eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargiSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-19
2019-03-27
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK "Siersza" w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności".
2019-03-19
2019-03-27
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług sprzętem ciężkim na potrzeby SRK S.A. Oddziału w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w latach 2019 - 2020 wg zadań: Zadanie I: "Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom - utrzymanie przepompowni: Dworska Ogródki, Staw 32, Północna, Zielona, ROD "Kościuszko", ROD "Łan", Zachodnia, Karb II". Zadanie II: "Utrzymanie przepompowni Wiadukt na terenie Gminy Piekary Śląskie i likwidacja zalewiska w rejonie przepompowni Staw 10". Zadanie III: "Utrzymanie przepompowni wód deszczowych - rejon zbiornika bezodpływowego Ws 148a/10b/71 w Piekarach Śląskich przy ul. Przemysłowej".
2019-03-15
2019-03-25
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I. "Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Skoda" Część II. "Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodu służbowego marki Citroen" Część III "Przeglądy techniczne i naprawy samochodu służbowego marki Fiat" Część IV. "Przeglądy gwarancyjne i naprawy samochodów służbowych marki Suzuki" Część V. "Przeglądy techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Peugeot" Część VI. "Przeglądy gwarancyjne i naprawy samochodów służbowych marki Volkswagen" Część VII. "Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Opel" Część VIII. "Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych marki Renault"
2019-03-13
2019-03-29
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Rozbudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 oraz rozbiórka progu wodnego wraz z budową umocnienia fragmentu cieku potoku Chudowskiego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy".
2019-03-13
2019-03-21
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa materiałów górniczo-budowlanych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary" Część I - Materiały budowlane do budowy tam izolacyjnych, wentylacyjnych oraz przytamków murowych. Część II - Materiały stalowe. Część III - Armatura wodna. Część IV - Spoiwa mineralno cementowe do uszczelniania górotworu w miejscach budowy tam izolacyjnych.
2019-01-10
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup licencji Windows Server User CAL wraz z serwerem, zasilaczem UPS, licencjami oraz usługą wdrożeniową
2019-01-08
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu "Park" Kopalni "Siemianowice", w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu szybu i sąsiadujących obiektów - Etap I i Etap II.
2018-12-28
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja obiektów budowlanych w rejonie szybu "Wschodni" dla SRK S.A., Oddział Katowice "Wieczorek I", w tym1. Bocznica piaskowa nr 1 i 2 normalnotorowa 2. Most podsadzkowy samowyładowczy
2018-12-27
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu"
2018-11-21
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopaln S.A. w Bytomiu
2018-11-21
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopaln S.A. w Bytomiu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa agregatów głębinowych wraz z osprzętem (rurociągi, kable zasilajace i sterownicze, wyposażenie technologiczne).
2006-02-01
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.
2006-02-01
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usuwanie szkód górniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz podmiotów w imieniu których Spółka naprawia szkody górnicze na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2005-04-06
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń.
2005-04-06
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego.
2005-04-06
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup i zabudowa rurociągów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-11
2019-03-19
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont dwóch silników typu SCDdm 134t,, 1000 kW, 6000 V, 1485 obr/min, wraz z wymianą łożysk dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos".
2019-03-06
2019-03-14
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ,,Świadczenie usług serwisu, napraw i remontów systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej DGT Milenium wraz z urządzeniami towarzyszącymi, systemów łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, stojaków separacji iskrobezpiecznej wraz z urządzeniami końcowymi dla SRK S.A. w Bytomiu oddział KWK "Śląsk" w 2019 i 2020 roku."
2019-03-04
2019-03-12
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów przynależnych do budynków administracyjnych oraz usługi drobnych napraw w obiektach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji wg części: Część I - Zabrze, Bytom, Gliwice; Część II - Rybnik; Cześć III - Wola, Bieruń, Czechowice Dziedzice; Część IV - Ruda Śl.; Część V - Tychy."
2019-02-25
2019-03-05
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wymiana dwóch sztuk naczyń (klatek czteropiętrowych) w przedziale klatkowym szybu "Roździeński" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II".
2019-02-21
2019-03-01
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wymiana liny wyrównawczej stalowo - gumowej 118x29/4x16 w górniczym wyciągu szybowym Jas IV dla SRK S.A. Oddział KWK Jas-Mos".
2019-02-21
2019-03-01
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiekatach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 roku
2019-02-20
2019-02-28
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Aktualizacja koncepcji przeciwdziałania powstawaniu terenów zalewowych w związku z zatopieniem zrobów byłej KWK "Siersza" w Trzebini wraz z opracowaniem studium wykonalności".
2019-02-20
2019-03-04
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Opracowanie 14 projektów technicznych wraz z kosztorysami inwestorskimi likwidacji obiektów usytuowanych w rejonie szybu "Giszowiec" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II".
