eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Prokuratura Okręgowa w Lublinie

Prokuratura Okręgowa w Lublinie - przetargiProkuratura Okręgowa w Lublinie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-21
2020-03-02
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Holowanie, przewóz i parkowanie pojazdów, urządzeń, rzeczy i ich części składowych na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych
2020-02-06
2020-02-21
Lublin Roboty budowlane Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wykonanie rozdzielnicy głównej RG oraz dodatkowych połaczeń wyrównawczych w budynku Prokuratury przy ul. Gabriela Narutowicza 32, 32b w Lublinie
2020-01-31
2020-02-10
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz Prokuratury Regionalnej w Lublinie
2020-01-02
2020-01-17
Lublin Roboty budowlane Prokuratura Okręgowa w Lublinie Dostawa wraz z montażem obudowy ościeży do dzrwi wewnętrznych w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza32, 32b w Lublinie
2019-12-20
2019-12-28
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok i szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych.
2019-12-10
2019-12-18
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Holowanie, przewóz i parkowanie pojazdów, urządzeń, rzeczy i ich części składowych na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych
2019-11-04
2019-11-19
Lublin Roboty budowlane Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wykonanie zagospodarowania terenu przylegającego do budynku Prokuratury przy ul. Gabriela narutowicza 32, 32b w Lublinie
2019-09-26
2019-10-11
Lublin Roboty budowlane Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) instalacji dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza32, 32b w Lublinie oraz zagospodarowania terenu przylegającego do ww. budynku
2019-09-05
2019-09-20
Lublin Roboty budowlane Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj) instalacji dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie oraz zagospodarowania terenu przylegającego do ww. budynku.
2019-06-28
brak danych
Lublin Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków
2019-06-28
brak danych
Lublin Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków
2019-06-28
brak danych
Lublin Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków -
2019-06-28
brak danych
Lublin Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków
2019-06-04
2019-06-12
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świdczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w pokieszczeniach w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utzrymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków
2019-04-11
2019-04-19
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ochrona osób i mienia [PO VII WB 261.4.2019]
2019-01-28
2019-02-05
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pelnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz Prokuratury Regionalnej w Lublinie
2018-12-31
2019-01-08
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Holowanie, przewóz i parkowanie pojazdów, urządzeń, rzeczy i ich części składowych na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych
2018-12-07
2018-12-17
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok oraz szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działań Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych
2018-08-20
2018-08-28
Lublin Dostawy Prokuratura Okręgowa w Lublinie Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych
2018-06-26
2018-07-03
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Prokuratura Okręgowa w Lublinie
Prokuratura Okręgowa w Lublinie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-17
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Holowanie, przewóz i parkowanie pojazdów, urządzeń, rzeczy i ich części składowych na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych
2020-03-08
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz Prokuratury Regionalnej w Lublinie
2020-03-08
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok i szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych.
2020-03-04
brak danych
Lublin Dostawy Prokuratura Okręgowa w Lublinie Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych.
2020-02-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Prokuratura Okręgowa w Lublinie Robota budowlana wykończeniowa polegająca na obudowie ościeży do drzwi wewnętrznych realizowana w ramach robót w budynku Prokuratury przy ul. Gabriela Narutowicza 32, 32b w Lublinie
2020-02-08
brak danych
Lublin Dostawy Prokuratura Okręgowa w Lublinie Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych.
2020-01-10
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Holowanie, przewóz i parkowanie pojazdów, urządzeń, rzeczy i ich części składowych na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych
2019-11-27
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Usługi ochrony osób i mienia na rzecz Prokuratury Rejonowej w Kraśniku, w budynku przy ul. Lubelskiej 81, w czasie wykonywania czynności służbowych przez prokuratora dyżurnego tj. w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy Prokuratury Rejonowej w Kraśniku.
2019-11-18
brak danych
Lublin Roboty budowlane Prokuratura Okręgowa w Lublinie Wykonanie (w formie zaprojektuj i wybuduj)instalacji dźwigu osobowego w budynku Prokuratury przy ul. G. Narutowicza 32, 32b w Lublinie oraz zagospodarowania terenu przylegającego do ww. budynku.
2019-07-22
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków
2019-07-22
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków
2019-07-22
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków
2019-07-22
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków
2019-03-21
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Grupowe ubezpieczenie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz Prokuratury Regionalnej w Lublinie
2019-01-02
brak danych
Lublin Dostawy Prokuratura Okręgowa w Lublinie Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych
2018-12-20
brak danych
Lublin Dostawy Prokuratura Okręgowa w Lublinie Dostawa papieru biurowego dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Lublinie oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych
2018-12-04
brak danych
Lublin Dostawy Prokuratura Okręgowa w Lublinie Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Lublinie i podległych jej Prokuratur Rejonowych
2018-08-09
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach w budynkach Prokuratur okręgu lubelskiego oraz utrzymanie czystości na terenach przyległych do tych budynków
2018-07-24
brak danych
Lublin Roboty budowlane Prokuratura Okręgowa w Lublinie Remont pomieszczeń zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 w Białej Podlaskiej
2018-05-16
brak danych
Lublin Usługi Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ochrona osób i mienia

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Prokuratura Okręgowa w Lublinie
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.