eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargiPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-07
2015-10-15
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Zakup wraz z dostawą koców dla Domu Studenckiego nr 1 przy ul. Skarżyńskiego 3 w Krakowie
2015-10-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Budowa nowego ogrodzenia zewnętrznego - dla Ogrodów Akademickich PK, ul. Warszawska 24 w Krakowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.Wykonanie przejścia przy budynku WIL od strony północnej na ul. Warszawską. Budowa nowego ogrodzenia po wznowieniu granic, teren 10-0 ul. Warszawska 24, Kraków - roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego KA-2/104/2014 - punktyod budynkuW-3 do W-4 oraz od W-4 do W-12
2015-10-07
2015-10-16
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa i montaż zestawu regałów do Biblioteki Politechniki Krakowskiej
2015-10-06
2015-10-14
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
2015-10-05
2015-10-13
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-10-01
2015-10-16
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Roboty remontowe korytarzyka bocznego i pomieszczeń nr 5,7,8 w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej ul.Warszawska 24 w Krakowie - w formule zaprojektuj i wykonaj
2015-09-30
2015-10-15
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Przebudowa pomieszczeń w piwnicach budynku 11-1 Wydziału Architektury, ul. Podchorążych 1, Kraków - KAFETERIA
2015-09-29
2015-10-29
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa specjalistycznego komputera wraz z akcesoriami i oprogramowaniem do laboratorium symulacji ruchu w transporcie Instytutu L-3 Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-09-29
2015-10-15
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Budowa hali kortów tenisowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej, CSiR Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II w Krakowie - w formule zaprojektuj i wybuduj

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-27
brak danych
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Krakowskiej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-29
2015-10-07
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa okładek dyplomu ukończenia studiów oraz okładek suplementu dla Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-09-25
2015-10-05
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-09-16
2015-10-01
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Budowa domku letniskowego typu B na terenie Ośrodka Żeglarskiego Centrum Sportu i Rekreacji (36-0) Politechniki Krakowskiej w Żywcu, ul. Św. Wita 73, Żywiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego w Żywcu, CSiR Politechniki Krakowskiej
2015-09-16
2015-09-24
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
2015-09-16
2015-10-01
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont w pomieszczeniach Instytut Informatyki w bud.10-35 WFMiI Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, w tymZadanie 1Wymiana oświetlenia i malowanie pomieszczeń w Instytucie Informatyki, Zadanie 2Wymiana instalacji okablowania strukturalnego w laboratoriach etap II i III
2015-09-15
2015-09-23
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa specjalistycznego komputera wraz z akcesoriami i oprogramowaniem do laboratorium symulacji ruchu w transporcie Instytutu L-3 Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-09-11
2015-09-21
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa komputerów laboratoryjnych do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-09-11
2015-09-28
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Roboty remontowe w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, KrakówNaprawa pokrycia dachu
2015-09-09
2015-09-17
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) na Osiedlu Studenckim Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 3-9 oraz w Domu Studenckim nr B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie na zasadzie dzierżawy
2015-09-09
2015-09-17
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa komputerów laboratoryjnych oraz projektorów multimedialnych dla Instytutu Informatyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej
2015-09-01
2015-09-09
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
2015-08-19
2015-09-03
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Roboty remontowe w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 w Krakowie, w tym- remont korytarzy bocznych, - dostawa i montaż listew winylowych klejonych do ściany i narożników systemowych, - remont pomieszczenia nr 212
2015-08-18
2015-08-27
Kraków usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa w ramach projektu POKL.04.01.02.00-051/12 Inżynier procesowy WiP - wiedza i praktyka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2015-08-11
2015-08-31
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Budowa domku letniskowego typu B na terenie Ośrodka Żeglarskiego Centrum Sportu i Rekreacji (36-0) Politechniki Krakowskiej w Żywcu, ul. Św. Wita 73, Żywiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego w Żywcu, CSiR Politechniki Krakowskiej
2015-08-07
2015-08-24
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont-przebudowa holi piętrowych (2 kondygnacje) Domu Studenckiego budynek B-1(20/1A) Politechniki Krakowskiej przy ul.Bydgoskiej 19A5 w Krakowie
2015-08-06
2015-08-25
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Konserwacja elewacji południowej i wschodniej , wymiana i konserwacja stolarki, budynek 10-45 (Areszt) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.
