eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Śląska

Politechnika Śląska - przetargiPolitechnika Śląska - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-19
2019-10-04
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Wymiana - modernizacja dźwigu osobowego w budynku Wydziału Chemicznego przy ul. Krzywoustego 6 w Gliwicach . Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/60/EK
2019-09-19
2019-09-27
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa tandemowego spektrometru mas wraz z osprzętem. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/85/KK
2019-09-18
2019-09-26
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa zestawu 2 automatycznych mieszarek do zapraw. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/93/NC
2019-09-18
2019-09-27
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa monitora wielkoformatowego dotykowego 75". Oznaczenie sprawy OZ/D/19/100/DM
2019-09-18
2019-09-26
Gliwice Usługi Politechnika Śląska Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy obiektu dydaktycznego przy ul. Krasińskiego 13 w Katowicach z dostosowaniem dla potrzeb kierunku studiów informatyka oraz osób niepełnosprawnych i aktualnych przepisów p.poż. Oznaczenie sprawy: OZ/U/19/103/HP
2019-09-17
2019-10-08
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sparwy:OZ/D/19/98/EK
2019-09-17
2019-10-02
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Remont laboratorium dydaktycznego nr 242 w budynku "Szarej Chemii" przy ul. M. Strzody 5-7 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/59/HP
2019-09-17
2019-10-02
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych wraz z budową infrastruktury badawczej w ramach zadania pt. Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej - etap II (roboty budowlano- montażowe). Oznaczenie sprawy OZ/B/19/63/DM
2019-09-16
2019-09-24
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa mebli biurowych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/80/EK
2019-09-16
2019-09-24
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa żaluzji i rolet. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/61/KK
2019-09-16
2019-09-24
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa mebli biurowych. Oznaczenie sprawy OZ/D/19/89/DM
2019-09-13
2019-09-30
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Wydziału Transportu w Katowicach. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/62/HP

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Śląska
Politechnika Śląska - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-20
brak danych
Gliwice dostawy Politechnika Śląska Dostawa przyrządów i urządzeń do pomiaru, kontroli, badania dla Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
2006-03-23
brak danych
Gliwice dostawy Politechnika Śląska Dostawa urządzeń komputerowych dla Politechniki Śląskiej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Politechnika Śląska
Politechnika Śląska - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-11
2019-09-20
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa i montaż rolet. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/92/AC
2019-09-11
2019-09-19
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa monitorów. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/83/TB.
2019-09-10
2019-09-18
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/99/AC.
2019-09-05
2019-09-20
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Remont pomieszczeń po bufecie w CKI w Rybniku. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/57/EK
2019-09-03
2019-09-11
Gliwice Usługi Politechnika Śląska Świadczenie usług transportowych na potrzeby przewozu uczestników projektu "Politechnika Śląska Trzeciego Wieku". Oznaczenie sprawy: OZ/U/19/101/NC
2019-09-03
2019-09-13
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa kompletnego reaktora ciśnieniowego. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/95/TB.
2019-09-02
2019-09-17
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Remont schodów wejściowych do budynku Biblioteki Głównej. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/54/TB.
2019-08-30
2019-09-09
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa reaktora przepływowego składającego się z zestawu modułów do prowadzenia badań w trybie ciągłym. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/86/EK
2019-08-30
2019-09-11
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa stanowiska do wyznaczania temperatury przejścia oraz zestawu do prezentacji zjawiska Meissnera-Ochsenfelda. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/97/EO
2019-08-29
2019-09-13
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Termomodernizacja domu studenckiego Politechniki Śląskiej "Elektron" przy ul. Kujawskiej 6 w Gliwicach wraz z robotami towarzyszącymi. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/56/TB.
2019-08-26
2019-09-04
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa rolet dzień-noc. Oznaznaczenie sprawy OZ/D/19/74/AC.
