eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargiSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-17
2018-11-05
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu "Park" Kopalni "Siemianowice", w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu szybu i sąsiadujących obiektów - Etap I i Etap II.
2018-10-17
2018-10-25
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie badania stanu technicznego szybu I oraz szybów wentylacyjnych "Południowy" i "Północny" dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" Część I: Wykonanie monitoringu geofizyczno-geotechnicznego szybu I, Część II: Wykonanie pomiarów geometrii szybu I, Część III: Wykonanie badania stanu technicznego obudowy szybu I, Część IV: Wykonanie monitoringu geofizyczno-geotechnicznego szybu "Południowy" Część V: Wykonanie pomiarów geometrii szybu "Południowy" Część VI: Wykonanie badania stanu technicznego obudowy szybu "Południowy" Część VII: Wykonanie monitoringu geofizyczno-geotechnicznego szybu "Północny" Część VIII: Wykonanie pomiarów geometrii szybu "Północny"
2018-10-17
2018-11-02
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" w Rudzie Śląskiej: Część I : "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę", Część II : "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 47 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę ", Część III : "Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę", Część IV : "Remont budynku użyteczności publicznej (Miejski Zakład ds. Orzekania o Niepełnosprawności) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę", Część V : "Remont budynku użyteczności publicznej (Dzienny Dom "Senior-Wigor) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę",
2018-10-16
2018-10-24
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie pomiarów, badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudowy szybowej, badania stacji wentylatorów głównego przewietrzania, urządzeń dźwignicowych oraz zbiorników ciśnieniowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddziale KWK Wieczorek II: Część I: Liny, Część II: Zawieszenia naczyń i lin wyciągowych, Część III: Naczynia wyciągowe, Część IV: Wieże szybowe, Część V: Maszyny wyciągowe, Część VI: Urządzenia ciśnieniowe, Część VII: Urządzenia transportu bliskiego (dźwignicowe) - Badania odbiorcze, Część VIII: Urządzenia transportu bliskiego (dźwignicowe) - Badania okresowe, Część IX: Badania nieniszczące.
2018-10-15
2018-10-23
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie projektu technicznego likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZPW wraz z kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu"
2018-10-15
2018-10-30
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Budowa gazowej kotłowni grzewczej dla budynku biurowego Rejonu KWK "Wałbrzych - Nowa Ruda" w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 31-33
2018-10-15
2018-10-31
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Rekultywacja poprzez regulację stosunków wodnych terenu w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 77".
2018-10-11
2018-10-22
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont wirnika wentylatora promieniowego typu Westfalia-Dinnendhal nr 4 zabudowanego na stacji wentylatorów głównych przy szybie Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód".
2018-10-05
2018-10-22
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja toru kolejowego nr 104 zlokalizowanego w Zabrzu miedzy przejazdem kolejowym przy ul. Gwareckiej do nastawni kolejowej "Michał" przy ul. Kościuszki.
2018-10-04
brak danych
Bytom Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Usługi dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) dla obiektów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zlokalizowanych w miejscowościachRuda Śląska, Bytom, Czechowice-Dziedzice, Rybnik, Borowiany w gm. Krupski Młyn, Duszniki Zdrój, Wola, Bieruń, Zabrze i Tychy".
2018-10-04
2018-10-19
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja wybranych obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju."
2018-09-25
brak danych
Bytom Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Odbiór i odprowadzanie zasolonych wód dołowych pochodzących z SRK S.A w Bytomiu Oddział KWK ,,Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju poprzez system retencyjno-dozujący "Olza" przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., ul. Chlebowa 22, 44-335 Jastrzębie Zdrój"
2018-09-25
brak danych
Bytom Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Odwodnienie terenów bezodpływowych przy pomocy pompowni wód powierzchniowych Rów Mszański w Mszanie" w ramach zadania "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego polegająca na odwodnieniu terenów bezodpływowych poprzez pompownie Rów Mszański"
2018-09-17
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa agregatów głębinowych wraz z osprzętem (rurociągi, kable zasilajace i sterownicze, wyposażenie technologiczne).
2006-02-01
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.
2006-02-01
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usuwanie szkód górniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz podmiotów w imieniu których Spółka naprawia szkody górnicze na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2005-04-06
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń.
2005-04-06
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego.
2005-04-06
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup i zabudowa rurociągów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-09
2018-10-17
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont klap rewersyjnych: Część I - Klapa rewersyjna zbudowana w dyfuzorze wentylatora nr 1 w stacji wentylatorów głównych przy szybie "Staszic" Część II - Klapa rewersyjna zbudowana w dyfuzorze wentylatora nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie "Staszic" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".
2018-10-09
2018-10-17
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa aparatów ucieczkowych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział "Boże Dary" w tym 85 sztuk w 2018r oraz 115 sztuk w 2019r.
