eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka - przetargiPolitechnika Białostocka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
2019-03-01
Białystok Usługi Politechnika Białostocka "Konserwację systemów sygnalizacji pożarowej oraz prace remontowe systemów sygnalizacji pożarowej oraz innych elementów w obiektach Politechniki Białostockiej"
2019-02-14
2019-02-25
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
2019-02-12
2019-02-28
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka Dostawę i montaż klimatyzatorów
2019-02-01
brak danych
Białystok Usługi Politechnika Białostocka "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, obejmującej dostosowanie budynku "Dworu Mejera" w miejscowości Hołny Mejera do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ekspertyzach"
2018-11-22
brak danych
Białystok Usługi Politechnika Białostocka "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, obejmującej dostosowanie budynku "Dworu Mejera" w miejscowości Hołny Mejera do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ekspertyzach"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-08
2019-02-19
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
2019-02-04
2019-02-13
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
2019-02-04
2019-02-12
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sanitariatów oraz aranżacja wybranych pokojów w segmentach mieszkalnych w Domach Studenta nr 1, nr 2 i nr 3 Politechniki Białostockiej, znajdujących się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej przy ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku
2019-01-30
2019-02-14
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka "Przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej o zewnętrzny szyb windowy przystosowany do ruchu osób niepełnosprawnych"
2019-01-22
2019-01-30
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
2019-01-22
2019-01-30
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wybranych pomieszczeń w budynkach i na terenie Ośrodka Wypoczynkowego " Dwór Mejera" Politechniki Białostockiej, znajdującym się w Hołnach Mejera, gmina Sejny, woj. Podlaskie.
2019-01-18
2019-01-28
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa drzwi na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2019-01-16
2019-01-24
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup aparatury na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2019-01-15
2019-01-24
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa sprzętu komputerowego
2019-01-15
2019-01-24
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej
2019-01-04
2019-01-15
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa aparatury w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych"
2018-12-19
2019-01-04
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup aparatury na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2018-12-19
2019-01-08
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka dostawa sprzętu komputerowego
2018-12-18
2019-01-03
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych
2018-12-18
2019-01-03
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Politechniki Białostockiej
2018-12-17
2019-01-03
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego
2018-12-13
2018-12-21
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
2018-12-12
2018-12-21
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
2018-12-11
2018-12-19
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa mebli na potrzeby Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
2018-12-10
2018-12-18
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Politechniki Białostockiej

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup aparatury na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2019-02-15
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup aparatury na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2019-02-15
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
2019-02-15
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa mebli na potrzeby Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
2019-02-15
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa aparatury w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych"
2019-02-15
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa sprzętu komputerowego
2019-02-08
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa drzwi na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2019-01-31
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu "PB2020 - Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych"
2019-01-30
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup aparatury na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2019-01-30
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa artykułów gospodarstwa domowego
2019-01-29
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Politechniki Białostockiej
2019-01-28
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2019-01-28
brak danych
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Dostęp do sieci Pionier w 2019 roku.
2019-01-28
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych
2019-01-18
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2019-01-18
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup aparatury na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2019-01-11
brak danych
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zmiany sposobu użytkowania budynku rotacyjno-hotelowego z częścią biurową na parterze na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią biurową na parterze, obejmującej dostosowanie budynku Hotelu Asystenta do obowiązujących przepisów p.poż.
2019-01-09
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa drzwi na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2019-01-07
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa aparatury
2019-01-04
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Białostocka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.