eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy - przetargiPowiatowy Urząd Pracy - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-10
2017-02-23
Ciechanów Usługi Powiatowy Urząd Pracy Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:"Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL BASE "
2017-02-10
2017-02-27
Ciechanów Usługi Powiatowy Urząd Pracy Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie"Operator koparko - ładowarki kl. III"
2017-02-09
2017-02-21
Ciechanów Usługi Powiatowy Urząd Pracy Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie:"Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-06
brak danych
Wrocław usługi Powiatowy Urząd Pracy szkolenia grupowe.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-06
2017-02-15
Chorzów Usługi Powiatowy Urząd Pracy Usługa świadczenia działań aktywizacyjnych dla 30 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z ustalonym II profilem pomocy - zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie
2017-02-02
2017-02-10
Poznań Usługi Powiatowy Urząd Pracy PRZEPROWADZENIE KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY PN. "WŁASNA FIRMA"
2017-01-31
2017-02-08
Jarosław Powiatowy Urząd Pracy Szkolenie zawodowe dla uczestników projektu Rozwój Drogą do Kariery. Zamówienie współfinansowane ze źródeł Unii Europejskiej w ramach projektu Rozwój Drogą do Kariery w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe.
2017-01-12
2017-01-23
Pleszew Usługi Powiatowy Urząd Pracy hotelarstwo i gastronomia hotelarska
2017-01-09
2017-01-17
Poznań Usługi Powiatowy Urząd Pracy WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU BADAŃ LEKARSKICH ZAKOŃCZONYCH WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA
2016-12-12
2016-12-20
Ząbkowice Śląskie Usługi Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich
2016-12-09
2016-12-16
Elbląg Usługi Powiatowy Urząd Pracy Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku.
2016-12-05
2016-12-12
Płońsk Usługi Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
2016-12-02
2016-12-12
Ostrów Mazowiecka Usługi Powiatowy Urząd Pracy Przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej" ZnakOA3421­-6/16
2016-12-01
2016-12-14
Ciechanów Usługi Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych
2016-12-01
2016-12-22
Ciechanów Usługi Powiatowy Urząd Pracy Część I - Przeprowadzanie badań lekarskich osób bezrobotnych, poszukujących pracy i niepełnosprawnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie. Część II - Przeprowadzanie badań lekarskich profilaktycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie.
2016-11-28
2016-12-05
Skarżysko-Kamienna Usługi Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (tj. lokalnym - Powiat Skarżyski i krajowym - obszar całej Polski) oraz zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej w zakresie wyszczególnionym w art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016, poz. 1113 z późn. zm.)
2016-11-28
2016-12-06
Poznań Dostawy Powiatowy Urząd Pracy DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU
2016-11-24
2016-12-02
Poznań Usługi Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
2016-11-23
brak danych
Jarosław Usługi Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów
2016-11-18
2016-11-29
Słupsk Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych.
2016-11-17
2016-11-24
Skarżysko-Kamienna Usługi Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (tj. lokalnym - Powiat Skarżyski i krajowym - obszar całej Polski) oraz zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej w zakresie wyszczególnionym w art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.)
2016-11-14
2016-11-22
Złotów Usługi Powiatowy Urząd Pracy Podstawy stylizacji paznokci
2016-11-14
2016-11-22
Złotów Usługi Powiatowy Urząd Pracy Podstawy obsługi komputera
2016-11-14
2016-11-22
Bartoszyce Dostawy Powiatowy Urząd Pracy Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-08
brak danych
Pleszew Usługi Powiatowy Urząd Pracy hotelarstwo i gastronomia
2017-02-06
brak danych
Ciechanów Powiatowy Urząd Pracy Część I - Przeprowadzanie badań lekarskich osób bezrobotnych, poszukujących pracy i niepełnosprawnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie. Część II - Przeprowadzanie badań lekarskich profilaktycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie.
2017-01-30
brak danych
Poznań Usługi Powiatowy Urząd Pracy WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU BADAŃ LEKARSKICH ZAKOŃCZONYCH WYDANIEM ZAŚWIADCZENIA
2017-01-12
brak danych
Poznań Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
2017-01-09
brak danych
Płońsk Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w okresie 01.01.2017r. - 31.12.2017r.
2017-01-09
brak danych
Ciechanów Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych
2017-01-05
brak danych
Ząbkowice Śląskie Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów.
2017-01-02
brak danych
Elbląg Usługi Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu i Filii PUP w Pasłęku.
2016-12-21
brak danych
Słupsk Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych
2016-12-20
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Urząd Pracy DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU
2016-12-19
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Urząd Pracy DOSTAWA TONERÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU
2016-12-19
brak danych
Poznań Dostawy Powiatowy Urząd Pracy DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU
2016-12-13
brak danych
Bartoszyce Dostawy Powiatowy Urząd Pracy Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
2016-12-12
brak danych
Opole Dostawy Powiatowy Urząd Pracy Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.
2016-12-07
brak danych
Skarżysko-Kamienna Usługi Powiatowy Urząd Pracy Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym (tj. lokalnym - Powiat Skarżyski i krajowym - obszar całej Polski) oraz zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej w zakresie wyszczególnionym w art. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113 z późn. zm.)
2016-12-06
brak danych
Złotów Usługi Powiatowy Urząd Pracy Podstawy obsługi komputera
2016-12-06
brak danych
Słupca Usługi Powiatowy Urząd Pracy Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresieKasy fiskalnej dla 10 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy ze środków Rezerwy Ministra.
2016-12-06
brak danych
Złotów Usługi Powiatowy Urząd Pracy Podstawy stylizacji paznokci
2016-12-01
brak danych
Opole Dostawy Powiatowy Urząd Pracy Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy.
2016-11-30
brak danych
Opole Powiatowy Urząd Pracy Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Urząd Pracy
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.