eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka - przetargiPolitechnika Białostocka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-25
2018-06-05
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa elementów komputerowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-05-21
2018-05-29
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-05-21
2018-05-29
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-05-21
2018-05-30
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uytkowanie obiektu, obejmujacej dostosowanie budynku "Dworu Mejera" w miejscowosci Hołny Mejera do obowiazujacych przepisów technicznobudowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpoarowej z uwzglednieniem rozwiazan zawartych w ekspertyzach"
2018-05-18
2018-05-30
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-15
2018-05-23
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.262.47.2018
2018-05-14
2018-05-24
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu AGD na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2018-05-11
2018-05-21
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów wraz z ich utylizacją na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-05-09
2018-05-17
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.262.43.2018
2018-05-08
2018-05-23
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka Roboty remontowe w Domach Studenta Politechniki Białostockiej
2018-05-04
2018-05-14
Białystok Usługi Politechnika Białostocka "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, obejmującej dostosowanie budynku "Dworu Mejera" w miejscowości Hołny Mejera do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ekspertyzach" DO-120.262.41.2018
2018-04-27
2018-05-09
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne" - DO-120.262.35.2018
2018-04-27
2018-05-08
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa artykułów promocyjnych i reklamowych dla różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-04-26
2018-05-09
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-04-24
2018-05-10
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2018-04-23
2018-05-08
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-04-23
2018-05-07
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2018-04-20
2018-04-30
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej" DO-120.262.39.2018
2018-04-19
2018-04-27
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu VIPSKILLS - Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers DO - 120.262.36.2018
2018-04-19
2018-04-27
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej" DO-120.262.40.2018
2018-04-18
2018-04-27
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-04-18
2018-04-26
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej DO-120.262.30.2018
2018-04-16
2018-04-25
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Politechniki Białostockiej
2018-04-06
2018-04-23
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka Remont istniejacego utwardzenia nawierzchni na terenie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie przy ul. Ojca Tarasiuka 2 - DO-120.262.25.2018
2018-04-06
2018-04-17
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej klimatyzacji w patio 06 znajdującym się w budynku WBiIŚ

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-24
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-05-21
brak danych
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, obejmującej dostosowanie budynków Domu Studenta nr 1 "Alfa", Domu Studenta nr 2 "Beta", Domu Studenta nr 3 "Gamma", Domu Studenta nr 4 "Delta" do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ekspertyzach
2018-05-17
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Politechniki Białostockiej
2018-05-17
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup chłodziarkozamrażarek na potrzeby Domów Studenta Politechniki"
2018-05-17
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.262.27.2018
2018-05-16
brak danych
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej klimatyzacji w patio 06 znajdującym się w budynku WBiIŚ
2018-05-08
brak danych
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka "Roboty polegające na wzmocnieniu uszkodzonej płyty stropowej w budynku Wydziału Mechanicznego PB" -DO-120.262.20.2018
2018-05-08
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Politechniki Białostockiej" DO-120.262.23.2018
2018-05-08
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup kamer w ramach projektu "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne" - DO-120.262.12.2018
2018-04-26
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu"Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-04-26
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-04-11
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawę drzwi i innych elementów i materiałów wyposażenia wnętrz na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-04-11
brak danych
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka "Wykonanie zjazdów z dostosowaniem do wjazdu agregatu prądotwórczego do garażu wraz z wykonaniem nowej okładziny z kamienia polnego na murach oporowych w budynku pomocniczym Dworu Mejera Politechniki Białostockiej w Hołnach Mejera" DO-120.262.7.2018
2018-04-05
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Dostawa i montaż urządzenia - platformy windowej (podnośnik pionowy) do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie przy ulicy Ojca Stefana Tarasiuka 2".
2018-03-26
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup aparatury w ramach projektu"Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"" - DO-120.262.13.2018
2018-03-23
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-03-23
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Wymiana instalacji odgromowej w budynku Politechniki Białostockiej w Kleosinie, przy ul. O. S. Tarasiuka 2".
2018-03-23
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu"Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-03-21
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu"Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-03-19
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu"Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Białostocka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.