eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole - przetargiMiejski Zarząd Dróg Opole - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-13
2018-02-28
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599
2018-02-02
2018-02-21
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020
2017-12-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przyjazdem kolejowym na Alei Przyjaźni
2017-12-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Częstochowskiej od ul. Arki Bożka do ul. Drobiarskiej
2017-12-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa skrzyżowania ulicLuboszycka, Chabrów, Narcyzów i Tulipanów w Opolu
2017-12-21
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej
2017-12-20
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ul. Partyzanckiej w Opolu
2017-12-18
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole "Bezpieczny transport w Opolu" w zakresiePełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadaniaRozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zarząd Dróg Opole
Miejski Zarząd Dróg Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-06
2018-02-14
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dostawa oraz nasadzenie drzew
2018-02-01
2018-02-09
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Rozbudowa skrzyżowania ulic Oleska - Chabrów - Okulickiego w Opolu - opracowanie dokumentacji
2018-02-01
2018-02-09
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Opracowanie koncepcji wariantowych wraz z częścią kosztową dla 2 zadań
2018-02-01
2018-02-12
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu: "Rozbudowa skrzyżowania ulic Prószkowska - Mehla - Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu- opracowanie dokumentacji"
2017-12-29
2018-01-15
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - roboty przygotowawcze
2017-12-28
2018-01-12
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599
2017-12-18
2017-12-28
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Oczyszczanie miasta w zakresie: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu
2017-12-14
2018-01-03
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów
2017-12-08
2017-12-28
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
2017-12-08
2017-12-19
Opole Dostawy Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla rozbudowy ulicy Ozimskiej (DW 423) od ul. Wiejskiej do ul. Wincentego Witosa w Opolu
2017-11-29
2017-12-21
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Sołtysów
2017-11-28
2017-12-20
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice
2017-11-27
2017-12-06
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa skrzyżowania ul. Nysy Łużyckiej z ul. Luboszycką w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2017-11-21
2017-12-06
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów
2017-11-08
2017-11-23
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
2017-10-27
2017-11-15
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa kładki pieszo - rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Bolkowskiej w Opolu
2017-10-09
2017-10-18
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa: Przebudowa skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2017-10-03
2017-10-11
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Czarnowąsy - Poprawa stanu nawierzchni ul. Szafranowej wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji
2017-10-02
2017-10-10
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską (13KDD) - opracowanie dokumentacji
2017-09-29
2017-10-16
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ulicy Prószkowskiej w Opolu, km 11+442 - 12+429 w formie "Zaprojektuj i wybuduj"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg Opole
Miejski Zarząd Dróg Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - roboty przygotowawcze
2018-02-13
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Sołtysów
2018-02-08
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w zakresie Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice
2018-02-08
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów
2018-01-23
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych, roboty polegające na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodnikowych przy drogach krajowych,wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
2018-01-23
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Oczyszczanie miasta w zakresieLikwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu
2018-01-12
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalnoużytkowego (PFU) dla rozbudowy ulicy Ozimskiej (DW 423) od ul. Wiejskiej do ul. Wincentego Witosa w Opolu
2017-12-19
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa skrzyżowania ul. Nysy Łużyckiej z ul. Luboszycką w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2017-10-26
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowaPrzebudowa skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
2017-10-20
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul. Bielską (13KDD) - opracowanie dokumentacji
2017-09-29
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Poprawa bezpieczeństwa - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu - dzielnica Czarnowąsy
2017-09-29
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remont chodników w zakresie remontu chodnika na ul. Mehla
2017-09-27
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Remont i budowa chodników - opracowanie dokumentacji
2017-09-27
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Remont i budowa chodników - opracowanie dokumentacji
2017-09-22
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do jednostki wojskowej
2017-09-15
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym wraz z budową przepustu wałowego w Opolu - Czarnowąsy
2017-07-27
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego (PFU) dla Rozbudowy ulic Strzeleckiej - Obrońców Stalingradu (droga wojewódzka nr 435) w Opolu
2017-07-27
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU)dla rozbudowy ulicy Wrocławskiej (DW 414)od km 0+090 do km 4+303 (ul. Wspólna) w Opolu
2017-07-26
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa dodatkowego pasa ruchu przed przyjazdem kolejowym na Alei Przyjaźni
2017-07-18
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność Miasta Opola, nieposiadających zarządcy

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg Opole
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.