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawy komputerów, drukarek, projektorów i akcesoriów oraz systemu informatycznego RIS/PACS, z podziałem na pięć części

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.