eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Jednostka Wojskowa 4340

Jednostka Wojskowa 4340 - przetargiJednostka Wojskowa 4340 - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-06
2018-03-14
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA INTROLIGATORSKA NA POTRZEBY 15 WOG ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
2018-03-06
2018-03-29
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont pomieszczeń w budynku nr 3, ul. Metalowa 39, Szczecin Podjuchy
2018-03-05
2018-03-13
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa materiałów, produktów i wyposażenia do usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie.
2018-02-28
2018-03-09
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa technicznych środków materiałowych , części oraz akcesoriów do radiostacji RRC 9200-3, RRC 9210, R-3501, PR4G i F@stnet dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie.
2018-02-27
2018-03-26
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont muru z cegły, zlokalizowanego przy zbiegu ulic 11 listopada i Generała Józefa Bema w Stargardzie, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.
2018-02-23
2018-03-21
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont kanalizacji sanitarnej w kompleksie wojskowym w Glewicach, gm. Goleniów
2018-02-21
2018-03-14
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU NR 37, ZLOKALIZOWANYM W GLEWICACH, GM. GOLENIÓW
2018-02-21
2018-03-16
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont dachu i elewacji w budynku nr 14, ul. Metalowa 39, Szczecin Podjuchy
2018-02-19
2018-02-28
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI OKRESOWEJ, SERWISOWEJ I POGWARANCYJNEJ POJAZDÓW ZGODNIE W WYMOGAMI PRODEUCENTA
2018-02-14
2018-02-23
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
2018-02-13
2018-02-22
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA SZAF STALOWYCH KLASY A
2018-02-08
2018-02-19
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘA SPRZĘTU SPORTOWEGO NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU"
2018-02-07
2018-02-28
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont budynku nr 18, ul. Metalowa 39, Szczecin Podjuchy
2018-02-06
2018-02-15
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOG W SZCZECINIE
2018-01-31
2018-02-14
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługi konserwacji ujęć wody podziemnej, hydroforni, myjni oraz oczyszczalni i przepompowni ścieków w kompleksach wojskowych administrowanych przez 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
2018-01-22
2018-01-31
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA ODBIORU I PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z TERENÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE
2018-01-18
2018-01-26
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 ZABIEGI PIELĘGNACYJNE ORAZ USUNIĘCIE WYWROTÓW I ZŁOMÓW , UPORZĄDKOWANIE TERENU KOMPLEKSU WOJSKOWEGO WOŁCZKOW0 - INNEGO MIEJSCA STARTÓW I LADOWAŃ , POLEGAJACE NA USUNIĘCIU DRZEW, KRZEWÓW I SAMOSIEJEK 0RAZ UPORZĄDKOWANIE TERENU KOPLEKSU WOJSKOWEGO KRZEKOWO- PLACU ĆWICZEŃ TAKTYCZNEGO ,POLEGJĄCEGO NA USUNIĘCU DRZEW, KRZEWÓW I SAMOSIEJEK NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
2018-01-02
2018-01-10
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCHWEDŁUG STANAG ORAZ KURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO.
2017-12-27
2018-01-04
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 WYKONANIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH I DROBNYCH USŁUG KRAWIECKICH NA RZECZ 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE
2017-12-15
2017-12-27
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW, GASTRONOMICZNYCH , MEDYCZNYCH ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z TERENÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-20
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługa odbioru i utylizacji odpadów, gastronomicznych, medycznych oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie.
2018-02-19
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcych dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2018-02-19
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa mleka i przetworów mleczarskich, tłuszczów roślinnych, soków oraz jaj.
2018-02-19
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Świadczenie usług przewozu osób autokarami i autobusami w transporcie krajowym i zagranicznym na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie oraz instytucji i jednostek wojskowych będących na jego zaopatrzeniu.
2018-02-16
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa drobiu i wędlin drobiowych dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie
2018-02-13
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 usługa medyczna obejmująca profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe, sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania radiologiczne, konsultacyjne specjalistyczne) oraz wynikające z odrębnych ustaw badania kierowców i kandydatów na kierowców oraz badanie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dla żołnierzy zawodowych i pracowników RON 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a także żołnierzy zawodowych i pracowników RON jednostek oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
2018-02-13
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 usługa medyczna obejmująca profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania radiologiczne, konsultacyjne specjalistyczne) oraz wynikające z odrębnych ustaw badania kierowców i kandydatów na kierowców oraz badanie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dla żołnierzy zawodowych i pracowników RON 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy, a także żołnierzy zawodowych i pracowników RON jednostek oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG
2018-02-12
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcych dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2018-02-12
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa przedmiotów umundurowania - czapek zimowych dla żołnierzy zawodowych 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2018-02-09
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa tonerów, tuszy do kserokopiarek i drukarek komputerowych, ploterów urządzeń wielofunkcyjnych oraz innych materiałów barwiących.
2018-02-09
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa części oraz akcesoriów do radiostacji PR4G I F@stnet dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie
2018-02-08
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa nowych akumulatorów ołowiowo kwasowych, dla pojazdów dostawczych i terenowych.
2018-02-08
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa środków do utrzymania czystości dla służby żywnościowej.
2018-02-07
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa zestawów pierwszej pomocy oraz sprzętu i urządzeń medycznych w celu wyposażenia jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2018-02-06
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe sanitarno - epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania radiologiczne, konsultacyjne specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a także żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2018-02-06
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa sprzętu gastronomicznego, myjącego dla służby żywnościowej.
2018-02-05
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa farb, lakierów, szpachli, pędzli, taśmy izolacyjnej, ostrzegawczej, maskującej, rurek termokurczliwych, klei, silikonów, preparatów chemicznych odrdzewiająco - konserwujących, płynów do spryskiwaczy szyb, materiałów ściernych, śrub, podkładek, akcesoriów do naprawy.
2018-02-02
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługi odbioru i utylizacji odpadów kuchennych z terenów Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie.
2018-02-01
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa ciągów wydawczych samoobsługowych wraz z montażem dla służby żywnościowej
2018-01-31
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa sprzętu sieciowego, sprzętu teleinformatycznego, akcesoriów sieciowych, komputerowych, elektrotechnicznych, pielęgnacyjnych oraz opon do wózków przewożących sprzęt dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Jednostka Wojskowa 4340
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.