eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargiSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-20
2018-08-06
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I: "Malowanie klatki schodowej budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Królowej Jadwigi 5, będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." Część II: "Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Zabrzańskiej 75 wraz za budynkiem gospodarczym będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A." dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych
2018-07-19
2018-07-30
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa liny wyciągowej nośnej fi 62 mm górniczego wyciągu szybowego szybu Jan III.
2018-07-18
2018-08-02
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie tamy wodnej na poz. 250 m" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
2018-07-17
2018-07-25
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa części do HPR dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń"
2018-07-16
2018-07-24
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont kapitalny wentylatora głównego przewietrzania typu WPK 3,9 nr 1 w stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie Jas IV w SRK S.A. KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju".
2018-07-16
2018-07-31
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty budowlane w Oddziale CZOK. Wykonanie doraźnego zabezpieczenia przeciwhałasowego stacji wentylatorów głównych przy szybie Mikołaj, pompownia "Pstrowski"
2018-07-11
2018-07-26
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie 7 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 1 tamy murowej w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddział Katowice KWK "Wieczorek I" i KWK "Wieczorek II".
2018-07-11
2018-07-26
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami, dla SRK S.A. Oddziału KWK "Kazimierz Juliusz" w Sosnowcu." Część I, II
2018-07-05
2018-07-23
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Ocieplenie budynku lampowni łaźni, maskowni, dyspozytorni, administracji) dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary"
2018-06-06
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług związanych z ratownictwem górniczym oraz zapewnienie badań, kursów, szkoleń ratowników i osób dozoru dla oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa agregatów głębinowych wraz z osprzętem (rurociągi, kable zasilajace i sterownicze, wyposażenie technologiczne).
2006-02-01
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.
2006-02-01
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usuwanie szkód górniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz podmiotów w imieniu których Spółka naprawia szkody górnicze na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2005-04-06
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń.
2005-04-06
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego.
2005-04-06
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup i zabudowa rurociągów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-11
2018-07-19
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa pomp odwadniających dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK "Jas-Mos".
2018-07-11
2018-07-20
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wymiana oblachowania tłumików wentylatorów nr 1 i przy szybie V Zachodni Pompownia Dębieńsko".
2018-07-11
2018-07-20
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników oraz świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK "Krupiński".
2018-07-06
2018-07-16
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Usługi laboratoryjne w zakresie badań prób powietrza, pyłów i wód oraz pomiarów zapylenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu Zdroju KWK "Jas-Mos" wraz z odbiorem próbek i dostarczeniem wyników, obejmujące: Część I - Oznaczenie części niepalnych w pyle kopalnianym, oznaczenie intensywności osiadania pyłu, oznaczenie wskaźnika W (wilgotności), Część II - Badania wód dołowych,
2018-07-06
2018-07-16
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
2018-07-04
2018-07-19
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Roboty górnicze dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Boże Dary" - Przebudowa chodnika dojściowego do chodników wodnych"
2018-07-03
2018-07-11
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu" w zakresie: Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz części terenu zewnętrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu" w roku 2018 .
2018-07-03
2018-07-11
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zabudowa systemu do nadawania sygnałów w szybie II wraz z dostawą" dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary"
2018-07-03
2018-07-12
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa materiałów elektrycznych" w ramach zadania "Modernizacja przepompowni Pp-7 - pompownia "Pstrowski"
2018-06-28
2018-07-16
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja budynku przygotowania podsadzki wraz z wyposażeniem oraz likwidacja przyłączy i urządzeń przesyłowych integralnie związanych z tym obiektem dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód".
2018-06-27
2018-07-05
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont kapitalny pompy głównego odwadniania typu OWB - 200 B/10 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział KWK "Śląsk" w Rudzie Śląskiej
2018-06-27
2018-07-12
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I: Remont dachów na budynkach mieszkalnych w Będzinie przy ul. Joselewicza 10 i ul. Kolejowa 22 oraz w Czeladzi ul. Poniatowskiego 6 i ul. Reymonta 97 będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część II: Remont dachów na budynkach mieszkalnych w Sosnowcu przy ul. Jaśminowej 33, ul. Niepodległości 21, Mikołajczyka 16 będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2018-06-27
2018-07-13
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, oraz wymiana okien w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Orkana 3 będącym wyłączną własnością Spółki Część II: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, oraz wymiana okien w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Orkana 5 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część III: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, oraz wymiana okien w częściach wspólnych budynku mieszkalnego w Bytomiu przy ul. Orkana 7 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część IV: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wraz z dociepleniem ścian w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Kościuszki 9 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część V: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Ligonia 19 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część VI: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym w Zabrzu przy ul. Ligonia 21 będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2018-06-26
2018-07-10
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 12 w Rudzie Śląskiej - remont przez przedsiębiorcę"
2018-06-26
2018-07-12
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych w budynku mieszkalnym oraz remont kanalizacji zewnętrznej do budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 2 - 2a będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część II: Remont chodników przy ul. Wiślana 1a i ul. Wiślana 1,3,5 w Gliwicach będących wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2018-06-25
2018-07-03
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 23 obiektów budowlanych ZPMW wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu"
2018-06-22
2018-07-09
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Roboty szybowe w Oddziale CZOK: Część I - Naprawa obudowy szybu, kieszeni skipowej oraz likwidacja zbędnych wlotów w szybie "Gigant" Część II - Naprawa obmurza z wymianą zbrojenia szybowego szybu "Mikołaj" - Pompownia Pstrowski
2018-06-22
2018-07-10
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Remont dachu budynku Dyrekcji dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum".
