eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Świętokrzyskie Centrum Onkologii - przetargiŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-22
2017-06-30
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą i instalacją maceratora dla Kliniki Onkologii Klinicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-06-21
2017-06-30
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Dzierżawa urządzenia do syntezy radiofarmaceutyków dla PET-FPYL oraz FMISO, zakup materiałów i odczynników do wytworzenia FPYL i FMISO, dzierżawa wyposażenia do kontroli jakości radiofarmaceutyków FPYL i FMISO wraz z zestawem niezbędnych materiałów i odczynników dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Świętokrzyskie Centrum Onkologii - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-31
brak danych
Kielce dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii leki i odczynniki.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Świętokrzyskie Centrum Onkologii - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-13
2017-06-22
Kielce Usługi Świętokrzyskie Centrum Onkologii Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytwarzanych w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz dostawy opakowań na odpady medyczne
2017-06-09
2017-06-19
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą materiałów i odczynników niezbędnych do wytworzenia metylocholiny oraz 18F-FLT , materiałów i odczynników niezbędnych do kontroli jakości metylocholiny, 18F-FLT, oraz dzierżawa urządzenia do syntezy 18F - metylocholiny, 18F-FLT i wyposażenia do kontroli jakości dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-06-08
2017-06-16
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą generatora technetowego od 400 mCi (99 mTc) wraz z zestawami i dostawami do elucji dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
2017-06-08
2017-06-16
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą materiałów szewnych oraz staplerów dla Bloku Operacyjnego i Działów Zabiegowych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
2017-06-07
2017-06-20
Kielce Usługi Świętokrzyskie Centrum Onkologii Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dla systemu telekomunikacyjnego Tenovis w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
2017-06-06
2017-06-16
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą podkładów na stół operacyjny, ubrań operacyjnych, sterylnych fartuchów chirurgicznych i niesterylnych podkładów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-06-05
2017-06-14
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup i dostawa odczynników do barwień wraz z dzierżawą sprzętu do linii technologicznej histopatologicznej dla Zakładu Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-06-01
2017-06-09
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą igieł do EBUS, przyrządów do ćwiczeń oddechowych, szczypiec chwytających i szczypiec biopsyjnych dla Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-30
2017-06-07
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych, warzyw i owoców oraz nabiału dla Działu Żywienia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-26
2017-06-05
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą przyborów piśmienniczych i zestawów przypominających dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kiecach
2017-05-26
2017-06-05
Kielce Usługi Świętokrzyskie Centrum Onkologii Opracowanie projektu budynku radioterapii z bunkrem dla akceleratora w ramach rozbudowy Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-25
2017-06-02
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą drukarki medycznej DICOM oraz densytometru zewnętrznego dla Zakładu Diagnostyko Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
2017-05-24
2017-06-02
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego na potrzeby Działu Profilaktyki i Promocji Onkologicznej
2017-05-24
2017-06-02
Kielce Usługi Świętokrzyskie Centrum Onkologii Opracowanie projektu graficznego broszury inforrmacyjno- edukacyjnej (zdrowa kobieta, zdrowy mężczyzna) w formie kalendarza dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kielcach .
2017-05-23
2017-06-01
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-22
2017-06-01
Kielce Usługi Świętokrzyskie Centrum Onkologii Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dla systemu telekomunikacyjnego Tenovis w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-18
2017-05-26
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą odczynników oraz dzierżawą aparatu immunologicznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-11
2017-05-19
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii system do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z zakupem przeciwciał pierwotnych oraz dzierżawą aparatu dla Zakładu Patologii Nowotworów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
2017-05-10
2017-05-19
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-08
2017-05-18
Kielce Usługi Świętokrzyskie Centrum Onkologii Usługa wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno- edukacyjnych oraz informacyjno -promocyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kiecach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Świętokrzyskie Centrum Onkologii - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-14
brak danych
Kielce Usługi Świętokrzyskie Centrum Onkologii Usługa wykonania i dostarczenia materiałów informacyjno- edukacyjnych oraz informacyjno -promocyjnych dla Działu Promocji i Profilaktyki Onkologicznej ŚCO w Kiecach
2017-06-13
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakup wraz z dostawą systemu do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z zakupem przeciwciał pierwotnych oraz dzierżawą aparatu dla Zakładu Patologii Nowotworów
2017-06-13
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakup wraz z dostawą odczynników, oraz drobnego sprzętu zużywalnego dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-06-12
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą i instalacją urządzeń do hydroterapii i lampy emitującej światło spolaryzowane dla Zakładu Rehabilitacji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-06-08
brak danych
Kielce Usługi Świętokrzyskie Centrum Onkologii świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego dla systemu telekomunikacyjnego Tenovis w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach
2017-06-08
brak danych
Kielce Usługi Świętokrzyskie Centrum Onkologii Kompleksowa obsługa prawna, również w zakresie przygotowania wzorów dokumentów dotyczących rekrutacji uczestników, rozliczeń, postępu rzeczowego i monitoringu w zakresie ośmiu projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie
2017-06-06
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Markerów Nowotworowych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-25
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą kapsułek żelatynowych jodu 131-I, chlorku strontu Sr-89 oraz Lutetu dla Kliniki Endokrynologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
2017-05-23
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą podłoży mikrobiologicznych do posiewów krwi i płynów ustrojowych (metoda automatyczna) wraz z dzierżawą aparatu do monitorowania wzrostu drobnoustrojów dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-19
brak danych
Kielce Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą jednorazowych szczotek czyszczących dla Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-16
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą materiałów hydraulicznych dla Działu Technicznego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-16
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-11
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą automatów do biopsji, igieł do biopsji i cewników silikonowych nefrostomijnych dla Kliniki Urologii oraz pojemników wielorazowych, wkładów workowych, uchwytów, haków i proszków żelujących dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-11
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą narzędzi endoskopowych dla Działu Diagnozy i Terapii Gastroenterologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-09
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą miału węglowego dla Ciepłowni Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-05-05
brak danych
Kielce Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
2017-05-04
brak danych
Kielce Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą żylnych portów dostępu dla Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2017-04-24
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą odczynników dla Zakładu Markerów Nowotworowych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
2017-04-18
brak danych
Kielce Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą preparatów do dezynfekcjiran, błon śluzowych, skóry i rąk dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kiecach
2017-04-13
brak danych
Kielce Dostawy Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakup wraz z dostawą i instalacją maceratora dla Kliniki Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Świętokrzyskie Centrum Onkologii
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.