eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargiPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-23
2017-03-03
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlany, wykonawczy) na modernizację instalacji sygnalizacji pożaru oraz automatyki przeciwpożarowej w celu poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i warunków ewakuacji ludzi na budynkach kampusu PK Czyżyny przy Al. Jana Pawła II 37 w Krakowie
2016-12-21
brak danych
Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Roboty remontowe korytarzyka bocznego i pomieszczeń nr 5,7,8 w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 w Krakowie - w formule zaprojektuj i wykonaj

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-27
brak danych
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Krakowskiej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-02-13
2017-02-22
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wynajem autobusu z kierowcą - sukcesywne świadczenie usług transportowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej obejmujące obsługę przewozów krajowych i zagranicznych w 2017 r.
2017-02-10
2017-02-20
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
2017-02-09
2017-02-17
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Politechniki Krakowskiej
2017-02-01
2017-02-09
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlany, wykonawczy) na modernizację instalacji sygnalizacji pożaru oraz automatyki przeciwpożarowej w celu poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i warunków ewakuacji ludzi na budynkach kampusu PK Czyżyny przy Al. Jana Pawła II 37 w Krakowie
2017-01-30
2017-02-07
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie usług konserwacji zachowawczej zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej ( książek XIX-wiecznych i z I połowy XX w)
2017-01-27
2017-02-06
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Licencje na oprogramowanie komputerowepakiet graficzny Corel Draw Graphic Suite X8 - 2 licencje wieczyste
2017-01-19
2017-02-03
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Przebudowa hali Komory Niskich Temperatur na pomieszczenia magazynowo -laboratoryjne Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L-1, WIL, bud. W-18 (10-39), ul. Warszawska 24, Kraków oraz remont nawierzchni wjazdu i chodników przy hali Komory Niskich Temperatur, budynek W-18 (10-39), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków
2017-01-05
2017-01-13
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa oprogramowania na potrzeby Pracowni Digitalizacji Biblioteki Politechniki Krakowskiej
2016-12-23
2017-01-12
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Instalacja wentylacji mechanicznej wraz z klimatyzacją oraz wygrodzenia pożarowe w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej w Krakowie w ramach zadania " Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie - etap 1 B".
2016-12-21
2017-01-05
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Przebudowa hali Komory Niskich Temperatur na pomieszczenia magazynowo-laboratoryjne Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L-1, WIL, bud. W-18 (10-39), ul. Warszawska 24, Kraków oraz remont nawierzchni wjazdu i chodników przy hali Komory Niskich Temperatur, budynek W-18 (10-39), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków
2016-12-08
2016-12-16
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Politechniki Krakowskiej
2016-12-07
2016-12-15
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Kompleksowa obsługa techniczna Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie
2016-12-07
2016-12-15
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Konserwacja techniczna Domów Studenckich nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, hydroforni, oświetlenia terenu Osiedla Studenckiego wraz z boiskami sportowymi i grillami oraz parkingu zewnętrznego, zbiornika p.poż, bram i ogrodzenia Osiedla Studenckiego przy ul. Skarżyńskiego 3-9 oraz parkingu zewnętrznego zlokalizowanego przy ul. Skarżyńskiego przy kortach tenisowych, a także Domu Studenckiego Nr B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie
2016-12-06
2016-12-14
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa wyposażenia Pracowni Digitalizacji Biblioteki Politechniki Krakowskiej (tj. specjalistycznego sprzętu do obsługi digitalizacji zbiorów)
2016-12-02
2016-12-19
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Adaptacja i dostosowanie pomieszczenia czytelni BWM na pracownię digitalizacyjną BPK, bud. CZ-G (17-46), Al. Jana Pawła II w Krakowie
2016-12-01
2016-12-09
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa laptopów, projektorów multimedialnych dla Instytutu Projektowania Miast i Regionów Politechniki Krakowskiej
2016-11-29
2016-12-20
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej, projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie, na działce 21/96 obr. 6 , jedn. ewid. Nowa Huta.
2016-11-23
2016-12-01
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w 2017 r.
2016-11-23
2016-12-01
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa oprogramowania (systemy operacyjne) do Działu Zaopatrzenia Politechniki Krakowskiej im.Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-11-22
2016-11-30
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa 4 licencji na oprogramowanie klasy WAF do ochrony serwerów uczelnianej sieci komputerowej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-31
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa oprogramowania na potrzeby Pracowni Digitalizacji Biblioteki Politechniki Krakowskiej
2017-01-27
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektów Politechniki Krakowskiej
2017-01-19
brak danych
Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej, projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej przy ul. Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie, na działce 21/96 obr. 6 , jedn. ewid. Nowa Huta.
2017-01-16
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa wyposażenia Pracowni Digitalizacji Biblioteki Politechniki Krakowskiej (tj. specjalistycznego sprzętu do obsługi digitalizacji zbiorów)
2017-01-16
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Przebudowa hali Komory Niskich Temperatur na pomieszczenia magazynowo laboratoryjne Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych L-1, WIL, bud. W-18 (10-39), ul. Warszawska 24, Kraków oraz remont nawierzchni wjazdu i chodników przy hali Komory Niskich Temperatur, budynek W-18 (10-39), Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków
2017-01-13
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa oprogramowania (systemy operacyjne) do Działu Zaopatrzenia Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2017-01-12
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa kompletu mebli biurowych
2017-01-02
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w 2017 r.
2017-01-02
brak danych
Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Kompleksowa obsługa techniczna Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie
2016-12-23
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa zagranicznych czasopism drukowanych i elektronicznych dla Biblioteki oraz jednostek Politechniki Krakowskiej w formie prenumeraty na 2017 rok
2016-12-23
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa różnego sprzętu komputerowego ( tablety, drukarki, skanery, serwery, komputer ) dla jednostek Politechniki Krakowskiej
2016-12-22
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Konserwacja techniczna Domów Studenckich nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, hydroforni, oświetlenia terenu Osiedla Studenckiego wraz z boiskami sportowymi i grillami oraz parkingu zewnętrznego, zbiornika p.poż, bram i ogrodzenia Osiedla Studenckiego przy ul. Skarżyńskiego 3-9 oraz parkingu zewnętrznego zlokalizowanego przy ul. Skarżyńskiego przy kortach tenisowych, a także Domu Studenckiego Nr B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie
2016-12-15
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa 4 licencji na oprogramowanie klasy WAF do ochrony serwerów uczelnianej sieci komputerowej
2016-12-12
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Sukcesywna dostawa artykułów biurowych oraz papieru dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w 2017 r.
2016-12-09
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa okładek dyplomu ukończenia studiów oraz okładek suplementu dla Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-12-09
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego i projektora multimedialnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
2016-11-24
brak danych
Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa systemu do przestrzennego multispektralnego obrazowania terenu z pułapu lotniczego, dostawa stacji graficznej do przetwarzania danych (komputer przenośny)
2016-11-23
brak danych
Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Usługa sprzątania w budynkach W-9, W-19, W-23, W-7 Politechniki Krakowskiej przy ul.Warszawskiej 24 w Krakowie
2016-11-17
brak danych
Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Modernizacja instalacji elektrycznej - wymiana tablic bezpiecznikowych oraz instalacji elektrycznej w laboratoriach w budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie
2016-11-07
brak danych
Kraków Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.