eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka - przetargiPolitechnika Białostocka - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-16
2018-08-27
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa mebli na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej
2018-08-03
2018-08-21
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka "Remont poziomów (leżaków) instalacji wodociągowej w Domach Studenta Politechniki Białostockiej"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-02
2018-08-10
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-08-01
2018-08-09
Białystok Usługi Politechnika Białostocka "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu, obejmującej przebudowę i rozbudowę budynku o pomieszczenie palarni wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki o nr ewid. gr. 12/9 obręb 09 przy ul. Zwierzynieckiej 10 w Białymstoku" DO-120.262.70.2018
2018-07-27
2018-08-07
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa i montaż magazynowych regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwum Politechniki Białostockiej
2018-07-26
2018-08-03
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby róznych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-07-26
2018-08-03
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-07-25
2018-08-02
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej" DO-120.262.77.2018
2018-07-24
2018-08-02
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Politechniki Białostockiej
2018-07-24
2018-08-01
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej" DO-120.262.76.2018
2018-07-20
2018-07-31
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2018-07-20
2018-07-31
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej" DO-120.262.74.2018
2018-07-20
2018-08-01
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2018-07-16
2018-07-24
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-07-13
2018-07-24
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-07-13
2018-07-24
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Białostockiej
2018-07-02
2018-07-11
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Bialostockiej - DO-120.262.66.2018
2018-06-29
2018-07-09
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej - DO-120.262.64.2018
2018-06-28
2018-07-06
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Dostawa artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej" - DO-120.262.61.2018
2018-06-26
2018-07-04
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu AGD na potrzeby jednostek organizacyjnych Politechniki Białostockiej" DO-120.262.62.2018
2018-06-15
2018-06-26
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu: "Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-06-15
2018-06-25
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uytkowanie obiektu, obejmujacej dostosowanie budynku "Dworu Mejera" w miejscowosci Hołny Mejera do obowiazujacych przepisów technicznobudowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpoarowej z uwzglednieniem rozwiazan zawartych w ekspertyzach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Politechnika Białostocka
Politechnika Białostocka - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-03
brak danych
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Białostockiej
2018-07-25
brak danych
Białystok Usługi Politechnika Białostocka Opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej znajdujących się przy ul. Wiejskiej w Białymstoku
2018-07-13
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów wraz z ich utylizacją na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-07-13
brak danych
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka "Remont poziomów (leżaków) instalacji wodociągowej w budynkach Politechniki Białostockiej"
2018-07-13
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu"Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-07-12
brak danych
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka Wymiana rynien i rur spustowych dachu nawy bocznej przy budynku dydaktycznym Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej oraz wymianę stolarki okiennej zewnętrznej części pomieszczeń budynku dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.
2018-07-12
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-06-29
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup aparatury w ramach projektu"Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym" na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 "Badania aplikacyjne"
2018-06-29
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Sukcesywna dostawa elementów komputerowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-06-25
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2018-06-25
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa artykułów promocyjnych i reklamowych na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-06-25
brak danych
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka Remont istniejącego położenia nawierzchni na terenie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie przy ul. Ojca Tarsiuka 2
2018-06-25
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-06-22
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2018-06-21
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej" DO-120.262.39.2018
2018-06-14
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu AGD na potrzeby Politechniki Białostockiej"
2018-06-12
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej
2018-06-06
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu VIPSKILLS - Virtual and Intensive Course Developing Practical Skills of Future Engineers
2018-06-04
brak danych
Białystok Roboty budowlane Politechnika Białostocka "Roboty malarskie elewacji Domów Studenta nr 1 i 2 Politechniki Białostockiej" -DO-120.262.14.2018
2018-06-04
brak danych
Białystok Dostawy Politechnika Białostocka "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej" - DO-120.262.40.2018

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Politechnika Białostocka
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.