eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska - przetargiPolitechnika Warszawska - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-17
2015-09-09
Warszawa roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych wentylacji mechanicznej z wyposażeniem jej w elementy wentylacji hybrydowej w salach sportowych oraz pomieszczeniach sanitarnych łącznie z pracami remontowymi tych pomieszczeń w budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Warszawie przy ul. Waryńskiego 12, sygnatura sprawy ZP/RB/SE/13/15

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-12
2015-08-20
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Zapewnienie usług transportowych studentom Politechniki Warszawskiej w ramach projektu Polska Zerówka Centralna, który odbędzie się w dniach 31.08.2015-07.09.2015 Nr postępowaniaZP/U/KK/43/2015
2015-08-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Dostosowanie budynków Wydziału MEiL PW położonych przy ul. Nowowiejskiej 24 i Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie w zakresie niezbędnym do spełnienia podstawowych wymagań przeciwpożarowych - roboty dostosowawcze Gmachu Lotniczego, Gmachu Nowego Lotniczego, Gmachu Aerodynamiki z Łącznikiem- roboty uzupełniające do umowy ZP/RB/SE/4/14; sygnatura postępowania ZP/RB/SE/11/15 UZUP.
2015-07-30
2015-08-20
Warszawa roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie robót remontowych dwóch pomieszczeń sanitarnych (toaleta damska, toaleta męska) na 5 piętrze w budynku Wydziału Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Św. Andrzeja Boboli 8; sygnatura sprawy ZP/RB/SE/12/15
2015-07-23
2015-08-10
Warszawa roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie robót remontowych pomieszczeń Działu Ewidencji Studentów w Gmachu Głównym PW przy Placu Politechniki 1 w Warszawie; numer postępowania ZP/RB/KK/10/15
2015-07-23
2015-08-03
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska Zakup i dostawa Programu Microsoft IT Academy Advanced - licencja roczna; numer postępowaniaZP/D/MP/17/2015
2015-07-17
2015-07-27
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Zakwaterowanie studentów Politechniki Warszawskiej w ramach Zerówki Centralnej, która odbędzie się w dniach 31.08.2015-07.09.2015. ZP/U/KK/42/15
2015-07-17
2015-08-10
Warszawa roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie rewitalizacji wraz z przebudową Gmachu Głównego - termomodernizacja obiektu - wykonanie instalacji klimatyzacji i przebudowy instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją ciepła wytypowanych sal wykładowych i reprezentacyjnych wraz z przebudową instalacji elektroenergetycznych i wykonaniem robót poinstalacyjnych w pomieszaniach Wydziału Geodezji i Kartografii PW pom. nr 38-56a, sygnatura sprawy ZP/RB/SE/9/15
2015-07-15
2015-08-11
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Usługa grupowego dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej od następstw nieszczęśliwych wypadków
2015-07-15
2015-07-30
Warszawa roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie przejściowych prac malarskich ustalonych fragmentów przestrzeni ogólnej Gmachu Chemii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie, Etap 1
2015-07-13
2015-07-21
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Opracowanie projektów graficznych, druk i produkcja materiałów promocyjnych, produkcja filmu promocyjnego oraz przygotowanie i opublikowanie w Internecie artykułów promocyjnych, znak postępowania BRPS/ZP09/2015
2015-07-10
2015-07-27
Warszawa roboty budowlane Politechnika Warszawska Termomodernizacja obiektu - wykonanie robót modernizacyjnych elewacji budynku mieszkalnego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Waryńskiego 8
2015-07-10
2015-07-21
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska podstawowe materiały laboratoryjne, akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny, oznaczenie sprawy WIM/ZP/13/2015
2015-07-08
2015-07-23
Warszawa roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie robót remontowych instalacji wentylacji grawitacyjnej z zastosowaniem wentylacji hybrydowej w Domu Studenckim Żaczek przy ul. Wołoskiej 141A w Warszawie
2015-07-03
2015-07-14
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie serwisu internetowego dla Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, znak postępowania BRPS/ZP06/2015
2015-07-02
2015-07-13
Warszawa usługi Politechnika Warszawska wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych wraz z dokumentacją towarzyszącą w zakresie dostosowania do wymogów ochrony pożarowej budynków domów studenckichAkademik, Bratniak-Muszelka, Pineska-Tulipan, Riwiera, Ustronie; znak postępowania ZP/U/ML/40/15
2015-06-22
2015-07-09
Warszawa usługi Politechnika Warszawska Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robót budowlanych w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1 wraz z pełnieniem nadzorów autorskich w czasie realizacji zadań; Numer postępowania ZP/U/MP/39/15
2015-06-12
2015-06-24
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska Dostawy artykułów biurowych
2015-06-12
2015-06-22
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych. Nr postępowaniaZP/D/KK/13/2015
2015-06-12
2015-06-29
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska Roczne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
2015-06-11
2015-06-23
Warszawa dostawy Politechnika Warszawska dostawa czystych pierwiastków do badań naukowych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Dostosowanie budynków Wydziału MEiL PW położonych przy ul. Nowowiejskiej 24 i Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie w zakresie niezbędnym do spełnienia podstawowych wymagań przeciwpożarowych - roboty dostosowawcze Gmachu Lotniczego, Gmachu Nowego Lotniczego, Gmachu Aerodynamiki z Łącznikiem- roboty uzupełniające do umowy ZP/RB/SE/4/14; sygnatura postępowania ZP/RB/SE/11/15 UZUP.
