eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu - przetargiPowiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-27
2020-04-15
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa - etap II (powtórzenie)
2020-03-18
2020-04-07
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów - drogi (powtórzenie)

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-30
brak danych
Nowy Targ usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonach 2006r do 2009r.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-12
2020-03-30
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz - Pyzówka oraz drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa - Obidowa w miejscowościach Trute i Lasek
2020-03-10
2020-03-24
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)
2020-03-05
2020-03-19
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa w miejscowości Skawa - etap II
2020-02-10
2020-02-25
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów - drogi
2020-02-10
2020-02-27
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego
2020-02-10
2020-02-21
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego
2020-01-30
2020-02-14
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Letnie utrzymanie dróg - usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)
2019-12-30
2020-01-14
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych
2019-12-05
2019-12-18
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych
2019-12-04
2019-12-17
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1638K Krośnica - Sromowce Niżne w miejscowości Sromowce Niżne wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych
2019-11-29
2019-12-11
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych
2019-10-29
2019-11-13
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II
2019-10-23
2019-11-07
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1640K Niedzica - Kacwin w miejscowości Kacwin od km 1+930 do km ok. 2+510
2019-10-15
2019-10-30
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa od km 4+350 do km 6+000 w miejscowości Knurów
2019-10-09
2019-10-24
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych
2019-10-01
2019-10-10
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami
2019-09-24
2019-10-04
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik od km 0+393,55 do km 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Piekielnik w km 0+640,00 w ciągu drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik w km 0+724,55 w miejscowości Długopole
2019-09-18
2019-10-03
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 11+195,8 - 11+765,00 w miejscowości Ochotnica Górna oraz w km 20+904,2 - 21+445,40 w miejscowości Ochotnica Dolna, Powiat Nowotarski
2019-09-17
2019-10-07
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 do km 5+237,00 w miejscowości Podwilk, Gmina Jabłonka i Podsarnie, Gmina Raba Wyżna, Powiat Nowotarski
2019-09-11
2019-09-30
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-24
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego
2020-03-06
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Letnie utrzymanie dróg - usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)
2020-01-20
brak danych
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych
2019-12-02
brak danych
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych - Etap II
2019-11-20
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1640K Niedzica - Kacwin w miejscowości Kacwin od km 1+930 do km ok. 2+510
2019-10-31
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1682K w km 3+085,00 do km 5+237,00 w miejscowości Podwilk, Gmina Jabłonka i Podsarnie, Gmina Raba Wyżna, Powiat Nowotarski
2019-10-30
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych
2019-10-30
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 11+195,8 - 11+765,00 w miejscowości Ochotnica Górna oraz w km 20+904,2 - 21+445,40 w miejscowości Ochotnica Dolna, Powiat Nowotarski
2019-10-24
brak danych
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik od km 0+393,55 do km 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Piekielnik w km 0+640,00 w ciągu drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik w km 0+724,55 w miejscowości Długopole
2019-10-24
brak danych
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami
2019-09-24
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik od km 0+393,55 do km 0+910,20 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na potoku Piekielnik w km 0+640,00 w ciągu drogi powiatowej nr 1663K Długopole-Pieniążkowice-Piekielnik w km 0+724,55 w miejscowości Długopole
2019-09-02
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Remont obiektu mostowego w/c drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km 9+135 w miejscowości Podsarnie
2019-08-22
brak danych
Nowy Targ Usługi Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych
2019-08-02
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała - Białka Tatrzańska w km 2+200 do km 3+150 w miejscowości Nowa Biała
2019-07-16
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Remont mostu na potoku Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w km 21+459 w miejscowości Ochotnica Dolna
2019-07-16
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Remont przepustu w km 11+843 w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna
2019-07-16
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Odbudowa przepustu w km 12+912 w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w miejscowości Ochotnica Górna
2019-05-09
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa - Raba Wyżna w m. Skawa w km 1+960,00 do km 3+851,95
2019-05-07
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Przebudowa drogi powiatowej nr 1672K ul. Szaflarska w km 1+678 - 2+673 w miejscowości Nowy Targ
2019-04-26
brak danych
Nowy Targ Roboty budowlane Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów - drogi

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.