eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Jednostka Wojskowa 4340

Jednostka Wojskowa 4340 - przetargiJednostka Wojskowa 4340 - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-01
2016-02-10
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA ŚRODKÓW I MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ DROBNEGO SPRZĘTU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
2016-01-28
2016-02-08
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie usługi konserwacyjnej oczyszczalni i przepompowni ścieków na terenie kompleksów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-22
2016-02-03
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 Świadczenie usług w zakresie międzyprzebiegowej serwisowej obsługi technicznej okresowej pojazdów.
2016-01-21
2016-01-29
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO PROCESU SZKOLENIA
2016-01-15
2016-01-25
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW I WYPOSAŻENIA DO USUWANIA SKUTKÓW WYCIEKÓW SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE ORAZ JEDNOSTEK BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU (CPV 34928480-6, 24950000-8, 39230000-3, )
2016-01-05
2016-01-13
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA KONSERWACJI NAPRAWY SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE
2015-12-30
2016-01-08
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB AUTOKARAMI I AUTOBUSAMI W TRANSPORCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
2015-12-23
2016-01-08
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
2015-12-16
2016-01-05
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont i przebudowa budynku nr 1 w kompleksie wojskowym w Mostach gm. Goleniów - ETAP I
2015-12-10
2015-12-18
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW KUCHENNYCH , MEDYCZNYCH ORAZ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z TERENÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE
2015-12-04
2015-12-14
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI KONSERWACJI SPRZĘTU GASTRONOMICZNO - CHŁODNICZEGO
2015-12-02
2015-12-11
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH) ORAZ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH PODLEGŁYCH SOI CHOSZCZNO ADMINISTROWANYCH PRZEZ 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
2015-11-24
2015-12-02
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM PIECA KONWEKCYJNO PAROWEGO DLA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ .
2015-11-23
2015-12-01
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO-KWASOWYCH, ŻELOWYCH NADWOZI SPECJALNYCH DO POJAZDÓW CIĘŻAROWO- TERENOWYCH,DOSTAWCZYCH ORAZ GĄSIENICOWYCH POCHODZĄCYCH Z BIEŻĄCEJ PRODUKCJI.
2015-11-19
2015-11-27
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH Z TERENÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE
2015-11-17
2015-11-25
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 OPRACOWANIE , WDROŻENIE I PROWADZENIE PROGRAMU ZWALCZANIA SZKODNIKÓW DLA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW DDD W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH NA TERENIE JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
2015-11-16
2015-11-26
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa drobiu oraz wędlin drobiowych.
2015-11-16
2015-11-25
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI POLEGAJĄCE NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH, SPALINOWYCH DYMOWYCH I WENTYLACYJNYCH ORAZ ICH CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE W BUDYNKACH NA TERENIE JEDNOSTEK I INSTYTUCJI ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO.
2015-11-13
2015-11-23
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH ( SEPARATORÓW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH , TŁUSZCZU ,SKROBII , OSADNIKÓW , PIASKOWNIKÓW ) ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH W REJONIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ WYWÓZ I UTYLIZACJA POCHODZĄCYCH Z NICH ODPADÓW
2015-11-12
2015-11-23
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH) ORAZ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
2015-11-10
2015-11-18
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH DLA JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO .
2015-11-06
2015-11-19
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH, TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH, SOKÓW ORAZ JAJ

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-22
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługa kompleksowej obsługi prawnej JW.1749 Szczecin
2016-01-22
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGĘ KONSERWACJI NAPRAWY SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE
2016-01-18
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB AUTOKARAMI I AUTOBUSAMI W TRANSPORCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM NA POTRZEBY 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE ORAZ INSTYTUCJI I JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA JEGO ZAOPATRZENIU
2016-01-18
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Kompleksowa obsługa prawna dla 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2016-01-18
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Kompleksowa obsługa prawna dla JW 5889 Stargard.
2016-01-14
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA SZKOLENIOWA W ZAKRESIE PROWADZENIA KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH
2016-01-14
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Kompleksowa obsługa prawna JW 2901 Szczecin Podjuchy, Wojskowa Komenda Transportu w Szczecinie.
2016-01-07
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Opracowanie, wdrożenie i prowadzenie programu zwalczania szkodników dla obiektów infrastruktury żywnościowej oraz przeprowadzenie zabiegów DDD w pozostałych obiektach na terenie jednostek i instytucji i obiektów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie.
2016-01-07
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługa odbioru odpadów komunalnych (stałych segregowanych i niesegregowanych) oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z jednostek, instytucji i obiektów wojskowych podległych SOI Choszczno administrowanych przez 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie
2016-01-07
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługa odbioru i utylizacji odpadów kuchennych, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz medycznych z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2015-12-29
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługi konserwacji sprzętu gastronomiczno - chłodniczego.
2015-12-28
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI POLEGAJĄCE NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH, SPALINOWYCH DYMOWYCH I WENTYLACYJNYCH ORAZ ICH CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE W BUDYNKACH NA TERENIE JEDNOSTEK I INSTYTUCJI ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
2015-12-28
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO-KWASOWYCH, ŻELOWYCH NADWOZI SPECJALNYCH DO POJAZDÓW CIĘŻAROWO- TERENOWYCH,DOSTAWCZYCH ORAZ GĄSIENICOWYCH POCHODZĄCYCH Z BIEŻĄCEJ PRODUKCJI.
2015-12-21
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM PIECA KONWEKCYJNO PAROWEGO DLA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ
2015-12-18
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie usługi medycznej obejmującej profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania radiologiczne, konsultacyjne specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a także żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG-u.
2015-12-16
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcych.
2015-12-14
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 OPRACOWANIE , WDROŻENIE I PROWADZENIE PROGRAMU ZWLACZANIA SZKODNIKÓW DLA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW DDD W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH NA TERENIE JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
2015-12-14
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH) ORAZ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
2015-12-14
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ FARB, LAKIERÓW, SZPACHLI, PĘDZLI I TAŚMY IZOLACYJNEJ , PREPARATÓW CHEMICZNYCH ODRDZEWIAJĄCO-KONSERWUJĄCYCH,PŁYNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB, MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, SILIKONÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH STOSOWANYCH W MYJKACH ULTRADŹWIĘKOWYCH .
2015-12-14
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH DLA JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Jednostka Wojskowa 4340
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.