eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargiSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-16
2018-04-25
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego w zakresie energomaszynowym i mierniczo-geologicznym na rok 2018 w SRK S.A. Oddział KWK "Kazimierz Juliusz" w Sosnowcu.
2018-04-14
2018-04-23
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum": Część I : Remont pomp typu P, Część II : Remont pomp typu PSZ, Część III : Remont pomp typu OS, Część IV : Remont pompy typu OW
2018-04-13
2018-04-27
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2018r
2018-04-13
2018-04-30
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja szybu "Chrobry I""
2018-04-13
2018-04-25
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług kominiarskich" dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych" Część I i/lub Część II
2018-04-12
2018-04-20
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w 2018r."
2018-04-12
2018-04-27
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wzmocnienie obudowy poprzez zabudowę międzyodrzwi w SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos"
2018-04-12
2018-04-24
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2018-04-11
2018-04-20
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Obsługa powierzchni składowych SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński"
2018-04-06
2018-04-23
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przebudowa pompowni P1 zlokalizowanej na działce nr 1179/2 położonej w Brzeszczach przy ul. Nosala dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Brzeszcze Wschód".
2018-04-06
2018-04-19
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK "Jas-Mos" wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem wyników, obejmujące: Część I - Analiza powietrza kopalnianego, Część II - Określenie stężenia zapylenia powietrza oraz oznaczenie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle, Część III - Pomiar i określenie zapylenia powietrza na stanowiskach pracy pyłami szkodliwymi dla zdrowia, Część IV - Oznaczenie części niepalnych w pyle kopalnianym, oznaczenie intensywności osiadania pyłu, oznaczenie wskaźnika W (wilgotności), Część V - Precyzyjna analiza chromatograficzna powietrza kopalnianego, Część VI - Badania wód dołowych, Część VII - Badania wód powierzchniowych opadowych i dołowych przepompowywanych na powierzchnię"
2018-04-04
2018-04-20
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów powierzchniowych zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK "Krupiński" Oddział w Suszcu- budynek stołówki "Krokiet" ob.77".
2018-04-04
2018-04-19
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Budowa stacji wentylatorów głównych przy szybie Staszic wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych- Etap I i II".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa agregatów głębinowych wraz z osprzętem (rurociągi, kable zasilajace i sterownicze, wyposażenie technologiczne).
2006-02-01
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.
2006-02-01
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usuwanie szkód górniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz podmiotów w imieniu których Spółka naprawia szkody górnicze na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2005-04-06
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń.
2005-04-06
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego.
2005-04-06
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup i zabudowa rurociągów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-09
2018-04-17
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa armatury" Część I: Dostawa armatury w ramach zadania zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 4 i 5) - Pompownia "Pstrowski" Część II: Dostawa armatury dla pompowni głównego odwadniania na poz. 630 m oraz na poz. 790 m - Pompownia "Szombierki" Część III: Dostawa armatury dla pompowni głównego odwadniania na poz. 500 m oraz na poz. 650 m - Pompownia "Powstańców Śląskich - Bytom I" Część IV: Dostawa dwóch zasuw DN350 na poz. 212 m przy szybie "Wentylacyjno-Podsadzkowy" - Pompownia "Powstańców Śląskich - Bytom I", dla SRK S.A. w Bytomiu
2018-04-06
2018-04-16
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK "Krupiński".
2018-04-05
2018-04-13
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I: "Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Sosnowiec (Zasoby byłej KWK Kazimierz Juliusz)". Część II: "Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Bytomia, Rudy Śląskiej, Zabrza, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Katowic, Gliwic, Lędzin, Radlina, Tenczynka, Trzebini, Czechowic Dziedzic (Zasoby byłej KW)".
2018-04-05
2018-04-13
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie remontów podzespołów mechanicznych i elektrycznych napędów spalinowych kolejek podwieszanych produkcji Becker Warkop typu KP-96 dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński"
2018-04-05
2018-04-13
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie porządku i czystości wokół tych budynków położonych na terenie miast Bytom, Ruda Śląska, Gliwice, Zabrze, Lędziny, Chorzów, Radlin, Siemianowice, Katowice"
2018-03-29
2018-04-13
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty likwidacyjne w szybie "Budryk" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" w tym: Etap I - Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu "Budryk" - przedział zachodni Etap II - Likwidacja sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego"
2018-03-29
2018-04-12
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Adaptacja lokalu usługowego na Punkt Obsługi Klienta przy ul. Dmowskiego 80A w Sosnowcu dla Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A."
