eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Jednostka Wojskowa 4340

Jednostka Wojskowa 4340 - przetargiJednostka Wojskowa 4340 - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-16
2017-01-30
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI KONSERWACYJNE UJĘĆ WODY PODZIEMNEJ, HYDROFORNI NA TERENACH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE
2017-01-11
2017-01-19
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z TERENÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE.
2017-01-10
2017-01-19
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWY PALIW DO KOTŁOWNI WŁASNYCH NA I PÓŁROCZE 2017 R., TJ.KOKSU PRZEMYSŁOWO - OPAŁOWEGO, DLA JEDNOSTEK I INSTYTUCJI WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOG SZCZECIN

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-12-29
2017-01-09
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW, ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI UTWARDZONYCH ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH W JEDNOSTKACH, INSTYTUCJACH I OBIEKTACH WOJSKOWYCH W CHOSZCZNIE BĘDĄCYCH W REJONIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE.
2016-12-13
2016-12-21
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
2016-12-13
2016-12-21
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW KUCHENNYCH Z TERENÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE
2016-12-05
2016-12-14
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ RYB DLA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE.
2016-12-01
2016-12-09
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DLA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ"
2016-12-01
2016-12-12
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ DROBIU I WĘDLIN DROBIOWYCH DLA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE"
2016-11-30
2016-12-08
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA WARZYW GR.I I GR. II ORAZ OWOCÓW GR. I I GR. II
2016-11-25
2016-12-06
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.
2016-11-25
2016-12-05
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA TABLIC WIELOFUNKCYJNYCH
2016-11-24
2016-12-02
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2016-11-22
2016-12-01
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI KONSERWACJI SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO,CHŁODNICZEGO,GRZEJNEGO,MYJĄCEGO, POLOWEGO
2016-11-21
2016-11-30
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB AUTOKARAMI I AUTOBUSAMI W TRANSPORCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
2016-11-21
2016-11-29
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, obuwia oraz przyborów do higieny osobistej" (33711710-7, 33711720-0, 33711900-6)
2016-11-18
2016-11-28
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH, TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH, SOKÓW ORAZ JAJ
2016-11-08
2016-11-16
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 "ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU -SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO TJ. DRUKAREK LASEROWYCH , KOLOROWYCH, WIELOFUNKCYJNYCH TELEFAKSÓW, LASEROWYCH, KSEROKOPIAREK , OPROGRAMOWANIA, INNEGO SPRZĘTU SIECIOWEGO"
2016-11-07
2016-11-16
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 "ZAKUP I DOSTAWA TABLIC WZORÓW I ZESTAWÓW UBIORÓW WOJSKOWYCH , ORAZ WZORÓW I SPOSOBÓW NOSZENIA ORŁÓW, OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH, IDENTYFIKACYJNYCH , ORAZ MEDALI I ODZNACZEŃ "
2016-11-07
2016-11-17
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH (SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH) ORAZ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE.
2016-11-04
2016-11-15
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH SPALINOWYCH, DYMOWYCH I WENTYLACYJNYCH ORAZ ICH CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE W BUDYNKACH NA TERENIE JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH, ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 15 WOG SZCZECIN.
2016-10-25
2016-11-03
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO KWASOWYCH , ŻELOWYCH I ZASADOWYCH
2016-10-24
2016-11-02
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 NA "ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH TJ. BĘBNÓW , TONERÓW, ATRAMENTÓW DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH TJ. DRUKAREK ,URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ,FAKSÓW ORAZ KSEROKOPIAREK DLA JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-01-12
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW KUCHENNYCH Z TERENÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE.
2017-01-09
brak danych
Szczecin Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ WARZYW GR.I I GR. II ORAZ OWOCÓW GR. I I GR. II
2017-01-09
brak danych
Szczecin Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa ryb
2017-01-02
brak danych
Szczecin Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
2016-12-28
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.
2016-12-27
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2016-12-27
brak danych
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa wraz z montażem sprzętu gastronomicznego myjącego dla służby żywnościowej.
2016-12-21
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB AUTOKARAMI I AUTOBUSAMI W TRANSPORCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
2016-12-21
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 "ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DLA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ"
2016-12-20
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI KONSERWACJI SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO, CHŁODNICZEGO, GRZEJNEGO, MYJĄCEGO, POLOWEGO.
2016-12-19
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH, TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH, SOKÓW ORAZ JAJ
2016-12-15
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA TABLIC WIELOFUNKCYJNYCH
2016-12-14
brak danych
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania, obuwia oraz przyborów do higieny osobistej"
2016-12-08
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH SPALINOWYCH, DYMOWYCH I WENTYLACYJNYCH ORAZ ICH CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE W BUDYNKACH NA TERENIE JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH, ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 15 WOG SZCZECIN.
2016-12-08
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 "ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH TJ. BĘBNÓW , TONERÓW, ATRAMENTÓW DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH TJ. DRUKAREK ,URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH ,FAKSÓW ORAZ KSEROKOPIAREK DLA JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
2016-12-08
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 "ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU -SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO TJ. DRUKAREK LASEROWYCH , KOLOROWYCH, WIELOFUNKCYJNYCH TELEFAKSÓW, LASEROWYCH, KSEROKOPIAREK , OPROGRAMOWANIA, INNEGO SPRZĘTU SIECIOWEGO"
2016-12-08
brak danych
Szczecin Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO ORAZ TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH DLA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO73-ZP-11-16
2016-12-07
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 "ZAKUP I DOSTAWĘ TABLIC WZORÓW I ZESTAWÓW UBIORÓW WOJSKOWYCH , ORAZ WZORÓW I SPOSOBÓW NOSZENIA ORŁÓW, OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH, IDENTYFIKACYJNYCH , ORAZ MEDALI I ODZNACZEŃ
2016-11-14
brak danych
Szczecin Jednostka Wojskowa 4340 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2016-11-07
brak danych
Szczecin Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa wraz z montażem regałów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Jednostka Wojskowa 4340
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.