eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargiSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-16
2019-01-31
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku - Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn.
2019-01-16
2019-02-01
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 61, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2019-01-16
2019-01-31
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum"
2019-01-16
2019-01-24
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A., Oddział KWK "Śląsk" w 2019 roku. Część I: Badania i naprawy kabli, sprzętu dielektrycznego i elektronarzędzi Część II: Badania, legalizacje i odbiory urządzeń elektroenergetycznych, analiza sieci NN i SN
2019-01-15
2019-01-30
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja górniczego wyciągu szybowego wraz z częściową likwidacją wyposażenia szybu Leon III" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Rydułtowy I"
2019-01-15
2019-01-23
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej"
2019-01-14
2019-01-29
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty budowlane związane z: ? przebudową chodnika podosadnikowego na poziomie 774 m, ? wzmocnieniem skrzyżowań i wlotów z osadnikami, chodnikiem wodnym, chodnikiem przelewowym, oraz chodnikiem łączącym chodnik podosadnikowy z chodnikami wodnymi N i S ? likwidacją wnęk,
2019-01-14
2019-01-29
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "2. Rozbiórka 3 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK "Krupiński" Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia"
2019-01-14
2019-01-23
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont pomp odwadniających: Część I - remont pomp typu P, Część II - remont pomp typu PSZ, Część III - remont pomp typu OS, Część IV - remont pompy typu OW, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
2019-01-10
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową
2019-01-09
2019-01-24
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "5. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK "Krupiński" Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia"
2019-01-09
2019-01-24
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy"
2019-01-09
2019-01-24
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie tam izolacyjnych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK "Śląsk" Część I - Wykonanie 9 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących Część II - Wykonanie 21 tam izolacyjnych z kostki betonowej"
2019-01-08
2019-01-23
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja szybu "Wschodniego" wraz z wieżą szybową i obiektami budowlanymi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek I". Zadanie obejmuje: 1) Likwidacja górniczego wyciągu szybowego wraz z likwidacją szybu "Wschodniego" przez zasypanie oraz wykonanie płyty betonowej zabezpieczającej szyb wraz z barierkami ochronnymi. 2) Likwidacja kompleksu budynków szybowych. 3) Likwidacja wieży wyciągowej.
2019-01-08
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu "Park" Kopalni "Siemianowice", w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu szybu i sąsiadujących obiektów - Etap I i Etap II.
2018-12-28
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybu "Wschodni" dla SRK S.A., Oddział Katowice "Wieczorek I", w tym1. Bocznica piaskowa nr 1 i 2 normalnotorowa 2. Most podsadzkowy samowyładowczy
2018-12-27
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu"
2018-11-21
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopaln S.A. w Bytomiu
2018-11-21
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopaln S.A. w Bytomiu
2018-10-22
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. CZęść ICzyszczenie zbiornika przelewowego oraz kolektora wód dołowych PG "Niwka - Modrzejów" Część IICzyszczenie rurociągu od szybu Paweł do budynku CEHAMOG na pompowni głębionowej "Saturn" Oddziału CZOK

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa agregatów głębinowych wraz z osprzętem (rurociągi, kable zasilajace i sterownicze, wyposażenie technologiczne).
2006-02-01
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.
2006-02-01
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usuwanie szkód górniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz podmiotów w imieniu których Spółka naprawia szkody górnicze na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2005-04-06
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń.
2005-04-06
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego.
2005-04-06
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup i zabudowa rurociągów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-07
2019-01-15
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie analiz materiałów zasypowych do szybu IV i III" dla Oddziału Kopalnia Węgla Kamiennego "Makoszowy".
2019-01-04
2019-01-14
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i zagospodarowania majątku, w 2019 roku dla części obejmujących: Część I: powiaty: będziński, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Sosnowiec, Część II: powiaty: Bytom, Chorzów, Katowice, kłobucki, lubliniecki, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, tarnogórski, Część III: powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Jastrzębie Zdrój, pszczyński, Tychy, wodzisławski, Żory Część IV: powiaty: mikołowski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik Część V: powiaty: Gliwice, gliwicki, Zabrze Część VI: województwo dolnośląskie Część VII: województwo małopolskie
2019-01-03
2019-01-11
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wynajem długoterminowy samochodów osobowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2019-01-03
2019-01-18
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja 4 obiektów: 1) Budynek "drobnej sprzedaży", 2) Pomost stalowy od drobnej sprzedaży do przeróbki 3) Pomost za szybem "Staszic", 4) Estakada stalowa (45%) dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK Centrum.
2018-12-31
2019-01-09
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Obsługa Placów Składowych na rzecz SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego.
2018-12-27
2019-01-07
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 roku.
2018-12-21
2019-01-08
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym: Zadanie 1 - Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn; Zadanie 2 - Przebudowa chodnika wodnego S, przebudowa odcinka łączącego chodnik wodny S z chodnikiem podosadnikowym oraz przebudowa osadnika nr 2; Zadanie 3 - Przebudowa Przekopu wodnego."
2018-12-21
2019-01-08
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK "Krupiński" Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia."