2018-03-28
2018-04-12
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów budowlanych Pompowni "Porąbka - Klimontów" dla SRK S.A."
2018-03-28
2018-04-09
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Roboty konserwacyjne pompowni: P2, P3, P4, P5 wód opadowych położonych na terenie Gminy Brzeszcze w ramach realizacji zadania pn.: Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom stosunków wodnych i zabezpieczenia nieruchomości przed zalewaniem wodami opadowymi" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Brzeszcze Wschód".
2018-03-28
2018-04-13
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Roboty budowlane w Oddziale CZOK dla SRK S.A." Część I - Roboty budowlane na obiektach budowlanych Pompowni "Saturn". Część II - Remont budynku nadszybia szybu Siemianowice III - etap II. Część III - Remont dachu budynku maszyny wyciągowej szybu "Kolejowy I" Część IV - Remont dachu budynku maszyny wyciągowej szybu Ewa. Część V - Roboty budowlane na obiektach budowlanych przy szybie V Zachodnim, Część VI - Rozbiórka budynku maszyny wyciągowej szybu Zygmunt August II,
2018-03-26
2018-04-03
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie usuwania awarii urządzeń elektrycznych, linii kablowych, zabezpieczeń dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos"" w latach 2018, 2019."
2018-03-23
2018-04-05
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty szybowe dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" Część I - Wykonanie prac związanych ze skracaniem czterech lin nośnych w górniczym wyciągu szybowym szybu "Budryk"- przedział wschodni. Część II - Wykonanie prac związanych ze skracaniem czterech lin nośnych w górniczym wyciągu szybowym szybu "Staszic"- przedział drzewny. Część III - Kompleksowa wymiana 2 kompletów czerolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu "Budryk" przedział zachodni. Część IV - Kompleksowa wymiana 2 kompletów jednolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 5 w górniczym wyciągu szybowym szybu "Rejtan".
2018-03-23
2018-04-04
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenie energomaszynowe dla czterech ciągników spalinowych podwieszonych typu KP-96 produkcji Becker-Warkop dla potrzeb ruchowych SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu."
2018-03-22
2018-03-29
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie pompowania wody z niecki kanału Branickiego dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK "Krupiński".
2018-03-22
2018-04-06
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie tam izolacyjnych murowanych i korków izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach Oddziału KWK "Jas Mos"
2018-03-21
2018-03-29
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary"
2018-03-21
2018-04-04
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług kominiarskich" dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych" Część I i/lub Część II
2018-03-20
2018-04-04
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja 18 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami: Część I: Zadanie 1: Likwidacja budynku łaźni kobiecej przy szybie "Jan" Zadanie 2: Likwidacja budynku warsztatowo - garażowego Zadanie 3: Likwidacja budynku remizy strażackiej Część II: Zadanie 1: Likwidacja budynku centrali telefonicznej Zadanie 2: Likwidacja budynku biur sztygarowni Zadanie 3: Likwidacja budynku markowni Zadanie 4: Likwidacja budynku cechowni Zadanie 5: Likwidacja budynku maszynowo - dyspozytorskiego Zadanie 6: Likwidacja budynku działu strzelniczego Zadanie 7: Likwidacja budynku starej łaźni Zadanie 8; Likwidacja budynku stacji diagnostycznej Zadanie 9: Likwidacja tunelu pod drogą Skwary Zadanie 10: Likwidacja muru pomiędzy cechownią a stacją diagnostyczną Część III: Zadanie 1: Likwidacja budynku transformatorów Zadanie 2: Likwidacja budynku nadszybia szybu "Chrobry I" Zadanie 3: Likwidacja budynku dławików Zadanie 4: Likwidacja budynku rozdzielni 6kV "Jan" Zadanie 5: Likwidacja budynku posterunku ochrony zakład
2018-03-14
2018-04-03
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2018r
2018-03-14
2018-03-23
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont zawieszeń naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" Część I - Remont czterolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 wraz z blachami trzonowymi dla górniczych wyciągów szybowych - 2 komplety zawieszenia. Część II - Remont jednolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 5 wraz z trzonem głównym i łącznikiem krzyżowym dla górniczych wyciągów szybowych - 2 komplety zawieszenia.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-16
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie badawczego otworu hydrogeologicznego w PGG S.A. Oddział KWK "Sośnica" w celu monitorowania piętrzenia wody w Pompowni "Gliwice"
2018-04-12
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2018 rok Oddział KWK "Makoszowy".