2015-07-31
2015-08-19
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Roboty remontowe w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, Kraków w tymZadanie 1Remont instalacji elektrycznej, Zadanie 2Naprawa pokrycia dachu.
2015-07-21
2015-07-29
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa wysokociśnieniowego mineralizatora mikrofalowego dla Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-07-20
2015-07-28
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-07-17
2015-08-03
Kraków roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont-przebudowa holi piętrowych (4 kondygnacje) Domu Studenckiego budynek B-1(20/1A) Politechniki Krakowskiej przy ul. Bydgoskiej 19A5 w Krakowie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-07
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa komputerów laboratoryjnych do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-10-01
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Usługa sprzątania w budynku CEBEA przy ul. Lea 114 wraz z przyległym parkingiem i akademiku B-1 przy ul. Bydgoskiej 19 A wraz z terenem zewnętrznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-09-30
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Roboty remontowe w budynku W-2 (10-19) Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 w Krakowie, w tym- remont korytarzy bocznych, - dostawa i montaż listew winylowych klejonych do ściany i narożników systemowych, - remont pomieszczenia nr 212
2015-09-29
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu (SKD) na Osiedlu Studenckim Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 3-9 oraz w Domu Studenckim nr B-1 przy ul. Bydgoskiej 19A w Krakowie na zasadzie dzierżawy
2015-09-24
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Przygotowanie i obsługa pikniku studenckiego przy ul. Skarżyńskiego w Krakowie - Osiedle Studenckie Politechniki Krakowskiej.
2015-09-18
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Inżynieria chemiczna i procesowa w ramach projektu POKL.04.01.02.00-051/12 Inżynier procesowy WiP - wiedza i praktyka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2015-09-18
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Przygotowanie i obsługa cateringu podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Krakowskiej
2015-09-18
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Roboty remontowe w budynku 10-35 Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24, Kraków w tymZadanie 1Remont instalacji elektrycznej, Zadanie 2Naprawa pokrycia dachu.
2015-09-17
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Konserwacja elewacji południowej i wschodniej , wymiana i konserwacja stolarki, budynek 10-45 (Areszt) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.
2015-08-21
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-08-20
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa wysokociśnieniowego mineralizatora mikrofalowego dla Instytutu Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-08-11
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Budowa drogi wewnętrznej i budowa placu manewrowego w ramach zadania inwestycyjnego pn.Etap I Budowa komory termoklimatycznej na terenie kampusu w Czyżynach, Wydział Mechaniczny Al. Jana Pawła II, Kraków, Etap II Budowa Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów przeciwpożarowych na terenie Kampusu w Czyżynach, Al. Jana Pawła II, Kraków
2015-08-04
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta - w ramach realizacji projektu pn. Organiczno-nieorganiczne nanomateriały funkcjonalne dla optoelektroniki drukowanej 2D i 3D, nr LIDER/009/185/L -5/13/NCBR/2014 współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER
2015-07-29
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa ultrabooka biznesowego 2 w 1 dla Dziekanatu Wydziału Inżynierii Lądowej
2015-07-29
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wymiana instalacji elektrycznej (budynek 10-25) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie- instalacja strukturalna
2015-07-27
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa mieszadła magnetycznego w ilości 10 szt.
2015-07-24
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont Domu Studenckiego budynek 21-2, (DS-2) Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 5 w Krakowie
2015-07-20
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Organizacja 14-dniowego wyjazdu zagranicznego dla trzech studentów/studentek III roku kierunku zamawianego Biotechnologia na potrzeby projektu pn. Biotechnolog-Inżynier XXI wieku
2015-07-16
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa mebli biurowych i szkolnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
2015-07-15
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.