eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek - przetargiMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-24
2020-02-11
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem i remontami ulic o nawierzchni bitumicznych dróg kategorii gminnej będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek
2020-01-21
2020-01-30
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Bieżąca konserwacja budynków i boisk placówek oświatowych Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
2020-01-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Przebudowa ul. Przewoźników na odcinku od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej" na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa ul. Przewoźników"
2019-12-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych ulicSamarytanka i Codzienna na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w ramach projektu budżetu partycypacyjnego 2019 pn."Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Korzona - Samarytanka przez ul. Samarytanka" - nr projektu2138 i "Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Codziennej - Blokowej przez ul. Codzienną" - nr projektu2071".
2019-12-10
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Remont polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania - etap II wraz z remontem węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I nr 7 w Warszawie
2019-12-09
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę Parku Bródnowskiego na podstawie opracowanej koncepcji architektoniczno- urbanistycznej.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-05
2019-11-14
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zakup i dostawa części oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2019-10-25
2019-11-12
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Modernizacja systemu zasilania oraz oczyszczania wody w zbiornikach wodnych wraz z dostosowaniem niecki w Parku Bródnowskim
2019-10-22
2019-10-31
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zakup, dostawa oraz zainstalowanie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Centrum Kultury i Aktywności" w ramach zdania inwestycyjnego pt.: "Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu" w Warszawie
2019-10-04
2019-10-15
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń budynku oraz terenu zewnętrznego siedziby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie oraz wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Wincentego 87 w Warszawie"
2019-09-24
2019-10-10
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego: "Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu" w Warszawie
2019-09-13
2019-09-30
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych ulic: Samarytanka i Codzienna na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w ramach projektu budżetu partycypacyjnego 2019 pn.: "Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Korzona - Samarytanka przez ul. Samarytanka" - nr projektu: 2138 "Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Codziennej - Blokowej przez ul. Codzienną" - nr projektu: 2071"
2019-08-19
2019-09-05
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Budowa ul. Pszczyńskiej na odcinku ul Łodygowa - ul. Lewinowska na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie.
2019-08-16
2019-09-03
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zaprojektowane i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11A" w Warszawie
2019-08-16
2019-09-02
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Budowa placu zabaw przy ul. Tokarza w Warszawie
2019-08-09
2019-08-22
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Wydzierżawienie 22 sztuk kserokopiarek kolor A3/A4 z systemem komputerowym zapewniającym tzw. wydruk podążający wraz z dostawą wszelkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru oraz ze świadczeniem kompleksowych usług serwisowych dla ww. kserokopiarek
2019-08-07
2019-08-23
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Remont oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - wymiana słupów
2019-08-07
2019-08-19
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej 23/25 w Warszawie
2019-07-29
2019-08-20
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Budowa ulicy bez nazwy na odcinku ul. Tarnogórska - PKP Zacisze Wilno oraz ulicy Tarnogórskiej na odcinku ul. Krzesiwa - ul. bez nazwy na wysokości stacji PKP Zacisze Wilno w Warszawie wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem tej ulicy" na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy w/w ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze Wilno".
2019-07-19
2019-08-06
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Przebudowa ul. Przecławskiej na odcinku ul. Bukowiecka - ul. Gen. T. Rozwadowskiego na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie
2019-07-04
2019-07-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Remont polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania - etap II wraz z remontem węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I nr 7 w Warszawie
2019-07-03
2019-07-22
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Rozbudowa drogi gminnej ul. Miedzianogórskiej na odcinku od ul. Remontowej do ul. Starozaciszańskiej" wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem tej ulicy na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy w/w ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Miedzianogórskiej".
2019-07-02
2019-07-18
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Przebudowa ul. Rzeszowskiej na odcinku od ul. Horodelskiej do ul. Obwodowej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem tej ulicy.
