eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-18
2017-05-26
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. "Doskonalenie nauczania stomatologii metodami symulacji" wraz z zapewnieniem dojazdu dla 5 pracowników UMB.
2017-05-09
2017-05-24
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza - II ETAP

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-28
2017-05-16
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont i przebudowa węzła cieplnego w budynku dydaktycznym UMB w Białymstoku, ul. Mieszka I 4B
2017-04-28
2017-05-12
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na dostawę papieru ksero i papieru komputerowego oraz artykułów biurowych
2017-04-25
2017-05-10
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wielobranżowe roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23A
2017-04-21
2017-05-08
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. "Szkolenie dla instruktora symulacji wysokiej wierności z użyciem symulatorów pediatrycznych" wraz z zapewnieniem dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia dla 7 pracowników UMB.
2017-04-18
2017-05-08
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Opracowanie projektu adaptacji pomieszczenia 1/18 oraz wykonanie robót budowlanych w budynku Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB w Białymstoku, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A z przeznaczeniem na pracownię banku tkanki
2017-04-18
2017-05-04
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Kompleksowe ubezpieczenie mienia i innych interesów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i jednostek podległych
2017-04-14
2017-05-05
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Roboty remontowe budowlano-instalacyjne sal nr 301, 302, 303 w Zakładzie Farmakologii w budynku Collegium Uniwersum przy ul. Mickiewicza 2C w Białymstoku
2017-04-14
2017-04-24
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na usługę transportu
2017-04-12
2017-04-27
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przebudowa istniejącej sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w obrębie budynku UMB przy ul. Mieszka I 4b w Białymstoku
2017-04-10
2017-04-21
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/30/AZ-231/0/41/8/2017 Dostawę odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, wagi, wytrząsarki, łaźni wodnej, kolumny chromatograficznej, aparatury i części do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 35 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2017-04-07
2017-04-24
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont i przebudowa instalacji wodociągowej wewnętrznej w pomieszczeniach piwnicy bloku C2, D, C1 Collegium Universum UMB, w Białymstoku ul. Mickiewicza 2c
2017-04-07
2017-04-20
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nas sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym, hodowanych za barierą sanitarną (SPF) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2017-04-05
2017-04-20
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza - II ETAP
2017-04-03
2017-04-19
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Zaprojektowanie i wykonanie remontu z przebudową instalacji wodociągowej w budynkach Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Akademickiej 3
2017-03-30
2017-04-14
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Roboty budowlano-remontowe w Domach Studentów nr 1 przy ul. Akademickiej 3 w Białystoku
2017-03-30
2017-04-11
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/7/TIN/2111/SJO/1/33/2017 - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu pomieszczeń Studium Języków Obcych w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-03-23
2017-04-07
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wielobranżowe roboty budowlane w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 23A
2017-03-23
2017-03-31
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/22/AI/P/2/2017 - dostawa komputerów, drukarek, monitorów komputerowych, serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB
2017-03-21
2017-03-30
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nausługę transportu autokarowego
2017-03-20
2017-04-04
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont pomieszczeń w budynku Collegium Universum przy ul. Mickiewicza 2c w Białymstoku na potrzeby Zakładu Biochemii Lekarskiej, Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych oraz Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-05-22
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/7/TIN/2111/SJO/1/33/2017 - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie remontu pomieszczeń Studium Języków Obcych w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-05-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie robót budowlano-remontowych w Domach Studentów nr 1
2017-05-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont pomieszczeń w budynku Collegium Universum przy ul. Mickiewicza 2c w Białymstoku na potrzeby Zakładu Biochemii Lekarskiej, Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych oraz Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii
2017-05-15
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont i przebudowa instalacji wodociągowej wewnętrznej w pomieszczeniach piwnicy bloku C2, D, C1 Collegium Universum UMB, w Białymstoku ul. Mickiewicza 2c
2017-05-08
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawy sukcesywne oprogramowania w kategoriachaplikacje, systemy i serwery, w terminie 3 lat od daty podpisania rejestracji Konta Zakupowego, w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 2015-09-22, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited
2017-04-20
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/22/AI/P/2/2017 - dostawa komputerów, drukarek, monitorów komputerowych, serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB
2017-04-19
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/10/AZ-231/0/41/04/2017 - dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB, z podziałem na 14 części
2017-04-10
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa aparatury wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostawę instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 2 części- część 1 - system do elektroforezy i szybkiego transferu białek oraz ich wizualizacji w technologii stain-free, - część 2 - wirówka z chłodzeniem.
2017-04-05
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/15/TZ-231/1/8/7/2017 Dostawa materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego, zębów, kompozytów stomatologicznych, z podziałem na 4 części, dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB.
2017-03-30
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/3/TIN/2111/DS2/1/13/2017 - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji z dociepleniem, remontu dachów i wykonanie instalacji wentylacji w budynkach Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-03-17
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Adaptacja części pomieszczeń parteru w budynku E Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Żurawiej 14 w Białymstoku na potrzeby II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
2017-03-06
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/5/AZ-231/0/41/02/2017 -dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego i innych do celów naukowo - badawczych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB, z podziałem na 15 części
2017-01-11
brak danych
Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/99/AZ-231/7/4/1/2016 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 5 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2017-01-11
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa czasopism polskich i zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB oraz dostęp do czasopism elektronicznych w 2017 roku, z podziałem na 10 części
2017-01-09
brak danych
Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/90/AZ-231/0/41/18/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, wektogramu, kolumny, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 18 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2016-12-30
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części.
2016-12-29
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/21/AGU/ZP/6/2016 - Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Wydział Nauk o Zdrowiu
2016-12-29
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
2016-12-28
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części.
2016-12-23
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę mebli wraz z montażem na potrzeby UMB z podziałem na 4 części.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.