eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargiUniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-22
2018-04-03
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa odczynników laboratoryjnych do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 4 części dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB.
2018-03-16
2018-04-04
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Docieplenie elewacji, remont dachów i wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku nr 3 i łączniku pomiędzy budynkami 2 i 3 Domu studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2018-03-15
2018-03-27
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługa transportu i noclegów dla 5 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku związana z wyjazdem do Amsterdamu (Holandia), w dniach 28-30 maja 2018 r.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-13
2018-03-23
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa myszy laboratoryjnych do celów naukowo - badawczych z podziałem na 2 części dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Część 1 : myszy Laboratoryjne firmy The Jackson Laboratory, Część 2 : myszy Laboratoryjne firmy The Jackson Laboratory.
2018-02-26
2018-03-07
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa piętnastu biletów lotniczych na trasach zagranicznych, na potrzeby studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wyjeżdżających na staże zagraniczne
2018-02-22
2018-03-12
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych z podziałem na 4 części w budynku USK w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 24A
2018-02-19
2018-03-06
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części
2018-02-12
2018-02-26
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa sprzętu komputerowego
2018-02-02
2018-02-13
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu stomatologicznego dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB
2018-01-24
2018-02-02
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa piętnastu biletów lotniczych na trasach zagranicznych, na potrzeby studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wyjeżdżających na staże zagraniczne
2018-01-15
2018-01-23
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu stomatologicznego dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB
2018-01-12
2018-01-23
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa masek chirurgicznych jednorazowych i okularów ochronnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2018-01-09
2018-01-23
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na usługę transportu
2017-11-30
2017-12-08
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa czasopism polskich drukowanych i czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB w 2018 roku oraz dostawa bazy ClinicalKey i dostawa bazy AccessMedicine, z podziałem na 11 części
2017-11-29
2017-12-15
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych z podziałem na 5 części w budynku USK w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 24A
2017-11-29
2017-12-08
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku usługa transportu autokarowego
2017-11-22
2017-11-30
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa i instalacja serwerów i systemu serwerów danych wraz z archiwizacją oraz urządzeń aktywnych sieci komputerowej, z podziałem na dwie części
2017-10-24
2017-11-06
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 4 części
2017-10-23
2017-11-06
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa mebli oraz wyposażenia meblowego, biurowego i laboratoryjnego wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podziałem na 3 części
2017-09-19
2017-09-28
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 2 części
2017-09-13
2017-09-21
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawy komputerów, drukarek, projektorów i akcesoriów oraz systemu informatycznego RIS/PACS, z podziałem na pięć części
2017-09-06
2017-09-15
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na: materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego, drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych z podziałem na 9 części dla Zakładów i Klinik UMB
2017-08-29
2017-09-08
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i obsługi szatni w budynku Centrum Symulacji Medycznej ul. Szpitalna 30 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-16
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywna dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu stomatologicznego dla Zakładu Technik Dentystycznych UMB
2018-03-01
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa na trasie Białystok - Pampeluna (Hiszpania) dla studentów zakwalifikowanych do II edycji projektu "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2018-02-23
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa masek chirurgicznych jednorazowych i okularów ochronnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2018-01-24
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa czasopism polskich drukowanych i czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB w 2018 roku oraz dostawa bazy ClinicalKey i dostawa bazy AccessMedicine, z podziałem na 11 części
2018-01-17
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługa przewozu autokarowego
2017-12-12
brak danych
Białystok Usługi Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Realizacji usługi polegającej na dystrybucji energii elektrycznej do obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku1) Centrum Symulacji Medycznej w Białymstoku ul. Szpitalna 30, 2) budynek zabytkowej Oranżerii w Białymstoku ul. Mickiewicza 2B.
2017-12-07
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów i Klinik UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 4 części
2017-12-01
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawa mebli oraz wyposażenia meblowego, biurowego i laboratoryjnego wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 3 części
2017-10-26
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Dostawy komputerów, drukarek, projektorów i akcesoriów oraz systemu informatycznego RIS/PACS, z podziałem na pięć części
2017-10-25
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostawa materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego, drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych z podziałem na 9 części dla Zakładów i Klinik UMB
2017-10-25
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nasukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 2 części.
2017-10-10
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Rozbiórka budynku WA - budynku administracji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego
2017-09-28
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony nadostawę mebli wraz z montażem na potrzeby UMB z podziałem na 2 części
2017-09-21
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Roboty konserwatorskie przy budynku Pałacu Branickich w Białymstoku
2017-07-28
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby UMB z podziałem na 2 części
2017-07-24
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont i przebudowa odcinka przyłącza ciepłociągu wewnętrznego zasilającego budynek Collegium Primum UMB w Białymstoku ul. Mickiewicza 2
2017-06-30
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym, hodowanych za barierą sanitarną (SPF) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2017-06-30
brak danych
Białystok Dostawy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przetarg nieograniczony na dostawę papieru ksero i papieru komputerowego oraz artykułów biurowych
2017-06-22
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Remont i przebudowa węzła cieplnego w budynku dydaktycznym UMB w Białymstoku, ul. Mieszka I 4B
2017-06-20
brak danych
Białystok Roboty budowlane Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przebudowa istniejącej sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w obrębie budynku UMB przy ul. Mieszka I 4b w Białymstoku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.