eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole - przetargiMiejski Zarząd Dróg Opole - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-18
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole "Bezpieczny transport w Opolu" w zakresiePełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadaniaRozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej
2018-03-14
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - roboty przygotowawcze

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zarząd Dróg Opole
Miejski Zarząd Dróg Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-25
2018-06-11
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020
2018-05-23
2018-06-08
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona)
2018-05-23
2018-06-08
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole - Wrzoski
2018-05-23
2018-06-08
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia
2018-05-22
2018-05-30
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie dokumentacji
2018-05-16
2018-05-24
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej"
2018-05-16
2018-06-04
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej
2018-05-10
2018-05-18
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa drogi dojazdowej do posesji Al. Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji
2018-05-10
2018-05-18
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji
2018-05-08
2018-05-23
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429
2018-04-26
2018-05-07
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej"
2018-04-24
2018-05-08
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599"
2018-04-24
2018-05-10
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole - Wrzoski
2018-04-23
2018-05-07
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Opracowanie projektu zagospodarowania do zadania "Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej"
2018-04-18
2018-05-07
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole "Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu
2018-04-18
2018-04-26
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole BUDOWA ODWODNIENIA Z POPRAWĄ NOŚNOŚCI NAWIERZCHNI UL. SZAFRANOWEJ - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
2018-04-18
2018-04-26
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola
2018-04-13
2018-04-24
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów
2018-04-10
2018-04-19
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji
2018-04-09
2018-04-17
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg Opole
Miejski Zarząd Dróg Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-12
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole "Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej"
2018-06-04
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji
2018-06-04
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa drogi dojazdowej do posesji Al. Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji
2018-05-15
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Opracowanie projektu zagospodarowania do zadania "Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej"
2018-05-15
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej - opracowanie dokumentacji
2018-05-10
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów
2018-05-04
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji
2018-05-04
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola
2018-05-02
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Opracowanie koncepcji połączenia i odwodnienia ul. Jaglanej i Siewnej
2018-04-18
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Teligi w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego, oświetlenia i odwodnienia - opracowanie dokumentacji
2018-04-18
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dostawa roślin sezonowych, wykonanie i pielęgnacja nasadzeń w misach i skrzynkach na terenie miasta Opola
2018-04-18
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Założenie oraz pielęgnacja kwietników na terenie miasta Opola
2018-04-16
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym - opracowanie dokumentacji
2018-04-05
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Pielęgnacja terenów zieleni w zakresiebieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola
2018-04-05
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Pielęgnacja terenów zieleni w zakresiebieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola
2018-04-05
brak danych
Opole Dostawy Miejski Zarząd Dróg Opole Zakup drzew
2018-03-15
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole "Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna - opracowanie dokumentacji
2018-03-12
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu"Rozbudowa skrzyżowania ulic Prószkowska - Mehla - Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opoluopracowanie dokumentacji"
2018-03-12
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Rozbudowa skrzyżowania ulic Oleska - Chabrów - Okulickiego w Opolu - opracowanie dokumentacji
2018-02-28
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Opracowanie koncepcji wariantowych wraz z częścią kosztową dla 2 zadań

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg Opole
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.