eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - przetargiPowiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-23
2016-06-07
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Modernizacja przewiązki szkoły PZ nr 1 w Oświęcimiu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-09
2016-05-19
Oświęcim usługi Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego Powiatu Oświęcimskiego
2016-05-09
2016-05-24
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Zadanie 1 - Remont wiaduktu na ul. Męczeństwa Narodów w Oświęcimiu i Brzezince, Zadanie 2 - Remont dylatacji mostu na drodze powiatowej nr 1895K ul. Podlesie w miejscowości Las
2016-04-25
2016-05-05
Oświęcim usługi Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Koszenie i porządkowanie nieruchomości
2016-04-15
2016-05-05
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku
2016-04-15
2016-05-04
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa boiska przy PZ Nr 4 w Oświęcimiu
2016-04-05
2016-04-21
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w Jawiszowicach
2016-03-23
2016-04-05
Oświęcim usługi Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Koszenie pasa zieleni na poboczach dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego w latach 2016-2018
2016-02-17
2016-03-03
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 - 3+060,71
2016-02-11
2016-02-29
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach
2016-02-10
2016-02-25
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2016 roku w zakresie utrzymania nawierzchni i urządzeń odwadniających
2016-02-04
2016-02-19
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach
2016-01-26
2016-02-10
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w latach 2016 - 2018 r
2016-01-21
2016-02-05
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu
2015-11-10
2015-11-26
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu oraz Przebudowa i rozbudowa układu komunikacji wewnętrznej z dostosowaniem do wymagań przepisów pożarowych wraz z oświetleniem zewnętrznym i odwodnieniem terenu w ramach zadania Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w Oświęcimiu
2015-10-05
2015-10-20
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu
2015-09-24
2015-10-09
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Remont drogi powiatowej nr 1863K - ul. Włosieńska w Osieku
2015-09-22
2015-10-07
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi powiatowej 1870K - ul. Nosala w Brzeszczach
2015-09-08
2015-09-15
Oświęcim usługi Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Oświęcimskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
2015-09-08
2015-09-23
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu
2015-08-05
2015-08-20
Oświęcim roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja budynku Starostwa

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-13
brak danych
Oświęcim Usługi Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Koszenie i porządkowanie nieruchomości
2016-04-25
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont drogi powiatowej nr 1761K ul. Zamkowa w Głębowicach
2016-04-14
brak danych
Oświęcim Usługi Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Koszenie pasa zieleni na poboczach dróg powiatowych Powiatu Oświęcimskiego w latach 2016-2018
2016-04-13
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach
2016-04-05
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 1818K ul. Żeromskiego w Kętach w km 0+000 - 3+060,71
2016-03-09
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Remonty cząstkowe - pozimowe i letnie łatanie wybojów jezdni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w latach 2016 - 2018 r
2016-03-08
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu oświęcimskiego w 2016 roku w zakresie utrzymania nawierzchni i urządzeń odwadniających
2016-02-16
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Wypoczynkowa w Zasolu
2015-12-18
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa ul. Szpitalnej w Oświęcimiu oraz Przebudowa i rozbudowa układu komunikacji wewnętrznej z dostosowaniem do wymagań przepisów pożarowych wraz z oświetleniem zewnętrznym i odwodnieniem terenu w ramach zadania Przebudowa i rozbudowa układu komunikacyjnego ZOZ w Oświęcimiu
2015-11-06
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn. Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn.Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu oraz Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku SOSW ul. Obozowa w Oświęcimiu
2015-10-27
brak danych
Oświęcim Usługi Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Oświęcimskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
2015-10-26
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Remont drogi powiatowej nr 1863K - ul. Włosieńska w Osieku
2015-09-09
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn.Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu oraz Budowa archiwum zakładowego
2015-09-03
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Modernizacja budynku Starostwa
2015-08-31
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Przebudowa nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1762K - ul. Andrychowska w Piotrowicach - etap III
2015-08-19
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn.Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu oraz Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku SOSW ul. Obozowa w Oświęcimiu
2015-07-21
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja budynku Starostwa.
2015-07-15
brak danych
Oświęcim Dostawy Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Zakup serwera dla SGG oraz stanowisk komputerowych
2015-07-13
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwąTermomodernizacja budynku szkoły PZ Nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu
2015-07-13
brak danych
Oświęcim Roboty budowlane Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwąTermomodernizacja budynku Domu Dziecka w Oświęcimiu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.