eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik - przetargiLasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-27
2016-05-12
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Przebudowa drogi leśnej nr 9a w leśnictwie Kąśna Górna
2016-04-11
2016-04-26
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Przebudowa drogi leśnej nr 23 w leśnictwie Pleśna
2016-04-05
2016-04-20
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH, SKŁADÓW NA DREWNO, SZLAKÓW ZRYWKOWYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA GROMNIK
2016-04-04
2016-04-19
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Przebudowa drogi leśnej nr 9a w leśnictwie Kąśna Górna
2015-10-23
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont drogi leśnej nr 22a km 0+875-1+265 w leśnictwie Bieśnik Nadleśnictwa Gromnik - zamówienie uzupełniające
2015-09-03
2015-09-18
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Rozbiórka budynku Nadleśnictwa-stare biuro, położonego na dz. nr 1302/1 oraz piwniczki na dz. nr 1302/4
2015-06-24
2015-07-09
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Rozbiórka wiaty stalowej przy siedzibie biura Nadleśnictwa Gromnik
2015-06-15
2015-06-30
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont obiektów budowlanych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik- remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Burzyn - remont budynku mieszkalnego /kancelarii w leśnictwie Bieśnik - remont ogrodzenia, parkingu przy budynku leśniczówki/ kancelarii leśnictwa Zalasowa
2015-06-10
2015-06-25
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKA NA DZ. NR 1302/4 W MIEJSCOWOŚCI GROMNIK
2015-06-10
2015-06-25
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont budynku mieszkalnego/leśniczówki leśnictwa Bieśnik
2015-05-27
2015-06-11
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik ROZBIÓRKA WIATY STALOWEJ PRZY SIEDZIBIE BIURA NADLEŚNICTWA GROMNIK
2015-05-21
2015-06-08
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont obiektów budowlanych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik- remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Burzyn - remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Bieśnik - remont ogrodzenia, parkingu przy budynku leśniczówki/kancelarii leśnictwa Zalasowa
2015-05-21
2015-06-08
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA WRAZ Z NAWIERZCHNIĄ DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKA NA DZ. NR 1302/4 W MIEJSCOWOŚCI GROMNIK ORAZ REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO/LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA BIEŚNIK
2015-04-29
2015-05-15
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik REMONT OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA GROMNIK- remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Burzyn - remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Bieśnik - remont ogrodzenia, parkingu przy budynku leśniczówki/kancelarii leśnictwa Zalasowa
2015-04-28
2015-05-14
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik REMONT DRÓG LEŚNYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA GROMNIK
2015-04-20
2015-05-07
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik REMONT/LIKWIDACJA SZKÓD POWODZIOWYCH NA DROGACH LEŚNYCH, ZBIORNIKU RETENCYJNYM W LEŚNICTWIE KĄŚNA GÓRNA i PLEŚNA
2015-04-14
2015-04-28
Gromnik roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH, SKŁADÓW NA DREWNO, SZLAKÓW ZRYWKOWYCH W LEŚNICTWACH NADLEŚNICTWA GROMNIK
2014-10-22
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Utrzymanie dróg leśnych, składów na drewno, szlaków zrywkowych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik-zamówienie uzupełniające
2014-10-14
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Przebudowa/budowa drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Zalasowa-zamówienie uzupełniające
2014-09-17
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont nawierzchni dróg leśnych ( nr 8, 11) w leśnictwie Kąśna Górna

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-06
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Utrzymanie dróg leśnych, składów na drewno, szlaków zrywkowych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik
2015-10-29
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont drogi leśnej nr 22a km 0+875-1+265 w leśnictwie Bieśnik Nadleśnictwa Gromnik - zamówienie uzupełniające
2015-10-02
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Rozbiórka budynku Nadleśnictwa - stare biuro, położonego na dz. nr 1302/1 oraz piwniczki na dz. nr 1302/4
2015-07-28
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont budynku mieszkalnego/leśniczówki leśnictwa Bieśnik
2015-07-20
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont obiektów budowlanych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik-remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Burzyn -remont budynku mieszkalnego/kancelarii w leśnictwie Bieśnik -remont ogrodzenia, parkingu przy budynku leśniczówki/kancelarii leśnictwa Zalasowa
2015-07-17
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Rozbiórka wiaty stalowej przy siedzibie biura Nadleśnictwa Gromnik
2015-07-10
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Przebudowa istniejącego ogrodzenia wraz z nawierzchnią dróg wewnętrznych i chodnika na dz. nr 1302/4 w miejscowości Gromnik
2015-06-02
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont dróg leśnych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik
2015-05-20
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont/likwidacja szkód powodziowych na drogach leśnych, zbiorniku retencyjnym w leśnictwie Kąśna Górna i Pleśna
2015-05-18
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Utrzymanie dróg leśnych, składów na drewno, szlaków zrywkowych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik
2014-10-24
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Utrzymanie dróg leśnych, składów na drewno, szlaków zrywkowych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik - zamówienie uzupełniające
2014-10-21
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Przebudowa/budowa drogi leśnej nr 7 w leśnictwie Zalasowa-zamówienie uzupełniające
2014-09-24
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont nawierzchni dróg leśnych (nr 8,11) w leśnictwie Kąśna Górna
2014-08-29
brak danych
Gromnik Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Usługi geodezyjne w Nadleśnictwie Gromnik w latach 2014-2015
2014-08-22
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik PRZEBUDOWA - BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 7 W LEŚNICTWIE ZALASOWA NADLEŚNICTWA GROMNIK
2014-08-06
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Rozbiórka obiektów budowlanych - budynków w Nadleśnictwie Gromnik
2014-07-15
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Utrzymanie dróg leśnych, składów na drewno, szlaków zrywkowych w leśnictwach Nadleśnictwa Gromnik
2014-07-15
brak danych
Gromnik Roboty budowlane Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Remont dróg leśnych w leśnictwie Kąśna Górna i naprawa szlaku zrywkowego w leśnictwie Zalasowa Nadleśnictwa Gromnik
2014-04-16
brak danych
Gromnik Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Gromnik w roku 2014 realizowane w ramach projektu Ochrona cisa pospolitego i jego restytucja na terenie RDLP w Krakowie
2013-08-13
brak danych
Gromnik Usługi Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i dokonanie uzgodnień administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego na zadaniu pod nazwąPrzebudowa (modernizacja) śródleśnego zbiornika wodnego na terenie leśnictwa Zalasowa oddz. 39 l oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.