eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Zabrze

Miasto Zabrze - przetargiMiasto Zabrze - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-05
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu.
2019-12-05
2019-12-13
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Ubezpieczenie Miasta Zabrze w 2020 roku" Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Część II Zamówienia: Ubezpieczenie floty pojazdów Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
2019-12-03
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Gdańskiej 10 w Zabrzu - ETAP I - ZBP 2019 edycja V - wniosek nr P0001
2019-12-02
2019-12-18
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu ZADANIE NR 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu Zadanie A- meble Zadanie B- sprzęt
2019-11-15
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8, ul. Badestinusa 30 w Zabrzu
2019-10-30
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2 " wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną" - w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu - edycja 2017"
2019-09-18
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Bursy Miejskiej w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13 A
2019-09-18
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 w Zabrzu przy ul. Ściegiennego 1
2019-09-13
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa części budynku Żłobka Miejskiego w Zabrzu przy ul. Buchenwaldczyków 32 wraz z instalacjami wewnętrznymi ( wod - kan, elektryczna, gazowa,). Budowa instalacji hydrantowej, systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania grawitacyjnego
2019-09-06
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo - biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programu Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych
2019-09-06
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 89a

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-25
2019-12-05
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2020r. z podziałem na 4 Rejony
2019-11-15
2019-11-25
Zabrze Usługi Miasto Zabrze DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ Z ODDZIELNĄ OBSŁUGĄ - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
2019-11-05
2019-11-14
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Zadanie 1 - Zakup i dostawa komputerów i laptopów wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym. Zadanie 2 - Zakup i dostawa skanerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zadanie 3 - Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych.
2019-10-01
2019-10-10
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania pn.: "Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe" - obejmująca budowę 2-ch placów zabaw tj. na działkach nr 4720/91 i 5137/84 położonych przy ul. Piłsudskiego 29 oraz placu zabaw na działkach nr 4524/73 i 4521/73 położonych przy ul. Damrota w Zabrzu - w ramach budżetu partycypacyjnego V Edycja - wniosek nr P0026 - Etap I Plac zabaw przy ul. Piłsudskiego (działka nr 5137/84)"
2019-09-30
2019-10-15
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zabrze" Zadanie nr 1 "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Żelaznej w Zabrzu" Zadanie nr 2 "Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja na wysokości ul. Matejki w Zabrzu
2019-09-27
2019-10-18
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu Zadanie A - meble Zadanie B - sprzęt Zadanie C - tekstylia
2019-09-20
2019-10-01
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1: Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 2: Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 3: Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu
2019-09-16
2019-09-25
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Asysta techniczna i konserwacja Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO
2019-09-05
2019-09-13
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania: "Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe" - obejmująca budowę 2-ch placów zabaw tj. na działkach nr 4720/91 i 5137/84 położonych przy ul. Piłsudskiego 29 oraz placu zabaw na działkach nr 4524/73 i 4521/73 położonych przy ul. Damrota w Zabrzu - w ramach budżetu partycypacyjnego V Edycja - wniosek nr P0026 - ETAP I Plac zabaw przy ul. Piłsudskiego (działka nr 5137/84).
2019-09-04
2019-09-19
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wykonanie prac zabezpieczających na terenie hałdy Ruda w Zabrzu
2019-08-29
2019-09-13
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa - Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie "Aquarius" - Etap II- część drogowa
2019-08-14
2019-08-30
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczna murawą" - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0027
2019-07-05
2019-07-16
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Budżet partycypacyjny 2018 - dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1- ,, Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.''- wniosek nr P0041 Zadanie nr 2- ,, Centrum aktywności i wypoczynku'' w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055
2019-06-24
2019-07-10
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczna murawą" - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0027
2019-06-19
2019-07-02
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze "Dostawa urządzeń wraz z montażem oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla zadania pn.: "Budowa osiedlowych placów zabaw w dzielnicy Centrum Południe" - obejmująca budowę 2-ch placów zabaw tj. na działkach nr 4720/91 i 5137/84 położonych przy ul. Piłsudskiego 29 oraz placu zabaw na działkach nr 4524/73 i 4521/73 położonych przy ul. Damrota w Zabrzu - w ramach budżetu partycypacyjnego V Edycja - wniosek nr P0026 - Etap I Plac zabaw przy ul. Piłsudskiego (działka nr 5137/84)"
2019-06-13
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zabrzu przy ul. Olchowej - dawne Gimnazjum Nr 9.
2019-05-24
2019-06-11
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu - w ramach V edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego - wniosek P0029.
2019-05-23
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2 " wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną" - w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu - edycja 2017"
2019-05-21
2019-06-04
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Uporządkowanie parku przy ul. Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabaw w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019
2019-05-21
2019-06-06
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Gdańskiej 10 w Zabrzu - ETAP I - ZBP 2019 edycja V - wniosek nr P0001

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-29
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zabrze" Zadanie nr 1 "Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Żelaznej w Zabrzu" Zadanie nr 2 "Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja na wysokości ul. Matejki w Zabrzu
2019-11-28
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Asysta techniczna i konserwacja Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO
2019-11-27
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Lodowisko, rolkowisko, muszla koncertowa - Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu przy basenie "Aquarius" - Etap II- część drogowa
2019-11-25
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 2Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 3Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu
2019-11-20
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 2Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 3Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu
2019-11-05
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 25m x 50m ze sztuczna murawą" - w ramach budżetu partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0027
2019-10-28
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu" ZADANIE NR 1 - Dostawa i montaż wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz pomieszczeń porcjowania posiłków ZADANIE NR 2 - Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dla dzieci i personelu
2019-09-17
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Uporządkowanie parku przy ul. Mendego i Sikorskiego wraz z budową placu zabaw w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego 2019
2019-09-06
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze "Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu" Zadanie 1 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych Zadanie 2 - Dostawa akcesoriów i wyrobów do komputerów
2019-08-26
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 31 w Zabrzu - w ramach V edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego - wniosek P0029
2019-08-13
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej w Zabrzu oraz osób towarzyszących i dzieci do lat 15.
2019-08-13
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabrzu przy ul. Pileckiego 2
2019-08-08
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Gdańskiej 10 w Zabrzu - ETAP I - ZBP 2019 edycja V - wniosek nr P0001
2019-08-01
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Zabrzu przy ul. Pileckiego 2"
2019-07-31
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa i montaż wyposażenia kuchennego dla Żłobka Miejskiego w Zabrzu przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu
2019-07-16
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Druk i montaż bilboardów, banerów oraz plakatów promocyjnych Miasta Zabrze
2019-07-12
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) materiałów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu
2019-07-12
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.Budowa drogi Nowo-Hagera
2019-07-02
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Utrzymanie terenów zrekultywowanych w ramach projektu pn. Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze z wykorzystaniem terenów zielonych w aspekcie przyrodniczo- rekreacyjnym
2019-06-28
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Modernizacja budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12. Etap 7 realizacji.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Zabrze
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.