eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Zabrze

Miasto Zabrze - przetargiMiasto Zabrze - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
2018-03-06
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu
2018-02-13
2018-03-01
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu: ZADANIE 3 - "Adaptacja pomieszczenia szkolnego dla potrzeb pracowni interdyscyplinarnej do zajęć elektronicznych i informatycznych w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu ul. Chopina"
2018-02-08
2018-02-23
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej
2017-11-23
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Roboty budowlane konieczne do wykonania zgodnie z zakresem pozwoleń na budowę dla inwestycji pn. "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze - etap I i II" - część I

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-02
2018-02-14
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: Zadanie 1 : Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15 Zadanie 2 : "Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrzu - Rokitnicy przy ul. Andersa 34"
2018-01-26
2018-02-13
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: " Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2" wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną" - w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu - edycja 2017"
2018-01-23
2018-02-08
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa boisk przy SKS Gwarek - Etap I - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na płycie boiska na nową również z trawy syntetycznej
2018-01-23
2018-02-08
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie: "zaprojektuj i wybuduj"
2018-01-12
2018-01-30
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrzu - Rokitnicy przy ul. Andersa 34
2018-01-12
2018-01-23
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo - biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programu: Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych
2017-12-29
2018-01-16
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej
2017-12-27
2018-01-26
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu." Zadane nr 1: Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną Zadanie nr 3: Renowacja muru oporowego i schodów przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela.
2017-12-27
2018-01-12
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15
2017-12-22
2018-01-05
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad : Zadanie 1: "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrzu." Zadanie 2 : "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu"
2017-12-15
2018-01-04
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu: ZADANIE 2 - "Dostosowanie sali lekcyjnej nr 5 na potrzeby pracowni fotografii, sali nr 9 na potrzeby pracowni aranżacji przestrzeni oraz sali nr 19 na potrzeby projektowania graficznego w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu przy ul. Sitki 55" w zakresie doboru urządzeń i instalacji elektrycznej okablowania komputerowego.
2017-12-15
2018-01-03
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonanie w 2018 r. usług geodezyjnych na rzecz miasta Zabrze
2017-12-05
2017-12-21
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie: "zaprojektuj i wybuduj"
2017-12-05
2017-12-14
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki"
2017-11-30
2017-12-19
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo - biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programu Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych
2017-11-27
2017-12-13
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny nr 1C w budynku przy ul. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ 20 w Zabrzu
2017-11-27
2017-12-07
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2018 r., z podziałem na 4 Rejony,
2017-11-24
2017-12-13
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu.
2017-11-20
2017-12-12
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną- w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu - edycja 2017
2017-11-20
2017-12-06
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu." Zadane nr 1: Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną Zadanie nr 2: Budowa instalacji elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne parku, zasilanie imprez plenerowych Zadanie nr 3: Renowacja muru oporowego i schodów przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-12
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w ZabrzuZADANIE 2 - "Dostosowanie sali lekcyjnej nr 5 na potrzeby pracowni fotografii, sali nr 9 na potrzeby pracowni aranżacji przestrzeni oraz sali nr 19 na potrzeby projektowania graficznego w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu przy ul. Sitki 55" w zakresie doboru urządzeń i instalacji elektrycznej okablowania komputerowego.
2018-02-12
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze "Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze" Zadanie 1 - Dostawa materiałów komputerowych Zadanie 2 - Dostawa akcesoriów i wyrobów do komputerów
2018-02-08
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu." Zadane nr 1Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną Zadanie nr 2Budowa instalacji elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne parku, zasilanie imprez plenerowych Zadanie nr 3Renowacja muru oporowego i schodów przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela.
2018-02-08
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Zadanie 1"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrzu." Zadanie 2 "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu"
2018-02-01
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2018 r. z podziałem na 4 rejony
2018-01-31
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Budżet partycypacyjny 2017 - dostawa urządzeń wraz z montażem dla siłowni pod chmurką i placów zabaw wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymiZadanie nr 2 - Mikulczycki Plac Zabaw przy ul. Poniatowskiego w Zabrzu - wniosek nr P0018 Zadanie nr 3 - Kraina rekreacyjno - sportowa dla dzieci i siłownia dla młodzieży oraz dorosłych przy ul. Gagarina w Zabrzu - wniosek nr P0077
2018-01-26
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ Z ODDZIELNĄ OBSŁUGĄ - Z PODZIAŁEM NA ZADANIA."
2018-01-25
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonanie w 2018 r. usług geodezyjnych na rzecz miasta Zabrze
2018-01-17
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrzu
2017-12-19
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem),sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zabrzu" Zadanie 1 - Sprzęt komputerowy, wraz z oprogramowaniem Zadanie 2 - Narzędzie informatyczne przeznaczone do automatyzacji procesu skanowania dokumentów gromadzonych w ODGiK wraz ze sprzętem
2017-12-19
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa wyposażenia pracowni zawodowych do szkół prowadzonych przez Miasto Zabrze w ramach projektu NASZA JAKOŚĆ- TWOJA SZANSA- KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
2017-12-08
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonywanie tablic rejestracyjnych dla pojazdów samochodowych, przyczep, motocykli i motorowerów w latach 2018- 2021 dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu z określeniem ceny jednej sztuki tablicy rejestracyjnej wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego
2017-11-07
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 2Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 3Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu
2017-11-06
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 2Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 3Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu
2017-10-24
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa boiska piłkarskiego w Mikulczycach o wym. 30m. x 60m. ze sztuczną trawą i oświetleniem - w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 - wniosek PO020.
2017-10-24
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wielopokoleniowa ścieżka zdrowia - w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 -wniosek PO008
2017-09-27
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Nasza jakość - Twoja szansa kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu - wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych w niżej wymienionych placówkach oświatowych celemZadanie nr 2- doposażenia pracowni analizy technicznej i diagnostycznej w Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Spożywczych ul. Franciszkańska 13 w Zabrzu
2017-09-20
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu przy ul. Kosmowskiej 43 - w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 - wniosek nr P0009.
2017-09-05
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniemTermomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Konopnickiej 1 w Zabrzu
2017-08-31
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Budżet partycypacyjny 2017 - dostawa urządzeń wraz z montażem dla siłowni pod chmurką i placów zabaw wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymiZadanie nr 1 - Siłownia zewnętrzna na "JANKU" przy ul. Sportowej w Zabrzu - wniosek nr P0012 Zadanie nr 2 - Mikulczycki Plac Zabaw przy ul. Poniatowskiego w Zabrzu - wniosek nr P0018 Zadanie nr 3 - Kraina rekreacyjno - sportowa dla dzieci i siłownia dla młodzieży oraz dorosłych przy ul. Gagarina w Zabrzu - wniosek nr P0077

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Zabrze
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.