eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.

Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - przetargiSzpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-10
2019-07-19
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego, usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.
2019-06-04
2019-06-13
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2019-05-07
2019-05-16
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego, usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie sp. z o.o.
2019-03-22
2019-04-09
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2019-03-22
2019-04-09
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2018-08-14
2018-09-03
Garwolin Dostawy Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2018-07-06
2018-07-25
Garwolin Dostawy Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. o.o.
2018-06-27
2018-07-06
Garwolin Dostawy Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. o.o.
2018-06-04
2018-06-13
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2018-04-30
2018-05-10
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego, usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie sp. z o.o.
2017-07-25
2017-08-02
Garwolin Dostawy Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2017-06-08
2017-06-26
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Wymiana agregatu prądotwórczego, przystosowanie rozdzielni RG i RNN do montażu układu SZR oraz wymiana kabli zasilających w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.
2017-05-25
2017-06-02
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2016-12-02
brak danych
Garwolin Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Modernizacja łazienek w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2016-09-13
2016-09-29
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Modernizacja łazienek w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2016-09-08
2016-09-16
Garwolin Dostawy Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2016-04-15
brak danych
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Wykonanie robót dodatkowych, polegających na odwodnieniu terenu wokół budynku szkolno-szpitalnego za pomocą instalacji kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, której to wykonanie nie obejmowała dokumentacja projektowa opracowana dla zadania podstawowego pn. Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie.
2016-04-14
2016-05-06
Garwolin usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2015-11-05
2015-11-13
Garwolin usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego oraz usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.
2015-09-16
2015-10-01
Garwolin roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Termomodernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-02
brak danych
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2019-05-13
brak danych
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2019-05-13
brak danych
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Budowa zapasowego źródła wody dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2018-08-10
brak danych
Garwolin Dostawy Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Wymiana dźwigu windowego w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. o.o.
2018-06-28
brak danych
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2017-08-30
brak danych
Garwolin Dostawy Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2017-07-25
brak danych
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Wymiana agregatu prądotwórczego, przystosowanie rozdzielni RG i RNN do montażu układu SZR oraz wymiana kabli zasilających w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.
2016-10-25
brak danych
Garwolin Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Modernizacja łazienek w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2016-09-29
brak danych
Garwolin Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2016-07-20
brak danych
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2016-05-05
brak danych
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Wykonanie robót dodatkowych, polegających na odwodnieniu terenu wokół budynku szkolno-szpitalnego za pomocą instalacji kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, której to wykonanie nie obejmowała dokumentacja projektowa opracowana dla zadania podstawowego pn. Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie
2015-12-31
brak danych
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego oraz usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.
2015-11-04
brak danych
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Termomodernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2015-10-06
brak danych
Garwolin Dostawy Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2015-09-07
brak danych
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Budowa budynku szkolno-szpitalnego dla potrzeb Oddziału I dziennego logopedyczno-foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 realizowanego w ramach zadania Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie
2015-06-01
brak danych
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o
2014-10-02
brak danych
Garwolin Dostawy Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o
2014-05-30
brak danych
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2013-12-11
brak danych
Garwolin Usługi Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości oraz obsługi kadrowo - płacowej Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
2013-11-27
brak danych
Garwolin Roboty budowlane Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. Wymiana kotłów zasilających kotłownię Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.