eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-28
2016-10-11
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części.
2016-09-21
2016-09-30
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/75/AI/P/4/2016 - Przetarg nieograniczony nadostawę komputerów, drukarek, monitorów komputerowych, serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-08
2016-09-16
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/69/AZ-231/3/7/2016 - Przetarg nieograniczony nasukcesywne dostawy materiałów stolarskich na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-09-07
2016-09-20
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych na potrzeby UMB
2016-09-06
2016-09-15
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/72/AZ-231/4/M/2016 - Przetarg nieograniczony nadostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części
2016-08-24
2016-09-06
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży roboczej i obuwia ochronnego z podziałem na 2 części na potrzeby UMB
2016-08-24
2016-09-07
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu stomatologicznego z podziałem na 6 części dla Zakładów Stomatologicznych UMB
2016-08-23
2016-09-02
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/68/AZ-231/0/41/14/2016 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 13 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-08-22
2016-09-01
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części.
2016-08-22
2016-09-02
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
2016-08-16
2016-08-25
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/66/AZ-231/0/41/12/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kapilaroskopu, narzędzi do chirurgii oka, końcówek do urządzenia COBLATOR II, wytrząsarki kołyskowej, kolumn chromatograficznych, materiałów eksploatacyjnych do drukarki etykiet, soczewek, mebli, lampy ksenonowej, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2016-08-12
2016-08-22
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/67/AZ-231/0/41/13/2016 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 3 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-07-27
2016-08-08
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony naprzeprowadzenie szkolenia dla kadry zatrudnionej w Akademickim Biurze Karier UMB w ramach projektu Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, z podziałem na 3 części- Część 1 - Kurs na doradcę zawodowego, - Część 2 - Kurs Metodologia tworzenia IPD, - Część 3 - Szkolenie przygotowujące do prowadzenia coachingu w doradztwie zawodowym.
2016-07-26
2016-08-05
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu pomieszczeń Studium Języków Obcych w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2016-07-21
2016-08-02
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony naopracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu sali ćwiczeń na potrzeby Zakładu Mikrobiologii i Zakładu Biologii Ogólnej w budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2C wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
2016-07-20
2016-07-29
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/58/ABK-073/4/2016 - dostawa i wdrożenie narzędzia do diagnozowania kompetencji (bez limitu badań do narzędzia) wraz z usługą przeszkolenia pracowników ABK z zakresu obsługi zakupionego narzędzia w ramach projektu Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
2016-07-14
2016-07-26
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 7 części
2016-07-14
2016-07-27
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/56/AZ-231/4/MEBLE-6/2016 - dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części.
2016-07-08
2016-07-26
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/10/TIN/SRM/2121/PB/83/2016 - Wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-07-07
2016-07-15
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kapilaroskopu, narzędzi do chirurgii oka, końcówek do urządzenia COBLATOR II, wytrząsarki, zestawu do elektroforezy, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów firmy Agilent, wytrząsarki kołyskowej, kolumn chromatograficznych, materiałów eksploatacyjnych do drukarki etykiet z podziałem na 39 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB
2016-07-07
2016-07-25
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/11/TKE-073/28/2016 - usługa remontowa budowlana nawierzchni drogowej parkingu, chodnika, schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych wejścia do budynków Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23
2016-07-04
2016-07-13
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Jednostka do znieczulania wziewnego ze strzykawką, przewodami doprowadzającymi i pompą powietrzną

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-09-27
brak danych
Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/67/AZ-231/0/41/13/2016 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 3 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-09-23
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 7 części
2016-09-20
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony naprzeprowadzenie szkolenia dla kadry zatrudnionej w Akademickim Biurze Karier UMB w ramach projektu Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, z podziałem na 3 części- Część 1 - Kurs na doradcę zawodowego, - Część 2 - Kurs Metodologia tworzenia IPD, - Część 3 - Szkolenie przygotowujące do prowadzenia coachingu w doradztwie zawodowym
2016-09-08
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/58/ABK-073/4/2016 - dostawa i wdrożenie narzędzia do diagnozowania kompetencji (bez limitu badań do narzędzia) wraz z usługą przeszkolenia pracowników ABK z zakresu obsługi zakupionego narzędzia w ramach projektu Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
2016-09-05
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa lasera YAG, szafy do przechowywania endoskopów giętkich, wózków zabiegowo-pielęgnacyjnych oraz mebli medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-08-31
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/10/TIN/SRM/2121/PB/83/2016 - Wykonanie prac remontowych pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-08-31
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/11/TKE-073/28/2016 - usługa remontowa budowlana nawierzchni drogowej parkingu, chodnika, schodów wejściowych i pochylni dla niepełnosprawnych wejścia do budynków Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23
2016-08-31
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Odczynniki laboratoryjne, drobny sprzęt laboratoryjny, kapilaroskopu, narzędzi do chirurgii oka, końcówki do urządzenia COBLATOR II, wytrząsarka, zestaw do elektroforezy, materiały eksploatacyjne, akcesoria firmy Agilent, wytrząsarka kołyskowa, kolumny chromatograficzne, materiały eksploatacyjne do drukarki etykiet z podziałem na 39 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB
2016-08-30
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/56/AZ-231/4/MEBLE-6/2016 - dostawa mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części
2016-08-17
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/41/AZ-231/0/41/9/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, unieruchamiaczy do szczurów, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczenia wody, akcesoriów chromatograficznych, filtrów do stacji, klatek z wyposażeniem dla zwierząt laboratoryjnych, zapasowej skóry, testów symulacyjnych, mieszadła magnetycznego, fantomów szkoleniowych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 37 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-08-17
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/45/AZ-231/0/41/10/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 23 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
2016-08-12
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego i wyposażenia różnego, z podziałem na 3 części
2016-08-11
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Jednostka do znieczulania wziewnego ze strzykawką, przewodami doprowadzającymi i pompą powietrzną
2016-08-11
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części
2016-08-04
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/9/TIN/SRM/213/C/P/1/72/2016 - wykonanie dodatkowego okablowania do istniejących linii energetycznych zasilania podstawowego i rezerwowego budynków Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego przy ul. J. Waszyngtona 13 w Białymstoku.
2016-08-01
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/44/TIN/SWI/A13/2016 - Dostawa aparatury laboratoryjnej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 4 części
2016-07-29
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/RB/8/TKE-073/27/2016 - Usługa remontowo budowlana adaptacji i remontu pomieszczeń, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz robót przygotowawczych budowlanych do montażu instalacji technologicznej ciekłego azotu w budynku A Collegium Pathologicum i przylegającym do niego terenie w Białymstoku ul. Waszyngtona 13 z przeznaczeniem na BIOBANK.
2016-07-15
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby Laboratorium Badania Genomu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zlokalizowanego w bloku nr 1 Domu Studenta nr 2 przy ul. Waszyngtona 23 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego
2016-07-14
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/43/AI/P/3/2016 Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, drukarek i sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB, z podziałem na trzy części..
2016-07-14
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/34/AZ-231/0/41/7/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, produktów ortopedycznych, akcesoriów, elektrod, zestawu do wizualizacji, przyrządów do kontroli parametrów, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 25 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.