eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-11
2019-10-28
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na ulicy Modlińskiej (w rejonie nr 287, w rejonie ul. Drogowej) - ułożenie kabla koordynacyjnego.
2019-10-10
2019-10-28
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie inwestycji z budżetu partycypacyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej i remont chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej"
2019-10-07
2019-10-23
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa parkingu na terenie położonym przy al. Jerozolimskie, pomiędzy ul. Spiska a pl. Zawiszy
2019-10-03
2019-10-21
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie inwestycji z budżetu partycypacyjnego pod nazwą "Bulwar nad Trasą Łazienkowską - chodnik i zieleń".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-07
2019-10-15
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dystrybucja i dostawa ciepła do obiektów pracowniczych Zarządu Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 120A, 124, ul. Gołdapska 7, Krakowskie Przedmieście - schody ruchome
2019-10-02
2019-10-11
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie opracowania tematycznego dotyczącego ustalenia przebiegu pasa drogi publicznej w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.)
2019-10-01
2019-10-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Usługa na obsługę i utrzymanie systemu odwodnienia Czerniakowskiej Bis odc. od ul. Czerniakowskiej do Trasy Siekierkowskiej (Nehru, Polski Walczącej i Melomanów)
2019-10-01
2019-10-09
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Pobieranie opłat za postój w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego z wykorzystaniem kanałów/platform mobilnych
2019-10-01
2019-10-10
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie usługi w postaci nasadzeń zieleni wzdłuż al. Wojska Polskiego.
2019-09-23
2019-10-08
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Przebudowa skrzyżowania ul. Marynarska - Wołoska - Rzymowskiego w ramach realizacji zadania budżetu partycypacyjnego 2018 r. pn. "Przejście dla pieszych przez ul. Marynarską na rondzie UE przy Galerii Mokotów".
2019-09-12
2019-09-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego
2019-09-04
2019-09-20
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy Krynicznej - szerszy chodnik".
2019-09-04
2019-09-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa/Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Część 1: Budowa sygnalizacji świetlnej na 6 przejściach dla pieszych w Al. Komisji Edukacji Narodowej (przy Telekiego, Jeżewskiego, nr 81, nr 101, Koński Jar) Część 2: Przebudowa ul. Górczewskiej od ul. Młynarskiej do ul. Syreny - przebudowa sygnalizacji świetlnej
2019-09-04
2019-09-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż al. Szucha w Warszawie.
2019-08-22
2019-09-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: 1. ul. J. Pawła II - ul. Cieplarniana w Dzielnicy Wesoła 2. ul. Drewny - ul. Przyczółkowa"
2019-08-13
2019-08-28
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka
2019-08-06
2019-08-14
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Usługa na obsługę i utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer
2019-08-02
2019-08-20
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego m.st. Warszawy pn. "Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na Wale Miedzeszyńskim przy Krynicznej - szerszy chodnik".
2019-07-26
2019-08-05
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie 134 sztuk tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy wraz z montażem 289 tabliczek z oznakowaniem tras rowerowych na terenie m.st. Warszawy oraz 115 sztyc oznakowania pionowego.
2019-07-24
2019-08-08
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Roboty budowlane w zakresie odwodnienia dróg na terenie m.st. Warszawy z podziałem na trzy części
2019-07-10
2019-07-18
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa punktów dystrybucyjnych OS do pasa drogowego.
2019-07-10
2019-07-18
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia przejść dla pieszych
2019-07-08
2019-07-16
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntów, których stan formalno - prawny wymaga regulacji, wskazanie trybu takiej regulacji oraz przygotowanie stosownych projektów wniosków o uregulowanie tych praw na rzecz Zarządu Dróg Miejskich. "
2019-07-01
2019-07-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewny na odcinku od ulicy Przyczółkowej do granic miasta.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Przebudowa skrzyżowania al. Solidarności - ul. Szwedzka
2019-10-11
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych oświetlenia przejść dla pieszych
2019-10-03
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia przebiegu linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu art. 4 oraz Rozdziału 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 -t.j. z późn. zm.) (dalej udp), ze szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań dróg w rozumieniu Rozdziału 3 udp, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntów, których stan formalno - prawny wymaga regulacji, wskazanie trybu takiej regulacji oraz przygotowanie stosownych projektów wniosków o uregulowanie tych praw na rzecz Zarządu Dróg Miejskich.
2019-09-25
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich dokonanie opłaty na rzecz innogy Stoen Operator za likwidację sieci i budowę nowych elementów uwzględniającej koszty niezamortyzowanej wartości likwidowanych elementów sieci, nadzoru nad budową przedmiotowej sieci, weryfikacji prawidłowości prac oraz koszty włączenia do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator w rejonie Targówka Mieszkaniowego przy ul. Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej - umowa nr ND\KK\22272\2017-ND-B\KK\00012\2019
2019-09-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie pomiarów na bieżące potrzeby ZDM w latach 2018-2019 - badania prędkości chwilowej pojazdów i natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową - zamówienie dodatkowe do umowy nr DPZ/19/PN/18/18 z dnia 29.03.2018 r.
2019-09-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Remont i naprawa wyeksploatowanych dwóch urządzeń dźwigowych (platform) dla osób niepełnosprawnych przy kładce dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Motorowej w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2019-09-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewny na odcinku od ulicy Przyczółkowej do granic miasta.
2019-09-09
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach programu "SOWA - oświetlenie zewnętrzne".
2019-09-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich 1. Przebudowę drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Kruczkowskiego; Budowę stacji ładowania pojazdów na ulicy Kruczkowskiego - część 1; 2. Przebudowę drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Stawki - część 2; 3. Przebudowę drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Podczaszyńskiego - część 3.
2019-09-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiektów mostowych na terenie m.st. Warszawy- przeglądy rozszerzone
2019-09-03
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2019-08-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem robót związanych z remontem ulic m. st. Warszawy" Zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do umowy DPZ/43/PN/42/18"
2019-08-27
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ostrobramskiej nad Aleją Stanów Zjednoczonych w Warszawie
2019-08-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Regulacja włazów i wpustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy z odtworzeniem nawierzchni metodą " slurry seal"
2019-08-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Remont chodników ulic m. st. Warszawy- Al. Jerozolimskie na odc. Ul. W. H. Lindleya - ul. T. Chałubińskiego - ul. Saska na odc. Ul. Ateńska - al. Stanów Zjednoczonych. Zamówienie na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do umowy DPZ/9/PN/8/19."
2019-08-09
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Remont elewacji parteru kamienicy Aleksandra Johna.
2019-08-07
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Uruchomienie systemu monitoringu oraz utrzymanie systemu monitoringu wraz z przesyłem danych z poszczególnych urządzeń sterowania ruchem drogowym na 242 skrzyżowaniach m.st. Warszawy. m.st. Warszawy zgodnie z OPZ.
2019-08-06
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Wykonanie opracowania pt. "Studium Koncepcyjne Funkcjonowania Warszawskiego Roweru Publicznego."
2019-08-05
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Remont wiaduktu północno - zachodniego przy moście im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie
2019-08-01
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja terenów Targówka Mieszkaniowego w rejonie ulicOssowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratulińskiej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.