eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa

Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa - przetargiMiasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-14
2019-10-29
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa 1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie strefy przemysłowej B2 - etap I 2. Budowa drogi gminnej na terenie strefy przemysłowej B2 - etap I w ramach zadania pn. "Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej"
2019-10-03
2019-10-18
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "BO - Po-tężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa"
2019-07-15
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Budowa parkingu w rejonie bloków 213 i 214 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego; "PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloków 213, 214"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-16
2019-09-25
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz sygnalizacji świetlnych w ciągu dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa"
2019-08-14
2019-08-29
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "BO - Po - tężny Bełchatów - zespół trzech tężni solankowych na terenie miasta Bełchatowa"
2019-08-05
2019-08-21
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych (nakładki) na drogach gminnych będących w zarządzie Miasta Bełchatowa"
2019-06-05
2019-06-25
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra""
2019-05-16
2019-06-04
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Budowa dróg publicznych przy budynkach handlowych przy ul. Lipowej w Bełchatowie
2019-05-16
2019-05-24
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Wykonanie wraz z dostawą i montażem szafek szkolnych dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie"
2019-04-10
2019-04-30
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie (pomieszczenia 24,25,113 i 114)"
2019-04-10
2019-04-18
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Wykonanie wraz z dostawą i montażem szafek szkolnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów"
2019-04-05
2019-04-25
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra""
2019-03-27
2019-04-11
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Bełchatów w zieleni- tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta"
2019-03-22
2019-04-02
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Wykonanie wraz z dostawą i montażem szafek szkolnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów"
2019-03-21
2019-03-29
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Usługa promocyjna dla Miasta Bełchatowa podczas meczów piłki siatkowej rozgrywnych w ramach Plus Ligi, organizowanych przez Polską Ligę Siatkówki S.A. lub w ramach rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej"
2019-02-15
2019-03-07
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Staszica 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach zadania: "Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS"
2019-02-14
2019-03-05
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego: "Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra""
2019-02-13
2019-02-21
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2019
2019-01-30
2019-02-15
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Budowa parkingu w rejonie bloków 213 i 214 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego: " PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloków 213, 214"
2019-01-22
2019-02-06
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa"
2019-01-17
2019-01-25
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2019
2019-01-08
2019-01-25
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Staszica 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach zadania: "Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS"
2018-12-27
2019-01-04
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2019

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-07-23
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - ODRA w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego"Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - "Odra""
2019-06-27
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Budowa dróg publicznych przy budynkach handlowych przy ul. Lipowej w Bełchatowie
2019-06-19
brak danych
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Wykonanie wraz z dostawą i montażem szafek szkolnych dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie"
2019-05-28
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Remont sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 w Bełchatowie (pomieszczenia 24,25,113 i 114)"
2019-05-28
brak danych
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Wykonanie wraz z dostawą i montażem szafek szkolnych dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów"
2019-05-20
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Bełchatów w zieleni- tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta"
2019-04-09
brak danych
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Usługa promocyjna dla Miasta Bełchatowa podczas meczów piłki siatkowej rozgrywanych w ramach Plus Ligi, organizowanych przez Polską Ligę Siatkówki S.A. lub w ramach rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej"
2019-04-04
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Staszica 18 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie w ramach zadania"Adaptacja budynku przy ul. Staszica na potrzeby MOPS"
2019-03-13
brak danych
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2019
2019-03-12
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Budowa parkingu w rejonie bloków 213 i 214 na os. Dolnośląskim w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego" PT i wykonanie parkingu na os. Dolnośląskim w rejonie bloków 213, 214"
2019-03-06
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa
2018-12-21
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Kamienice Tkaczy - remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Pabianickiej 25, ul. Pabianickiej 33, ul. Sienkiewicza 3, ul. Sienkiewicza 17, ul. Piłsudskiego 22, ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 6, Plac Narutowicza 16, Plac Narutowicza 10, ul. Bawełniana 15, Plac Wolności 21" w ramach zadania inwestycyjnego"Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa - Etap I"
2018-12-17
brak danych
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Bełchatowa w roku 2019
2018-12-13
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Budowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą techniczną
2018-11-28
brak danych
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Konserwacja oraz bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bełchatowa
2018-11-15
brak danych
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020
2018-11-06
brak danych
Bełchatów Usługi Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg, chodników i parkingów będących w użytkowaniu Zamawiającego Miasta Bełchatowa .
2018-10-08
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Budżet obywatelski -Budowa toalety publicznej wraz z przyłączami"
2018-09-19
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Budowa oświetlenia ulic Kraszewskiego i Chełmońskiego oraz dwóch ulic dojazdowych do nich z ul. Wojska Polskiego w Bełchatowie" w ramach zadania inwestycyjnego"PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Bełchatowa"
2018-09-04
brak danych
Bełchatów Roboty budowlane Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa "Budżet obywatelski - Adaptacja osiedlowego lasku wraz z budową siłowni plenerowej"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.