eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargiPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-19
2017-11-06
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i biurowych w budynku (10-20) W-1 Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 Kraków
2017-10-19
2017-10-27
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Krakowskiej
2017-10-17
2017-10-25
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Oprogramowanie Vmware
2017-10-13
2017-10-23
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
2017-10-13
2017-10-30
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Budowa domku letniskowego drewnianego typu B na terenie Ośrodka Żeglarskiego Centrum Sportu i Rekreacji (36-0) Politechniki Krakowskiej w Żywcu, ul. Św. Wita 73, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego w Żywcu, CSiR
2017-10-06
2017-10-23
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej dla Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej, Al. Jana Pawła II, Kraków

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-04-27
brak danych
Kraków dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Krakowskiej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-12
2017-10-20
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu multimedialnego dla jednostek Politechniki Krakowskiej
2017-09-28
2017-10-06
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa przełącznika centralnego szkieletu sieci komputerowej oraz punktów dostępowych sieci bezprzewodowej
2017-09-18
2017-10-05
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie instalacji klimatyzacji w salach dydaktycznych i biurowych w budynku (10-20) W-1 Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 Kraków
2017-09-14
2017-09-22
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa i montaż wraz z podłączeniem do nowo powstałej instalacji wyciągu technologicznego dygestoriów chemoodpornych w budynku W-12 (10-35) Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie dot. zadania inwestycyjnego pn. " Instalacja wentylacji mech. wraz z klimat. oraz wygrodzenia pożarowe, winda pożarowa dla niepełnosprawnych w ramach zadania " Termomodernizacja i wymiana instalacji wewnętrznych WIiTCH, Kraków, ul. Warszawska 24 "
2017-09-08
2017-09-25
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Rozbudowa układu chłodniczego budynku komory termoklimatycznej CZ-L (17-30) na terenie kampusu w Czyżynach, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, al. Jana Pawła II w Krakowie
2017-08-28
2017-09-12
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont elewacji - wymiana witryn aluminiowych w budynku W-6 (10-28)-pawilon biblioteki(czytelnia) Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 w Krakowie
2017-08-16
2017-08-24
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa krzeseł do Domu Studenckiego nr 4 Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie
2017-08-16
2017-09-12
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obejmującej termomodernizację z wymianą ścian osłonowych i dociepleniem stropodachu oraz modernizację instalacyjną wielobranżową budynków CZ-K (17-45) i CZ-J (17-51) w ramach zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego, Laboratoria J i K, Al. Jana Pawła II 37, Kraków"
2017-08-11
2017-08-28
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Termomodernizacja budynku dydaktyczno - administracyjnego W-15 (10-34) HOUSTON Politechniki Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa przebudowa budynku (10-34 Houston) wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ochrony ppoż., WIŚ, ul. Warszawska 24, Kraków
2017-08-04
2017-08-14
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Utrzymanie w czystości terenów przy ul. Jana Pawła II 37 w Krakowie
2017-08-02
2017-09-05
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlany, wykonawczy) na modernizację instalacji sygnalizacji pożaru oraz automatyki przeciwpożarowej w celu poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i warunków ewakuacji ludzi na budynkach kampusu PK Czyżyny przy Al. Jana Pawła II 37 w Krakowie
2017-07-27
2017-08-04
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów Politechniki Krakowskiej
2017-07-24
2017-08-01
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych System bezpieczeństwa sieci (klasy UTM) wraz ze wsparciem technicznym
2017-07-17
2017-07-25
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorami autorskimi dla zadania pt.: "Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktyczno- administracyjnego (galeria GIL) W-7 (10-36) Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: " Nadbudowa budynku Galerii "GIL" bud. (10-36) ul. Warszawska 24 w Kraków"
2017-07-11
2017-07-19
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa mebli biurowych dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej
2017-07-06
2017-07-14
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych (projektów budowlanych i wykonawczych) dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
2017-07-04
2017-07-19
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont pokoi studenckich, pomieszczeń kuchennych i holi windowych w budynku Domu Studenckiego DS-2 (21-2) Politechniki Krakowskiej przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 w Krakowie
2017-06-22
2017-07-11
