eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Zabrze

Miasto Zabrze - przetargiMiasto Zabrze - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-10
2018-10-19
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu kuchennego do trzech przedszkoli w ramach projektu Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu
2018-10-05
2018-10-16
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli laboratoryjnych i dygestorium do pracowni eksperymentu dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki"
2018-10-04
2018-10-30
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Usługi Inżyniera Projektu - zarządzanie projektem wraz z inspekcją nadzoru w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze".
2018-10-01
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny nr 1C w budynku przy ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20 w Zabrzu
2018-09-21
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Tarnopolskiej 85-87 w ZabrzuETAP I - " Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu klatek schodowych do warunków BHP"
2018-06-28
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 29 w Zabrzu przy ul. Budowlanej 26

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-13
2018-09-28
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu." Zadanie nr 1: Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną
2018-08-29
2018-09-07
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Termomodernizacja budynku Bursy Miejskiej w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13 A
2018-08-23
2018-08-31
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa gier, zabawek i wyposażenia do trzech przedszkoli w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu"
2018-08-09
2018-08-21
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli laboratoryjnych i dygestorium do pracowni eksperymentu dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki".
2018-08-06
2018-08-14
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1: Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu; Zadanie nr 2: Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu; Zadanie nr 3: Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu
2018-07-30
2018-08-21
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. BYTOMSKIEJ 109 w Zabrzu
2018-07-26
2018-08-14
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 8, ul. Badestinusa 30 w Zabrzu
2018-07-24
2018-08-09
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Rozbudowa Monitoringu miejskiego w dzielnicy Zandka w trybie: "zaprojektuj i wybuduj."
2018-07-20
2018-08-07
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Bursy Miejskiej w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13 A
2018-07-20
2018-08-07
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie: "zaprojektuj i wybuduj" .
2018-07-16
2018-08-08
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu.Zadane nr 1: Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną
2018-07-13
2018-07-25
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa samochodu dziewięcioosobowego typu VAN wraz z ubezpieczeniem
2018-06-18
2018-06-28
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zabrzu przy ul. Olchowej 2" - dawne Gimnazjum Nr 9.
2018-06-18
2018-07-04
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie: "zaprojektuj i wybuduj."
2018-06-14
2018-07-04
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu na terenie dz. nr 701/39 przy ul. Dalekiej 2 w Zabrzu wraz z jego przebudową i remontem - etap I robót.
2018-06-07
2018-06-21
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli oraz wyposażenia do pracowni eksperymentu dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki"
2018-06-05
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu."Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 43,ul. Klonowa 2 w Zabrzu."
2018-05-30
2018-06-15
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zabrzu przy ul. Olchowej 2 - dawne Gimnazjum Nr 9.
2018-05-28
2018-06-06
Zabrze Usługi Miasto Zabrze NADANIE KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ OCENY RATINGOWEJ MIASTA ZABRZE
2018-05-11
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Buchenwaldczyków 32 w Zabrzu

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-11
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 2Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 3Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu
2018-09-27
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie"zaprojektuj i wybuduj" .
2018-09-17
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu na terenie dz. nr 701/39 przy ul. Dalekiej 2 w Zabrzu wraz z jego przebudową i remontem - etap I robót.
2018-09-14
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Rozbudowa Monitoringu miejskiego w dzielnicy Zandka w trybie"zaprojektuj i wybuduj."
2018-09-03
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zabrzu przy ul. Olchowej 2 - dawne Gimnazjum Nr 9.
2018-08-31
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn."Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zabrzu przy ul. Olchowej 2"- dawne Gimnazjum Nr 9.
2018-08-28
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli oraz wyposażenia do pracowni eksperymentu dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki"
2018-08-09
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze NADANIE KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ OCENY RATINGOWEJ MIASTA ZABRZE
2018-08-07
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla 3 jednostek oświatowych w ramach programu "Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programu" oraz "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu". Zadanie 1 - Przedszkole nr 43 w Zabrzu ul. Klonowa 2 - 2 oddziały; Zadanie 2 - Przedszkole nr 47 w Zabrzu ul. Kalinowa 9a - 1 oddział; Zadanie 3 - Przedszkole nr 49 w Zabrzu ul. Sportowa 42 - 1 oddział
2018-08-01
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej
2018-07-05
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną" - w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu - edycja 2017
2018-06-20
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa urządzeń wraz z montażem dla placu zabaw oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla n/w zadań inwestycyjnychZad. 3 "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (pomieszczenia biurowe i gospodarcze) w budynku Przedszkola nr 49 przy ul. Sportowej 42 (działka nr 1005/8) na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniem sanitarno-higienicznym" - w ramach programu "Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu"
2018-06-19
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Modernizacja budynku Centrum Edukacji w Zabrzu przy ul. 1-go Maja 12. Etap 6 realizacji.
2018-06-18
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Tarnopolskiej 85-87 w ZabrzuETAP I - "Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu klatek schodowych do warunków BHP"
2018-06-18
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny nr 1C w budynku przy ul. Ludwiki Wawrzyńskiej 20 w Zabrzu
2018-06-05
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa urządzeń wraz z montażem dla placu zabaw oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla n/w zadań inwestycyjnychZad.1 "Przebudowa części pomieszczeń budynku Przedszkola oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 47, ul. Kalinowa 9A w Zabrzu" Zad. 2 "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 43, ul. Klonowa 2 w Zabrzu" - w ramach programu "Przedszkole naszym marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu"
2018-05-17
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej w Zabrzu
2018-05-17
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybiezaprojektuj i wybuduj
2018-05-11
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Obsada kwiatowa na terenie Miasta Zabrze. Obsada i pielęgnacja donic kwiatowych na terenie Miasta Zabrze w latach 2018-2020.
2018-05-08
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w ZabrzuZADANIE 3 - "Adaptacja pomieszczenia szkolnego dla potrzeb pracowni interdyscyplinarnej do zajęć elektronicznych i informatycznych w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu ul. Chopina"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Zabrze
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.