2018-10-05
2018-10-15
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie 23 sztuk otworów badawczych, zlokalizowanych na terenie budowli ziemnej zlokalizowanej na północ od zakładu głównego SRK S.A. Oddział Suszec KWK "Krupiński" wraz z pobraniem prób w celu określenia ilości zabudowanego materiału skalnego oraz określenie jego parametrów technicznych"
2018-10-03
2018-10-12
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Usługi w zakresie transportu krajowego w 2019 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum": Część I - samochód osobowy, (8 osób + kierowca) Część II - samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności 8t - 10t, wyposażony w urządzenie HDS o udźwigu min 8 t
2018-10-02
2018-10-17
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty górnicze i hydrotechniczne na poziomie 416 m polegające na wykonaniu infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu "Czułów" SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary"
2018-10-02
2018-10-10
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej. Część I Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny górniczego wyciągu szybowego szybu Witold I. Część II Włączenie i uruchomienie tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1 do maszyny górniczego wyciągu szybowego szybu Jan III."
2018-10-01
2018-10-10
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Konserwacja i usuwanie awarii mechanicznych i elektrycznych pomp odwadniających zabudowanych w stacjonarnych pompowniach wód deszczowych oraz pomp odwadniających budynki mieszkalne i posesje na podstawie zawartych ugód z Poszkodowanymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie górniczym "Brzeszcze IV" w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze.
2018-09-28
2018-10-09
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, badanie oleju transformatorowego oraz zabezpieczenie pogotowia kablowego: Część I: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli Część II: Badanie sprzętu dielektrycznego Część III: Badanie oleju elektroizolacyjnego Część IV: Przyrządy pomiarowe - kontrola, sprawdzenie i badanie Część V: Badanie urządzeń elektroenergetycznych. dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń.
2018-09-27
2018-10-12
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni od szybów głównych do osadnika głównego dla SRK S.A. oddział KWK Centrum"
2018-09-27
2018-10-05
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont wirnika wentylatora promieniowego typu Westfalia-Dinnendhal nr 4 zabudowanego na stacji wentylatorów głównych przy szybie Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód".
2018-09-27
2018-10-08
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie wykonywania pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych dla potrzeb SRK S.A. Oddział w rudzie Śląskiej KWK "Pokój I" z siedzibą w Rudzie Śląskiej w latach 2019-20120: Część I: Pomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych, Część II: Lokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli. Część III: Specjalistyczne badania elementów wyciągów szybowych."
2018-09-21
2018-10-08
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" w Rudzie Śląskiej: Część I : "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę", Część II : "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 47 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę ", Część III : "Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę", Część IV : "Remont budynku użyteczności publicznej (Miejski Zakład ds. Orzekania o Niepełnosprawności) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę", Część V : "Remont budynku użyteczności publicznej (Dzienny Dom "Senior-Wigor) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę"
2018-09-21
2018-10-01
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa kołowrotu powietrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, Pompownia "Szombierki"
2018-09-20
2018-10-01
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wymiana dwóch lin nośnych fi 56 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu III dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu w roku 2019.
2018-09-19
2018-10-04
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni SRK S.A. Oddział KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej z podziałem na 3 części
2018-09-18
2018-09-27
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych oraz urządzeń dźwignicowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi w roku 2019 roku"
2018-09-17
2018-09-27
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Bieżąca konserwacja, udrażnianie i czyszczenie rowów zlokalizowanych na terenie górniczym "Brzeszcze IV" w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze", obejmująca: 6 zadań.
2018-09-14
2018-09-24
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. : Świadczenie usług kompleksowej obsługi informatycznej dla SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK "Krupiński" wraz z utrzymaniem sprawności technicznej eksploatowanego sprzętu informatycznego" w latach 2018-2019
2018-09-14
2018-09-24
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Przegląd i remont pięciu dmuchaw typu SPOMAX DR-700T zabudowanych w hali maszyn stacji odmetanowania po przepracowaniu 20 000 godzin dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK "Krupiński" w 2019 i 2020r."
