eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole - przetargiMiejski Zarząd Dróg Opole - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-24
2020-04-08
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej" w zakresie "Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym
2020-03-23
2020-04-08
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zarząd Dróg Opole
Miejski Zarząd Dróg Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-11
2020-03-19
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Założenie kwietników oraz pielęgnacja rabat kwiatowych na terenie miasta Opola
2020-03-11
2020-03-19
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Nasadzenia i pielęgnacja roślin w wiszących donicach i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola
2020-03-11
2020-03-20
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku
2020-03-03
2020-03-12
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I. Budowa drogi gminnej na terenie inwestycyjnym Wrzoski - opracowanie dokumentacji
2020-02-28
2020-03-10
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021
2020-02-18
2020-02-28
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja
2020-02-14
2020-03-02
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej" w zakresie: Przeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji publicznej pn.: "Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego"
2020-02-14
2020-03-02
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum" w zakresie: "Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego
2020-02-10
2020-02-19
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku
2020-02-06
2020-02-13
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach" w zakresie opracowania dokumentacji obniżenia przejazdu pod linią kolejową
2020-02-06
2020-02-21
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul. Dobrzeńskiej - Dzielnica Brzezie
2020-02-06
2020-02-21
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole "Ścieżki rowerowe w centrum miasta" w zakresie " Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową w ciągu ul. Spychalskiego i ul. Katedralnej w Opolu
2020-02-03
2020-02-11
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Oczyszczanie miasta w zakresie : opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021
2020-01-27
2020-02-05
Opole Dostawy Miejski Zarząd Dróg Opole Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej"
2020-01-24
2020-02-04
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Wykonanie pomiarów ruchu na wybranej sieci dróg miasta Opola w 2020 roku
2020-01-20
2020-01-28
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021
2019-12-19
2020-01-08
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodników przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
2019-11-21
2019-12-06
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola
2019-11-21
2019-11-29
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w zakresie: pełnienie nadzoru autorskiego
2019-11-08
2019-11-18
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II, Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne w zakresie: pełnienie nadzoru autorskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg Opole
Miejski Zarząd Dróg Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-20
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej" w zakresiePrzeniesienie istniejącego pylonu cenowego z nieruchomości przejętej pod realizację inwestycji publicznej pn."Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego"
2020-03-20
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum" w zakresie"Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego
2020-03-20
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Oczyszczanie miasta w zakresieopróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2020 - 2021
2020-02-25
brak danych
Opole Dostawy Miejski Zarząd Dróg Opole Wykonanie, dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Opola w roku 2020 w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej"
2020-02-17
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej" - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług i robót
2020-02-11
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodników przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
2020-01-13
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Świadczenie usług pocztowych
2020-01-13
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola
2019-11-19
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Wykonania przyłącza energetycznego
2019-09-17
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wyzwolenia w Opolu z odtworzeniem jezdni i chodników - dzielnica Nowa Wieś Królewska
2019-09-17
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole "Ścieżki rowerowe w centrum miasta" w zakresie "Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Odra (od ul. Św. Jacka do zapory wodnej na kanale Młynówka) z dostosowaniem do funkcji ścieżki pieszo-rowerowego"
2019-09-17
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole "Przebudowa ul. Niemodlińskiej - drogi wojewódzkiej nr 435 w zakresie chodnika na odcinku od km 0+986,34 do km 1+163,68"
2019-08-28
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem"
2019-08-28
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2019-2021
2019-08-06
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dokumentacja przyszłościowa. Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Nyską na wysokości posesji nr 3 - opracowanie dokumentacji
2019-07-11
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji
2019-07-08
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Bezpieczny transport w Opolu w zakresie"Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada w Opolu
2019-07-04
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O - ulicy Oleskiej od ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu
2019-06-28
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika oraz jezdni przy ul. Świerkli w Opolu
2019-06-28
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą Batalionów Zośka oraz opcjonalnie od ul. Batalionów Zośka do ul. Skautów Opolskich oraz od ul. Skautów Opolskich do skrzyżowania z ul. Sosnkowskiego wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg Opole
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.