2019-07-02
2019-07-19
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Przebudowa ul. Podobnej na odcinku od ul. Obwodowej do ul. św. Win-centego" wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem tej ulicy na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy w/w ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Podobnej"
2019-07-01
2019-07-16
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Rozbudowa drogi gminnej ul. Mosiężnej na odcinku od ul. Przewoźników do ul. Chałupniczej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy w/w ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Mosiężnej"
2019-06-27
2019-07-15
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Budowa ul. Wolińskiej na odcinku ul. Wyspowa - ul. Łodygowa na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-31
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Roboty drogowe związane z remontami dróg gminnych o nawierzchniach rozbieralnych, tłuczniowych i gruntowych wraz z budową i remontami studni chłonnych, na drogach będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach w/w zadania
2019-12-18
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zaprojektowane i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11A w Warszawie
2019-12-16
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zakup i dostawa części oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
2019-12-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Dystrybucję energii elektrycznej na lata 2018-2019 do budynku Urzędu Dzielnicy Targówek m. St. Warszawy ul. Kondratowicza 20, do części pomieszczeń w budynku przy ul. Wincentego 87 oraz w lokalu przy ul. Ziemowita 16 w Warszawie
2019-11-28
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego"Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej oraz zagospodarowanie terenu" w Warszawie
2019-11-13
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń budynku oraz terenu zewnętrznego siedziby Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20 w Warszawie oraz wykonywanie kompleksowych prac porządkowych w zakresie stałego utrzymania czystości pomieszczeń siedziby Urzędu Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy przy ul. Wincentego 87 w Warszawie"
2019-11-13
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem i remontami ulic o nawierzchni bitumicznej dróg kategorii gminnej będących w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnicy Targówek - zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach w/w zadania
2019-11-06
brak danych
Warszawa Usługi Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano - wykonawczej" w ramach zadania pn."Rozbudowa o nowy budynek istniejącego Żłobka Nr 42 przy ul. Chodeckiej 3 " - jako zamówienie wynikające z rozstrzygnięcia "Konkursu jednoetapowego na opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjno-budowlanej rozbudowy rozbudowy Żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej " w Warszawie
2019-11-05
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Wydzierżawienie 22 sztuk kserokopiarek kolor A3/A4 z systemem komputerowym zapewniającym tzw. wydruk podążający wraz z dostawą wszelkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru oraz ze świadczeniem kompleksowych usług serwisowych dla ww. kserokopiarek.
2019-10-30
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych ulicSamarytanka i Codzienna na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w ramach projektu budżetu partycypacyjnego 2019 pn."Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Korzona - Samarytanka przez ul. Samarytanka" - nr projektu2138 "Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ulicy Codziennej - Blokowej przez ul. Codzienną" - nr projektu2071"
2019-10-29
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Przebudowa ul. Przewoźników na odcinku od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej" na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa ul. Przewoźników"
2019-10-29
brak danych
Warszawa Dostawy Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Oszmiańskiej 23/25 w Warszawie
2019-10-25
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Budowa placu zabaw przy ul. Tokarza w Warszawie
2019-10-16
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek ."Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a w Warszawie" jako zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a".
2019-10-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Rozbudowa drogi gminnej ul. Miedzianogórskiej na odcinku od ul. Remontowej do ul. Starozaciszańskiej" wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem tej ulicy na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy w/w ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa ul. Miedzianogórskiej".
2019-10-11
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Remont oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - wymiana słupów".
2019-10-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Budowa ulicy bez nazwy na odcinku ul. Tarnogórska - PKP Zacisze Wilno oraz ulicy Tarnogórskiej na odcinku ul. Krzesiwa - ul. bez nazwy na wysokości stacji PKP Zacisze Wilno w Warszawie wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem tej ulicy" na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy w/w ulic w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze Wilno".
2019-10-07
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek "Przebudowa ul. Podobnej na odcinku od ul. Obwodowej do ul. św. Win-centego" wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem tej ulicy na podstawie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej budowy w/w ulicy w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa ul. Podobnej"
2019-10-03
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Przebudowa ul. Rzeszowskiej na odcinku od ul. Horodelskiej do ul. Obwodowej wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem tej ulicy.
2019-09-04
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek Remont polegający na wymianie instalacji centralnego ogrzewania - etap II wraz z remontem węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I nr 7 w Warszawie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.