eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku - przetargiRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-20
2018-03-29
Słupsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Dostawa jednej sztuki wirówki do preparatyki krwi z chłodzeniem wraz z dostawą zainstalowaniem przeszkoleniem oraz podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi.
2018-03-20
2018-03-28
Gdańsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ Dostawy dozymetrycznych wskaźników napromieniowania 25 Gy
2018-03-20
2018-03-30
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa odzieży oraz rękawiczek jednorazowego użytku
2018-03-16
2018-03-27
Rzeszów Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa mikrokuwet do oznaczania glukozy na fotometrze HEMOCUE oraz mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny na fotometrze HEMOCUE LOW HB
2018-03-15
2018-03-27
Racibórz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
2018-03-15
2018-03-23
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Zestawy do pobierania krwi i jej składników oraz filtry do krwi
2018-03-14
brak danych
Olsztyn Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych ( rok produkcji 2016) 2 specjalistycznych samochodów osobowo- dostawczych, przystosowanych do transportu krwi i jej składników, wyposażonych w aktywne urządzenia chłodnicze oraz przeznaczonych do przewozu osób.
2018-03-14
2018-03-22
Bydgoszcz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Zestawy do automatycznej plazmaferezy i cytaferezy
2018-03-14
2018-03-22
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych w zakresie napraw i bieżących przeglądów dla specjalistycznych ambulansów do pobierania krwi marki NEOPLAN, SOLARIS, Mercedes Tourismo, Mercedes TRAVEGO, a także pojazdów marki Mercedes, Volkswagen, OPEL VIVARO oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (pojazdy uprzywilejowane) oraz świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych dla pojazdu Mercedes Benz VITO 116 oraz VW CADDY
2018-03-13
2018-03-28
Kielce Roboty budowlane Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach Roboty budowlane związane z posadowieniem zbiornika na ciekły azot w formule zaprojektuj i zbuduj.
2018-03-13
2018-03-22
Łódź Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dostawa zamkniętego systemu do pobierania próbek krwi żylnej
2018-03-09
2018-03-22
Wrocław Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Dostawa odczynników monoklonalnych i poliklonalnych oraz krwinek wzorcowych do wykonywania badań immunohematologicznych dla krwiodawców i biorców w okresie 24 miesięcy - zadania 1-8
2018-03-08
2018-04-12
Olsztyn Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego:1) odczynników, kart, krwinek wzorcowych, płynów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych, do badań w immunologii transfuzjologicznej dawców mikrometodą kolumnową w technice automatycznedzierżawa w pełni automatycznych analizatorów do badań mikrometodą żelową

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-05
brak danych
Lublin dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Odczynniki do badania krwi.
2005-12-20
brak danych
Gdańsk dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dostawa odczynników, materiałów zużywalnych (eksploatacyjnych, również związanych z procesem pulowania i archiwizacji) oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania, niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA, HIV, RNA, HCV, DNA, HBV metodami biolo

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-08
2018-03-20
Olsztyn Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wirówek do preparatyki składników krwi- 2 sztuki, przeprowadzenia kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej. Urządzenie z oprogramowaniem rejestrującym, archiwizującym i przesyłającym dane z procesu wirowania do programu Bank Krwi obsługiwanego przez RCKiK w Olsztynie. Urządzenia mają być fabrycznie nowe rok produkcji 2017/2018.
2018-03-06
2018-03-14
Gdańsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ Dostawa filtrów do otrzymywania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych i filtrów do otrzymywania 1 jednostki ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych
2018-03-05
2018-03-14
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dostawa wskaźników napromieniowania -28 000 sztuk
2018-03-02
2018-03-12
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej techniką mikrokolumnową żelową na posiadanych przez zamawiającego analizatorach ih-1000, Techno Twin Station, Classic ID-GelStation oraz urządzeniach do ID-systemu manualnego na okres 6 m-cy
2018-03-02
2018-03-14
Słupsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Dostawa czekolad oraz wafli w polewie czekoladowej
2018-03-01
2018-03-09
Bydgoszcz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Testy oraz pozostałe materiały zużywalne do wykonywania badań w kierunku kiły na aparatach Evolis
2018-03-01
2018-03-19
Słupsk Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku Wykonywanie badań dla 20 000 próbek krwi od dawców krwi w celu wykrycia markerów RNA HAV i DNA B19 metodami NAT
2018-02-28
2018-03-12
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego wyjałowionych plastrów do zatrzymywania krwawienia.
2018-02-26
2018-03-06
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 1.Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK w Katowicach. 2. Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych wskazywały na zakażenie, badań określających stężenie wirusa B19V w próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w badaniu przesiewowym oraz wykonanie badań potwierdzających obecność RNA HAV w osoczu przeznaczonym do frakcjonowania
2018-02-26
2018-03-08
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa w okresie 24 miesięcy konfekcjonowanych odczynników monoklonalnych i surowic diagnostycznych dla RCKiK w Katowicach
2018-02-23
2018-03-05
Poznań Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Świadczenie usług pocztowych
2018-02-23
2018-03-05
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego odczynników do oznaczania czynnika VIII przy użyciu analizatora koagulologicznego ACL ELITE PRO
2018-02-22
2018-03-02
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ZADANIE I: Dzierżawa analizatora koagulologicznego wraz z zakupem odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych, kompatybilnych z posiadanym analizatorem ACL ELITE PRO jako back - up dla zaoferowanego w dzierżawę analizatora, z dopuszczeniem oferty wariantowej, obejmującej dzierżawę dwóch analizatorów koagulologicznych (jeden podstawowy, drugi jako back-up) wraz z dostawą odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych, kompatybilnych z tymi analizatorami. ZADANIE II: dostawa odczynników do oznaczania przeciwciał antykardiolipinowych i przeciwciał anty-b2glikoproteina I metodą manualną.
