eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-15
2018-10-30
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego
2018-10-12
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej w związku z realizacja projektów z budżetu partycypacyjnego.
2018-10-12
2018-10-29
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Krasińskiego w Warszawie na odcinku Plac Wilsona do Wybrzeża Gdyńskiego
2018-10-12
2018-10-29
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Roboty związane z dostosowaniem obszaru ul. Tamka do akomodacji wraz ze zmianą programów
2018-10-05
2018-10-22
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wdrożenie w terenie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu dla dróg w wybranych lokalizacjach
2018-10-04
2018-10-17
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej
2018-09-20
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie technologii naprawy i wzmocnienia nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy.
2018-08-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulicM. Kasprzaka - Wolska Połczyńska na odc. od al. Prymasa Tysiąclecia do granicy miasta - etap 1odcinek Ordona-Dźwigowa
2018-08-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulicMińska- Stanisławowska- J. Dwernickiego- Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego"
2018-08-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulicMińska- Stanisławowska- J. Dwernickiego- Szaserów na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J. Chłopickiego"
2018-08-20
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulicPowsińska -Wiertnicza - Przyczółkowa na odc. od Al. W. Witosa do ul. Europejskiej - ETAP II

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-01
2018-10-12
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawę, uruchomienie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego Systemu do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM - Security Information and Event Management) oraz dostawa, uruchomienie i dostosowanie do potrzeb Zamawiającego Technologii informatycznej wspomagającej ochronę danych w postaci elektronicznej przed kradzieżą lub przypadkowymi wyciekami - SYSTEM DLP Data Leak/Leakage/Loss Protection/Prevention
2018-10-01
2018-10-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kajki - ul. Odrodzenia.
2018-09-26
2018-10-04
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie nasadzeń zieleni z podziałem na części.
2018-09-19
2018-09-27
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Obsługa i utrzymanie systemu odwodnienia ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej w dzielnicy Wawer bez tunelu pod torami
2018-09-18
2018-10-03
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Remont i przebudowa ul. Czołowej na odc. od ul. Bohaterów do ul. Zyndrama z Maszkowic w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
2018-09-10
2018-09-20
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie projektu wykonawczego na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem - ETAP II
2018-09-06
2018-09-18
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawa floty 6 szt. fabrycznie nowych (2018 rok produkcji) pojazdów samochodowych dla Zarządu Dróg Miejskich
2018-09-06
2018-09-17
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Jana Kazimierza - prace przygotowawcze"
2018-09-05
2018-09-19
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Świadczenie usług lokalizacji satelitarnej pojazdów służbowych Zarządu Dróg Miejskich w latach 2018-2020.
2018-08-24
2018-09-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pt. : "Rozbudowa parkingu na terenie położonym przy ul. Pawińskiego pomiędzy ul. Trojdena a Parkiem im. Zasława Malickiego
2018-08-10
2018-08-27
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie robót budowlanych i wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu dla zwycięskich projektów z budżetu partycypacyjnego
2018-08-03
2018-08-20
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich 1. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Krasińskiego w Warszawie na odcinku od ul. Powązkowskiej do ul. Broniewskiego. 2. Przebudowa drogi w zakresie oświetlenia drogowego na ulicy Podczaszyńskiego w Warszawie.
2018-08-02
2018-08-17
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej od skrzyżowania z ul. Bystrą w Warszawie do istniejącej drogi dla rowerów w Markach (węzeł Marki w ciągu drogi S8) oraz istniejącej drogi serwisowej posiadającej powiązanie z drogą istniejącego węzła Marki w ciągu drogi S8 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
2018-07-26
2018-08-13
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Roboty związane z budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszykowej - ul. Raszyńskiej.
2018-07-13
2018-07-26
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla dostosowania węzła przesiadkowego Przyczółek Grochowski do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i poprawy warunków ruchu pieszego oraz rowerowego
2018-07-12
2018-07-23
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie dokumentacji projektowych na doświetlenie przejść dla pieszych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2018-07-11
2018-07-19
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę sygnalizacji świetlnej
2018-07-11
2018-07-23
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiektów mostowych na terenie m. st. Warszawy
2018-07-04
2018-07-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej na odcinku od ul. Mysikrólika do Południowej Obwodnicy Warszawy"
2018-07-03
2018-07-18
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Regulacja włazów i wypustów kanalizacyjnych na wybranych odcinkach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych m.st. Warszawy.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą pionów zasilających na słupach trakcji tramwajowej w ciągu ulic Towarowa - Okopowa.
