eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargiSpółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-05
2019-12-13
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie audytu wraz z aneksem nr 1 do Projektu rekultywacji osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK "Jan Kanty" w Jaworznie", z podziałem na Etapy: Etap I - Wykonanie audytu wraz z wraz z aneksem nr 1 do Projektu rekultywacji osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK "Jan Kanty" w Jaworznie". Etap II - Pełnienie nadzoru autorskiego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
2019-12-03
2019-12-12
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie robót szybowych dla SRK S.A. Oddział KWK "POKÓJ I" w Rudzie Śląskiej w górniczym wyciągu szybowym "Wanda" w 2020 roku". Część I - "Wymiana kompletnego zawieszenia naczynia wyciągowego czterolinowego wlk. 4 w górniczym wyciągu szybowym "Wanda" - przedział II, strona wschodnia". i/lub Część II - "Demontaż i montaż odcinków lin pracujących w zawieszeniach naczyń wyciągowych czterolinowych wlk. 4 w górniczych wyciągach szybowych "Wanda": Zadanie 1. Demontaż i montaż odcinków lin pracujących w zawieszeniu naczynia wyciągowego czterolinowego wlk. 4 w celu wykonania rocznej kontroli w górniczym wyciągu szybowym "Wanda" - przedział I strona wsch. Zadanie 2. Demontaż i montaż odcinków lin pracujących w zawieszeniu naczynia wyciągowego czterolinowego wlk. 4 w celu wykonania rocznej kontroli w górniczym wyciągu szybowym "Wanda" - przedział I strona zach. Zadanie 3. Demontaż i montaż odcinków lin pracujących w zawieszeniu naczynia wyciągowego czterolinowego wlk. 4 w celu wykonania rocznej kontroli w górniczym wyciągu szybowym "Wanda" - przedział II strona zach.
2019-12-03
2019-12-13
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji i badań okresowych urządzeń elektroenergetycznych, w tym aparatury łączeniowej WN, SN i NN, obwodów sterowania i zabezpieczeń, kabli elektroenergetycznych, sterowniczych i teletechnicznych, transformatorów, instalacji ochronnych, izolacyjnego sprzętu ochronnego, maszyn wyciągowych, badanie oleju transformatorowego oraz zabezpieczenie pogotowia kablowego i pogotowia awaryjnego maszyn wyciągowych w 2020 roku" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK "Centrum"
2019-12-02
2019-12-17
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym połozonym w Piekarach Śl. przy ul. Korczaka 1, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi i porządkowymi"
2019-11-28
2019-12-09
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Usługi konserwacji i nadzoru eksploatacyjnego węzłów cieplnych i instalacji CO, CWU w obiektach należących do SRK S.A., Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji".
2019-11-27
2019-12-06
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przegląd pięcioletni stanu technicznego budynku i jego otoczenia oraz przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej i piorunochronowejw budynkach stanowiących 100% własności Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział Administracja Zasobów Mieszkaniowych.
2019-11-25
2019-12-12
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja szybu II i III dla SRK S.A. Oddział KWK Krupiński w Suszcu".
2019-11-21
2019-12-06
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym w Piekarach Śl. przy ul. Daszyńskiego 14, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z robotami przygotowawczymi, remontowymi i towarzyszącymi".
2019-11-20
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja szybowej wieży wyciągowej szybu "Witold II" dla SRK S.A., Oddział CZOK w Czeladzi - etap I i II"
2019-11-18
brak danych
Bytom Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w ramach umowy kompleksowej do przepompowni"Karb II", "Północna - Zielona" odwadniających zalewiska bezodpływowe na terenie Gminy Bytom, na okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r."
2019-11-15
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZG wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK "Krupiński"Część I8 obiektów budowlanych Część II17 obiektów budowlanych Część III4 obiekty budowlane Część IV35 obiektów budowlanych"
2019-10-25
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu "Park" Kopalni "Siemianowice" w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu wokół szybu i sąsiadujących obiektów - etap I i etap II
2019-10-24
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji wybranych obiektów budowlanych ZG wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Suszcu KWK "Krupiński"Część I8 obiektów budowlanych; Część II17 obiektów budowlanych; Część III4 obiekty budowlane; Część IV35 obiektów budowlanych"
2019-09-26
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Rozbiórka 8 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A., KWK "Krupiński", Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia".
2019-09-24
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Likwidacja szybu Andrzej III i Andrzej IV w SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze - Wschód"
2019-08-21
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Rozbiórka 16 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK "Krupiński" Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-01
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Dostawa agregatów głębinowych wraz z osprzętem (rurociągi, kable zasilajace i sterownicze, wyposażenie technologiczne).
2006-02-01
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych.
