eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Zakład Usług Komunalnych

Miejski Zakład Usług Komunalnych - przetargiMiejski Zakład Usług Komunalnych - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-15
2018-06-25
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych dostawę odzieży roboczej, obuwia roboczego ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników MZUK Sosnowiec
2018-06-11
2018-06-19
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sosnowiec
2018-06-08
2018-06-18
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zakład Usług Komunalnych "REMONT ALEJEK NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 46 PRZY ULICY KOSZALIŃSKIEJ 55 W SOSNOWCU"
2018-06-08
2018-06-18
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zakład Usług Komunalnych Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj modernizacji - przebudowy fragmentu kolektora deszczowego (tzw. sięgacza) O200mm , przy ulicy Powstańców Śląskich w Sosnowcu, na odcinku wzdłuż Hali Sportowej MOSiR Sosnowiec, od pierwszego przyłącza do istniejącej studni kanalizacji ogólnospławnej przy ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2018-06-08
2018-06-18
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zakład Usług Komunalnych Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zagospodarowania parku w Milowicach przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego o nazwie "Remont alejek w Parku z Kamieniem".
2018-06-04
2018-06-20
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zakład Usług Komunalnych Remont ulicy Maliny w Sosnowcu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Zakład Usług Komunalnych
Miejski Zakład Usług Komunalnych - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-01
2018-06-11
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych dostawę (sprzedaż wraz z transportem): KRUSZYW KAMIENNYCH 1. grysu mineralnego dolomitowego do produkcji masy mineralno-asfaltowej, 2. kruszywa/tłucznia mineralnego dolomitowego do budownictwa drogowego 3. piasku budowlanego do budownictwa drogowego i do produkcji masy mineralno-asfaltowej oraz akcji zimowej i piasku płukanego do uzupełniania piaskownic na placach zabaw, 4. kruszywa diabazowego.
2018-05-30
2018-06-14
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja (przebudowa) ulicy 11 Listopada wraz z modernizacją (przebudową) fragmentów ulicy Braci Mieroszewskich w Sosnowcu
2018-05-29
2018-06-06
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników MZUK Sosnowiec
2018-05-17
2018-05-25
Gorlice Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawy materiałów betonowych
2018-05-17
2018-05-25
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) asfaltu drogowego D50/70 do produkcji masy asfaltobetonowej w otaczarni WMB-30.
2018-05-17
2018-05-28
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych dostawę (sprzedaż wraz z transportem) KRUSZYW KAMIENNYCH - grysu mineralnego dolomitowego do produkcji masy mineralno-asfaltowej, kruszywa/tłucznia mineralnego dolomitowego do budownictwa drogowego, piasku budowlanego do budownictwa drogowego i do produkcji masy mineralno-asfaltowej oraz akcji zimowej i piasku płukanego do uzupełniania piaskownic na placach zabaw, kruszywa diabezowego.
2018-05-08
2018-05-23
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zakład Usług Komunalnych Modernizacja (przebudowa) ulicy 11 Listopada wraz z modernizacją (przebudową) fragmentów ulicy Braci Mieroszewskich w Sosnowcu
2018-04-27
2018-05-14
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zakład Usług Komunalnych Remont ulicy Bobrek w Sosnowcu
2018-04-20
2018-04-30
Gorlice Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWY MATERIAŁÓW SYPKICH
2018-04-20
2018-05-07
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zakład Usług Komunalnych Remont ulic: Metalowej i Waltera-Janke w Sosnowcu
2018-04-16
2018-04-24
Sosnowiec Roboty budowlane Miejski Zakład Usług Komunalnych Remont ulicy Wagowej w Sosnowcu.
2018-03-21
2018-03-30
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Opracowanie technologii naprawy jezdni ulic na terenie miasta Sosnowca
2018-03-20
2018-03-30
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) materiałów do oznakowania poziomego jezdni: farby akrylowej rozpuszczalnikowej, mikrokul szklanych retrorefleksyjnych,- rozcieńczalnika do farby.
2018-03-12
2018-03-21
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Opracowanie technologii naprawy i wzmocnienia nawierzchni wybranych jezdni ulic na terenie miasta Sosnowca wraz z opracowaniem szczegółowych specyfikacji technicznych (SST), przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz nadzorem autorskim na czas prowadzenia robót przez podmiot lub podmioty, wyłonione w odrębnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
2018-03-06
2018-03-16
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO OBSADZENIA GAZONÓW I KWIETNIKÓW SEZONOWYCH , ORAZ DRZEW I KRZEWÓW DO NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA
2018-03-01
2018-03-12
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Odbiór, transport i unieszkodliwianie oraz przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych w działalności Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu w toku realizacji zadań statutowych oraz interwencyjny odbiór/usunięcie, transport i unieszkodliwienie zwłok zwierząt martwych/zabitych (bezdomnych i dzikich, w tym ptaków) lub ich części/szczątków, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, z pasa drogowego oraz terenów gminy Sosnowiec.
