Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-24
2015-07-09
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Rozbiórka wiaty stalowej przy siedzibie biura Nadleśnictwa Gromnik

Zobacz wiecej

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-15
2015-06-30
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont obiektów budowlanych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik- remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Burzyn - remont budynku mieszkalnego /kancelarii w leśnictwie Bieśnik - remont ogrodzenia, parkingu przy budynku leśniczówki/ kancelarii leśnictwa Zalasowa
2015-06-10
2015-06-25
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKA NA DZ. NR 1302/4 W MIEJSCOWOŚCI GROMNIK
2015-06-10
2015-06-25
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont budynku mieszkalnego/leśniczówki leśnictwa Bieśnik
2015-05-27
2015-06-11
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik ROZBIÓRKA WIATY STALOWEJ PRZY SIEDZIBIE BIURA NADLEŚNICTWA GROMNIK
2015-05-21
2015-06-08
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont obiektów budowlanych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik- remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Burzyn - remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Bieśnik - remont ogrodzenia, parkingu przy budynku leśniczówki/kancelarii leśnictwa Zalasowa
2015-05-21
2015-06-08
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKA NA DZ. NR 1302/4 W MIEJSCOWOŚCI GROMNIK ORAZ REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO/LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA BIEŚNIK
2015-04-29
2015-05-15
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA GROMNIK- remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Burzyn - remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Bieśnik - remont ogrodzenia, parkingu przy budynku leśniczówki/kancelarii leśnictwa Zalasowa
2015-04-28
2015-05-14
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik REMONT DRÓG LEŚNYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA GROMNIK
2015-04-20
2015-05-07
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik REMONT/LIKWIDACJA SZKÓD POWODZIOWYCH NA DROGACH LEŚNYCH, ZBIORNIKU RETENCYJNYM W LEŚNICTWIE KĄŚNA GÓRNA i PLEŚNA
2015-04-14
2015-04-28
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH, SKŁADÓW NA DREWNO, SZLAKÓW ZRYWKOWYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA GROMNIK
2014-10-22
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Utrzymanie dróg leśnych, składów na drewno, szlaków zrywkowych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik-zamówienie uzupełniające
2014-10-14
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Przebudowa/budowa drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Zalasowa-zamówienie uzupełniające
2014-09-17
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont nawierzchni dróg leśnych ( nr 8, 11) w leśnictwie Kąśna Górna
2014-07-21
2014-08-06
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik PRZEBUDOWA - BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR7 W LEŚNICTWIE ZALASOWA NADLEŚNICTWA GROMNIK
2014-07-03
2014-07-18
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - BUDYNKÓW W NADLEŚNICTWIE GROMNIK
2014-06-23
2014-07-08
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik REMONT DRÓG LEŚNYCH W LEŚNICTWIE KĄŚNA GÓRNA I NAPRAWA SZLAKU ZRYWKOWEGO W LEŚNICTWIE ZALASOWA NADLEŚNICTWA GROMNIK
2014-06-12
2014-06-30
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH, SKŁADÓW NA DREWNO, SZLAKÓW ZRYWKOWYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA GROMNIK
2014-06-05
2014-06-23
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik REMONT DRÓG LEŚNYCH W LEŚNICTWIE KĄŚNA GÓRNA I NAPRAWA SZLAKU ZRYWKOWEGO W LEŚNICTWIE ZALASOWA NADLEŚNICTWA GROMNIK
2014-03-27
2014-04-07
Gromnik usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik USŁUGI GEODEZYJNE W NADLEŚNICTWIE GROMNIK W LATACH 2014-2015
2014-03-21
2014-03-31
Gromnik usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Gromnik w roku 2014 realizowane w ramach projektu Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem art. 5 ust. 1 oraz art. 6a ww. ustawy.

Zobacz wiecej

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-02
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont dróg leśnych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik
2015-05-20
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont/likwidacja szkód powodziowych na drogach leśnych, zbiorniku retencyjnym w leśnictwie Kąśna Górna i Pleśna
2015-05-18
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Utrzymanie dróg leśnych, składów na drewno, szlaków zrywkowych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik
2014-10-24
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Utrzymanie dróg leśnych, składów na drewno, szlaków zrywkowych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik - zamówienie uzupełniające
2014-10-21
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Przebudowa/budowa drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Zalasowa-zamówienie uzupełniające
2014-09-24
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont nawierzchni dróg leśnych (nr 8,11) w leśnictwie Kąśna Górna
2014-08-29
brak danych
Gromnik Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Usługi geodezyjne w Nadleśnictwie Gromnik w latach 2014-2015
2014-08-22
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik PRZEBUDOWA - BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 7 W LEŚNICTWIE ZALASOWA NADLEŚNICTWA GROMNIK
2014-08-06
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Rozbiórka obiektów budowlanych - budynków w Nadleśnictwie Gromnik
2014-07-15
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Utrzymanie dróg leśnych, składów na drewno, szlaków zrywkowych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik
2014-07-15
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont dróg leśnych w leśnictwie Kąśna Górna i naprawa szlaku zrywkowego w leśnictwie Zalasowa Nadleśnictwa Gromnik
2014-04-16
brak danych
Gromnik Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Gromnik w roku 2014 realizowane w ramach projektu Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie
2013-08-13
brak danych
Gromnik Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i dokonanie uzgodnień administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego na zadaniu pod nazwąPrzebudowa (modernizacja) śródleśnego zbiornika wodnego na terenie leśnictwa Zalasowa oddz. 39 l oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.
2013-08-06
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Budowa dróg leśnych wewnętrznych pożarowych z podziałem na zadania Zadanie 1 budowa drogi leśnej wewnętrznej pożarowej nr 24 w leśnictwie Bieśnik w km 0+000 - 1+922 Zadanie 2 budowa drogi leśnej wewnętrznej pożarowej nr 24 a w leśnictwie Bieśnik w km 0+000 - 0+498 Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 226 Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich latach 2007-2013.
2013-06-14
brak danych
Gromnik Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Usługa - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi leśnej wewnętrznej nr.6 w leśnictwie Bogoniowice przebiegającej przez oddz. 283,284 o długości ok. 1500 m, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.
2013-06-04
brak danych
Gromnik Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Usługa - Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę i budowę drogi leśnej wewnętrznej nr 7 w leśnictwie Zalasowa przebiegającej przez oddz. 34, 35, 36, 37 o długości - przebudowa ok. 1300 m, budowa ok. 1000 m, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.
2013-05-20
brak danych
Gromnik Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Przebudowa drogi leśnej nr 19 w leśnictwie Pleśna wraz z zabezpieczeniem osuwających się skarp korony drogi w km 0+825-0+905
2013-05-20
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Przebudowa drogi leśnej nr 19 w leśnictwie Pleśna wraz z zabezpieczeniem osuwających się skarp korony drogi w km 0+825-0+905
2013-04-10
brak danych
Gromnik Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Usługi geodezyjne w Nadleśnictwie Gromnik w 2013 roku
2012-11-30
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Wykonanie robót ogólnobudowlanych z zakresu przebudowy budynku administracyjnego

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU