eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska - przetargiPolitechnika Warszawska - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-04
2016-05-12
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Zakup usług niezbędnych do kompleksowej obsługi KRASP
2016-04-29
2016-05-09
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Zapewnienie usługi gastronomicznej podczas projektu Pikniku Pracowniczego i Regat o Puchar Rektora Politechniki Warszawskiej, który odbędzie się w dniach 21-22 maja 2016 r.
2016-04-26
2016-05-16
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Wykonanie usługi ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków osób delegowanych/kierowanych z Politechniki Warszawskiej za granicę
2016-04-20
2016-05-05
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska Dostawy szklanych wyrobów laboratoryjnych.
2016-04-18
2016-05-09
Warszawa roboty budowlane Politechnika Warszawska Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie południowym PW wraz z wykonaniem zbiorników retencyjnych przy Gmachu Samochodów i Ciągników PW w Warszawie przy ul. Narbutta 84
2016-04-14
2016-05-09
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska Zakup aparatury - specjalistycznego oprzyrządowania do przenośnego urządzenia do badań metodą Guided Waves

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-21
2016-04-29
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z dokumentacją towarzyszącą w zakresie remontu instalacji elektrycznych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) w postaci systemów fotowoltaicznych dla budynków domów studenckichAkademik, Babilon, Muszelka, Tulipan, Riwiera, Ustronie, Mikrus, Żaczek, Tatrzańska, Wcześniak i ośrodków wypoczynkowychOW Wilga, OW Sarbinowo; ZP/U/ML/4/16
2016-04-15
2016-04-27
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska dostawa materiałów eksploatacyjnych do skanujących mikroskopów elektronowych, oznaczenie sprawy WIM/ZP/6/2016
2016-04-15
2016-04-28
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska dostawa pieca wysokotemperaturowego, oznaczenie sprawy WIM/ZP/7/2016
2016-04-14
2016-04-25
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska Dostawa sprzętu komputerowego
2016-04-11
2016-04-20
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska dostawa przystawki EDS do mikroskopu skaningowego, oznaczenie sprawy WIM/ZP/5/2016
2016-04-05
2016-04-18
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia oraz usługi sprzątania w obiektach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
2016-03-30
2016-04-07
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska dostawa eksploatacyjnych materiałów metalograficznych przeznaczonych do przygotowania zgładów metalograficznych, oznaczenie sprawy WIM/ZP/4/2016
2016-03-23
2016-04-18
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) w zakresie dostosowania do wymogów ochrony pożarowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich w czasie realizacji zadańCz.1 Dom Studencki Żaczek przy ul. Wołoskiej 141A w Warszawie, Cz.2. Dom Studencki Akademik przy ul. Akademickiej 5 w Warszawie
2016-03-23
2016-04-11
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Świadczenie usług medycznych w zakresiemedycyny pracy, dodatkowych badań profilaktycznych dla pracowników oraz badań lekarskich dla kandydatów na studia, studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej
2016-03-15
2016-03-23
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Usługa cateringowa z usługą kelnerską dla uczestników Centralnego Balu Połowinkowego Politechniki Warszawskiej w dniu 16.04.2016r. Nr postępowaniaZP/U/KK/11/2016
2016-03-14
2016-03-22
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska dostawa jednokolumnowego systemu do badań wytrzymałościowych, oznaczenie sprawy WIM/ZP/3/2016
2016-03-11
2016-03-24
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska Dostawy szklanych wyrobów laboratoryjnych
2016-03-10
2016-03-18
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Świadczenie cyklicznej usługi cateringowej podczas szkoleń organizowanych przez Dział ds. Szkoleń, znak sprawy ZP/U/SE/9/2016.
