eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole - przetargiMiejski Zarząd Dróg Opole - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-16
2018-08-31
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)
2018-08-10
2018-08-27
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja
2018-08-08
2018-08-23
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ
2018-08-07
2018-08-23
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa drogi w zakresie wykonania odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty
2018-08-07
2018-08-24
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna
2018-08-03
2018-08-20
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM
2018-08-03
2018-08-21
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul.Konwalii do ul. Jaśminów w zakresie utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów na odcinku od budynku nr 167 (skrzyżowanie z ulicą osiedlową) do skrzyżowania z ul. Jaśminów
2018-06-18
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole "Bezpieczny transport w Opolu" w zakresiePełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadaniaRozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zarząd Dróg Opole
Miejski Zarząd Dróg Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-07
2018-08-16
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Aktualizacja bilansu powierzchniowego wybranych terenów zieleni
2018-07-25
2018-08-10
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w zakresie: 1. "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego"; 2. ,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul Składowej do ul. Usługowej (prawa strona)"; 3. ,,Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bończyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego"; 4. ,,Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej w Opolu"; 5. ,,Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego" - Etap 1 od ul. Głogowskiej do ul. Kamińskiego
2018-07-17
2018-07-25
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Pełnienie nadzoru autorskiego dla projektu pn. "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód" - zadanie: Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego "Opole Wschód"
2018-07-16
2018-07-25
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice
2018-07-11
2018-07-26
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej
2018-06-25
2018-07-11
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu km 11+442-12+429
2018-06-25
2018-07-04
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie dokumentacji
2018-06-25
2018-07-04
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej - opracowanie dokumentacji
2018-06-22
2018-07-10
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Optymalizuj i buduj - Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej w ramach zadania: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I
2018-05-25
2018-06-11
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2020
2018-05-23
2018-06-08
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona)
2018-05-23
2018-06-08
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole - Wrzoski
2018-05-23
2018-06-08
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia
2018-05-22
2018-05-30
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie dokumentacji
2018-05-16
2018-05-24
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej"
2018-05-16
2018-06-04
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej
2018-05-10
2018-05-18
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa drogi dojazdowej do posesji Al. Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji
2018-05-10
2018-05-18
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji
2018-05-08
2018-05-23
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429
2018-04-26
2018-05-07
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg Opole
Miejski Zarząd Dróg Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-09
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice
2018-07-31
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu km 11+442-12+429
2018-07-27
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole "Bezpieczny transport w Opolu" w zakresieRozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej,
2018-07-25
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej
2018-07-19
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej"
2018-07-19
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Prószkowską w rejonie sklepu Dino - opracowanie dokumentacji
2018-07-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa I etapu układu komunikacyjnego na terenie SSE Opole - Wrzoski
2018-07-16
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa chodnika przy ul. Centralnej od ul. Lipcowej w kierunku ul. Niemodlińskiej - opracowanie dokumentacji
2018-06-26
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599"
2018-06-26
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic (prawa strona)
2018-06-25
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa chodnika w ciągu ul. Dambonia
2018-06-12
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole "Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej"
2018-06-04
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Wróblewskiego na wysokości posesji 11 - opracowanie dokumentacji
2018-06-04
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa drogi dojazdowej do posesji Al. Solidarności 2-8 i ul. Koszalińskiej 21/23 w Opolu z budową miejsc postojowych - opracowanie dokumentacji
2018-05-15
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Opracowanie projektu zagospodarowania do zadania "Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej"
2018-05-15
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej - opracowanie dokumentacji
2018-05-10
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dostawa oraz nasadzenie drzew i krzewów
2018-05-04
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Nasadzenie roślin sezonowych w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych oraz ich kompleksowej pielęgnacji
2018-05-04
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Pielęgnacja młodego drzewostanu na terenie miasta Opola
2018-05-02
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Opracowanie koncepcji połączenia i odwodnienia ul. Jaglanej i Siewnej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg Opole
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.