2018-02-27
2018-03-09
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego: urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,urządzenia do ograniczenia prędkości pojazdów - progi,stalowe bariery ochronne drogowe typu SP, bariery siatkowe typu SIPOL, urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów -bariery łukowate.
2018-02-27
2018-03-07
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ) KARMY DLA ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STRUKTURZE MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-02-19
2018-02-28
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych SUKCESYWNY ZAKUP ( ODBIÓR WŁASNY ZAMAWIAJĄCEGO) EMULSJI KATIONOWEJ SZYBKOROZPADOWEJ NIEMODYFIKOWANEJ C65 B3 PU/RC ZGODNEJ Z PN-EN 13808:2013-10 DO ROBÓT DROGOWYCH W TECHNOLOGII Z REMONTERA
2018-02-09
2018-02-19
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Wymiana i montaż sieci oświetleniowej wzdłuż brzegu rzeki - Bulwary Czarnej Przemszy w Sosnowcu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Zakład Usług Komunalnych
Miejski Zakład Usług Komunalnych - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-08
brak danych
Gorlice Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa materiałów betonowych
2018-06-08
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostaw (sprzedaż wraz z transportem) asfaltu drogowego D50/70 do produkcji masy asfaltobetonowej w otaczarni WMB-30
2018-05-22
brak danych
Gorlice Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawy materiałów sypkich
2018-05-18
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Odbiór, transport i unieszkodliwianie oraz przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych w działalności Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu w toku realizacji zadań statutowych oraz interwencyjny odbiór/usunięcie, transport i unieszkodliwienie zwłok zwierząt martwych/zabitych (bezdomnych i dzikich, w tym ptaków) lub i ich części/szczątków, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, z pasa drogowego orazterenów gminy Sosnowiec.
2018-05-15
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych wynajem jednostek do zimowego utrzymania dróg:posypywarek środków chemicznych wraz z pługami odśnieżnymioraz ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżnym i rozsiewaczem soli i piasku
2018-05-15
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych USŁUGA OCHRONY STACJONARNEJ I DOZORU MIENIA NA TERENIE BAZY JEDNOSTKI ORAZ NA TERENIE OBIEKTÓW DZIAŁU ZIELENI MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU I USŁUGA TRANSPORTU KONWOJOWANEGO WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKI
2018-04-19
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa sprzedaż wraz z transportem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2018-04-18
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO OBSADZENIA GAZONÓW I KWIETNIKÓW SEZONOWYCH ,ORAZ DRZEW I KRZEWÓW DO NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA
2018-03-23
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ(SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ)KARMY DLA ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STRUKTURZE MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-02-28
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ) KARMY DLA ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STRUKTURZE MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-02-13
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych Sprawowanie pełnej kompleksowej opieki weterynaryjnej zwierząt przebywających wOGRODZIE ZOOLOGICZNYM , które znajdują się w strukturze organizacyjnej Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych oraz wykonywanie interwencji weterynaryjnych związanych z koniecznością czasowego obezwładnienia (usypiania) zwierząt dzikich przebywających na terenie miasta Sosnowca
2018-02-05
brak danych
Sosnowiec Usługi Miejski Zakład Usług Komunalnych WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
2018-02-03
brak danych
Gorlice Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWY PALIW I OLEJÓW
2018-01-26
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM) ELEMENTÓW BETONOWYCH DO BUDOWY PIWNIC GROBOWYCH DLA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 124 W SOSNOWCU.
2018-01-26
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWĘ (SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ) KARMY DLA PSÓW, I KOTÓW PODOPIECZNYCH SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ORAZ ZWIERZĄT UTRZYMYWANYCH W OGRODZIE ZOOLOGICZNYM ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W STRUKTURZE MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-01-25
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Dostawa sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem na bazie MZUK Sosnowiec, elementów do kanalizacji w drogownictwie.
2018-01-25
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWA ( SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM ) URN DO POCHÓWKU ZMARŁYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-01-18
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych Sukcesywna dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem):kostki brukowej betonowej, -krawężnika i obrzeży betonowych,płyt drogowych wielootworowych ,płytek chodnikowych betonowych, oraz sukcesywna sprzedaż (zakup bezpośredni u wytwórcy):betonu do robót drogowych,zaprawy cementowo - piaskowej.
2018-01-17
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWA ( SPRZEDAŻ WRAZ Z TRANSPORTEM I ROZŁADUNKIEM ) URN DO POCHÓWKU ZMARŁYCH NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SOSNOWCU
2018-01-10
brak danych
Sosnowiec Dostawy Miejski Zakład Usług Komunalnych DOSTAWA BONÓW ŻYWIENIOWYCH DLA PRACOWNIKÓW MZUK SOSNOWIEC

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Zakład Usług Komunalnych
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.