eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie - przetargiStarostwo Powiatowe w Kwidzynie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-08
2018-11-16
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2018-10-25
2018-11-09
Kwidzyn Dostawy Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kiwdzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jenostek organizacyjnych
2018-10-23
2018-10-31
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021
2018-10-16
2018-10-24
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz wybranych jednostek Powiatu Kwidzyńskiego
2018-10-10
2018-10-19
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021
2018-09-26
2018-10-05
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021
2018-07-24
2018-08-08
Kwidzyn Dostawy Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni wytworów papierniczych i pracowni przetwórstwa papierniczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie przy ul. Katedralnej 5, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" - projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
2018-07-24
2018-08-10
Kwidzyn Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3228G Wandowo- Nowa Wioska
2018-06-26
2018-07-16
Kwidzyn Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Odwodnienie dróg powiatowych poprzez odtworzenie rowów przydrożnych i ścięcie poboczy
2018-05-17
2018-05-28
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi Lokalnej opieki pedagogiczno-metodycznej w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2018-05-17
2018-05-29
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony Świadczenie usług w zakresie opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2018-05-10
2018-05-21
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Cyfryzacja części materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz załadowanie w trybie wsadowym wyników prac do bazy danych prowadzonej w systemie EWID 2007 v.9.1:659
2018-03-22
2018-04-06
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego
2018-03-22
2018-04-09
Kwidzyn Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa pomieszczeń Internatu ZSP nr 2 wraz z dobudową dźwigu platformowego (windy) w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 8 w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja i termomodernizacja obiektu przy ul. Grudziądzkiej 8 w Kwidzynie"
2018-03-16
2018-03-27
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno - metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2018-03-16
2018-03-26
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas udziału w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2018-03-16
2018-03-28
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2018-03-08
2018-03-23
Kwidzyn Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego.
2018-03-01
2018-03-12
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi kursów/ szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych, kursów/szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wsparcie przewidziane dla uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego w związku z realizacją projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
2018-02-20
2018-03-01
Kwidzyn Dostawy Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29 b.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-31
brak danych
Kwidzyn Dostawy Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Kwidzyńskiego- Starostwa Powiatowego w Kwidzynie i jego jednostek organizacyjnych
2018-12-20
brak danych
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie pracowników, ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz wybranych jednostek Powiatu Kwidzyńskiego.
2018-12-07
brak danych
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas wyjazdów na spotkania akademickie/uzupełniające formy wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2018-10-10
brak danych
Kwidzyn Dostawy Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni wytworów papierniczych i pracowni przetwórstwa papierniczego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie przy ul. Katedralnej 5, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" - projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020
2018-09-12
brak danych
Kwidzyn Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Odwodnienie dróg powiatowych poprzez odtworzenie rowów przydrożnych i ścięcie poboczy.
2018-08-30
brak danych
Kwidzyn Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 3228G Wandowo- Nowa Wioska
2018-08-03
brak danych
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony Świadczenie usług w zakresie opracowania autorskiego programu nauczania i przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2018-07-31
brak danych
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi Lokalnej opieki pedagogiczno-metodycznej w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2018-06-22
brak danych
Kwidzyn Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa pomieszczeń Internatu ZSP nr 2 wraz z dobudową dźwigu platformowego (windy) w Kwidzynie przy ul. Grudziądzkiej 8 w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacja i termomodernizacja obiektu przy ul. Grudziądzkiej 8 w Kwidzynie"
2018-05-24
brak danych
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie Warsztatów integracyjnych, rozwijających kreatywność w ramach wsparcia psychologiczno - metodycznego, Wykładów dla rodziców/opiekunów prawnych na temat wspierania uczniów zdolnych, Diagnozy predyspozycji uczniów w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Kwidzynie, w związku z realizacją projektu "Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2018-05-24
brak danych
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony Świadczenie usługi w zakresie sprawowania opieki nad uczniami podczas udziału w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne w związku z realizacją projektu Zdolni z Pomorza - powiat kwidzyński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2018-05-22
brak danych
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi kursów/ szkoleń nadających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse uczniów na rynku pracy, zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym specjalistycznych, kursów/szkoleń doskonalących oraz studiów podyplomowych. Wsparcie przewidziane dla uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego w związku z realizacją projektu "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
2018-05-17
brak danych
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu kwidzyńskiego
2018-04-24
brak danych
Kwidzyn Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego.
2018-04-13
brak danych
Kwidzyn Dostawy Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie przy w ramach zadania "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem - wyposażenie ZSP nr 1 - projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2018-04-13
brak danych
Kwidzyn Dostawy Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem - wyposażenie CKZiU - wyposażenie pracowni elektronicznej, elektrycznej i mechatronicznej - projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
2018-04-10
brak danych
Kwidzyn Roboty budowlane Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Przetarg nieograniczony pn. Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na obszarze powiatu kwidzyńskiego.
2018-04-10
brak danych
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Świadczenie usługi kursów dla dorosłych osób pracujących (kształcenie ustawiczne), w ramach instrumentu elastyczności w związku z realizacją projektu pn."Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. O wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2018-04-10
brak danych
Kwidzyn Usługi Starostwo Powiatowe w Kwidzynie na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem - wyposażenie CKZiU - wyposażenie komputerowe - projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2018-04-10
brak danych
Kwidzyn Dostawy Starostwo Powiatowe w Kwidzynie na dostawę wyposażenia do pracowni komputerowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie w ramach zadania Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - modernizacja obiektów szkolnych wraz z wyposażeniem - wyposażenie CKZiU - wyposażenie komputerowe - projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.