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wymiana drzwi aluminiowych na drzwi ppoż. od I p. do IV p. w budynku CZ-A (17-1), Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej al. Jana Pawła II 37 w Krakowie
2017-06-21
2017-06-29
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Krakowskiej
2017-06-21
2017-07-06
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tablice edukacyjne, ławki, kosze na śmieci, treliaż) w ogrodzie im. Tadeusza Kościuszki przed budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w ramach zadania pn.: "Rewaloryzacja ogrodu im. Tadeusza Kościuszki przed budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 24, Kraków"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-10-18
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy obejmującej termomodernizację z wymianą ścian osłonowych i dociepleniem stropodachu oraz modernizację instalacyjną wielobranżową budynków CZ-K (17-45) i CZ-J (17-51) w ramach zadania inwestycyjnego"Termomodernizacja budynków Wydziału Mechanicznego, Laboratoria J i K, Al. Jana Pawła II 37, Kraków"
2017-10-16
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa przełącznika centralnego szkieletu sieci komputerowej oraz punktów dostępowych sieci bezprzewodowej
2017-10-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont elewacji - wymiana witryn aluminiowych w budynku W-6 (10-28)-pawilon biblioteki(czytelnia) Politechniki Krakowskiej ul. Warszawska 24 w Krakowie
2017-10-03
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (projekt budowlany, wykonawczy) na modernizację instalacji sygnalizacji pożaru oraz automatyki przeciwpożarowej w celu poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i warunków ewakuacji ludzi na budynkach kampusu PK Czyżyny przy Al. Jana Pawła II 37 w Krakowie
2017-09-26
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Prace ogrodnicze oraz utrzymanie w czystości terenu Osiedla Studenckiego Politechniki Krakowskiej przy ul. Skarżyńskiego 1 oraz sprzątanie budynku i terenu przyległego przy ul. Bydgoskiej 19 A w Krakowie
2017-08-30
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorami autorskimi dla zadania pt."Nadbudowa i przebudowa budynku dydaktyczno- administracyjnego (galeria GIL) W-7 (10-36) Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie kampusu przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn." Nadbudowa budynku Galerii "GIL" bud. (10-36) ul. Warszawska 24 w Kraków"
2017-08-28
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych (projektów budowlanych i wykonawczych) dla Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej
2017-08-23
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont pokoi studenckich, pomieszczeń kuchennych i holi windowych w budynku Domu Studenckiego DS-2 (21-2) Politechniki Krakowskiej przy ul. Stanisława Skarżyńskiego 5 w Krakowie
2017-08-22
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa mebli biurowych dla Biblioteki Politechniki Krakowskiej
2017-08-03
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Politechniki Krakowskiej
2017-07-20
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wymiana drzwi aluminiowych na drzwi ppoż. od I p. do IV p. w budynku CZ-A (17-1), Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej al. Jana Pawła II 37 w Krakowie
2017-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Docieplenie i przebudowa budynku W-9 CUP (10-24) Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych wentylacji oraz kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego Termomodernizacja i konserwacja elewacji budynku dydaktyczno - administracyjnego, bud. 10-24, ul. Warszawska 24, Kraków.
2017-07-19
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tablice edukacyjne, ławki, kosze na śmieci, treliaż) w ogrodzie im. Tadeusza Kościuszki przed budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej w ramach zadania pn."Rewaloryzacja ogrodu im. Tadeusza Kościuszki przed budynkiem Wydziału Inżynierii Środowiska, ul. Warszawska 24, Kraków"
2017-07-07
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dzierżawa systemu produkcyjnego druku cyfrowego kolorowego wraz z kompleksową obsługą serwisową
2017-07-07
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Termomodernizacja budynku dydaktyczno - administracyjnego W-15 (10-34) HOUSTON Politechniki Krakowskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa przebudowa budynku (10-34 Houston) wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ochrony ppoż., WIŚ, ul. Warszawska 24, Kraków
2017-07-06
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowokosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn." Rewaloryzacja ogrodu im. Emila Gołogórskiego przed budynkiem Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie"
2017-07-06
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Budowa kabli światłowodowych dla systemu monitoringu na terenie kampusu Warszawska PK ul. Warszawska 24, Kraków
2017-07-05
brak danych
Kraków Roboty budowlane Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Remont konserwatorski elewacji północnej, budynek PP-1 (11-1) "Pałac w Łobzowie" Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie - etap 2017 rok
2017-07-05
brak danych
Kraków Usługi Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla obiektów Politechniki Krakowskiej
2017-06-26
brak danych
Kraków Dostawy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych Dostawa urządzeń audiowizualnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.