eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - przetargiKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-28
2020-06-05
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dostawa różnych wyrobów medycznych
2020-05-27
2020-06-09
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Wymiana filtrów HEPA wraz z ich walidacją i kwalifikacją pomieszczeń czystych
2020-05-08
brak danych
Kraków Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Naprawy i przeglądy techniczne pomp infuzyjnych B.Braun, Sternotomów GA i Acculan 3Ti oraz narzędzi chirurgicznych z oddziałów szpitalnych i bloków operacyjnych

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-07
2020-05-15
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dostawa wyrobów do drenażu klatki piersiowej Thopaz
2020-04-29
2020-05-07
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Dostawa paliw (benzyna, olej napedowy) dla posiadanego taboru samochodowego KSS im. Jana Pawla II
2020-04-16
2020-04-27
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Zakup i dostawa zestawów do śródoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka, sterylnego talku do pleurodezy i innych wyrobów medycznych.
2020-04-16
2020-04-29
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Dostawa 5000 szt. pendrive 64 GB oraz wykonanie na nich nadruku logo w ramach projektu pt. "Badaj piersi - dbaj o zdrowie!" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, na podstawie Umowy nr RPMP. 08.06.02-12-0256/18-00 zawartej w dniu 20.05.2019r.
2020-04-08
2020-04-17
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Wyroby medyczne do terapii nerkozastępczej
2020-03-30
2020-04-09
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dzierżawa Inkubatora CO2 wraz z dostawą odczynników
2020-03-27
brak danych
Kraków Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Usługa serwisowania urządzeń firmy OLYMPUS, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
2020-03-25
2020-04-28
Kraków Usługi Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Przeglądy oraz naprawy urządzeń będących w gestii Działu Techniczno - Energetycznego KSS
2020-03-12
brak danych
Kraków Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Usługa serwisowania mammografu LORED SELENIA oraz stacji lekarskiej model SV0001 z Pracowni Mammografii Cyfrowej
2020-02-28
brak danych
Kraków Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań wynikających z projektu pn."Ćwicz dla serca - wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat" w subregionie sądeckim w charakterze Jednostki Regionalnej
2020-02-25
brak danych
Kraków Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Dostawa zestawów do podtrzymania życia (oksygenatory) do procedur Ecmo stosowanych w posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach tj. aparatach RotaFlow oraz Cardiohelp
2020-02-24
2020-03-04
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Sukcesywna dostawa zestawów do wykonywania zabiegów ablacji metodą miniinwazyjną, elektrod do krioablacji i elektrod bipolarnych oraz łat filcowych do zabiegów dla Sali Operacyjnej Kardiochirurgii
2020-02-07
brak danych
Kraków Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Usługa polegająca na realizacji zadań wynikających z projektu pn."Ćwicz dla serca - wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat" w subregionie Małopolska Zachodnia w charakterze Jednostki Regionalnej
2020-02-07
brak danych
Kraków Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań wynikających z projektu pn."Ćwicz dla serca - wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat" w subregionie tarnowskim w charakterze Jednostki Regionalnej
2020-01-30
2020-02-07
Kraków Usługi Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu 2020-2022
2020-01-30
2020-02-07
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dostawa odzieży medycznej jednorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych do zabiegów kardiochirurgicznych
2020-01-24
2020-02-03
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Zakup i dostawa pomp infuzyjnych z wyposażeniem
2020-01-20
2020-01-30
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Dostawy wraz z montażem wyposażenia w meble biurowe i medyczne - Samodzielnej Pracowni Endoskopii - Budynek M-I oraz Oddziału Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc - Budynek M-IX według Projektu aranżacji pomieszczeń
2019-12-23
brak danych
Kraków Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Usługa utrzymania stanu epidemiologiczno-sanitarnego Szpitala.
2019-12-19
2020-01-09
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Dostawa materiałów eksploatacyjno - montażowych instalacji wodnych, cieplnych, gazu ziemnego i gazów technicznych

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-29
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dzierżawa Inkubatora CO2 wraz z dostawą odczynników
2020-05-21
brak danych
Kraków Usługi Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Usługa serwisowania urządzeń firmy OLYMPUS, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.
2020-05-19
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Wyroby medyczne do terapii nerkozastępczej
2020-05-19
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Dostawa stentgraftu do aorty piersiowo - brzusznej fenestrowanego / branchowanego
2020-05-18
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Zakup i dostawa zestawu do zamykania uszka lewego przedsionka metodą założenia wstępnie związanej pętli szwu i inne wyroby medyczne i produkty lecznicze
2020-05-13
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II dostawa odzieży medycznej jednorazowego użytku oraz protez i łat naczyniowych do zabiegów kardiochirurgicznych
2020-05-08
brak danych
Kraków Usługi Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Nadzór autorski i opieka serwisowa systemu zarządzania i archiwizacji badań echokardiograficznych - Compacs
2020-04-27
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Zakup i dostawa sprzętu do diagnostyki
2020-04-21
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Dostawa bielizny i odzieży szpitalnej
2020-04-16
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu 2020-2022
2020-04-08
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Sukcesywna dostawa zestawów do wykonywania zabiegów ablacji metodą miniinwazyjną, elektrod do krioablacji i elektrod bipolarnych oraz łat filcowych do zabiegów dla Sali Operacyjnej Kardiochirurgii
2020-04-06
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Dostawa bielizny i odzieży szpitalnej
2020-03-31
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Dostawa zestawów do podtrzymania życia (oksygenatory) do procedur Ecmo stosowanych w posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach tj. aparatach RotaFlow oraz Cardiohelp
2020-03-30
brak danych
Kraków Usługi Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Usługa czyszczenia i dezynfekcji instalacji klimatyzacji i wentylacji na terenie Szpitala
2020-03-27
brak danych
Kraków Usługi Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Opracowanie i stworzenie aplikacji mobilnej oraz strony internetowej w ramach projektu ,,Weź głęboki oddech" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2020-03-25
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Zakup i dostawa pomp infuzyjnych z wyposażeniem
2020-03-17
brak danych
Kraków Usługi Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań wynikających z projektu pn."Ćwicz dla serca - wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat" w subregionie sądeckim w charakterze Jednostki Regionalnej
2020-03-11
brak danych
Kraków Usługi Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Dostawa bielizny i odzieży szpitalnej
2020-03-06
brak danych
Kraków Usługi Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Wykonanie usługi polegającej na realizacji zadań wynikających z projektu pn."Ćwicz dla serca - wdrożenie rehabilitacji ruchowej w ramach prewencji utraty zdolności do pracy z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców województwa małopolskiego w wieku 36-55 lat" w subregionie tarnowskim w charakterze Jednostki Regionalnej
2020-03-05
brak danych
Kraków Dostawy Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Zakup i dostawa systemu monitorowania pacjenta oraz innego sprzętu medycznego

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.