2006-02-01
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usuwanie szkód górniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz podmiotów w imieniu których Spółka naprawia szkody górnicze na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
2005-04-06
brak danych
Katowice roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Likwidacja zbędnych obiektów budowlanych, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń.
2005-04-06
brak danych
Katowice usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego.
2005-04-06
brak danych
Katowice dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup i zabudowa rurociągów.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-27
2019-12-05
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa górniczej lokomotywy torowej spalinowej, rozstaw toru 470 mm dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum."
2019-11-25
2019-12-05
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i zagospodarowania majątku, w latach 2020-2021"
2019-11-22
2019-12-02
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien, pionów spustowych i okien w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul. Zabrzańska 130 w Bytomiu, będącego 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Część II: Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien, pionów spustowych, okien w częściach wspólnych i chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Energetyki 3 - 3a w Bytomiu, będącego 100% własnością SRK S.A. Oddziału Administracja Zasobów Mieszkaniowych.
2019-11-22
2019-12-02
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zakup i dostawa w roku 2019 pompy zatapialnej z układem sterowania i wyposażeniem na potrzeby pompowni "Karb II" dla SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji w ramach realizacji zadania pn: "Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom - utrzymanie w 2019 r. przepompowni: Dworska, Staw 32, Zachodnia, Karb II"
2019-11-20
2019-11-28
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zimowe utrzymanie dróg i chodników będących w zarządzie Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji wg części: Część I - Tychy, Wola, Czechowice- Dziedzice, Lędziny, Bieruń, Jaworzno
2019-11-19
2019-12-05
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie 4 tam izolacyjnych ze środków mineralnych i 4 tam murowych w celu realizacji procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Katowice KWK "Wieczorek II"
2019-11-19
2019-11-27
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Obsługa lampowni kopalnianej, magazynu, punktu wydawczego środków ochrony dróg oddechowych i przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz obsługę RCP na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK "Śląsk"
2019-11-18
2019-11-26
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych" na rok 2020 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział "Boże Dary" w Katowicach
2019-11-15
2019-11-25
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonywanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych w SRK S.A. Oddział KWK "Mysłowice-Wesoła I"
2019-11-15
2019-12-02
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym oznaczonym numerami 8, 8a, 8b, 8c, 8d, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji wraz z robotami przygotowawczymi i towarzyszącymi na nieruchomości położonej w Rudzie Śl. przy ul. Łowieckiej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji".
2019-11-15
2019-12-02
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie 2 otworów wiertniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum, w tym: Etap I. Wykonanie otworu nr 1. Etap II. Poszerzenie otworu nr 1. Wykonanie otworu nr 2.
2019-11-15
2019-11-25
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Udzielenie świadczeń medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy, specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych, badań psychologicznych: Część I: dla pracowników pompowni "Saturn", "Grodziec", "Niwka -Modrzejów", "Katowice", "Kleofas", "Siemianowice", "Jan Kanty", "Dębieńsko" Część II: dla pracowników pompowni "Pstrowski", "Szombierki", "Powstańców Śląskich - Bytom I", "Gliwice"
2019-11-15
2019-11-26
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie audytu wraz z aneksem nr 1 do Projektu rekultywacji osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK "Jan Kanty" w Jaworznie", z podziałem na Etapy: Etap I - Wykonanie audytu wraz z wraz z aneksem nr 1 do Projektu rekultywacji osadników mułowych C-I, C-II, C-III, C-IV po byłej KWK "Jan Kanty" w Jaworznie". Etap II - Pełnienie nadzoru autorskiego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
2019-11-14
2019-11-22
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, okresowych i odbiorów technicznych urządzeń i maszyn w sieciach elektroenergetycznych dla SRK S.A., Oddział KWK "Śląsk" w latach 2020- 2021. Część I: Badania i naprawy kabli, sprzętu dielektrycznego Część II: Badania, legalizacje i odbiory urządzeń elektroenergetycznych, analiza sieci NN i SN
2019-11-13
2019-11-28
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym, położonym w Piekarach Śl. przy ul. Daszyńskiego 13, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z robotami przygotowawczymi, remontowymi i towarzyszącymi".
2019-11-08
2019-11-18
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Obsługa dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Gminy Brzeszcze w latach 2020-2022.
2019-11-08
2019-11-18
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa odzieży, obuwia roboczego i ochron osobistych na 2020r dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary".
2019-11-07
2019-11-15
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych, nadzwyczajnych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych dla SRK S.A. KWK "Piekary I".
2019-11-06
2019-11-15
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych oraz łącz LTE dla potrzeb ogólnozakładowej łączności telefonicznej oraz systemów dyspozytora ruchu Oddziału CZOK w Czeladzi".