2016-03-10
2016-03-18
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Zakwaterowanie Studentów Politechniki Warszawskiej podczas wyjazdu szkoleniowego Komisji Dydaktycznej, Zagranicznej oraz Sportu i Turystyki w dniach 01-03.04.2016 oraz Rady Kół Naukowych w dniach 15-17.04.2016 r.; Nr postępowaniaZP/U/MP/10/2016
2016-03-03
2016-03-21
Warszawa roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie robót adaptacyjno-modernizacyjnych pomieszczeń sanitarnych zlokalizowanych w piwnicach części wschodniej i zachodniej budynku Gmachu Samochodów i Ciągników w Warszawie przy ul. Narbutta 84
2016-03-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Przebudowa i modernizacja sali wykładowej - Audytorium Technologicznego w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Koszykowej 75, etap II -zakończenie robót budowlanych wykończeniowych
2016-02-15
2016-02-25
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Obsługa konserwacyjno-serwisowa urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach Gmachu Głównego
2016-02-15
2016-02-24
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska dostawa enkapsulatora
2016-02-12
2016-02-29
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska Dostawa środków czyszczących oraz przyborów do utrzymania czystości
2016-02-10
2016-02-18
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Przewóz osób na trasie Warszawa-Rzym-Warszawa w dniach 08.03.2016 r. (wyjazd z Warszawy) i 13.03.2016 r. (powrót do Warszawy), znak sprawy ZP/U/SE/7/2016.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-27
brak danych
Warszawa Usługi Politechnika Warszawska Świadczenie usług medycznych w zakresiemedycyny pracy, dodatkowych badań profilaktycznych dla pracowników oraz badań lekarskich dla kandydatów na studia, studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Warszawskiej
2016-04-27
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie zabezpieczenia stropu nad pierwszym piętrem wraz z wymianą w trybie awaryjnym stropów nad pierwszym i drugim piętrem w pomieszczeniach sanitarnych (pion WC męskich) w Gmachu Głównym PW w Warszawie przy Pl. Politechniki 1
2016-04-26
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska dostawa eksploatacyjnych materiałów metalograficznych przeznaczonych do przygotowania zgładów metalograficznych, oznaczenie sprawy WIM/ZP/4/2016
2016-04-15
brak danych
Warszawa Usługi Politechnika Warszawska Obsługę konserwacyjno-serwisową urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w pomieszczeniach Gmachu Głównego
2016-04-15
brak danych
Warszawa Usługi Politechnika Warszawska Usługa cateringowa z usługą kelnerską dla uczestników Centralnego Balu Połowinkowego Politechniki Warszawskiej w dniu 16.04.2016r. Nr postępowaniaZP/U/KK/11/2016
2016-04-12
brak danych
Warszawa Usługi Politechnika Warszawska Świadczenie cyklicznej usługi cateringowej podczas szkoleń organizowanych przez Dział ds. Szkoleń, znak sprawy ZP/U/SE/9/2016
2016-04-11
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska dostawa jednokolumnowego systemu do badań wytrzymałościowych, oznaczenie sprawy WIM/ZP/3/2016
2016-03-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Adaptacja wytypowanych pomieszczeń (dawny lokal usługowy) na potrzeby przedszkola Politechniki Warszawskiej w budynku mieszkalnym PW w Warszawie przy ul. Waryńskiego 8; nr postępowania ZP/RB/ML/16/15.
2016-03-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Przebudowa i modernizacja sali wykładowej - Audytorium Technologicznego w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Koszykowej 75, etap II -zakończenie robót budowlanych wykończeniowych
2016-03-10
brak danych
Warszawa Usługi Politechnika Warszawska Przewóz osób na trasie Warszawa-Rzym-Warszawa w dniach 08.03.2016 r. (wyjazd z Warszawy) i 13.03.2016 r. (powrót do Warszawy), znak sprawy ZP/U/SE/7/2016
2016-03-08
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska dostawa enkapsulatora
2016-03-03
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Dostawa urządzeń biurowych i telekomunikacyjnych oraz innego wyposażenia dla Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
2016-03-02
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Rewaloryzacja wraz z przebudową Gmachu Architektury w Warszawie przy ul. Koszykowej 55 -Termomodernizacja obiektu
2016-02-25
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek firmBrother, Samsung, HP, Xerox, Epson oraz Lexmark.Nr postępowaniaZP/D/KK/25/2015
2016-02-24
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska III dostawa urządzeń laboratoryjnych i oprogramowania dla Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
2016-02-16
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska dostawa części zużywalnych do mikroskopu Hitachi NB5000źródło jonów GA, apertury oraz uszczelka, oznaczenie sprawy WIM/ZP/1/2016
2016-02-15
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Zakup i dostawa nowego samochodu służbowego do celów obsługi Ośrodka Wypoczynkowego w Wildze
2016-02-08
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie remontu pomieszczeń mieszkalnych wraz z wykonaniem zabudów stałych w Domu Studenckim Bratniak w Warszawie przy Grójeckiej 39 - roboty uzupełniające do umowy ZP/RB/ML/4/2015
2016-01-21
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska dostawa związków chemicznych dla Wydziału Inżynierii Materiałowej, oznaczenie sprawy WIM/ZP/25/2015
2016-01-15
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Wytworzenie wg know-how Zamawiającego i dostawa 1000 kg kwasu (+)-N-tosylo-L-glutaminowego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Warszawska
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.