eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zakład Usług Komunalnych

Miejski Zakład Usług Komunalnych - przetargiMiejski Zakład Usług Komunalnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-21
2018-03-30
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Opracowanie technologii naprawy jezdni ulic na terenie miasta Sosnowca
2018-03-20
2018-03-30
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) materiałów do oznakowania poziomego jezdni: farby akrylowej rozpuszczalnikowej, mikrokul szklanych retrorefleksyjnych,- rozcieńczalnika do farby.
2017-12-19
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Sukcesywna dostawa sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem na bazie MZUK Sosnowiec, elementów do kanalizacji w drogownictwie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zakład Usług Komunalnych
Miejski Zakład Usług Komunalnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-12
2018-03-21
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Opracowanie technologii naprawy i wzmocnienia nawierzchni wybranych jezdni ulic na terenie miasta Sosnowca wraz z opracowaniem szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz nadzorem autorskim na czas prowadzenia robót przez podmiot lub podmioty, wyłonione w odrębnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
2018-03-06
2018-03-16
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO OBSADZENIA GAZONÓW I KWIETNIKÓW SEZONOWYCH , ORAZ DRZEW I KRZEWÓW DO NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA
2018-03-01
2018-03-12
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Odbiór, transport i unieszkodliwianie oraz przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych w działalności Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu w toku realizacji zadań statutowych oraz interwencyjny odbiór/usunięcie, transport i unieszkodliwienie zwłok zwierząt martwych/zabitych (bezdomnych i dzikich, w tym ptaków) lub ich części/szczątków, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, z pasa drogowego oraz terenów gminy Sosnowiec.
2018-02-27
2018-03-09
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego: urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,urządzenia do ograniczenia prędkości pojazdów - progi,stalowe bariery ochronne drogowe typu SP, bariery siatkowe typu SIPOL, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów -bariery łukowate.
2018-02-27
2018-03-07
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ) KARMY DLA ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STRUKTURZE MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-02-19
2018-02-28
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych SUKCESYWNY ZAKUP ( ODBIÓR WŁASNY ZAMAWIAJĄCEGO) EMULSJI KATIONOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ NIEMODYFIKOWANEJ C65 B3 PU/RC ZGODNEJ Z PN-EN 13808:2013-10 DO ROBÓT DROGOWYCH W TECHNOLOGII Z REMONTERA
2018-02-09
2018-02-19
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Wymiana i montaż sieci oświetleniowej wzdłuż brzegu rzeki - Bulwary Czarnej Przemszy w Sosnowcu
2018-02-02
2018-02-12
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym typu zwyżka
2018-01-25
2018-01-31
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa (sprzedaż wraz z dostawą) karmy dla zwierząt utrzymywanych w Ogrodzie Zoologicznym znajdującym się w strukturze Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu
2018-01-18
2018-01-26
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej zwierząt utrzymywanych w OGRODZIE ZOOLOGICZNYM ( w dwóch lokalizacjach ) znajdującym się w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz wykonywanie interwencji weterynaryjnych związanych z koniecznością czasowego obezwładnienia (usypiania) zwierząt dzikich przebywających na terenie miasta Sosnowca.
2018-01-17
2018-01-26
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych USŁUGA OCHRONY STACJONARNEJ I DOZORU MIENIA NA TERENIE BAZY JEDNOSTKI ORAZ NA TERENIE OBIEKTÓW DZIAŁU ZIELENI MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU I USŁUGA TRANSPORTU KONWOJOWANEGO WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKI
2018-01-12
2018-01-19
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Sukcesywna sprzedaż (zakup bezpośredni u wytwórcy), betonu do robót drogowych, zaprawy cementowo - piaskowej.
