eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Zabrze

Miasto Zabrze - przetargiMiasto Zabrze - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-05
2018-04-20
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 24 przy ul. Tarnopolskiej 85-87 w Zabrzu: ETAP I - " Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu klatek schodowych do warunków BHP"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-06
2018-04-17
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa urządzeń wraz z montażem dla placu zabaw oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych towarzyszących dla n/w zadań inwestycyjnych: Zad. 1 "Przebudowa części pomieszczeń budynku Przedszkola oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 47, ul. Kalinowa 9A w Zabrzu." Zad. 2 "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 43, ul. Klonowa 2 w Zabrzu." Zad. 3 "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (pomieszczenia biurowe i gospodarcze) w budynku Przedszkola nr 49 przy ul. Sportowej 42 (działka nr 1005/8) na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniem sanitarno-higienicznym" - w ramach programu "Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu"
2018-03-23
2018-04-10
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej
2018-03-22
2018-04-06
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego na lokal mieszkalny nr 1C w budynku przy ul. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ 20 w Zabrzu
2018-03-19
2018-04-05
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie: "zaprojektuj i wybuduj."
2018-03-09
2018-03-28
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu." Zadanie nr 3: Renowacja muru oporowego i schodów przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela.
2018-03-09
2018-03-20
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej w Zabrzu.
2018-02-28
2018-03-15
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Przebudowa części pomieszczeń budynku Przedszkola oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 47, ul. Kalinowa 9A w Zabrzu." Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu. Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu.
2018-02-27
2018-03-08
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Obsada kwiatowa na terenie Miasta Zabrze. Obsada i pielęgnacja donic kwiatowych na terenie Miasta Zabrze w latach 2018-2020
2018-02-21
2018-03-09
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15
2018-02-16
2018-03-06
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu
2018-02-13
2018-03-01
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu: ZADANIE 3 - "Adaptacja pomieszczenia szkolnego dla potrzeb pracowni interdyscyplinarnej do zajęć elektronicznych i informatycznych w Zespole Szkół Nr 10 w Zabrzu ul. Chopina"
2018-02-08
2018-02-23
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej
2018-02-02
2018-02-14
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: Zadanie 1 : Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15 Zadanie 2 : "Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrzu - Rokitnicy przy ul. Andersa 34"
2018-01-26
2018-02-13
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: " Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2" wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną" - w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu - edycja 2017"
2018-01-23
2018-02-08
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa boisk przy SKS Gwarek - Etap I - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na płycie boiska na nową również z trawy syntetycznej
2018-01-23
2018-02-08
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie: "zaprojektuj i wybuduj"
2018-01-12
2018-01-30
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrzu - Rokitnicy przy ul. Andersa 34
2018-01-12
2018-01-23
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo - biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programu: Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych
2017-12-29
2018-01-16
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Zasilanie podstawowe budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, Religi 1 i Wolności 286 wraz z budową stacji transformatorowej
2017-12-27
2018-01-26
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu." Zadane nr 1: Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną Zadanie nr 3: Renowacja muru oporowego i schodów przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-18
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15
2018-04-18
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu
2018-04-16
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa części pomieszczeń budynku Przedszkola oraz budowa placu zabaw, przy Przedszkolu nr 47, ul. Kalinowa 9A w Zabrzu." Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu. Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu
2018-04-12
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Druk materiałów promocyjno - informacyjnych Miasta Zabrze
2018-04-10
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa boisk przy SKS Gwarek - Etap I - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na płycie boiska na nową również z trawy syntetycznej
2018-04-04
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu." Zadane nr 1Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną Zadanie nr 3Renowacja muru oporowego i schodów przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela.
2018-04-03
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn." Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2 " wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną" - w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu - edycja 2017"
2018-03-20
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Druk bilboardów oraz banerów promocyjnych Miasta Zabrze
2018-03-19
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrzu - Rokitnicy przy ul. Andersa 34
2018-03-14
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nadZadanie 1 Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 15 Zadanie 2 "Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrzu - Rokitnicy przy ul. Andersa 34"
2018-03-13
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Zadanie 1"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrzu." Zadanie 2 "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu"
2018-03-06
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo - biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programuRewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych
2018-02-28
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki"
2018-02-26
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przedszkole naszych marzeń - dostosowanie infrastruktury przedszkolnej w Zabrzu do realizacji programuZmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (pomieszczenia biurowe i gospodarcze) w budynku przedszkola nr 49 przy ul. Sportowej 42 (działka nr 1005/8) na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniem sanitarno-higienicznym
2018-02-20
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo - biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programuRewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych.
2018-02-12
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w ZabrzuZADANIE 2 - "Dostosowanie sali lekcyjnej nr 5 na potrzeby pracowni fotografii, sali nr 9 na potrzeby pracowni aranżacji przestrzeni oraz sali nr 19 na potrzeby projektowania graficznego w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu przy ul. Sitki 55" w zakresie doboru urządzeń i instalacji elektrycznej okablowania komputerowego.
2018-02-12
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze "Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze" Zadanie 1 - Dostawa materiałów komputerowych Zadanie 2 - Dostawa akcesoriów i wyrobów do komputerów
2018-02-08
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu." Zadane nr 1Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną Zadanie nr 2Budowa instalacji elektrycznej - oświetlenie zewnętrzne parku, zasilanie imprez plenerowych Zadanie nr 3Renowacja muru oporowego i schodów przy wejściu do parku od strony ul. Dubiela.
2018-02-08
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Zadanie 1"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrzu." Zadanie 2 "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 16 przy ul. Cmentarnej 7 w Zabrzu"
2018-02-01
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2018 r. z podziałem na 4 rejony

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Zabrze
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.