eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka - przetargiPolitechnika Białostocka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
2018-02-26
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup aparatury w ramach projektu "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne" - DO-120.262.13.2018
2018-02-15
2018-02-27
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-02-15
2018-02-26
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-02-13
2018-02-28
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Wymiana instalacji odgromowej w budynku Politechniki Białostockiej w Kleosinie, przy ul. O. S. Tarasiuka 2".
2018-02-13
2018-02-21
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Politechniki Białostockiej
2018-02-13
2018-02-23
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-02-13
2018-02-28
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka "Wykonanie zjazdów z dostosowaniem do wjazdu agregatu prądotwórczego do garażu wraz z wykonaniem nowej okładziny z kamienia polnego na murach oporowych w budynku pomocniczym Dworu Mejera Politechniki Białostockiej w Hołnach Mejera" DO-120.262.7.2018
2018-02-13
2018-02-26
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-02-13
2018-02-21
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup kamer w ramach projektu "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne" - DO-120.262.12.2018

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-08
2018-02-16
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa materiałów sanitarnych
2018-02-05
2018-02-13
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.262.4.2018
2018-01-18
2018-01-26
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Politechniki Białostockiej
2018-01-12
2018-01-22
Białystok Usługi Politechnika Białostocka "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń kuchennych w Domach Studenta Politechniki Białostockiej oraz remontu instalacji wod.-kan. w piwnicach Domów Studenta Politechniki Białostockiej, znajdujących się przy ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku".
2018-01-05
2018-01-15
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-01-04
2018-01-12
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych
2018-01-03
2018-01-11
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup tabletów na potrzeby projektu nr POPC.03.02.00-00-0102/17 pt. "Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego"
2017-12-19
2017-12-28
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Sukcesywna dostawa głównych materiałów budowlanych na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2017-12-15
2017-12-27
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych na potrzeby Politechniki Białostockiej
2017-12-13
2017-12-21
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Sukcesywna dostawa elementów komputerowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej" DO-120.362/157/17
2017-12-13
2017-12-21
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup modeli samolotów w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2017-12-13
2017-12-21
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2017-12-12
2017-12-20
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/159/17
2017-12-11
2017-12-19
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa drzwi do pomieszczeń w budynku WM PB, drzwi i skrzydeł drzwiowych oraz różnych elementów stolarskich do Domów Studenta PB, skrzydeł drzwiowych do Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej
2017-12-07
2017-12-18
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2017-12-07
2017-12-15
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/156/17
2017-12-07
2017-12-15
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/158/17
2017-12-05
2017-12-20
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka "Przebudowa Auli im. prof. S.Urbańskiego w budynku ogólnotechnicznym cz. C Politechniki Białostockiej w Białymstoku ul. Wiejska 45 A" - DO-120.362/152/17
2017-11-30
2017-12-15
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka Budowa instalacji wentylacji mechanicznej do usuwania uciążliwych zapachów na potrzeby pomieszczenia laboratorium nr 53 zlokalizowanego w budynku WBiIŚ Politechniki Białostockiej przy ul. Wiejskiej 45E
2017-11-29
2017-12-07
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń kuchennych w Domach Studenta Politechniki Białostockiej oraz remontu instalacji wod.-kan. w piwnicach Domów Studenta Politechniki Białostockiej, znajdujących się przy ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-14
brak danych
Białystok Usługi Politechnika Białostocka "Opracowanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń kuchennych w Domach Studenta Politechniki Białostockiej oraz remontu instalacji wod.-kan. w piwnicach Domów Studenta Politechniki Białostockiej, znajdujących się przy ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku".
2018-02-13
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-02-12
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup modeli samolotów w ramach projektu"Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-02-01
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/145/17
2018-01-31
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych
2018-01-30
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2018-01-25
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/159/17
2018-01-25
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/156/17
2018-01-25
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa drzwi do pomieszczeń w budynku WM PB, drzwi i skrzydeł drzwiowych oraz różnych elementów stolarskich do Domów Studenta PB, skrzydeł drzwiowych do Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej.
2018-01-19
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa elementów komputerowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-01-19
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Sukcesywna dostawa głównych materiałów budowlanych na potrzeby Politechniki Białostockiej" DO-120.362/161/17
2018-01-18
brak danych
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Dostęp do sieci PIONIER w 2018 roku
2018-01-17
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury (części statków powietrznych, kalorymetry, części sprzętu dźwiękowego i wideo) w ramach projektu "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-01-16
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej" - DO-120.362/135/17
2018-01-11
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej" DO-120.362/136/17
2018-01-09
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej" DO-120.362/134/17
2018-01-04
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/137/17
2017-12-22
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/129/17
2017-12-19
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej- DO-120.362/130/17
2017-12-19
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.362/128/17

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Białostocka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze wyniki przetargów

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.