eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zarząd Dróg Opole

Miejski Zarząd Dróg Opole - przetargiMiejski Zarząd Dróg Opole - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-30
2018-12-10
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Oczyszczanie miasta w zakresie: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu
2018-11-30
2018-12-17
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg - zakup usług pozostałych, w zakresie robót polegających na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola
2018-11-27
2018-12-12
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ
2018-10-22
2018-10-30
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Opracowanie projektu nasadzeń sezonowych na kwietnikach i do pojemników
2018-10-18
2018-11-06
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie robotów polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg na terenie miasta Opola
2018-10-18
2018-11-02
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie: Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa
2018-10-12
2018-10-22
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Opracowanie projektu nasadzeń sezonowych na kwietnikach i do pojemników
2018-10-11
2018-10-26
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej
2018-09-28
2018-10-08
Opole Dostawy Miejski Zarząd Dróg Opole Zakup materiału roślinnego
2018-09-25
2018-10-10
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Słoneczny Ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej
2018-09-17
2018-10-02
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c Obwodnicy Północnej Opola
2018-09-12
2018-09-21
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole "Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Przebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu
2018-09-04
2018-09-20
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Krzanowickiej w Opolu
2018-08-31
2018-09-10
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ul. Piotra Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych oraz wzmocnienie nawierzchni od ul. K. Wielkiego do ul. M. Reja - opracowanie dokumentacji
2018-08-24
2018-09-10
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w zakresie: 1. "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego"; 2. ,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul Składowej do ul. Usługowej (prawa strona)"; 3. ,,Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bończyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego"; 4. ,,Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej w Opolu"; 5. ,,Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego" Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w zakresie: 1. "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego"; 2. ,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul Składowej do ul. Usługowej (prawa strona)"; 3. ,,Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bończyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego"; 4. ,,Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej w Opolu"; 5. ,,Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego"
2018-08-23
2018-08-31
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dostawa oraz nasadzenie drzew
2018-08-21
2018-09-06
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa chodników w ciągu ul. Oświęcimskiej
2018-08-20
2018-09-05
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu
2018-08-16
2018-08-31
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)
2018-08-10
2018-08-27
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zarząd Dróg Opole
Miejski Zarząd Dróg Opole - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-06
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Remonty i bieżące utrzymanie dróg w zakresie robotów polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg na terenie miasta Opola
2018-11-26
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu, km 11+442-12+429 w zakresie budowy zatoki autobusowej
2018-11-13
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Oczyszczanie miasta w zakresieLikwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu
2018-10-22
brak danych
Opole Dostawy Miejski Zarząd Dróg Opole Zakup materiału roślinnego
2018-10-22
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przeniesienie systemu preselekcji wagowej pojazdów w ruchu zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 94c Obwodnicy Północnej Opola
2018-10-15
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole "Bezpieczny transport w Opolu" w zakresie świadczenie usług nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnegoPrzebudowa kładki pieszej pod mostem kolejowym w ciągu ul. Ks. Jana Dobrego i ul. 11 Listopada w Opolu
2018-10-03
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Rozwój infrastruktury rowerowej w Opolu
2018-09-25
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa drogi w zakresie wykonania odwodnienia ul. Młodej Polski oraz budowa utwardzonego pobocza po stronie poczty
2018-09-25
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ul. Piotra Pandzy na odcinku od ul. M. Reja do terenów kolejowych oraz wzmocnienie nawierzchni od ul. K. Wielkiego do ul. M. Reja - opracowanie dokumentacji
2018-09-25
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)
2018-09-25
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Dostawa oraz nasadzenie drzew
2018-09-13
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa chodników w ciągu ul. Oświęcimskiej
2018-09-13
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Budowa układu ciągów pieszych na terenie WSSE Opole Północna
2018-09-13
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa drogi w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Witosa przy WCM
2018-08-23
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Pełnienie nadzoru autorskiego dla projektu pn. "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód" - zadanieRozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego "Opole Wschód"
2018-08-21
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Aktualizacja bilansu powierzchniowego wybranych terenów zieleni
2018-08-09
brak danych
Opole Usługi Miejski Zarząd Dróg Opole Opracowanie koncepcji układu drogowego wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dla terenu inwestycyjnego Sławice
2018-07-31
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Przebudowa ul. Prószkowskiej w Opolu km 11+442-12+429
2018-07-27
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole "Bezpieczny transport w Opolu" w zakresieRozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej,
2018-07-25
brak danych
Opole Roboty budowlane Miejski Zarząd Dróg Opole Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi gminnej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zarząd Dróg Opole
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.