2018-09-14
2018-10-01
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku, w tym: Zadanie 1 - Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn; Zadanie 2 - Przebudowa chodnika wodnego S, przebudowa odcinka łączącego chodnik wodny S z chodnikiem podosadnikowym oraz przebudowa osadnika nr 2; Zadanie 3 - Przebudowa Przekopu wodnego; Zadanie 4 - Przebudowa komory pomp"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-15
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część IRemont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich,rynien i pionów spustowych, oraz wymiana okien w cz. wspólnych b. mieszk. w Bytomiu przy ul. Orkana 3, Część IIRemont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i pionów spustowych, oraz wymiana okien w cz. wspólnych b.m. w Bytomiu przy ul. Orkana 5, Część IIIRemont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i pionów spustowych, oraz wymiana okien w cz. wspólnych b.m. w Bytomiu przy ul. Orkana 7, Część IVRemont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien i pionów spustowych, wraz z dociepleniem ścian w b.m. w Zabrzu przy ul. Kościuszki 9, Część VRemont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w b.m. w Zabrzu przy ul. Ligonia 19, Część VIRemont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w b.m. w Zabrzu przy ul. Ligonia 21,
2018-10-15
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa dyfuzorów ssawnych"
2018-10-15
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. .Część IRemont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych w budynku mieszkalnym oraz remont kanalizacji zewnętrznej do budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 2 - 2a będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część IIRemont chodników przy ul. Wiślana 1a i ul. Wiślana 1,3,5 w Gliwicach będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2018-10-15
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa 4 nowych lin wyciągowych nośnych Ř42 o długości 950 każda z pełną dokumentacją przeznaczonych do zabudowy w górniczym wyciągu szybowym szybu "Wanda" przedział II z jazdą ludzi dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Pokój I" w Rudzie Śląskiej".
2018-10-15
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie przekopu wodnego CZOK 760 - Bobrek 840" w Pompowni Stacjonarnej "Powstańców Śląskich - Bytom I" dla SRK S.A. w Bytomiu
2018-10-12
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja 9 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK "Jas-Mos"1. Budynek stacji odzysku ziaren; 2. Most rurowy cz. 2; 3. Rampa załadowcza; 4. Budynek rozdzielni 6/05/04kV; 5. Budynek pompowni oleju; 6. Zagęszczacz promieniowy ap. 444 nr 5; 7. Odmulnik dora nr 1; 8. Odmulnik dora nr 2; 9. Odmulnik dora nr 3;
2018-10-11
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wymiana dwóch lin nośnych Ć 56 mm w górniczym wyciągu szybowym szybu III dla SRK S.A. Bytom Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu w roku 2019.
2018-10-10
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegająca na rektyfikacji pionowej na dz. 438/7 przy ul. Reymonta 13 w Brzeszczach.
2018-10-09
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie odwiertu ?100 mm z poziomu -400 na poz. -600" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju".
2018-10-03
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Usunięcie szkód górniczych na terenie SRK S.A. Oddział KWK "Pokój I" w Rudzie ŚląskiejCzęść I "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Bytomskiego 30 w Rudzie Śląskiej", Część II "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 47 w Rudzie Śląskiej", Część III "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Czarnoleśnej 51 w Rudzie Śląskiej", Część IV "Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 6 w Rudzie Śląskiej", Część V "Remont budynku użyteczności publicznej (Miejski Zakład ds. Orzekania o Niepełnosprawności) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej", Część VI "Remont budynku użyteczności publicznej (Dzienny Dom "Senior-Wigor) przy ul. J. Markowej 20A w Rudzie Śląskiej", Część VII "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 6-6A w Rudzie Śląskiej", Część VIII "Remont budynku mieszkalnego przy ul. Tołstoja 8-8A w Rudzie Śląskiej".
2018-10-03
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK "Kazimierz Juliusz" w Sosnowcu." Część I 1. Budynek nadszybia szybu Karol. 2. Budynek maszyny wyciągowej szybu Karol. 3. Budynek maszyny wyciągowej szybu Juliusz. 4. Budynek warsztatu elektrycznego rejon ,,Juliusz" 5. Szybowa wieża wyciągowa szybu Karol.
2018-10-03
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie prac związanych z likwidacją obiektów budowlanych powierzchni w KWK "Mysłowice"
2018-10-03
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja budynku głównego przeróbki mechanicznej węgla oraz wykonanie częściowej przebudowy sieci C.O ,p.poż., wody pitnej i wykonanie częściowej przebudowy sieci elektroenergetycznej" w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" w Bytomiu
2018-10-02
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa i zabudowa systemu sterowania, wizualizacji i diagnostyki Pompowni "Pstrowski" Etap I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"
2018-10-02
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy" w Zabrzu"
2018-09-27
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału KWK "Centrum" na 2019r. Część IDostawa środków ochrony indywidualnej Część IIDostawa odzieży i obuwia roboczego
2018-09-26
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"
2018-09-26
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary" Część ILikwidacja obiektów zlokalizowanych w zachodniej części ZPMW. Część IILikwidacja budynku płuczki miałowej IV z obiektami ZPMW. Część IIILikwidacja obiektów płuczki III oraz budynku sortowni.
2018-09-26
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni KWK "Makoszowy" w Zabrzu"
2018-09-25
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont pomp odwadniającychCzęść I - remont pomp typu P, Część II - remont pomp typu PSZ, Część III - Remont pomp typu OS, Część IV - remont pomp typu OW dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Śląsk"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.