2018-06-19
2018-06-29
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont agregatu głębinowego - Pompownia Saturn" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
2018-06-19
2018-06-28
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wielobranżowa dokumentacja techniczna stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie "Staszic" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-21
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego w SRK S.A. Oddział KWK "Centrum"
2018-07-21
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Roboty likwidacyjne w szybie "Budryk" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum" w tymEtap I - Likwidacja urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu "Budryk" - przedział zachodni Etap II - Likwidacja sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego"
2018-07-21
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Umowa współpracy i świadczeniu usług pomiędzy SRK S.A. Oddział KWK "Wieczorek I" a PGG S.A. Oddział KWK "Mrucki - Staszic "
2018-07-13
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym w Bytomiu przy ul. Miechowickiej 13, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z remontem i robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi.
2018-07-11
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja obiektów powierzchniowych szybu CzułówZadanie 1 - Likwidacja budynku kołowrotu- lokomotywownia # Czułów, Zadanie 2 - Likwidacja budynku rozdzielni przy # wentylacyjnym II Czułów, Zadanie 3 - Likwidacja budynku maszyny wyciągowej Czułów, Zadanie 4 - Likwidacja budynku wentylatorów o wym. 6,46 x 9.86 (stacji wentylatorów z kanałem) Czułów, Zadanie 5 - Likwidacja budynku nadszybia Czułów - niepodpiwniczony, Zadanie 6 - Likwidacja wieży wyciągowej RI # Czułów, dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary".
2018-07-10
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Suszcu KWK "Krupiński" w 2018 r".
2018-07-10
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Naprawa rur dla Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń w Czeladzi Ruch I - Pompownie Głębinowe
2018-07-10
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa i montaż oraz przełączenie rurociągu odmetanowania w Podszybiu zachodnim na poz. -240 dla SRK S.A. Oddział KWK Jas-Mos.
2018-07-10
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa armatury do utrzymania pompowni CZOK dla SRK S.A. w Bytomiu.
2018-07-09
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wybór rzeczoznawców majątkowych- wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców i w trybie przetarguCzęść I"Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miasta Bytomia" Część II"Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miastZabrze, Ruda Śląska, Radzionków, Piekary Śląskie, Wojkowice, Będzin, Dąbrowa Górnicza". Część III"Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miastSosnowiec, Czeladź". Część IV"Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miastWałbrzych, Boguszów Gorce, Mieroszów, Szczawno Zdrój", Część V"Wycena wartości rynkowej substancji mieszkaniowej na terenie miastGliwice, Siemianowice Śląskie, Wola, Lędziny, Katowice, Wodzisław, Rybnik, Radlin, Czechowice - Dziedzice, Tarnowskie Góry, Tenczynek, Libiąż, Trzebinia, Chorzów.
2018-07-05
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I - Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. i/lub Część II - Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK "Makoszowy" oraz Oddziału KWK "Krupiński"
2018-07-05
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część IŚwiadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Sosnowiec (zasoby byłej KWK "Kazimierz - Juliusz") Część IIŚwiadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie miasta Bytomia, Rudy Śląskiej, Zabrza, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Katowic, Gliwic, Lędzin, Radlina, Tenczynka, Trzebini, Czechowic Dziedzic (zasoby byłej KW)
2018-07-05
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie całodobowych usług pierwszej pomocy pielęgniarskiej oraz pełnienia stacjonarnych dyżurów pielęgniarskich w Punkcie Pierwszej Pomocy Oddziału KWK "Krupiński".
2018-07-04
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu" w zakresieCzęść 1. Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz części terenu zewnętrznego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu" w roku 2018 . i/lub Część 2. Kompleksowa obsługa pralni górniczej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Krupiński" w Suszcu" w roku 2018 .
2018-07-04
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I - Zabudowa i uruchomienie systemu niezwłocznego powiadamiania Część II - Zabudowa i uruchomienie serwera synchronizacji czasu w SRK S.A. Oddział CZOK
2018-06-22
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług kominiarskich" dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych" Część I i/lub Część II
2018-06-22
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Obsługa powierzchni składowych SRK S.A. Oddział KWK "Krupiński"
2018-06-19
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów i badań urządzeń wyciągowych i szybowych, lin, obudów szybowych oraz specjalistycznych badań i napraw urządzeń elektroenergetycznych w roku 2018 dla SRKS.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Pokój I" Część IPomiary i badania urządzeń elektroenergetycznych wraz z serwisem maszyn wyciągowych, Część IILokalizacja uszkodzeń oraz naprawa kabli. Część IIISpecjalistyczne badania elementów wyciągów szybowych.
2018-06-19
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości w budynkach mieszkalnych będących wyłączną własnością SRK S.A. oraz utrzymanie porządku i czystości wokół tych budynków położonych na terenie miast Bytom, Ruda Śląska, Gliwice, Zabrze, Lędziny, Chorzów, Radlin, Siemianowice, Katowice"
2018-06-14
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wymiana odłączników na podstacji GST 110/6kV Tor I" dla SRK S.A. Oddział KWK "Boże Dary".

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.