eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Jednostka Wojskowa 4340

Jednostka Wojskowa 4340 - przetargiJednostka Wojskowa 4340 - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-28
2015-09-10
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 WYCINKA PODCINKA DRZEW, KRZEWÓW, FREZOWANIE PNI DRZEW , PRZESADZANIE KRZEWÓW , NASADZANIE WRAZ Z PIELĘGNACJĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 4340 W SZCZECINIE
2015-08-26
2015-09-09
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ ORAZ SPRZĘTU SPORTOWEGO NA POTRZEBY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR.4340 ORAZ INSTYTUCJI I JW BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
2015-08-19
2015-09-08
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont instalacji c.o., elektrycznej oraz pomieszczeń w budynku nr 8, JW. 4340 Szczecin ul. Narutowicza 10 a

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-20
2015-08-28
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa fabrycznie nowych akumulatorów ołowiowo-kwasowych do pojazdów ciężarowo- terenowych, dostawczych, osobowych pochodzących z bieżącej produkcji.
2015-08-19
2015-08-27
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i kuchennego.
2015-08-11
2015-08-27
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Montaż krat w części okien budynku nr 37, ul. Wojska Polskiego 250 Szczecin.
2015-08-10
2015-08-18
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO-KWASOWYCH DO POJAZDÓW CIĘŻAROWO- TERENOWYCH,DOSTAWCZYCH OSOBOWYCH POCHODZĄCYCH Z BIEŻĄCEJ PRODUKCJI.
2015-07-23
2015-08-03
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, materiałów ściernych i elektrod
2015-07-02
2015-07-28
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont i przebudowa zespołu pomieszczeń warsztatowych i magazynowych w budynku nr 34 w Jednostce Wojskowej 4340 w Szczecinie
2015-06-30
2015-07-09
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ,OCHRONNEJ,SPECJALNEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ ,DODATKÓW I OBUWIA
2015-06-30
2015-07-27
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu ochrony fizycznej obiektów do obowiązujących przepisów - budynek nr 37 Szczecin, al. Wojska Polskiego 250
2015-06-22
2015-07-07
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remontu budynku według zaleceń ZWINB - bud. nr 5 JW. 1749 ul. Dąbrowszczaków, 73 - 200 Choszczno.
2015-06-17
2015-06-25
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA NISZCZAREK DO DOKUMENTÓW
2015-06-10
2015-06-29
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie remontu połaci dachowej i kanałów wentylacyjnych - budynek nr 22 ul. Narutowicza 17b Szczecin oraz remontu pomieszczeń piwnicznych - budynek nr 24 ul. Narutowicza 17b Szczecin.
2015-06-10
2015-06-18
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA SZYCIA PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH.
2015-06-09
2015-06-25
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie prac konserwatorskich wnętrz kościoła garnizonowego p.w. św. Wojciecha Pl. Zwycięstwa 1 Szczecin.
2015-05-27
2015-06-09
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługi konserwacji urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w Jednostkach Wojskowych w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim
2015-05-25
2015-06-08
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWĘ CZĘŚCI DO POJAZDÓW MARKI HONKER ORAZ STAR
2015-05-18
2015-06-03
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Dostosowania ochrony fizycznej obiektów do obowiązujących przepisów - budynek nr 37 Szczecin, al. Wojska Polskiego 250
2015-05-12
2015-06-01
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Przystosowanie pomieszczeń magazynu służby czołgowo - samochodowej do nowych standardów użytkowych - przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku magazynowo - usługowego.
2015-04-24
2015-05-06
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa środków ochrony indywidualnej, środków do utrzymania czystości i dezynfekcji dla służby mundurowej, żywnościowej , infrastruktury Jednostki Wojskowej 4340 Szczecin.
2015-04-13
2015-04-22
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa fabrycznie nowych urządzeń warsztatowych i zestawów narzędziowych.
2015-04-10
2015-04-27
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 REMONT BUDYNKU NR 11 wg zaleceń ZWINB SZCZECIN 73-110 Stargard Szczeciński Ul. Szkolna

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-18
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Przystosowanie pomieszczeń magazynu służby czołgowo - samochodowej do nowych standardów użytkowych - przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku magazynowo - usługowego. ZAMÓWIENIE DODATKOWE
2015-08-06
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa odzieży roboczej, ochronnej , specjalnej odzieży roboczej dodatków i obuwia dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4340 Szczecin.
2015-08-05
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont i przebudowa pomieszczeń warsztatowych i magazynowych w budynku nr 34 w JW 4340 w Szczecinie.
2015-08-04
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługa kompleksowej obsługi prawnej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie
2015-08-03
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów
2015-07-29
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont budynku według zaleceń ZWINB - bud. nr 5 JW.1749 ul. Dąbrowszczaków , 73-200 Choszczno
2015-07-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie remontu połaci dachowej i kanałów wentylacyjnych - budynek nr 22 ul. Narutowicza 17b Szczecin oraz remontu pomieszczeń piwnicznych - budynek nr 24 ul. Narutowicza 17b Szczecin
2015-07-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie prac konserwatorskich wnętrz kościoła garnizonowego p.w. św. Wojciecha pl. Zwycięstwa 1 Szczecin
2015-07-01
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługa szycia przedmiotów umundurowania wyjściowego dla żołnierzy zawodowych.
2015-06-30
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA CZĘŚCI DO POJAZDÓW MARKI HONKER ORAZ STAR
2015-06-16
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługi konserwacji urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w Jednostkach Wojskowych w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim
2015-06-12
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Przystosowanie pomieszczeń magazynu służby czołgowo - samochodowej do nowych standardów użytkowych - przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku magazynowo - usługowego.
2015-06-11
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa środków ochrony indywidualnej ,środków do utrzymania czystości, środków do dezynfekcji pomieszczeń dla zwierząt.
2015-05-28
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa fabrycznie nowych urządzeń warsztatowych i zestawów narzędziowych wyszczególnionych w załącznikach 3, 3a, 3b, 3c, 3d- formularze cenowe do SIWZ, oraz w opisie przedmiotu zamówienia oddzielnym dla każdej z części.
2015-05-26
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA SZAF STALOWYCH KLASY A, POJEMNIKÓW METALOWYCH NA KLUCZE ORAZ SZAF DO PRZECHOWYWANIA POJEMNIKÓW NA KLUCZE
2015-05-20
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA FARB, LAKIERÓW, SZPACHLI, PĘDZLI I TAŚMY IZOLACYJNEJ , OSTRZEGAWCZEJ, PREPARATÓW CHEMICZNYCH ODRDZEWIAJĄCO-KONSERWUJĄCYCH,PŁYNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB, MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, KLEI, SILIKONÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH SILNIE ZABRUDZONYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH
2015-05-13
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont budynku nr 11 wg zaleceń ZWINB SZCZECIN 73-110 Stargard Szczeciński ul. Szkolna
2015-05-05
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie usługi konserwacyjnej urządzeń wentylacyjnych , klimatyzacyjnych ,systemów osuszania dynamicznego.
2015-04-01
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa jaj kurzych
2015-03-16
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa materiałów, produktów i wyposażenia do usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Jednostka Wojskowa 4340
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.