2018-12-21
2019-01-08
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK "Krupiński" Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia."
2018-12-19
2019-01-03
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "3. Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK "Krupiński" Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia"
2018-12-19
2019-01-03
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "4. Rozbiórka 14 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK "Krupiński" Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia"
2018-12-19
2018-12-28
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy".
2018-12-17
2018-12-28
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy".
2018-12-14
brak danych
Bytom Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Odbiór, retencjonowanie i odprowadzanie wód odciekowych z rejonu budowli SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński" przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A oraz umożliwienie dozowania płynnego siarczanu sodu do oczyszczania wody dołowej z wykorzystaniem części infrastruktury PGWiR S.A.."
2018-12-14
2019-01-02
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77".
2018-12-14
2019-01-02
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami w rejonie szybu "Wschodni" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek I"
2018-12-13
2018-12-21
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński" Część I - Remont pomp typu OW. Część II - Remont pomp typu OS.
2018-12-10
2018-12-27
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie rowów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na terenie miasta Piekary Śląskie - ETAP I".
2018-12-07
2018-12-17
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Obsługa technologiczna urządzeń oczyszczalni ścieków w Katowicach- Nikiszowcu od 1.01.2019r. - 31.12.2019r. dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek."
2018-12-06
2018-12-14
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji archiwalnej oraz niearchiwalnej na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-01-14
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej do instalacji zlokalizowanej na terenie SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK "Krupiński"
2019-01-11
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą nowych telefonów komórkowych i urządzeń do transmisji danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2019-01-11
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług gospodarczych (porządkowo-czystościowych) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej w latach 2019-2020"
2019-01-11
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju. CZĘŚĆ I Zadanie 1. wieża oświetleniowa nr 4 Zadanie 2. plac zwałów węgla; CZĘŚĆ II Zadanie 1. Budynek warsztatowy; Zadanie 2. osadnik wód zrzutowych nr 4; Zadanie 3. zbiornik odpadów flotacyjnych nr 5B; Zadanie 4. Budynek pompowni nr III wraz z przebudową sieci elektrycznej i wodociąg.; Zadanie 5. Budynek pompowni nr IV - ob. nr 53; Zadanie 6. Budynek napraw maszyn roboczych - ob. nr 82 CZĘŚĆ III Zadanie 1. chłodnia kominowa nr II Zadanie 2. chłodnia kominowa nr III
2019-01-09
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących, przeglądów okresowych oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów do urządzeń elektrycznych w stacjach wentylatorów głównych Jas IV i Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas - Mos" w Jastrzębiu Zdroju.
2019-01-08
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Drążenie wyrobisk chodnikowych mające na celu uproszczenie układu odwadniania Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy w celu zabezpieczenia sąsiednich zakładów górniczych"
2019-01-08
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych oraz urządzeń elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód", część mechaniczna i elektryczna, w roku 2019. Część ICzęść mechaniczna Część IICześć elektryczna."
2019-01-08
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK "Krupiński" wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości zabudowanego materiału skalnego oraz określenie jego parametrów technicznych"
2019-01-08
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2019 rokuCzęść ISzkolenia w dziedzinie BHP, prawa pracy oraz kursów uprawniających do prowadzenia instruktaży. Część IISzkolenia i kursy w zakresie górniczym i wentylacyjnym. Część IIISzkolenia i kursy w zakresie mechanicznym i szybowym. Część IVSzkolenia i kursy w zakresie elektrycznym i energetycznym. Część VSzkolenia i kursy w zakresie spawalniczym. Część VISzkolenia i kursy w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Część VIISzkolenia i kursy w zakresie zagrożenia radiacyjnego. Część VIIISzkolenia i kursy komputerowe.
2019-01-07
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa wody przemysłowej dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK "Krupiński" przez PGWiR S.A. w Jastrzębiu - Zdroju
2019-01-07
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu SRK S.A. oddział w Suszcu KWK "Krupiński" realizowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Suszcu przy ul. Ogrodowej 2, 43-267 Suszec
2019-01-07
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Obsługa lampowni kopalnianej, magazynu, punktu wydawczego środków ochrony dróg oddechowych i przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz obsługę RCP na rzecz SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Śląsk"."
2019-01-04
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Projekt budynku socjalno-biurowego wraz z budynkiem stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz zagospodarowaniem terenu" dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
2018-12-31
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok
2018-12-28
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I" z siedzibą w Rudzie Śląskiej w latach 2019-20120Część IPomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych, Część IILokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli. Część IIISpecjalistyczne badania elementów wyciągów szybowych."
2018-12-21
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową.
2018-12-20
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybu "Wschodni" dla SRK S.A. Oddział Katowice KWK "Wieczorek I", w tym1. Bocznica piaskowa nr 1 i 2 normalnotorowa 2. Most podsadzkowy samowyładowczy
2018-12-18
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Rozbiórka stacji końcowych, pomostu i obiektu do zraszania wagonów w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy
2018-12-17
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem - Oddział KWK "Rydułtowy I" realizowana przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 100
2018-12-17
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem - Oddział KWK "Piekary I" realizowana przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 100

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.