2018-04-11
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2018-04-06
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wywóz nieczystości płynnych z szamb obsługujących budynki mieszkalne będące w 100% własnością SRK S.A. położonych na terenieCzęść I ... miasta Bytomia, Część II ... miasto Ruda Śląska Część III ... miasto Lędziny Część IV ... miasto Radlin, Część V ... miasto Tenczynek, Część VI ... miasto Katowice Część VII ... miasto Czeladź, Sosnowiec, Będzin
2018-03-29
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wyznaczenie obszarów na OG Makoszowy II na których istnieje możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych
2018-03-27
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ."Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10m/s wraz z urządzeniami sygnalizacji szybowej górniczego wyciągu szybowego Ia oraz maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych IVa i IVb w zakresie zespołów sterowniczo - zasilających hamulców hydraulicznych typu H-C MWM-5 dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy".
2018-03-19
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 2018 roku".
2018-03-14
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług krajowego transportu drogowego w zakresie- samochód dostawczo - osobowy 1-1,4t dyżurny z kierowcą + 5 pasażerów - samochód dostawczy - osobowy 1-1,4t z kierowcą + 2 pasażerów, - samochód dostawczy - osobowy 1-1,4t z kierowcą + 6 pasażerów" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy"
2018-03-13
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja 12 obiektów dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK "Centrum", w tym1. Pompownia 2. Pompownia środków zamarzających 3. Zbiornik stalowy 4. Załadownia 1 5. Załadownia oraz pomost stalowy do placu miału płukanego 6. Stacja przesypowa 7. Estakada stalowa 8. Most przenośnikowy 9. Rurociąg stalowy Ř150mm 10. Rurociąg stalowy wody technologicznej 11. Rurociąg stalowy 12. Warsztaty ZSG
2018-03-07
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenach należących do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA według częściCzęść I Tychy, Część II Wola, Część III Czechowice - Dziedzice; Część IV Lędziny; Część V Bieruń; Część VI Jaworzno, Część VII Gliwice; Część VIII Zabrze, Ruda Śląska; Część IX Bytom; Część X Rybnik, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Radlin.
2018-03-02
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I"Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków położonych na terenie miast Będzin, Sosnowiec, Czeladź, Bytom, Ruda Śląska, Radzionków" Część II"Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie porządku i czystości wokół budynków mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. położonych na terenie gminy Wałbrzych i Boguszów Gorce"
2018-03-02
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Udzielanie świadczeń medycyny pracy - dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie w 2018 roku" (Część I- XII)
2018-03-01
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 2 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju"
2018-03-01
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Odwodnienie terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni w rejonie Rowu Mszańskiego w Mszanie" w ramach realizacji zadania pn. "Naprawa szkody górniczej spowodowanej ruchem zakładu górniczego, polegająca na odwodnieniu niecki bezodpływowej przez pompownię Rów Mszański".
2018-02-27
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa i rozładunek spoiwa mineralno-cementowego do wykonania korków przeciwwybuchowych w podziemnych wyrobiskach zakładu górniczego dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos"
2018-02-26
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja obiektów budowlanych wraz z likwidacją GWSz szybu "Staszic" dla SRK S.A. oddział CZOK w Czeladzi.
2018-02-24
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I"Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej 8A, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." Część II"Wymiana pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka 2, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych
2018-02-23
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Badania okresowe elementów urządzeń wyciągowych w górniczych wyciągach szybowych szybów I, II i III dla SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński".
2018-02-16
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Krupiński".
2018-02-15
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Kompleksową obsługę informatyczną jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem - Oddział KWK "Śląsk".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.