2019-02-19
2019-02-27
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych oraz pogotowia awaryjnego dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania na 2019 rok w ramach zadania: Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów i remontów maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych, stacji wentylatorów głównego przewietrzania i sprężarek oraz pogotowia awaryjnego dla w/w urządzeń.
2019-02-15
2019-02-25
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Demontaż w zakresie likwidacji górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale skipowym szybu "Roździeński" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II"
2019-02-14
2019-02-28
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. " Roboty szybowe - wymiana zbrojenia szybowego w szybie Budryk dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".
2019-02-14
2019-02-22
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz parkingu przed budynkiem Administracyjnym dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu w roku 2019"
2019-02-12
2019-02-21
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont dwóch silników typu SCDdm 134t,, 1000 kW, 6000 V, 1485 obr/min, wraz z wymianą łożysk dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos".
2019-02-11
2019-02-26
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku - Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn"
2019-02-11
2019-02-26
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK "Makoszowy" ujętych w Grupie II, Grupie III i Grupie V dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu"
2019-02-11
2019-02-20
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy".
2019-02-11
2019-02-19
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Śląsk"."
2019-02-08
2019-02-18
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2019 roku.
2019-02-07
2019-02-22
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Rozbiórka wybranych obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Węgla KWK "Makoszowy" (Grupa I i Grupa IV) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu.
2019-02-06
2019-02-14
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie napraw i remontów silników elektrycznych, maszyn elektrycznych na rok 2019 oraz zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2019".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-19
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Demontaż w zakresie likwidacji górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale skipowym szybu "Roździeński" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II"
2019-03-15
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Naprawa i remonty silników elektrycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Boże Dary" w Katowicach."
2019-03-13
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Opracowanie 12 projektów budowlanych likwidacji 20-stu obiektów usytuowanych w rejonie Szybu "Poniatowski" w Oddziale Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.KWK "Wieczorek II" w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58 wraz z kosztorysami inwestorskimi i kosztorysami nakładczymi"
2019-03-12
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Awaryjna rozbiórka estakady odstawy urobku - odcinek przebiegający nad pasem drogowym Autostrady A4 wraz z przylegająca częścią opartą na podporze w pasie drogowym Autostrady A4 od strony Szybu Roździeński dla SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek II" w Katowicach
2019-03-11
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja górniczego wyciągu szybowego wraz z częściową likwidacją wyposażenia szybu Leon III" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Rydułtowy I"
2019-03-07
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zawarcie umowy o współpracy i świadczeniu usług pomiędzy SRK S.A. Oddział KWK "Brzeszcze - Wschód" a TAURON Wydobycie S.A. ZG Brzeszcze"
2019-03-05
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary". Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych wraz z przebudową czterostronnego skrzyżowania chodnika dojściowego z przekopem wydobywczym i przecinką kolektora.
2019-03-04
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzeń transportu bliskiego w SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński".
2019-02-28
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2019 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy".
2019-02-27
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie analiz materiałów zasypowych do szybu IV i III" dla Oddziału Kopalnia Węgla Kamiennego "Makoszowy".
2019-02-27
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw i remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2019 dlaCzęść I - silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz silników maszyn wyciągowych i wentylatorów, Część II - sprężarek w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu
2019-02-26
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej"
2019-02-25
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów budowlanych SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary" Część ILikwidacja zadaszenia ochronnego - magazyn konstrukcji stalowej. Część IILikwidacja schronu przy bramie zachodniej. Część IIILikwidacja pompowni wody przemysłowej. Część IVLikwidacja placu manewrowego, stanowiska tankowania, stacji paliw, zadaszenia. Część VLikwidacja rurociągu tłocznego wody przemysłowej."
2019-02-21
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A., Oddział KWK "Śląsk" w 2019 rokuCzęść IBadania i naprawy kabli, sprzętu dielektrycznego i elektronarzędzi Część IIBadania, legalizacje i odbiory urządzeń elektroenergetycznych, analiza NN i SN.
2019-02-12
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński" Część I - Remont pomp typu OW. Część II - Remont pomp typu OS.
2019-02-12
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. " Awaryjna naprawa wentylatora głównego przewietrzania typu WOK - 4d w pompowni "Powstańców Śląskich - Bytom I" Oddziału CZOK w Czeladzi"
2019-02-11
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Obsługa Placów Składowych na rzecz SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego.
2019-02-08
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług informatycznych na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Zabrzu KWK "Makoszowy" przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji na rok 2019"
2019-02-04
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa sprężonego powietrza dla KWK Makoszowy w 2019 roku.
2019-01-30
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Odbiór, retencjonowanie i odprowadzanie wód odciekowych z rejonu budowli SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński" przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A oraz umożliwienie dozowania płynnego siarczanu sodu do oczyszczania wody dołowej z wykorzystaniem części infrastruktury PGWiR S.A."

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.