eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-13
2018-12-21
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawy w 2019 roku artykułów biurowych i papieru do urządzeń biurowych
2018-12-12
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej na odcinku od ul. Mysikrólika do Południowej Obwodnicy Warszawy"
2018-12-03
2018-12-18
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stryjeńskich i ul. Przy Bażantarni
2018-10-12
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z realizacja projektów z budżetu partycypacyjnego.
2018-09-20
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie technologii naprawy i wzmocnienia nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-26
2018-12-12
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie inwestycji w zakresie budowy drogi dla rowerów przy ul. Starzyńskiego na odc. od ul. Namysłowskiej do Ronda Żaba.
2018-11-26
2018-12-04
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych ZDM w 2019 r."
2018-11-13
2018-11-21
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji obiektów mostowych m.st. Warszawy oraz iluminacji ciągu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul. Agrykola".
2018-11-08
2018-11-19
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych ZDM w 2019 r."
2018-10-31
2018-11-08
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Świadczenie usługi najmu dekoracji świątecznej: 1. Świąteczne dekoracje na ulicy Miodowej, na odcinku od ulicy Senatorskiej do ulicy Bonifraterskiej, wraz z Placem Krasińskich - Część I 2. Świąteczne dekoracje świetlne na Gocławiu - projekt Budżetu Partycypacyjnego 2018 r. - Część II
2018-10-31
2018-11-08
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawa fabrycznie nowych (2018 rok produkcji) pojazdów samochodowych dla Zarządu Dróg Miejskich.
2018-10-29
2018-11-06
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Usługi utrzymania czystości w obiektach ZDM oraz wokół obiektów ZDM"
2018-10-23
2018-10-31
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Pobieranie opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych
2018-10-23
2018-11-07
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na ul. Modlińskiej (w rejonie nr 287, w rejonie ul. Drogowej)
2018-10-22
2018-10-31
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Weryfikację wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla projektów"
2018-10-15
2018-10-30
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego
2018-10-12
2018-10-29
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Krasińskiego w Warszawie na odcinku Plac Wilsona do Wybrzeża Gdyńskiego
2018-10-12
2018-10-29
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Roboty związane z dostosowaniem obszaru ul. Tamka do akomodacji wraz ze zmianą programów
2018-10-05
2018-10-22
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wdrożenie w terenie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla dróg w wybranych lokalizacjach
2018-10-04
2018-10-17
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej
2018-10-01
2018-10-12
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawę, uruchomienie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego Systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM - Security Information and Event Management) oraz dostawa, uruchomienie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego Technologii informatycznej wspomagającej ochronę danych w postaci elektronicznej przed kradzieżą lub przypadkowymi wyciekami - SYSTEM DLP Data Leak/Leakage/Loss Protection/Prevention
2018-10-01
2018-10-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kajki - ul. Odrodzenia.
2018-09-26
2018-10-04
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie nasadzeń zieleni z podziałem na części.
2018-09-19
2018-09-27
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Obsługa i utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer bez tunelu pod torami
2018-09-18
2018-10-03
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Remont i przebudowa ul. Czołowej na odc. od ul. Bohaterów do ul. Zyndrama z Maszkowic w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-12-17
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawa fabrycznie nowych (2018 rok produkcji)pojazdów
2018-12-14
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie pomiarów na bieżące potrzeby ZDM w latach 2018-2019 - badania prędkości chwilowej pojazdów i natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową - zamówienie dodatkowe do umowy nr DPZ/19/PN/18/18 z dnia 29.03.2018 r.
2018-12-12
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Usługi utrzymania czystości w obiektach ZDM oraz wokół obiektów ZDM"
2018-12-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Weryfikację wskaźników rezultatu oszczędności czasu w przewozach pasażerskich dla projektów
2018-12-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie czynności remontowych na drogach zarządzanych przez ZDM w zakresie usuwania barier architektonicznych w Warszawie w roku 2018. Zamówienie dodatkowe w ramach umowy DPZ/8/PN/8/17.
2018-12-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na ul. Modlińskiej (w rejonie nr 287, w rejonie ul. Drogowej)
2018-12-06
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawę, uruchomienie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego Systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM - Security Information and Event Management) oraz dostawa, uruchomienie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego Technologii informatycznej wspomagającej ochronę danych w postaci elektronicznej przed kradzieżą lub przypadkowymi wyciekami - SYSTEM DLP Data Leak/Leakage/Loss Protection/Prevention
2018-12-05
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie nasadzeń zieleni z podziałem na części.
2018-11-27
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Świadczenie usług lokalizacji satelitarnej pojazdów służbowych Zarządu Dróg Miejskich w latach 2018-2020.
2018-11-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "1. Przebudowę drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Krasińskiego w Warszawie na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego; 2. Przebudowę drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Podczaszyńskiego w Warszawie"
2018-11-07
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Dostawa floty 6 szt. fabrycznie nowych (2018 rok produkcji) pojazdów samochodowych dla Zarządu Dróg Miejskich".
2018-10-19
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie dokumentacji dotyczącej Mostu im. Ks. J. Poniatowskiego
2018-10-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowych na doświetlenie przejść dla pieszych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2018-10-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą pionów zasilających na słupach trakcji tramwajowej w ciągu ulic Towarowa - Okopowa.
2018-10-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Remont chodników ulic m. st. Warszawy - ul. Wawelska na odc. ul. Raszyńska - ul. Krzywickiego.
2018-09-06
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiektów mostowych na terenie m. st. Warszawy.
2018-09-05
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie technologii naprawy i wzmocnienia nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy.
2018-09-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Roboty związane z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniach - etap II1) ul. Okopowa - ul. Dzika, 2) ul. Okopowa - ul. Stawki, 3) ul. Okopowa - ul. Żytnia jezdnia wschodnia, 4) ul. Okopowa - ul. Żytnia jezdnia zachodnia, 5) ul. Okopowa - ul. Leszno jezdnia wschodnia, 6) ul. Okopowa - ul. Leszno jezdnia zachodnia, 7) ul. Okopowa - al. Solidarności, 8) ul. Towarowa - ul. Grzybowska, 9) ul. Towarowa - ul. Kolejowa
2018-08-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich 1. Doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicachBiałołęka, Praga Północ, Rembertów, Wawer, Targówek; 2. Doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicachUrsynów, Bemowo, Ursus, Ochota, Mokotów, Żoliborz, Bielany.
2018-08-17
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą pionów zasilających na słupach trakcji tramwajowej w ciągu ulic Towarowa - Okopowa.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.