Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-17
2014-04-29
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.
2014-04-15
2014-04-30
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/8/TKE-073/10/2014 Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowo-budowlanych wraz z wyposażeniem meblowym oraz wybranymi pozycjami wyposażenia technologicznego pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych Zakładu Klinicznej Biologii Molekularnej UMB, zlokalizowanego na III piętrze w budynku A, Collegium Pathologicum UMB w Białymstoku, ul. Waszyngtona 13.
2014-04-15
2014-04-30
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/10/TKE-073/11/2014 Prace remontowo-budowlane w Pałacu Branickich w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 1.
2014-04-14
2014-04-24
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/39/AZ-231/0/41/5/2014 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, fotometru do pomiaru jakości miodu, wytrząsarki, kombinowanej elektrody jonoselektywnej wapniowej, akcesoriów chromatograficznych, części zamiennych do HPLC, wag elektronicznych, soczewek diagnostycznych, do celów naukowo-badawczych z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2014-04-11
2014-04-24
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wyposażenia meblowego oraz aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 3 części

Zobacz wiecej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-04
2014-04-15
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części.
2014-04-04
2014-04-22
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/11/TKE-073/2/2014 Dostawa i wymiana dwóch okien drewnianych wraz z obróbką ościeży, wymianą parapetów zewnętrznych na klatce schodowej w budynku Collegium Primum w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2a
2014-04-03
2014-04-17
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części
2014-04-01
2014-04-15
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nasukcesywne dostawy papieru ksero i papieru komputerowego oraz artykułów biurowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2014-03-31
2014-04-16
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/7/TKE-073/9/2014 Prace remontowo-budowlane pomieszczeń nr 104, 105 i korytarza Zakładu Biofizyki w budynku Collegium Primum oraz pomieszczeń nr 2.19, 2.20, łazienki i korytarza Zakładu Medycyny Rodzinnej w budynku UMB w Białymstoku przy ul. Mieszka I.
2014-03-28
2014-04-08
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/11/TIN/SRM-212/CU/90/2014 - Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi w zakresie auli wykładowej im. Karola Buluka, pomieszczeń przyległych z wyposażeniem oraz poddasza, w budynku Collegium Universum blok D, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 2C
2014-03-24
2014-04-03
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonywanie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domów Studenta Nr 1 i Nr 2.
2014-03-21
2014-03-31
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/29/AZ-231/0/41/4/2014 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, łaźni wodnej, łaźni ultradźwiękowej, wytwornicy suchego lodu, kolumny chromatograficznej, kuwet grafitowych, unieruchamiaczy dla szczurów, do celów naukowo - badawczych z podziałem na 22 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2014-03-21
2014-04-03
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części
2014-03-17
2014-04-03
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/6/TIN/SRM-213/AP/73/2014 Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB-Etap II.
2014-03-13
2014-03-24
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywne dostawy paszy hodowlanej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym, hodowanych za barierą sanitarną (SPF) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2014-03-11
2014-03-21
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/24/AZ-231/6/1/2014 sukcesywne dostawy jednorazowego, drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych, z podziałem na trzy części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2014-03-10
2014-03-20
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nasukcesywne dostawy materiałów elektroinstalacyjnych.
2014-03-10
2014-03-20
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odbiór i przekazywanie do utylizacji odpadów medycznych zakaźnych i medycznych specjalnych oraz odbiór i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom, z obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części.
2014-03-06
2014-03-19
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części
2014-03-06
2014-03-24
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/4/TKE-073/4/2014 Prace remontowo-budowlane sal dydaktycznych nr 223, 218, pracowni Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej nr 214, korytarza II piętra wraz z dostawą i montażem dygestorium do pracowni nr 214 oraz zabudową szatni na korytarzu w budynku Collegium Primum UMB w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2a.
2014-03-03
2014-03-13
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.
2014-02-28
2014-03-11
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/13/TIN/USK/ZP/20/2014 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - do nowo wybudowanej stacji transformatorowej oznaczonej symbolem 01-X 1955 zlokalizowanej w poziomie -1 łącznika pomiędzy budynkami G i F na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 24A
2014-02-28
2014-03-10
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/20/AI/P/1/2014 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB
2014-02-26
2014-03-11
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostawa materiałów stomatologicznych oraz drobnego sprzętu stomatologicznego z po-działem na 3 części dla Zakładu Technik Dentystycznych oraz Zakładu Propedeutyki Stomatologii UMB

Zobacz wiecej

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/2/TKE-073/3/2014 Dostawa i wymiana 41 szt. okien PCV wraz z obróbką ościeży, wymianą parapetów zewnętrznych w budynku Domu Studenta nr I w Białymstoku, ul. Akademicka 3
2014-04-17
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku sukcesywne dostawy materiałów elektroinstalacyjnych
2014-04-16
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części.
2014-04-16
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/5/TIN/SRM-212/CU/49/2014 Roboty budowlane w zakresie auli wykładowej im. Karola Buluka, pomieszczeń przyległych z wyposażeniem oraz poddasza, w budynku Collegium Universum blok D Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. A. Mickiewicza 2C.
2014-04-09
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa aparatury medycznej na potrzeby UMB z podziałem na 6 części
2014-04-08
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części.
2014-04-03
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/4/TIN/SRM-2111/DS2/19/2014 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wymianę dźwigów osobowych oraz wykonanie systemu zapobiegającego zadymianiu klatki schodowej, przedsionków i szybów windowych w razie pożaru w bloku nr 3 Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na roboty budowlane bądź zgłoszeniem robót budowlanych oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2014-04-03
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/1/TIN/SRM/212/CU/225/2014 Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych, Zakładu Biologii Ogólnej i Zakładu Mikrobiologii zlokalizowanych w budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2 C.
2014-04-02
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawy materiałów stomatologicznych oraz drobnego sprzętu stomatologicznego z podziałem na 3 części dla Zakładu Technik Dentystycznych oraz Zakładu Propedeutyki Stomatologii UMB.
2014-03-31
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części.
2014-03-27
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonywanie usług w zakresie wywozu kontenerów odkrytych typu KP 7 z obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2014-03-26
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/20/AI/P/1/2014 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB
2014-03-26
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/9/AR KNOW/2014 - wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Koordynatora obszaru Wielkoskalowe analizy biostatystyczne/bioinformatyczne w ramach Centrum Badań Innowacyjnych mającego status KNOW
2014-03-25
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/13/TIN/USK/ZP/20/2014 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - do nowo wybudowanej stacji transformatorowej oznaczonej symbolem 01-X 1955 zlokalizowanej w poziomie -1 łącznika pomiędzy budynkami G i F na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie 24A
2014-03-24
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/9/AZ-231/0/41/2/2014 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, akcesoriów do kalorymetru, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 17 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2014-03-20
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/8/BG/1/2014 Dostawa bazy danych w wersji online do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2014-03-19
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/5/AZ-231/0/41/1/2014 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, wytrząsarki, fantomów szkoleniowych, tonometrów, kolumn do selekcji komórek oraz wagi precyzyjnej, do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 24 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB..
2014-03-18
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/99/TIN/USK/ZP/16/2013 - Dostawa komory do krioterapii wraz ze zbiornikiem, układem magazynowania i zasilania w czynnik chłodzący i kompletem instalacji, do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
2014-03-12
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części
2014-03-12
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 3 części

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.