2018-02-21
2018-03-05
Olsztyn Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego: odczynników, krwinek wzorcowych, diluentów, materiałów zużywalnych oraz kontrolnych, do badań w immunologii transfuzjologicznej pacjentów przy użyciu metody mikrokolumnowej żelowej manualnej na posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach ID-System.
2018-02-20
2018-03-01
Racibórz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
2018-02-19
2018-02-27
Rzeszów Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Świadczenie usług medycznych wykonywanych przez lekarza w zakresie kwalifikacji honorowych dawców do oddania krwi w okresie 12 m-cy .
2018-02-15
2018-02-23
Kraków Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Materiały do pobierania, analityki i preparatyki krwi i jej składników (probówki, igły motylkowe, staza)
2018-02-14
2018-02-23
Wrocław Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu Wykonywanie badań dla 50 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA HPV B19 metodami NAT w okresie 12 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
2018-02-14
2018-02-22
Gdańsk Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku SP ZOZ Dostawy papierowych kuponów podarunkowych, talonów
2018-02-13
2018-02-22
Wrocław Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu "Dostawa odczynników, kart i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wykonywanych u krwiodawców, biorców krwi i jej składników, mikrometodą kolumnową wraz z wyposażeniem do wykonywania badań techniką manualną w okresie 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-20
brak danych
Wrocław Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu "Dostawa nożyków jednorazowych do zgrzewarek do sterylnego łączenia drenów typ TSCD -II Terumo Sterile Tubing Welder firmy Terumo BCT" przez okres 18 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu"
2018-03-20
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Testy oraz pozostałe materiały zużywalne do wykonania badań w kierunku kiły na aparatach EVOLIS
2018-03-19
brak danych
Rzeszów Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny i glukozy oraz materiałów eksploatacyjnych do analizatorów będących własnością RCKiK w Rzeszowie .
2018-03-16
brak danych
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Serwis urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacji, CO i gazowych.
2018-03-14
brak danych
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Usługi serwisowe sprzętu chłodniczego i klimatyzacyjnego
2018-03-14
brak danych
Olsztyn Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych ( rok produkcji 2016) 2 specjalistycznych samochodów osobowo- dostawczych, przystosowanych do transportu krwi i jej składników, wyposażonych w aktywne urządzenia chłodnicze oraz przeznaczonych do przewozu osób.
2018-03-14
brak danych
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Zadanie IDostawa zgrzewarek dielektrycznych stacjonarnych -4 sztuki, Zadanie IIDostawa zgrzewarek ręcznych mobilnych- 6 sztuk
2018-03-13
brak danych
Warszawa Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego automatycznych pras do preparatyki krwi pełnej konserwowanej.
2018-03-07
brak danych
Katowice Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa jednorazowych mikrokuwet służących do określenia poziomu Hb we krwi oraz roztworów kontrolnych, kompatybilnych z posiadanymi urządzeniami
2018-03-01
brak danych
Łódź Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dzierżawa 2 analizatorów hematologicznych 5 DIFF do badań hematologicznych wraz z odczynnikami oraz elementami zużywalnymi, niezbędnymi do wykonania 272 000 oznaczeń hematologicznych
2018-03-01
brak danych
Rzeszów Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa zestawów do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej i metodą aferezy wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do prawidłowego wykonania procedury inaktywacji czynników zakaźnych
2018-03-01
brak danych
Rzeszów Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kompleksowe usługi informatyczne - przedłużenie wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji , subskrypcji ochrony antywirusowej urządzeń dostępowych FortiGate w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
2018-02-27
brak danych
Kalisz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Sukcesywny zakup paliwa i dodatków paliwowych do pojazdów RCKIK w Kaliszu wraz z kartami flotowymi Wykonawcy
2018-02-26
brak danych
Wrocław Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr. hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu "Dostawa 200 000 sztuk mikrokuwet do oznaczania hemoglobiny w krwi włośniczkowej, krwi żylnej, krwi kontrolnej wraz z dzierżawą 13 sztuk hemoglobinometrów najnowszej generacji oraz dostawą materiałów zużywalnych do ich czyszczenia i konserwacji przez okres 36 miesięcy dla RCKiK we Wrocławiu"
2018-02-24
brak danych
Poznań Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Dostawa zestawów odczynnikowych do typowania HLA na poziomie wysokiej rozdzielczości metodą NGS, przy użyciu posiadanego sekwenatora Illumina MiSeq, wraz z dedykowanym oprogramowaniem analitycznym
2018-02-21
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Dzierżawa dwóch urządzeń do sterylnego łączenia drenów wraz z materiałami eksploatacyjnymi
2018-02-20
brak danych
Lublin Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych najnowszej generacji do filtrowania KKCz (koncentratu krwinek czerwonych) z workiem transferowym i systemem odpowietrzania - jednorazowego użytku - 9000 szt.
2018-02-16
brak danych
Zielona Góra Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych
2018-02-16
brak danych
Zielona Góra Dostawy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Dostawa zestawów do produkcji ubogoleukocytarnego KKP metodą filtracji zawieszonego w roztworze wzbogacającym (PAS-E)
2018-02-09
brak danych
Katowice Usługi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Wykonywanie usług transportowo-logistycznych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.