2018-10-01
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Remont chodników ulic m. st. Warszawy - ul. Wawelska na odc. ul. Raszyńska - ul. Krzywickiego.
2018-09-06
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie okresowej kontroli wybranych obiektów mostowych na terenie m. st. Warszawy.
2018-09-05
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie technologii naprawy i wzmocnienia nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy.
2018-09-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Roboty związane z dostosowaniem sygnalizacji świetlnej do nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniach - etap II1) ul. Okopowa - ul. Dzika, 2) ul. Okopowa - ul. Stawki, 3) ul. Okopowa - ul. Żytnia jezdnia wschodnia, 4) ul. Okopowa - ul. Żytnia jezdnia zachodnia, 5) ul. Okopowa - ul. Leszno jezdnia wschodnia, 6) ul. Okopowa - ul. Leszno jezdnia zachodnia, 7) ul. Okopowa - al. Solidarności, 8) ul. Towarowa - ul. Grzybowska, 9) ul. Towarowa - ul. Kolejowa
2018-08-21
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich 1. Doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicachBiałołęka, Praga Północ, Rembertów, Wawer, Targówek; 2. Doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicachUrsynów, Bemowo, Ursus, Ochota, Mokotów, Żoliborz, Bielany.
2018-08-17
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą pionów zasilających na słupach trakcji tramwajowej w ciągu ulic Towarowa - Okopowa.
2018-08-14
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Remont ulic m. st. Warszawy - ul. Szaserów na odc. ul. Wiatraczna- ul. Garwolińska
2018-08-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie projektu wykonawczego na budowę sygnalizacji świetlnej.
2018-08-08
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budowa drogi rowerowej wzdłuż ul.Puławskiej.
2018-08-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Przebudowa oświetlenia ulicy Krasińskiego, na odcinku od ul. Broniewskiego do Placu Wilsona
2018-08-01
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Wykonanie analizy geodezyjno-prawnej dotyczącej ustalenia linii granicznych pasa drogowego drogi publicznej (zgodnie z częściami wyszczególnionymi w OPZ) w rozumieniu art. 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222- tj. z późn. zm.) w odniesieniu do granic nieruchomości oraz ich stanu prawnego, wytypowanie gruntów, których stan prawny wymaga regulacji oraz wskazanie trybu takiej regulacji
2018-07-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich 1. Doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicachBemowo, Mokotów, Ochota, Targówek, Ursus, Ursynów, Żoliborz. 2. Doświetlenia czterech przejść dla pieszych (podwójnych) przy al. KEN (w ramach budżetu partycypacyjnego 2017 pt. "Bezpieczne przejścia dla pieszych na al. KEN"). 3. Przebudowa oświetlenia ul. Bartnicza - Wyszogrodzka.
2018-07-19
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wymianą pionów zasilających na słupach trakcji tramwajowej w Al. Jana Pwała II i ul. Grochowskiej
2018-07-18
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie projektu wykonawczego na przebudowę skrzyżowania Rondo Dmowskiego
2018-07-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich 1. Doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicachBiałołęka, Bielany, Praga Północ, Rembertów, Wawer; 2. Doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicachPraga Południe, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola.
2018-07-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Remont urządzeń dźwigowych zlokalizowanych przy obiektach mostowych w Warszawie"
2018-07-05
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich Określenie przedmiotu zamówienia"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 5 części
2018-07-04
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich "Pomiary ruchu na bieżące potrzeby ZDM w latach 2018-2019 (pomiary ręczne ruchu kołowego wraz ze strukturą rodzajową i kierunkową, na skrzyżowaniach i przekrojach ulic oraz na przejazdach i bocznicach kolejowych")
2018-07-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich wykonanie robót związanych z "Budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej" w zakresie wykonania projektów wykonawczych na dostosowanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulicPuławska - Wilanowska - Al. Niepodległości, Puławska - Al. Niepodległości (przejście), Puławska - Niedźwiedzia (przejście) , Puławska - Wałbrzyska, Puławska - Poleczki, Puławska - Mysikrólika, Puławska - Płaskowickiej, Puławska - Bogatki - Ludwinowska, Puławska - Kajakowa - Głuszca, Puławska - Łagiewnicka (przejście), Puławska - 6-go Sierpnia (przejście), Puławska - Sporna - Pelikanów, Puławska - Baletowa, Puławska - Kobzy, Puławska - Karczunkowska, Puławska - Katarynki - Kuropatwy do budowy drogi rowerowej i ich wdrożenia

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.