eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz - przetargiSkarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-13
2015-08-27
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Termomodernizacja Leśniczówki Zagórze
2015-06-29
2015-07-07
Drezdenko dostawy Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Dostawa i montaż szafy suszarniczej do podsuszania i prowadzenia procesu termoterapii nasion dębu.
2015-06-12
2015-06-26
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 2
2015-06-08
2015-06-23
Międzychód roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Budowa drogi leśnej w leśnictwie Nadziejewki w Nadleśnictwie Międzychód na działkach ewid. 2048/1, 2049, 2050/1, 2079, 2080/1, 2081, 2110, 2111, 2195, 2259, 2325, 2391, 2392, 2451/2 obr. Krobielewko - 1 etap 4,2 km
2015-06-08
2015-06-22
Drezdenko dostawy Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Dostawa i montaż szafy suszarniczej do podsuszania i prowadzenia procesu termoterapii nasion dębu.
2015-05-13
2015-05-27
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Mierzęcin etap 3
2015-04-17
2015-05-04
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 1
2014-09-16
2014-09-19
Drezdenko usługi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Zbiór nasion (żołędzi i bukwi) w Nadleśnictwie Smolarz w roku 2014
2014-09-06
2014-09-15
Drezdenko usługi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Zbiór nasion (żołędzi i bukwi) w Nadleśnictwie Smolarz w roku 2014
2014-08-29
2014-09-12
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 3
2014-08-27
2014-09-10
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Modernizacja Leśniczówki Czarny Las
2014-08-21
2014-09-04
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Mierzęcin etap 2
2014-06-27
2014-07-11
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 2
2014-06-09
2014-06-24
Międzychód roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Budowa drogi leśnej w pasie drogowym istniejącej drogi gruntowej poprzez utwardzenie kruszywem łamanym na dz. nr ewid. 76, 81 zlokalizowanych obr. Wiejce w gm. Skwierzyna
2014-05-09
2014-05-23
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Mierzęcin etap 1
2014-04-29
2014-05-12
Międzychód usługi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych poprzez uzupełnienie gruzem w miejscach przerwanej nawierzchni na terenie Nadleśnictwa Międzychód
2014-04-18
2014-05-05
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Budowa placu kompostowego na szkółce leśnej w Leśnictwie Górzyska
2014-04-10
2014-04-24
Drezdenko roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 1
2014-04-01
2014-04-17
Międzychód roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Budowa drogi leśnej w pasie drogowym istniejącej drogi gruntowej nr 51.1 w leśnictwie Nadziejewki poprzez utwardzenie płytami drogowymi typu YOMB wraz z mijankami, poboczami i odtworzeniem rowów przydrożnych na dz. nr ewid. 2449,2450, 2482/1 obr. Krobielewko, gm. Skwierzyna
2014-03-28
2014-04-08
Międzychód usługi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Międzychód w roku 2014 w ramach projektu pn. Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez, dofinansowanego z EFRR

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz
Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-04
brak danych
Drezdenko Usługi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Świadczenie usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w gospodarstwie szkółkarskim w okresie od dnia 4 sierpnia do 31 grudnia 2015r.
2015-07-10
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Budowa drogi leśnej w leśnictwie Nadziejewki w Nadleśnictwie Międzychód na działkach ewid. 2048/1, 2049, 2050/1, 2079, 2080/1, 2081, 2110, 2111, 2195, 2259, 2325, 2391, 2392, 2451/2 obr. Krobielewko - 1 etap 4,2 km
2015-07-08
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 2
2015-06-19
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Mierzęcin etap 3
2015-05-11
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 1
2014-11-06
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Wymiana gruntów nienośnych na odcinku od km 0+110 do km 0+225 w ramach rozbudowy drogi leśnej w leśnictwie Mierzęcin etap II
2014-10-06
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 3
2014-09-24
brak danych
Drezdenko Usługi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Zbiór nasion (żołędzi i bukwi) w Nadleśnictwie Smolarz w roku 2014
2014-09-22
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Modernizacja Leśniczówki Czarny Las
2014-09-15
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Mierzęcin etap 2
2014-07-17
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 2
2014-07-03
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Budowa drogi leśnej w pasie drogowym istniejącej drogi gruntowej poprzez utwardzenie kruszywem łamanym na dz. nr ewid. 76, 81 zlokalizowanych obr. Wiejce w gm. Skwierzyna
2014-06-12
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Rozbudowa drogi leśnej w Leśnictwie Mierzęcin etap 1
2014-06-02
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Wykonywanie usług leśnych - zamówienie uzupełniające -w leśnictwie Nowy Dwór w 2014 roku.
2014-05-29
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Budowa placu kompostowego na szkółce leśnej w Leśnictwie Górzyska
2014-05-19
brak danych
Międzychód Usługi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych poprzez uzupełnienie gruzem w miejscach przerwanej nawierzchni na terenie Nadleśnictwa Międzychód
2014-05-08
brak danych
Drezdenko Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz Utrzymanie i konserwacja dróg w Nadleśnictwie Smolarz - etap 1
2014-05-05
brak danych
Międzychód Roboty budowlane Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Budowa drogi leśnej w pasie drogowym istniejącej drogi gruntowej nr 51.1 w leśnictwie Nadziejewki poprzez utwardzenie płytami drogowymi typu YOMB wraz z mijankami, poboczami i odtworzeniem rowów przydrożnych na dz. nr ewid. 2449,2450, 2482/1 obr. Krobielewko, gm. Skwierzyna
2014-04-16
brak danych
Międzychód Usługi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Międzychód w roku 2014 w ramach projektu pn. Ochrona gatunków i siedlisk in situ w Nadleśnictwie Międzychód i Nadleśnictwie Łobez, dofinansowanego z EFRR
2014-04-02
brak danych
Międzychód Usługi Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych równiarką i walcem na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2014 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Smolarz
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.