2015-08-17
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska podstawowe materiały laboratoryjne, akcesoria i drobny sprzęt laboratoryjny, oznaczenie sprawy WIM/ZP/13/2015
2015-08-13
brak danych
Warszawa Usługi Politechnika Warszawska Wykonanie dokumentacji projektowych (techniczno-kosztowych) dla robót budowlanych w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1 wraz z pełnieniem nadzorów autorskich w czasie realizacji zadań. Numer postępowania ZP/U/MP/39/15
2015-08-11
brak danych
Warszawa Usługi Politechnika Warszawska Wykonanie usług ubezpieczeń Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Odpowiedzialności Cywilnej i Assistance beneficjentów Projektu PANTHER
2015-08-11
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów dla jednostek Politechniki Warszawskiej
2015-08-06
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie przejściowych prac malarskich ustalonych fragmentów przestrzeni ogólnej Gmachu Chemii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie, Etap 1
2015-07-30
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Roczne dostawy materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego
2015-07-22
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Dostawy artykułów biurowych
2015-07-21
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska dostawa czystych pierwiastków do badań naukowych
2015-07-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Roboty adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby Muzeum Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1
2015-07-16
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych. Nr postępowaniaZP/D/KK/13/2015
2015-07-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Przebudowa pomieszczeń sanitarnych wraz z przystosowaniem jednego pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Biznesu w Warszawie przy ul. Koszykowej 79. Numer postępowania ZP/RB/KK/6/2015
2015-07-15
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie remontu pomieszczeń mieszkalnych wraz z wykonaniem zabudów stałych w Domu Studenckim Bratniak w Warszawie przy Grójeckiej 39
2015-07-13
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Roczne dostawy gazów w butlach i dwutlenku węgla zestalonego
2015-07-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Politechnika Warszawska Wykonanie robót remontowych dwóch pomieszczeń sanitarnych (toaleta damska, toaleta męska) na 4 piętrze w budynku Wydziału Mechatroniki PW w Warszawie przy ul. Św. Andrzeja Boboli 8; numer postępowania ZP/RB/MP/5/2015
2015-07-10
brak danych
Warszawa Usługi Politechnika Warszawska Wykonanie dokumentacji projektowej (techniczno-kosztowej) dla robót remontowych dostosowujących obiekt do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Domu Studenckim SEZAM w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 14 wraz z pełnieniem nadzorów autorskich w czasie realizacji zadania; numer postępowania ZP/U/MP/37/2015
2015-07-09
brak danych
Warszawa Usługi Politechnika Warszawska Wykonanie dokumentacji projektowej (techniczno - kosztowej) monitoringu terenówGłównego, BIS oraz Południowego Politechniki Warszawskiej w Warszawie wraz z pełnieniem nadzorów autorskich w czasie realizacji zadania, sygnatura sprawy ZP/U/SE/36/15
2015-07-07
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Dostawy podstawowych chemikaliów
2015-07-03
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Dostawa profesjonalnej kamery do realizacji materiału wideo na potrzeby Studenckiej Telewizji TVPW. Nr postępowaniaZP/D/KK/10/2015.
2015-07-03
brak danych
Warszawa Dostawy Politechnika Warszawska Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Warszawska
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.