eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-29
2016-05-12
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem wyposażenia meblowego i wyposażenia różnego, z podziałem na 3 części
2016-04-22
2016-05-05
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczonysukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części.
2016-04-22
2016-05-09
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/13/TIN/SRM/2111/CSM/3/43/2016 - Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu pomieszczenia w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7A na potrzeby Sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich w ramach utworzenia Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-15
2016-04-28
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/31/TIN/SWI/A10/2016 - Przetarg nieograniczony na dostawę zamrażarek niskotemperaturowych wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 2 częściczęść 1 Zamrażarka niskotemperaturowa część 2 Zamrażarka niskotemperaturowa
2016-04-15
2016-04-25
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/34/AZ-231/0/41/7/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, produktów ortopedycznych, akcesoriów, elektrod, zestawu do wizualizacji, przyrządów do kontroli parametrów, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 25 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-04-15
2016-04-29
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/36/AZ-231/4/MEBLE-3/2016 - Przetarg nieograniczony na dostawę mebli wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 6 części.
2016-04-14
2016-04-29
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/3/TKE-073/11/2016 Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich przy kamienno-betonowej attyce elewacji ogrodowej Pałacu Branickich, przy ul. Kilińskiego 1 w Białymstoku.
2016-04-14
2016-04-26
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/11/AGU/ZP/6/2016 - Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia jednostek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-04-13
2016-04-26
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 2 części.
2016-04-13
2016-04-27
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/D/33/AZ-231/6/1/2016 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części.
2016-04-06
2016-04-19
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części.
2016-04-01
2016-04-14
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa lasera YAG, szafy do przechowywania endoskopów giętkich, wózków zabiegowo-pielęgnacyjnych oraz mebli medycznych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-03-31
2016-04-08
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/27/AI/P/2/2016 - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB- część 1 - dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, drukarek, monitorów komputerowych, serwera, - część 2 - dostawa licencji oprogramowania antywirusowego, - część 3 - dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu biurowego.
2016-03-25
2016-04-06
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/U/5/AGU/ZP/4/2016 Świadczenie usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych UMB oraz Domu Studenta nr 1 i nr 2.
2016-03-24
2016-04-04
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/25/AZ-231/0/41/6/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, narzędzia rozdrabniającego, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 13 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-03-24
2016-04-05
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/10/AGU/ZP/4/2016 Wykonywanie usług wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odbioru i przekazywania do utylizacji odpadów medycznych zakaźnych i medycznych specjalnych oraz odbioru i unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych i zwierzęcych, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom, z obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części.
2016-03-23
2016-04-05
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 5 części
2016-03-18
2016-03-30
Białystok dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/23/AZ-231/0/41/5/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, produktów ortopedycznych, akcesoriów, kolumn chromatograficznych, elektrod, zestawu do wizualizacji, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 28 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-03-17
2016-03-25
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/7/APP-073/CSM/2/2016 - Zapewnienie usługi hotelarskiej w Katowicach dla 6 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 3-5 kwietnia 2016 roku
2016-03-16
2016-04-04
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/2/TIN/SRM.213.CP.24.2016 Wykonanie remontu pomieszczeń Samodzielnej Pracowni Biotechnologii w budynku Collegium Primum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza - I ETAP
2016-03-11
2016-03-22
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługa wycinki oraz karczowania drzew i krzewów z terenu nieruchomości o nr ewid. 1792, 1784/25 przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku (teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-03-07
2016-03-23
Białystok roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/1/TIN/SRM/213/2B/21/2016 Remont elewacji budynku przy ulicy Mickiewicza 2B Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
2016-03-04
2016-03-15
Białystok usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/4/AGU/ZP/3/2016 Wykonywanie usług wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odbioru i przekazywania do utylizacji odpadów medycznych zakaźnych i medycznych specjalnych oraz odbioru i unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych i zwierzęcych, których zbieranie i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcjom, z obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na dwie części.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-28
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/3/AZ-231/0/41/1/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, komór do elektroforezy, narzędzia homogenizującego, kolumn chromatograficznych, akcesoriów do aparatury, systemu ssącego, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 30 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-04-21
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa monitorów seminaryjnych, lup zabiegowych oraz lasera YAG do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-04-20
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części
2016-04-19
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/RB/1/TIN/SRM/213/2B/21/2016 Remont elewacji budynku przy ulicy Mickiewicza 2B Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
2016-04-18
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługa wycinki oraz karczowania drzew i krzewów z terenu nieruchomości o nr ewid. 1792, 1784/25 przy ul. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku (teren Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2016-04-18
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/7/APP-073/CSM/2/2016 - Zapewnienie usługi hotelarskiej w Katowicach dla 6 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 3-5 kwietnia 2016 roku
2016-04-14
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/16/TIN/SWI/A5/2016 - Dostawa aparatury laboratoryjnej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 4 części
2016-04-11
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/18/TIN/SWI/A6/2016 -Dostawa aparatury wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika, z podziałem na 2 częściczęść nr 1 Pulpity sterujące do regałów przesuwnych wraz z fotokomórkami część nr 2 Urządzenie do całodobowego monitorowania ciśnienia i innych parametrów
2016-04-11
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 7 części
2016-04-08
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 6 części
2016-04-08
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 7 części
2016-04-07
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/10/AZ-231/0/41/2/2016 - Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody, końcówek do urządzenia COBLATOR II, materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 32 części
2016-03-24
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/D/15/AZ-231/1/8/7/1/2016 Dostawa urządzeń stomatologicznych, materiałów stomatologicznych, ortodontycznych, protetycznych dla Zakładu Technik Dentystycznych i Zakładu Propedeutyki Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na sześć części
2016-03-18
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/14/AZ-231/0/41/3/2016 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów stomatologicznych - biomateriałów, kolumn chromatograficznych, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 15 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku..
2016-03-18
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej - unit stomatologiczny - wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika
2016-03-17
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Nr sprawyAZP/261/U/3/AGU-235/1K/2016 Wykonywanie usług w zakresie napraw kserokopiarek znajdujących się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na pięć części.
2016-03-17
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/U/2/AGU/ZP/1/2016 - Wykonywanie usług w zakresie wywozu kontenerów odkrytych typu KP 7 z obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2016-03-11
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej - urządzenie do automatycznej oceny uwalniania bazofilów krwi pełnej - wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika
2016-03-09
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 części
2016-03-04
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku AZP/261/D/121/AZ-231/0/41/19/2015 Dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego, kolumn chromatograficznych i końcówek do urządzenia COMBLATOR II, do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 30 części, dla poszczególnych Klinik i Zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.