eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Komenda Wojewódzka Policji

Komenda Wojewódzka Policji - przetargiKomenda Wojewódzka Policji - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-26
2020-03-05
Bydgoszcz Usługi Komenda Wojewódzka Policji Usługa przeglądu technicznego, adiustacji, wzorcowania i napraw urządzeń do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu
2020-02-20
2020-03-06
Bydgoszcz Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji Remont mieszkania ul. Czerkaska 30/19 w Bydgoszczy
2020-02-19
2020-02-27
Rzeszów Usługi Komenda Wojewódzka Policji Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i pensjonowaniu koni służbowych, będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
2020-02-13
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji Wykonanie robót budowlanych w Komisariacie Policji Toruń-Śródmieście
2020-02-13
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji Dostosowanie IV piętra budynku magazynowego KWP w Bydgoszczy przy ul. Iławskiej 1 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej
2019-12-23
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji Przebudowa siedziby Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo
2019-12-11
brak danych
Bydgoszcz Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji Rozbudowa i modernizacja KPP w Inowrocławiu

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji
Komenda Wojewódzka Policji - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-05-17
brak danych
Poznań usługi Komenda Wojewódzka Policji Dzierżawa łączy telefonicznych.
2006-05-17
brak danych
Poznań dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa oleju opałowego.
2006-03-13
brak danych
Bydgoszcz dostawy Komenda Wojewódzka Policji dostawa ciepła.
2006-03-13
brak danych
Bydgoszcz dostawy Komenda Wojewódzka Policji dostawa energii elektrycznej.
2005-11-03
brak danych
Poznań dostawy Komenda Wojewódzka Policji na zakup paliwa do zbiorników wskazanych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w 2006 roku.
2005-06-07
brak danych
Rzeszów roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji Przebudowa i adaptacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji
Komenda Wojewódzka Policji - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-14
2020-02-24
Bydgoszcz Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa papieru komputerowego.
2020-02-11
2020-02-18
Olsztyn Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Sukcesywne dostawy akumulatorów samochodowych dla Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie
2020-02-06
2020-02-24
Olsztyn Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji Wykonanie przebudowy poddasza budynku Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przy ul. Wolności 2
2020-02-05
2020-02-14
Rzeszów Usługi Komenda Wojewódzka Policji Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i pensjonowaniu koni służbowych, będących w dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
2020-02-05
2020-02-14
Rzeszów Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa druków resortowych i akcydensowych dla jednostek Policji woj. podkarpackiego. Numer postępowania: ZP/8/2020
2020-02-05
2020-02-13
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Wykonywanie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych Policji będących w użytkowaniu KWP w Szczecinie
2020-02-04
2020-02-12
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz napraw bieżących w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w KWP na rzecz Komend Powiatowych Policji
2020-01-22
2020-01-30
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i/lub części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2018 , poz. 1990 ze zmianami) na terenie działania danej jednostki Policji na parkingu strzeżonym
2020-01-21
2020-02-03
Rzeszów Usługi Komenda Wojewódzka Policji Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
2020-01-20
2020-01-28
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. 2018 , poz. 1990 ze zm.)
2020-01-16
2020-01-31
Poznań Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji Wyposażanie w dedykowane instalacje oraz uruchomienie policyjnej krytej 4-stanowiskowej ćwiczebnej strzelnicy kulowej położonej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu
2020-01-15
2020-01-23
Bydgoszcz Usługi Komenda Wojewódzka Policji Dzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
2019-12-12
2019-12-20
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Świadczenie usług w zakresie regeneracji i/lub napraw, wymiany podzespołów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
2019-12-10
2019-12-18
Olsztyn Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa czterech pojazdów osobowych nieoznakowanych typu furgon do przewozu 9 osób do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
2019-12-10
2019-12-18
Szczecin Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu dla KWP w Szczecinie
2019-12-09
2019-12-17
Poznań Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa oleju lekkiego do celów grzewczych do jednostek Policji położonych na terenie województwa wielkopolskiego.
