eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Powiat Lwówecki

Powiat Lwówecki - przetargiPowiat Lwówecki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-18
2018-06-04
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Powiat Lwówecki
Powiat Lwówecki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
2018-05-11
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Wykonanie instalacji wentylacji wewnętrznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku
2018-04-17
2018-05-09
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Modernizacja instalacji CO w budynku głównym ZSOiZ w Lwówku Śląskim
2018-04-09
2018-04-17
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki "Wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie pracowni szkolnych: murarz-tynkarz ZPEW - MOS i pracowni rysunku technicznego oraz cukiernik ZPEW - SOSW w Lwówku Śląskim, pracowni nauki zawodu technik - informatyk w ZSET w Rakowicach Wlk. i technik - informatyk oraz technik - handlowiec w ZSOiZ w Lwówku Śląskim"
2018-04-06
2018-04-23
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice
2018-03-05
2018-03-19
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Dostawa mebli do jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego
2018-03-02
2018-03-15
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Dostawa wyposażenia gastronomicznego do pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich i Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
2018-03-01
2018-03-16
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice
2018-03-01
2018-03-14
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Wyposażenie w sprzęt komputerowy jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego
2018-01-10
2018-01-25
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice
2018-01-10
2018-01-23
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego
2017-11-21
2017-11-29
Lwówek Śląski Usługi Powiat Lwówecki KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ORAZ DYSTRYBUCJĘ DO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU LWÓWECKIEGO
2017-10-25
2017-11-03
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim oraz pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl.
2017-10-23
2017-11-07
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Wykonanie i montaż okien w Domu Pomocy Społecznej w Mirsku
2017-10-10
2017-10-20
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Wyposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznej - ZPEW w Lwówku Śląskim oraz pracowni leśnej w ZSOiZ w Gryfowie Śl.
2017-10-05
2017-10-13
Lwówek Śląski Usługi Powiat Lwówecki USŁUGA UBEZPIECZENIA POWIATU LWÓWECKIEGO
2017-09-06
2017-09-20
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim, Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
2017-08-16
2017-08-31
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku
2017-08-04
2017-08-24
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim
2017-07-20
2017-08-16
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice
2017-07-19
2017-07-27
Lwówek Śląski Usługi Powiat Lwówecki USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH I UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH POWIATU LWÓWECKIEGO

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Powiat Lwówecki
Powiat Lwówecki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-24
brak danych
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki "Wyposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie pracowni szkolnychmurarz-tynkarz ZPEW - MOS i pracowni rysunku technicznego oraz cukiernik ZPEW - SOSW w Lwówku Śląskim, pracowni nauki zawodu technik - informatyk w ZSET w Rakowicach Wlk. i technik - informatyk oraz technik - handlowiec w ZSOiZ w Lwówku Śląskim"
2018-05-15
brak danych
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Wyposażenie w sprzęt komputerowy jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego
2018-04-27
brak danych
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Dostawa wyposażenia gastronomicznego do pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich i Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
2018-02-26
brak danych
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego
2017-11-07
brak danych
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim i Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Lwówku Śląskim
2017-10-19
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oraz budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Mirsku
2017-09-18
brak danych
Lwówek Śląski Usługi Powiat Lwówecki USŁUGA UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ORAZ WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH I UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZYCH POWIATU LWÓWECKIEGO
2017-09-13
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Remont pracowni szkolnych w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalety w ZPEW w Lwówku Śląskim
2017-09-05
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim.
2017-09-05
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Termomodernizacja sali gimnastycznej oraz wymiana centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim
2017-04-25
brak danych
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Zakup busów do przewozu osób niepełnoprawnych dla dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego
2017-04-13
brak danych
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Wyposażenie pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim
2017-04-03
brak danych
Lwówek Śląski Dostawy Powiat Lwówecki Zakup busów do przewozu osób niepełnoprawnych dla dwóch jednostek organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego
2017-02-23
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Remont pracowni szkolnych i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych toalet w ZSET w Rakowicach Wielkich, ZSOiZ w Gryfowie Śląskim i ZSOiZ w Lwówku Śląskim
2017-02-16
brak danych
Lwówek Śląski Powiat Lwówecki Dostawa 250 000 litrów oleju opałowego lekkiego na potrzeby grzewcze trzech jednostek Powiatu Lwóweckiego
2017-01-05
brak danych
Lwówek Śląski Powiat Lwówecki Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lwówku Śląskim
2017-01-03
brak danych
Lwówek Śląski Powiat Lwówecki Przebudowa drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Przecznica - Rębiszów
2016-12-22
brak danych
Lwówek Śląski Roboty budowlane Powiat Lwówecki Remont sanitariatu i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Rakowicach Wielkich.
2016-11-24
brak danych
Lwówek Śląski Powiat Lwówecki Remont dachów w Zespole Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Rakowicach Wielkich
2016-11-24
brak danych
Lwówek Śląski Powiat Lwówecki Remont dachów w Zespole Szkół Ekonomiczno -Technicznych w Rakowicach Wielkich

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Powiat Lwówecki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.