2019-08-26
2019-09-11
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Modernizacja istniejącego stanowiska badawczego paleniska z rusztem wibracyjnym oraz dostarczenie systemu sterowania procesem spalania. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/88/EO
2019-08-26
2019-09-09
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa kamery termowizyjnej. Oznaczenie sprawy: OZ/D/19/76/KK
2019-08-23
2019-09-10
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Modernizacja pomieszczenia laboratoryjnego nr 016A Wydziału Mechanicznego Technologicznego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18a. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/48/AC
2019-08-22
2019-08-30
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Ocznaczenie sprawy: OZ/D/19/73/NC
2019-08-22
2019-09-06
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Wymiana obróbek blacharskich oraz pokrycia dachów płaskich wraz z likwidacją zbędnych elementów konstrukcji dachowych. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/55/EO
2019-08-22
2019-09-09
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Modernizacja laboratoriów wydziałowych w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/41/EO
2019-08-22
2019-09-06
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Modernizacja Laboratorium Metod Szybkiego Prototypowania 3D nr A-37 Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej przy ul. Konarskiego 18 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/44/HP
2019-08-16
2019-09-02
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Remont klatki schodowej oraz modernizacja posadzek korytarzowych w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Oznaczenie sprawy: OZ/B/19/43/NC
2019-08-16
2019-09-03
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Modernizacja strefy studenta Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 20 w Gliwicach. Oznaczenie sprawy OZ/B/19/53/AC.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Śląska
Politechnika Śląska - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-19
brak danych
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa reaktora przepływowego składającego się z zestawu modułów do prowadzenia badań w trybie ciągłym. Oznaczenie sprawyOZ/D/19/86/EK
2019-09-18
brak danych
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Stanowisko dydaktyczno-badawcze z zakresu robotów autonomicznych i współpracujących. Oznaczenie sprawy OZ/D/19/71/AC.
2019-09-17
brak danych
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa z montażem urządzeń klimatyzacyjnych. Oznaczenie sprawyOZ/D/19/73/NC
2019-09-12
brak danych
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa mebli biurowych. Oznaczenie sprawyOZ/D/19/70/HP
2019-09-11
brak danych
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa wielofunkcyjnego systemu ruchu kolejowego przedstawiającego stacje oraz urządzenia sygnalizacyjne z możliwością sterowania wraz z oprogramowaniem - realizacja w ramach zadania inwestycyjnego "Strefa Innowacji Miasta Katowice - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości i Transferu Technologii - Etap III. Oznaczenie sprawyOZ/D/19/75/HP
2019-09-10
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Remont rozdzielnic piętrowych (kolejny etap) w budynku przy ul. Krzywoustego 4. Oznaczenie sprawy OZ/B/19/29/DM
2019-09-09
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Pierwsze zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp w sprawie umowy OZ/B/18/73/HP z dnia 25.01.2019 r. dot. wykonania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Oznaczenie sprawyOZ/B/19/50/HP.
2019-09-09
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Remont przyziemi - wyjść ewakuacyjnych w budynku Wydziału MT Gliwice, ul. Konarskiego 18a. Oznaczenie sprawy:OZ/B/19/39/AC
2019-09-06
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Remont zniszczonej infrastruktury Wydziału Górnictwa i Geologii. Oznaczenie sprawy OZ/B/19/42/DM
2019-09-05
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Pierwsze i drugie zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp w sprawie umowy OZ/B/19/16/HP z dnia 13.06.2019 r. dot. remontu pomieszczeń w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii. Oznaczenie sprawyOZ/B/19/46/HP oraz OZ/B/19/47/HP
2019-09-04
brak danych
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa mebli biurowych. Oznaczenie sprawyOZ/D/19/60/EO
2019-09-04
brak danych
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa mebli. Oznaczenie sprawyOZ/D/19/72/EK
2019-09-04
brak danych
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa pieca indukcyjnego tranzystorowego. Oznaczenie sprawy OZ/D/19/78/DM
2019-09-04
brak danych
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa wagosuszarki. Oznaczenie sprawy:OZ/D/19/64/DM
2019-09-04
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania. Oznaczenie sprawyOZ/B/19/35/NC
2019-08-28
brak danych
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Dostawa mebli dla Domu Studenckiego "Elektron". Oznaczenie sprawyOZ/D/19/46/TB.
2019-08-28
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Remont węzła cieplnego w DS. Babilon. Oznaczenie sprawyOZ/B/19/51/NC
2019-08-28
brak danych
Gliwice Roboty budowlane Politechnika Śląska Budowa dwustronnych pylonów informacyjnych na terenie kampusu Politechniki Śląskiej, w systemie "projektuj i buduj". Oznaczenie sprawy OZ/B/19/26/DM
2019-08-22
brak danych
Gliwice Usługi Politechnika Śląska Usługi realizacji przeglądów serwisowych oraz napraw wraz z niezbędną wymianą części specjalistycznych stanowisk badawczych. Oznaczenie sprawyOZ/U/19/76/EO
2019-08-21
brak danych
Gliwice Dostawy Politechnika Śląska Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawyOZ/D/19/62/TB.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Śląska
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.