2019-12-06
2019-12-16
Bydgoszcz Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa testów do wstępnej identyfikacji środków odurzających w organizmie człowieka
2019-12-05
2019-12-13
Bydgoszcz Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa krzeseł biurowych
2019-12-04
2019-12-12
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie, pojazdów o DMC powyżej 3,5t i/lub ich części, zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami)
2019-12-03
2019-12-11
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Naprawa, przegląd i konserwacja kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Komenda Wojewódzka Policji
Komenda Wojewódzka Policji - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-02-25
brak danych
Bydgoszcz Usługi Komenda Wojewódzka Policji Transport pojazdów ciężarowych zabezpieczonych przez Policję.
2020-02-25
brak danych
Bydgoszcz Usługi Komenda Wojewódzka Policji Transport pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych zabezpieczonych przez Policję.
2020-02-17
brak danych
Rzeszów Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, telefaksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Numer postępowaniaZP/37/2019
2020-02-11
brak danych
Bydgoszcz Usługi Komenda Wojewódzka Policji Dzierżawa teleinformatycznych łączy analogowych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy
2020-02-10
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa mebli biurowych
2020-02-10
brak danych
Bydgoszcz Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa testów do wstępnej identyfikacji środków odurzających w organizmie człowieka
2020-02-06
brak danych
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji wykonywanie usług związanych z usuwaniem i holowaniem pojazdów zatrzymanych przez Policję do celów procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym zlecanych przez KMP w Świnoujściu i inne jednostki Policji za pośrednictwem KMP w Świnoujściu na obszarze administracyjnym całego Miasta Gminy Świnoujście
2020-02-05
brak danych
Bydgoszcz Usługi Komenda Wojewódzka Policji Dystrybucję energii elektrycznej
2020-01-31
brak danych
Poznań Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Zawarcie umowy ramowej na dostawy niszczarek biurowych przeznaczonych dla komórek i jednostek organizacyjnych woj. wielkopolskiego
2020-01-28
brak danych
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Świadczenie usług w zakresie regeneracji i/lub napraw, wymiany podzespołów w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
2020-01-23
brak danych
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Wykonywanie usług przechowywania pojazdów i części samochodowych zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym" na parkingu strzeżonym, zlecanych przez KPP w Sławnie i inne jednostki Policji za pośrednictwem KPP w Sławnie
2020-01-22
brak danych
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Sprzedaż energii cieplnej dla jednostki Policji garnizonu woj. zachodniopomorskiego
2020-01-22
brak danych
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Sprzedaż energii cieplnej dla jednostki Policji garnizonu woj. zachodniopomorskiego
2020-01-22
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Komenda Wojewódzka Policji Wykonanie robót budowlanych zwią-zanych z budową i modernizacją obie-któw przy ul. Kaszu-bskiej 35-przebudo-wa i modernizacja budynku A z adapta-cją poddasza na cele użytkowe wraz z za-gospodarowaniem terenu
2020-01-13
brak danych
Bydgoszcz Usługi Komenda Wojewódzka Policji Dystrybucja energii elektrycznej do Posterunku Policji w Kamieniu Krajeńskim
2020-01-09
brak danych
Szczecin Usługi Komenda Wojewódzka Policji Naprawa, przegląd i konserwacja kserokopiarek znajdujących się w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego
2020-01-09
brak danych
Szczecin Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa fabrycznie nowego nieoznakowanego pojazdu dla KWP w Szczecinie
2020-01-09
brak danych
Olsztyn Usługi Komenda Wojewódzka Policji Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t i powyżej 3,5 t oraz ich części składowych, na rzecz jednostek Policji województwa warmińsko - mazurskiego
2020-01-08
brak danych
Poznań Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu AGD
2020-01-08
brak danych
Szczecin Dostawy Komenda Wojewódzka Policji Dostawa fabrycznie nowych nieoznakowanych pojazdów do przewozu osób dla KWP w Szczecinie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Komenda Wojewódzka Policji
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.