2019-11-06
2019-11-14
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie remontów elektrycznych pomp zatapialnych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK "Krupiński" w roku 2020: Część I: Remont pomp typoszeregu "P" produkcji POWEN Część II: Remont pomp typoszeregu "PSZ" oraz "PZ" produkcji KSK Część III: Remont pomp typoszeregu "100PZM..." produkcji MEPROZET Część IV: Remont pomp typu MSV - 80 - 224LW290 produkcji METALCHEM

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-27
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Awaryjne odtworzenie zapadniętego kanału zamkniętego Rowu Mortimerowskiego w Sosnowcu ".
2019-11-26
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Awaryjne odtworzenie zapadniętego kanału zamkniętego Rowu Mortimerowskiego w Sosnowcu ".
2019-11-25
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług w zakresie dźwigów specjalistycznych do montażu zestawów pompowych i środków transportu do przewozu urządzeń technologicznych oraz rur do zabudowy ciągów pompowych" w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń
2019-11-25
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Obsługa technologiczna urządzeń oczyszczalni ścieków w Katowicach-Nikiszowcu dla SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II
2019-11-19
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Dostawa kompozytów, osprzętu wiertniczego i wypożyczenie agregatu pompująco-mieszającego, w celu realizacji zadania pn. "Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu "Park" Kopalni "Siemianowice", w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu wokół szybu i sąsiadujących obiektów - Etap I i Etap II"- wykonywanego w ramach II etapu, po przeprowadzeniu planowanej akcji ratowniczej w dniu 22.10.2019 r.
2019-11-18
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Budowa systemu odwodnieniowego niecki bezodpływowej tzw. Niecki Montometu w Piekarach Śląskich i Bytomiu obejmującego wykonanie rowów, zbiornika retencyjnego, wlotu dokowego, przepompowni wód oraz rurociągu grawitacyjnego i tłocznego na terenie miasta Piekary Śląskie - ETAP I".
2019-11-18
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie badania technicznego obudowy szybu "Głowacki" dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział w Rydułtowach KWK "Rydułtowy I"
2019-11-14
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Usunięcie szkód powstałych na skutek ruchu zakładu górniczego poprzez wykonanie rektyfikacji pionowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. 1043/1, 1040/1 w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 24 ".
2019-11-13
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług w zakresie sprzętu ciężkiego na 2020 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy"
2019-11-13
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz urządzeń transportu specjalnego w Spółce Restrukturyzacji Kopalń oddział w Bytomiu KWK "Centrum" w 2020 roku"
2019-11-13
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Wykonanie powierzchniowej okrywy izolacyjnej na zapożarowanej części terenu oraz badanie stanu termicznego terenu przy ul. Bukowej w Rudzie Śląskiej".
2019-11-12
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2020 rok dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy."
2019-11-08
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Roboty górnicze dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum na lata 2019-2020r. w tymEtap I - Przebudowa skrzyżowań chodnika spływowego S i N z przekopem obiegowym, przebudowa odcinka chodnika spływowego północnego, skrzyżowania chodnika spływowego z kanałem K5N, Etap II - Przebudowa odcinka chodnika spływowego północnego, przebudowa skrzyżowań chodnika spływowego N z kanałami (K4N, K3N,K2N, K1N), wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, kanały wodne - przebudowa 2 kanałów wodnych (K3N, K4N) nowe kanały wodne 3 szt. (K1N, K2N, K5N)."
2019-11-06
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym w Rudzie Śląskiej przy ul. Łukasiewicza, segment 9b i segment 9c, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z robotami przygotowawczymi, remontowymi i towarzyszącymi" Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
2019-11-04
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Wykonanie kompleksowego remontu budynku biurowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 205 B.
2019-10-30
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Dąbrowie Górniczej, Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji.
2019-10-30
brak danych
Bytom Dostawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz technologiczne wyrobisk dołowych, wchodzących w skład Głównej drogi wentylacyjnej - dostawa rur do budowy rurociągu p.poż wraz z osprzętem dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK "Boże Dary".
2019-10-28
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Część I Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 11A w Rudzie Śląskiej. Część II Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 11, 11A, 11B w Rudzie Śląskiej.
2019-10-28
brak danych
Bytom Roboty budowlane Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. "Remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i pionów spustowych, wymiana okien w częściach wspólnychCzęść I w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 18 w Bytomiu. Część II w budynku mieszkalnym ul. Kołłątaja 20 w Bytomiu. Część III Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Młodopolska 7-9 w Gliwicach będącym wyłączną własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
2019-10-25
brak danych
Bytom Usługi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Świadczenie usług serwisu technicznego, napraw bieżących na stanowiskach pompowych, dostawę części zamiennych, podzespołów oraz wykonanie remontów podstawowych (kapitalnych) pomp stacjonarnych typu 25H47/10 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK "Wieczorek II" w 2020 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.