eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie - przetargiPowiatowy Urząd Pracy w Staszowie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-19
2015-11-27
Staszów usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej -CPV- 80530000-8 w wymiarze 100 godzin dydaktycznych dla grupy 10 osób bezrobotnych w wieku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia.
2015-11-19
2015-11-27
Staszów usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metoda TIG (141-1) - CPV-80570000-0 w wymiarze 103 godzin dydaktycznych dla grupy 10 osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
2015-11-16
2015-11-24
Staszów usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego -CPV- 80530000-8 w wymiarze 150 godzin dydaktycznych dla grupy 10 osób bezrobotnych w wieku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia.
2013-11-22
2013-12-03
Staszów usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwrotów przesyłek pocztowych niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pacy w Staszowie.
2013-04-29
2013-05-07
Staszów usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac w wymiarze 150 godzin dydaktycznych dla grupy 15 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanego w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2013-03-26
2013-04-03
Staszów usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenia szkolenia zawodowego Pracownik ochrony fizycznej II stopnia w wymiarze 340 godzin dydaktycznych dla grupy 15 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanego w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2013-03-14
2013-03-22
Staszów usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenia szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego w wymiarze 160 godzin dydaktycznych dla grupy 10 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanego w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2012-06-26
2012-07-04
Staszów usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Archiwista - CPV - 80530000-8, w wymiarze 80 godzin dydaktycznych dla grupy 10 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanych w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2012-06-13
2012-06-22
Staszów usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie 3 szkoleń zawodowych łącznie dla 40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanych w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w trzech częściach z zakresuCzęść I - Nowoczesny sprzedawca, Część II - Archiwista, Część III - Pracownik ochrony fizycznej I stopnia
2011-08-23
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Usługa edukacyjna w formie 2- semestralnych studiów podyplomowych na kierunku Prawo Pracy
2011-08-10
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie 1. Usługa edukacyjna w formie 4-semestralnych studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna oraz 2. Usługa edukacyjna w formie 2-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych
2011-08-09
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Usługa edukacyjna w formie 3-letnich studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia dla magistrów
2011-08-08
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie 1. Usługa edukacyjna w formie 4-semestralnych studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna oraz 2. Usługa edukacyjna w formie 2-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych
2010-11-17
2010-11-25
Staszów dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla PUP w Staszowie.
2009-11-20
2009-11-30
Staszów dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Dostawa sprzętu komputerowego
2008-11-28
2008-12-08
Staszów dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Dostawa akcesoriów komputerowych
2008-11-20
2008-11-28
Staszów dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Dostawa zestawów komputerowych PC i laptopów
2007-11-29
2007-12-07
Staszów dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania
2007-11-26
2007-12-04
Staszów usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Przetarg nieograniczony - obsługa bankowa w zakresie wypłaty zasiłków i innych świadczeń

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-12-15
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w wymiarze 100 godzin dydaktycznych dla grupy 10 osób bezrobotnych w wieku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia.
2015-12-11
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metoda TIG (141-1) w wymiarze 103 godzin dydaktycznych dla grupy 10 osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
2015-12-08
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego w wymiarze 150 godzin dydaktycznych dla grupy 10 osób bezrobotnych w wieku pomiędzy 30 a 50 rokiem życia.
2013-12-30
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych, paczek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwrotów przesyłek pocztowych niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pacy w Staszowie.
2013-05-20
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Pracownik administracyjno-biurowy z elementami kadr i płac w wymiarze 150 godzin dydaktycznych dla grupy 15 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanego w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2013-04-23
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenia szkolenia zawodowego Pracownik ochrony fizycznej II stopnia w wymiarze 340 godzin dydaktycznych dla grupy 15 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanego w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2013-04-09
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenia szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą wózka widłowego w wymiarze 160 godzin dydaktycznych dla grupy 10 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanego w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2012-07-18
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Archiwista - CPV - 80530000-8, w wymiarze 80 godzin dydaktycznych dla grupy 10 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanych w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2012-07-16
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie 3 szkoleń zawodowych łącznie dla 40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanych w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w trzech częściach z zakresuCzęść I - Nowoczesny sprzedawca, Część II - Archiwista, Część III - Pracownik ochrony fizycznej I stopnia.
2012-07-09
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zamówienie obejmuje organizację i przeprowadzenie 3 szkoleń zawodowych łącznie dla 40 bezrobotnych osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, realizowanych w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w trzech częściach z zakresuCzęść I - Nowoczesny sprzedawca, Część II - Archiwista, Część III - Pracownik ochrony fizycznej I stopnia.
2011-12-20
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Usługi pocztowe
2011-11-24
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Usługa edukacyjna w formie 4-semestralnych studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna
2011-10-17
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Usługa edukacyjna w formie 2-semestralnych studiów podyplomowych na kierunku Prawo Zamówień Publicznych
2011-09-06
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Usługa edukacyjna w formie 2- semestralnych studiów podyplomowych na kierunku Prawo Pracy
2011-09-05
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Usługa edukacyjna w formie 3-letnich studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia dla magistrów
2010-12-20
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Świadczenie usług pocztowych i uiszczanie opłat z dołu.
2010-12-08
brak danych
Staszów Dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla PUP w Staszowie.
2010-01-27
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Szkolenie grupowe dla 30 osób bezrobotnych Operator maszyn do robót ziemnych III kl.
2010-01-25
brak danych
Staszów Usługi Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Świadczenie powszechnych usług pocztowych i uiszczanie opłat z dołu obejmujące nadane przesyłki listowe (priorytetowe i ekonomiczne), paczki pocztowe (priorytetowe i ekonomiczne), przesyłki zwrócone po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia i inne zlecone
2009-12-17
brak danych
Staszów Dostawy Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Dostawa sprzętu komputerowego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.