eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu - przetargiMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-18
2019-04-26
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Świadczenie usług w zakresie konwojowania wartości pieniężnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2019-04-17
2019-04-25
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby I tury projektu "TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z podziałem na zadania
2019-04-08
2019-04-23
Wrocław Roboty budowlane Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul Szkolnej 11 we Wrocławiu poprzez budowę pracowni artystycznych.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-04
2019-04-12
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Zorganizowanie i przeprowadzenie treningów "Autoprezentacji" dla uczestników projektu "PAS-ja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2019-03-21
2019-03-29
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowniczej do lokali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia. Zamówienie finansowane jest w części z projektu "TRAMPOLINA - mieszkania wspomagane" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-03-11
2019-03-19
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa naturalnej wody mineralnej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2019-03-08
2019-03-18
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w przetargu na dostawy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu talonów na zakup żywności przez klientów MOPS. CPV - 30199750-2
2019-02-11
2019-02-19
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Zorganizowanie dwóch wycieczek integracyjnych do Lwowa dla pracowników oraz emerytów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
2019-01-30
2019-02-07
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2019-01-23
2019-01-31
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
2019-01-14
2019-01-22
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej i sieci teleinformatycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
2019-01-03
2019-01-11
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa karnetów uprawniających pracowników i emerytów MOPS do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych o zróżnicowanym charakterze w postaci pakietu sportowego w ramach miesięcznego abonamentu.
2018-11-30
2018-12-10
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa mebli na potrzeby realizacji projektu "Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2018-11-28
2018-12-06
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa mebli na potrzeby realizacji projektu "Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2018-11-26
2018-12-04
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 45a we Wrocławiu z podziałem na zadania
2018-11-26
2018-12-04
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania
2018-11-21
brak danych
Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Przesył i/lub dystrybucja energii cieplnej do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
2018-11-21
2018-11-30
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Wsparcia przy ul. Reymonta 8 we Wrocławiu z podziałem na zadania.
2018-11-20
2018-11-28
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawy żywności na potrzeby jednostek oraz komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - z podziałem na zadania
2018-11-19
2018-11-27
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
2018-11-16
2018-11-26
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostaw energii cieplnej do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
2018-10-30
2018-11-07
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa regałów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018-10-22
2018-10-30
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-29
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu talonów na zakup żywności przez klientów MOPS
2019-03-12
brak danych
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Zorganizowanie dwóch wycieczek integracyjnych do Lwowa dla pracowników oraz emerytów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
2019-03-01
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa artykułów papierniczych i biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2019-02-20
brak danych
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na zapewnieniu stałego dostępu do sieci telefonicznej i sieci teleinformatycznej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
2019-02-20
brak danych
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
2019-01-18
brak danych
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa karnetów uprawniających pracowników i emerytów MOPS do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych o zróżnicowanym charakterze w postaci pakietu sportowego w ramach miesięcznego abonamentu.
2019-01-08
brak danych
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia przy ul. Rydygiera 45a we Wrocławiu z podziałem na zadania
2018-12-28
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa mebli na potrzeby realizacji projektu "Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem czterech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2018-12-28
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa mebli na potrzeby realizacji projektu "Remont i przebudowa wraz z wyposażeniem trzech mieszkań o charakterze wspomaganym we Wrocławiu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2018-12-28
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawy żywności na potrzeby jednostek oraz komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - z podziałem na zadania
2018-12-27
brak danych
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Przesył i/lub dystrybucja energii cieplnej do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
2018-12-27
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa energii cieplnej do obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
2018-12-21
brak danych
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
2018-12-21
brak danych
Wrocław Usługi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Świadczenie usług interwencyjnych w Ośrodku Wsparcia przy ul. Reymonta 8 we Wrocławiu z podziałem na zadania.
2018-12-20
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania
2018-11-21
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa regałów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018-11-19
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania
2018-11-06
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa mebli i regałów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z podziałem na 2 zadania.
2018-06-20
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
2018-05-28
brak danych
Wrocław Dostawy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu Dostawa gazu ziemnego z sieci gazowniczej do lokali i obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.