eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Jednostka Wojskowa 4340

Jednostka Wojskowa 4340 - przetargiJednostka Wojskowa 4340 - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-16
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU GOSPODARCZEGO
2017-07-21
2017-08-22
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont dachu i elementów zewnętrznych w budynkach nr 66 i 103, zlokalizowanych w Mostach, gm. Goleniów.
2017-07-19
2017-08-22
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 REMONT STACJI TRANSFORMATOROWEJ NN W BUDYNKU NR 15, UL. METALOWA 52, SZCZECIN PODJUCHY I BUDYNKU NR 7, CHLEBOWO
2017-07-14
2017-08-21
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont pomieszczeń socjalno-sanitarnych i administracyjnych hali sportowej, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 6 w Stargardzie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-19
2017-07-31
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 WYKONANIE NAPRAWY ZESPOŁÓW I CZĘŚCI DO POJAZDÓW CIĘŻAROWO -TERENOWYCH STAR, OSOBOWO -TERENOWYCH HONKER, SCAM S50 ORAZ KTO ROSOMAK
2017-07-10
2017-07-18
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 NAPRAWA KONTENERÓW MEDYCZNYCH NA PODWOZIU IVECO I SCAM
2017-07-10
2017-08-11
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont dachu i elementów zewnętrznych w budynkach nr 63 i 174, zlokalizowanych w Mostach, gm. Goleniów
2017-07-10
2017-08-09
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont budynku nr 2, ul. Skalista, 70-727 Szczecin Podjuchy
2017-06-28
2017-07-07
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa sprzętu elktrycznego i sprzętu kuchennego.
2017-06-26
2017-07-17
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Dostosowanie instalacji c.o. do zmiany czynnika grzewczego w budynkach zlokalizowanych przy ul. Zwycięstwa 1 w Stargardzie
2017-06-12
2017-06-21
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych.
2017-06-06
2017-06-19
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostwa szaf stalowych klasy A i B oraz skrzyń ewakuacyjnych.
2017-06-05
2017-06-14
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I WYPOSAŻENIA DO USUWANIA SKUTKÓW WYCIEKÓW SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
2017-06-02
2017-06-20
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 REMONT DACHU I ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU NR 104, 72-132 MOSTY, GM. GOLENIÓW
2017-05-31
2017-06-21
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont budynku nr 37, zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 18 w Szczecinie
2017-05-29
2017-06-19
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 REMONT PRZEDSIONKÓW, INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA I WITRAŻY W KOŚCIELE GARNIZONOWYM PW. ŚW. WOJCIECHA W SZCZECINIE PRZY PL. ZWYCIĘSTWA
2017-05-24
2017-06-02
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa odzieży i obuwia ochronengo roboczego oraz odzieży dla pracowników służby zdrowia i personelu medycznego.
2017-05-22
2017-06-09
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU NR 6 W MOSTACH, GM. GOLENIÓW
2017-05-18
2017-05-29
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY POLEGAJĄCYM NA NASADZANIU DRZEW, KRZEWÓW INNYCH ROŚLIN ORAZ PIELĘGNACJI
2017-05-17
2017-06-05
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont pokrycia dachowego, pomieszczeń piwnicznych oraz separatora, al. Wojska Polskiego 250, Szczecin.
2017-05-16
2017-05-24
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 NAPRAWA KONTENERÓW MEDYCZNYCH NA PODWOZIU IVECO I SCAM
2017-05-11
2017-05-19
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie usługi konserwacyjnej klimatyzatorów, wentylatorów, nagrzewnic, aparatu grzewczo chłodzącego , wentylatorów dachowych, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych , kanałów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, urządzeń osuszania dynamicznego na terenie kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
2017-04-26
2017-05-18
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont klatki schodowej i części pomieszczeń wewnątrz budynku nr 8, ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin
2017-04-26
2017-05-09
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 "ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU I UBIORÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-18
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont budynku nr 37, zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 18 w Szczecinie
2017-07-11
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY I OBUWIA OCHRONNEGO ROBOCZEGO ORAZ ODZIEŻY DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA I PERSONELU MEDYCZNEGO
2017-07-11
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I WYPOSAŻENIA DO USUWANIA SKUTKÓW WYCIEKÓW SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
2017-06-30
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 REMONT DACHU I ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU NR 104, 72-132 MOSTY, GM. GOLENIÓW
2017-06-28
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU NR 6 W MOSTACH, GM. GOLENIÓW
2017-06-28
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie usługi konserwacyjnej klimatyzatorów, wentylatorów, nagrzewnic, aparatu grzewczo chłodzącego, wentylatorów dachowych, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kanałów wentylacyjno-klimatyzacyjnych, urządzeń osuszania dynamicznego na terenie kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
2017-06-26
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Naprawa kontenerów medycznych na podwoziu IVECO i SCAM.
2017-06-26
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 REMONT PRZEDSIONKÓW, INSTALACJI NAGŁOŚNIENIA I WITRAŻY W KOŚCIELE GARNIZONOWYM PW. ŚW. WOJCIECHA W SZCZECINIE PRZY PL. ZWYCIĘSTWA
2017-06-22
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa tablic informacyjnych, pomocniczych, nalepek oraz flag.
2017-06-19
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont pokrycia dachowego, pomieszczeń piwnicznych oraz separatora, al. Wojska Polskiego 250, Szczecin.
2017-06-13
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 "ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU I UBIORÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU"
2017-06-08
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY POLEGAJĄCYM NA NASADZANIU DRZEW, KRZEWÓW INNYCH ROŚLIN ORAZ PIELĘGNACJI .
2017-05-23
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 REMONT BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 71, GM. KOBYLANKA BIELKOWO
2017-05-23
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 REMONT POMIESZCZEŃ WEWNĄTRZ BUDYNKU NR 6, 72-132 MOSTY, GM. GOLENIÓW
2017-05-22
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 "ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU I UBIORÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU"
2017-05-22
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU I UBIORÓW SPORTOWYCH NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
2017-05-22
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 "ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU SPORTOWEGO NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU"
2017-05-22
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DO HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
2017-05-18
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont instalacji elektrycznej z montażem wyłączników przeciwpożarowychSzczecin Podjuchy, Stargard.
2017-05-17
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 REMONT KUCHNI WOJSKOWEJ W RAMACH DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW WOMP - ETAP I - PARTER, UL. NARUTOWICZA 10A, 70-231 SZCZECIN

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Jednostka Wojskowa 4340
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.