eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Zabrze

Miasto Zabrze - przetargiMiasto Zabrze - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-12
2019-02-20
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: Przebudowa wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu.
2019-02-08
2019-02-26
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu
2019-02-08
2019-02-26
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Budżet partycypacyjny 2018 - dostawa oraz montaż urządzeń małej architektury wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi Zadanie nr 1- ,, Modernizacja zieleńca na skrzyżowaniu ulic Jaśminowej i Gawrona w Zabrzu, działka o nr 1863/87´´- wniosek nr P0016. Zadanie nr 2- ,, Zagospodarowanie zieleńca przy ul. Szczecińskiej w Zabrzu działki nr 1015/155, 682/98.´´- wniosek nr P0041 Zadanie nr 3- ,, Centrum aktywności i wypoczynku´´ w Zabrzu Biskupicach, działki nr 99, 100, 253/93, 254/93. - Wniosek nr P0055
2019-01-29
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu przy ul. Płaskowickiej 2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną" - w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu - edycja 2017.
2019-01-24
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowo - biurowego zlokalizowanego przy ul. Stalmacha 7 w Zabrzu na budynek usługowy CUS w ramach programu Rewitalizacja społeczna na terenie miasta Zabrze ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wskazanych w LPROM - Centrum Usług Społecznych
2018-11-02
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Dzielnicowego Punktu Pomocy Społecznej w Zabrzu - Rokitnicy przy ul. Andersa 34
2018-11-02
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Spożywczych przy ul. Franciszkańskiej 13 w Zabrzu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-06
2019-02-14
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Utrzymanie i eksploatacja cmentarza komunalnego przy ul. Pokoju w Zabrzu
2019-01-28
2019-02-15
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa boisk przy SKS Gwarek - Etap II - instalacja nawadniania boiska trawiastego
2019-01-18
2019-02-05
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Usługi Inżyniera Projektu - zarządzanie projektem wraz z inspekcją nadzoru w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze".
2019-01-17
2019-02-05
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze "Poprawa jakości terenów zielonych na obszarze miasta Zabrze. Rewitalizacja Parku im. Poległych Bohaterów, przy ul. Dubiela w Zabrzu." Zadanie nr 1: Odbudowa wodotrysku z niecką i brodzika fontanny wraz z instalacją elektryczną
2019-01-15
2019-01-30
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa wraz z termomodernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Zabrzu.
2018-12-20
2019-01-04
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją: Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20, ul. 3 Maja 89a. Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14, ul. Ściegiennego 1
2018-12-18
2019-01-03
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonanie w 2019 r. usług geodezyjnych na rzecz miasta Zabrze.
2018-12-18
2019-01-03
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2019r. z podziałem na 4 Rejony
2018-12-14
2019-01-04
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa części budynku Żłobka Miejskiego w Zabrzu przy ul. Buchenwaldczyków 32 wraz z instalacjami wewnętrznymi ( wod - kan, elektryczna, gazowa,). Budowa instalacji : hydrantowej, systemu sygnalizacji pożaru oraz oddymiania grawitacyjnego
2018-12-13
2018-12-28
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Usługi Inżyniera Projektu - zarządzanie projektem wraz z inspekcją nadzoru w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych - geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze".
2018-12-07
2018-12-28
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej Nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu przy ul. Korczoka 98 - Etap I - w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2018 - wniosek nr P0010
2018-11-30
2018-12-20
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 14 w Zabrzu przy ul. Ściegiennego 1
2018-11-29
2018-12-11
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze "Zakup, dostawa (wraz z rozładunkiem) sprzętu szkoleniowego do badania i montażu układów elektronicznych oraz instalacji telewizyjnych dla Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu w ramach projektu "Dostosowanie warunków dydaktycznych do realizacji celów projektu Nasza jakość - Twoja szansa - kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego w Zabrzu".
2018-11-28
2018-12-14
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20, ul. 3 Maja 89a.
2018-11-28
2018-12-06
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z OPIEKUNEM DO SZKÓŁ Z ODDZIELNĄ OBSŁUGĄ - Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI."
2018-11-23
2018-12-04
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa samochodu ośmioosobowego typu VAN wraz z ubezpieczeniem
2018-11-20
2018-11-28
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Usuwanie drzew oraz interwencyjne prace w drzewostanie na terenie Miasta Zabrze w latach 2018-2020
2018-11-08
2018-11-23
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Przebudowa boisk przy SKS Gwarek - Etap II - instalacja nawadniania boiska trawiastego
2018-10-23
2018-11-09
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym przy ul. BYTOMSKIEJ 109 w Zabrzu
2018-10-17
2018-10-30
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w okresie 2018 - 2020

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Zabrze
Miasto Zabrze - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-15
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonywanie wycen nieruchomości oraz innych opracowań w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Zabrze, w okresie do końca 2019r. z podziałem na 4 Rejony
2019-02-15
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze "Wykonanie w 2019 r. usług geodezyjnych na rzecz miasta Zabrze"
2019-01-18
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa samochodu ośmioosobowego typu VAN wraz z ubezpieczeniem
2019-01-16
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli laboratoryjnych i dygestorium do pracowni eksperymentu dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki"
2018-12-19
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa wyposażenia oraz sprzętu kuchennego do trzech przedszkoli w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu"
2018-11-30
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Wykonanie usługi dekoracji świątecznych na terenie Miasta Zabrze w okresie 2018 - 2020
2018-11-28
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa gier, zabawek i wyposażenia do trzech przedszkoli w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu" Część I- Zakup i dostawa gier i zabawek.
2018-10-30
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Bursy Miejskiej w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13 A
2018-10-25
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Termomodernizacja budynku Bursy Miejskiej w Zabrzu przy ul. Franciszkańskiej 13 A
2018-10-24
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa gier, zabawek i wyposażenia do trzech przedszkoli w ramach projektu "Przedszkole naszych marzeń - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Zabrzu"
2018-10-24
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Badestinusa 30 w Zabrzu
2018-10-18
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 2Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 3Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu
2018-10-11
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Dostawa drzew, krzewów, bylin i róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 1Dostawa drzew do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 2Dostawa krzewów i bylin do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu Zadanie nr 3Dostawa róż do nasadzeń w terenach zieleni miejskiej w Zabrzu
2018-09-27
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Budowa małej architektury na zieleńcach miejskich w Zabrzu, w trybie"zaprojektuj i wybuduj" .
2018-09-17
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń strychowych na cele dydaktyczne starego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu na terenie dz. nr 701/39 przy ul. Dalekiej 2 w Zabrzu wraz z jego przebudową i remontem - etap I robót.
2018-09-14
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Rozbudowa Monitoringu miejskiego w dzielnicy Zandka w trybie"zaprojektuj i wybuduj."
2018-09-03
brak danych
Zabrze Roboty budowlane Miasto Zabrze Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zabrzu przy ul. Olchowej 2 - dawne Gimnazjum Nr 9.
2018-08-31
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn."Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Zabrzu przy ul. Olchowej 2"- dawne Gimnazjum Nr 9.
2018-08-28
brak danych
Zabrze Dostawy Miasto Zabrze Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli oraz wyposażenia do pracowni eksperymentu dla 20 szkół podstawowych w ramach projektu "Dotknij nauki"
2018-08-09
brak danych
Zabrze Usługi Miasto Zabrze NADANIE KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ OCENY RATINGOWEJ MIASTA ZABRZE

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Zabrze
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.