eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - przetargiMazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-27
2020-04-06
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Wykonanie usługi archiwizacji, przechowywania, udostępniania, brakowania dokumentacji medycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2020-03-20
2020-04-01
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa druków medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-12-19
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych lądowiska dla śmigłowców na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-04
2020-03-12
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2020-03-02
2020-03-10
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Wykonanie usługi archiwizacji, przechowywania, udostepniania, brakowania dokumentacji medycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2020-02-18
2020-02-26
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Wykonanie usługi konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Warszawie Sp. z o.o.
2020-02-10
2020-02-18
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa narzędzi operacyjnych dla Zespołu Oddziałów Okulistyki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2020-01-24
2020-02-05
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego wraz z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy realizacji zadania pt.: "Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Warszawie Sp. z o.o."
2020-01-10
2020-01-20
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa preparatów do mycia narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego w myjniach - dezynfektorach, oraz środki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, płyn enzymatyczny, preparat do dezynfekcji i aktywator do preparatu dezynfekcyjnego do myjni EDT Olympus Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-11-20
2019-11-28
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa baterii i akumulatorków dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-10-28
2019-11-05
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Zakup UPS wraz z montażem, podtrzymującego zasilanie do tomografu komputerowego 68/128 warstw Revolution EVO dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-10-16
2019-10-24
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa aparatu USG do badań naczyń krwionośnych Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-10-11
2019-10-28
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych lądowiska dla śmigłowców na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-08-09
2019-08-19
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. dostawa transformatorów 2 x 1250kVA wraz z wyposażeniem i montażem w ramach zadania pt.: Modernizacja stacji transformatorowej znajdującej się w budynku "K" na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-07-26
2019-08-05
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej: kable, czujniki, mankiety dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-06-11
2019-06-19
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Odbiór i utylizacja odpadów medycznych nie niebezpiecznych o kodzie 18 01 04 dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-05-31
2019-06-10
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Naprawa angiografu dwupłaszczyznowego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-05-08
2019-05-16
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziałów Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-04-25
2019-05-10
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni GAMMA KAMERY SPECT CT Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj.
2019-04-18
2019-04-26
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Testy i analizatory do przeprowadzenia badań podczas 330 konsultacji diabetologicznych dla 52 000 osób w projekcie "Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-04-03
2019-04-12
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Zakup myjni dezynfektorów do naczyń sanitarnych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-03-25
2019-04-02
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-03-21
2019-04-05
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-25
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa narzędzi operacyjnych dla Zespołu Oddziałów Okulistyki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2020-03-16
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa preparatów do mycia narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego w myjniach - dezynfektorach, oraz środki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, płyn enzymatyczny, preparat do dezynfekcji i aktywator do preparatu dezynfekcyjnego do myjni EDT Olympus Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2020-03-03
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego wraz z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy realizacji zadania pt."Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Warszawie Sp. z o.o.
2019-12-19
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa baterii i akumulatorków dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-11-22
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Zakup UPS wraz z montażem, podtrzymującego zasilanie do tomografu komputerowego 68/128 warstw Revolution EVO dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-11-22
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Wykonanie prac remontowych lądowiska dla śmigłowców na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-11-15
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa aparatu USG do badań naczyń krwionośnych Zakładu Diagnostyki Obrazowej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-10-18
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa soczewek Artisan dla Oddziału Okulistyki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-09-13
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa transformatorów 2 x 1250kVA wraz z wyposażeniem i montażem w ramach zadania pt.Modernizacja stacji transformatorowej znajdującej się w budynku "K" na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-08-30
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Usługa serwisowa systemu GATEway - rejestracji telefonicznej - wraz z podniesieniem wersji systemu.
2019-08-23
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa akcesoriów do aparatury medycznejkable, czujniki, mankiety dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-07-26
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Testy i analizatory do przeprowadzenia badań podczas 330 konsultacji diabetologicznych dla 52 000 osób w projekcie "Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-07-24
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. "Testy i analizatory do przeprowadzenia badań podczas 330 konsultacji diabetologicznych dla 52 000 osób w projekcie "Działania edukacyjne i konsultacje diabetologiczne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-07-16
brak danych
Warszawa Usługi Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. odbiór i utylizacja odpadów medycznych nie niebezpiecznych o kodzie 18 01 04 dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-07-05
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Naprawa angiografu dwupłaszczyznowego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-06-26
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni GAMMA KAMERY SPECT CT Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj.
2019-06-24
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziałów Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-06-12
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Zakup myjni dezynfektorów do naczyń sanitarnych dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-06-05
brak danych
Warszawa Dostawy Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników i butli dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
2019-05-17
brak danych
Warszawa Roboty budowlane Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji głównej magistrali kanalizacyjnej na obszarze Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.