eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargiPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-19
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Doposażenie maszyny ZWICK 1455/56 w zakresie rozciągania polimerów
2016-05-17
2016-05-25
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa zestawów do rejestracji i analizy obrazu z masztem dla Instytutu L-2 oraz L-3 Politechniki Krakowskiej
2016-05-17
2016-05-25
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dedykowane wsparcie techniczne dla dwóch routerów brzegowych FortiGate 1500D
2016-05-11
2016-05-30
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont konserwatorski elewacji od strony ul.Senackiej, wymiana instalacji elektrycznej przeciwoblodzeniowej i odgromowej, budynek KN-1( 14-1) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul.Kanoniczej 1 w Krakowie oraz remont konserwatorski elewacji północnej budynek PP-1(11-1)Pałac w Łobzowie Politechniki Krakowskiej przy ul.Podchorążych 1 w Krakowie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-27
brak danych
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Krakowskiej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-10
2016-05-18
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa laptopów i projektora dla jednostek Politechniki Krakowskiej
2016-04-29
2016-05-12
Kraków usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla termomodernizacji budynków CUP i HUSTON należących do Politechniki Krakowskiej
2016-04-27
2016-05-05
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-04-27
2016-05-12
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wymiana drzwi w pomieszczeniach zsypowych w budynkach DS-2(21-2) i DS-3(21-3) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 5 i 7 w Krakowie
2016-04-15
2016-04-25
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa mebli dla Wydziału Inżynierii Lądowej
2016-04-15
2016-05-10
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont dachu segment I i IV w budynku Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie
2016-04-11
2016-04-19
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem
2016-04-06
2016-04-21
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont chodników i nawierzchni dróg dojazdowych przy budynku 20-1 (DS. B-1) przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie
2016-04-06
2016-04-21
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont pomieszczeń s203, s301, s203a w budynku KN-1 (14-1) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie
2016-04-05
2016-04-13
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-04-04
2016-04-12
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-03-29
2016-04-07
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa i montaż zestawu regałów zwartych (kompaktowych) z torowiskiem nawierzchniowym z napędem korbowym do pomieszczenia magazynu zbiorów bibliotecznych BPK w budynku Działownia
2016-03-24
2016-04-08
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont, modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowej (CCTV IP) - ETAP I (zgodnie z dokumentacją wykonawczą) - dla Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej ul. Skarżyńskiego na działkach nr 21/96, 21/80, 21/82 obręb 6 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie oraz w Krakowie przy ul. Bydgoskiej 19A na działce nr 384/26 obręb 4
2016-03-24
2016-04-13
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Przekładka kanalizacji deszczowej D 800mm w rejonie powstającej hali sportowej na terenie kampusu PK Czyżyny Al. Jana Pawła II Kraków- w formule zaprojektuj i wybuduj
2016-03-22
2016-03-31
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w 2016r
2016-03-16
2016-03-24
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego oraz projektora dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
2016-03-15
2016-03-23
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-03-11
2016-03-21
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Promocji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-03-03
2016-03-11
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa serwera dla Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-03-03
2016-03-11
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu RTV i AGD dla Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Żywcu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-23
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa mebli dla Wydziału Inżynierii Lądowej
2016-05-13
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont pomieszczeń s203, s301, s203a w budynku KN-1 (14-1) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie
2016-05-11
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu RTV i AGD dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-05-09
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont chodników i nawierzchni dróg dojazdowych przy budynku 20-1 (DS. B-1) przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie
2016-05-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont, modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowej (CCTV IP) - ETAP I (zgodnie z dokumentacją wykonawczą) - dla Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej ul. Skarżyńskiego na działkach nr 21/96, 21/80, 21/82 obręb 6 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie oraz w Krakowie przy ul. Bydgoskiej 19A na działce nr 384/26 obręb 4.
2016-05-06
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego oraz projektora dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
2016-05-04
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów i ścian zewnętrznych od strony ul. Warszawskiej i odwodnienie szachtów w budynku W-1 (10-20) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnegoOdwodnienie szachtów w bud. 10-20 WIL, ul. Warszawska 24
2016-04-28
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-04-28
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-04-21
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa i montaż zestawu regałów zwartych (kompaktowych) z torowiskiem nawierzchniowym z napędem korbowym do pomieszczenia magazynu zbiorów bibliotecznych BPK w budynku Działownia
2016-04-21
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej w 2016 r.
2016-04-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wymiana instalacji elektrycznej - budynek 10-25 Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24, Kraków
2016-04-14
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-04-11
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu RTV i AGD dla Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Żywcu
2016-04-06
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-04-01
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla Działu Promocji Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-04-01
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Roboty remontowe korytarzyka bocznego i pomieszczeń nr 5,7,8 w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 w Krakowie - w formule zaprojektuj i wykonaj
2016-04-01
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa i montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2016-03-30
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
2016-03-24
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek listowych, paczek, przesyłek kurierskich, zwrotu niedoręczonych przesyłek pocztowych, odbiór przesyłek z jednostek Zamawiającego i ich nadanie w placówkach nadawczych Wykonawcy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.