2018-01-12
2018-01-22
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów oznakowania pionowego jezdni: znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania,konstrukcji wsporczych wraz z elementami montażowymi do znaków i tablic
2018-01-10
2018-01-18
Gorlice Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWY PALIW I OLEJÓW
2018-01-09
2018-01-17
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Wynajem jednostek do zimowego utrzymania dróg: 2 posypywarej środków chemicznych wraz z pługami oraz ciągnika rolniczego z pługiem i rozsiewaczem soli i piasku
2018-01-03
2018-01-10
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWA ( SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM ) URN DO POCHÓWKU ZMARŁYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2017-12-21
2018-01-05
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWA BONÓW ŻYWIENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW MZUK SOSNOWIEC
2017-12-21
2018-01-03
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
2017-12-20
2017-12-29
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem na bazie MZUK Sosnowiec, elementów do kanalizacji w drogownictwie.
2017-12-19
2017-12-27
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Sukcesywna dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem):kostki brukowej betonowej, -krawężnika i obrzeży betonowych,płyt drogowych wielootworowych ,płytek chodnikowych betonowych, oraz sukcesywna sprzedaż (zakup bezpośredni u wytwórcy):betonu do robót drogowych,zaprawy cementowo - piaskowej.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zakład Usług Komunalnych
Miejski Zakład Usług Komunalnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-23
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ(SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ)KARMY DLA ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STRUKTURZE MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-02-28
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ) KARMY DLA ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STRUKTURZE MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-02-13
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających wOGRODZIE ZOOLOGICZNYM , które znajdują się w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz wykonywanie interwencji weterynaryjnych związanych z koniecznością czasowego obezwładnienia (usypiania) zwierząt dzikich przebywających na terenie miasta Sosnowca
2018-02-05
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
2018-02-03
brak danych
Gorlice Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWY PALIW I OLEJÓW
2018-01-26
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM) ELEMENTÓW BETONOWYCH DO BUDOWY PIWNIC GROBOWYCH DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 124 W SOSNOWCU.
2018-01-26
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ) KARMY DLA PSÓW, I KOTÓW PODOPIECZNYCH SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STRUKTURZE MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-01-25
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem na bazie MZUK Sosnowiec, elementów do kanalizacji w drogownictwie.
2018-01-25
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWA ( SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM ) URN DO POCHÓWKU ZMARŁYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-01-18
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Sukcesywna dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem):kostki brukowej betonowej, -krawężnika i obrzeży betonowych,płyt drogowych wielootworowych ,płytek chodnikowych betonowych, oraz sukcesywna sprzedaż (zakup bezpośredni u wytwórcy):betonu do robót drogowych,zaprawy cementowo - piaskowej.
2018-01-17
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWA ( SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM ) URN DO POCHÓWKU ZMARŁYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-01-10
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWA BONÓW ŻYWIENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW MZUK SOSNOWIEC
2017-12-14
brak danych
Gubin Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych "Ochrona targowisk położonych w Gubinie przy ul. Obrońców Pokoju (Targowisko Spożywcze) i przy ul. Śląskiej (Targowisko Przemysłowe)"
2017-12-01
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa (sprzedaż poprzez zakup bezpośredni) benzyny bezołowiowej Pb 95 do samochodów i sprzętu będących w użytkowaniu MZUK-Sosnowiec.
2017-11-08
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych dostawa ( sprzedaż wraz z transportem ) oleju napędowego
2017-07-24
brak danych
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zakład Usług Komunalnych Adaptacja budynku garażowego na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu przy ulic K.K. Baczyńskiego, będącego w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
2017-06-23
brak danych
Sosnowiec Miejski Zakład Usług Komunalnych dostawa (sprzedaż wraz z transportem) piasku budowlanego do budownictwa drogowego i do produkcji masy mineralno-asfaltowej oraz akcji zimowej i piasku do uzupełniania piaskownic na placach zabaw
2017-06-22
brak danych
Gorlice Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawy materiałów betonowy
2017-05-17
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
2017-05-17
brak danych
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zakład Usług Komunalnych Adaptacja budynku garażowego na potrzeby Schroniska dla bezdomnych zwierząt

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zakład Usług Komunalnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.