eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Jednostka Wojskowa 4340

Jednostka Wojskowa 4340 - przetargiJednostka Wojskowa 4340 - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-24
2015-12-02
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM PIECA KONWEKCYJNO PAROWEGO DLA SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ .
2015-11-23
2015-12-01
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO-KWASOWYCH, ŻELOWYCH NADWOZI SPECJALNYCH DO POJAZDÓW CIĘŻAROWO- TERENOWYCH,DOSTAWCZYCH ORAZ GĄSIENICOWYCH POCHODZĄCYCH Z BIEŻĄCEJ PRODUKCJI.
2015-11-19
2015-11-27
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGA ODBIORU I UTYLIZACJI ODPADÓW POKONSUMPCYJNYCH Z TERENÓW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W SZCZECINIE
2015-11-17
2015-11-25
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 OPRACOWANIE , WDROŻENIE I PROWADZENIE PROGRAMU ZWALCZANIA SZKODNIKÓW DLA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW DDD W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH NA TERENIE JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
2015-11-16
2015-11-26
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa drobiu oraz wędlin drobiowych.
2015-11-16
2015-11-25
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI POLEGAJĄCE NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW KOMINOWYCH, SPALINOWYCH DYMOWYCH I WENTYLACYJNYCH ORAZ ICH CZYSZCZENIE I UDRAŻNIANIE W BUDYNKACH NA TERENIE JEDNOSTEK I INSTYTUCJI ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-13
2015-11-23
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 USŁUGI CZYSZCZENIA URZĄDZEŃ SOZOTECHNICZNYCH ( SEPARATORÓW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH , TŁUSZCZU ,SKROBII , OSADNIKÓW , PIASKOWNIKÓW ) ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH W REJONIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ORAZ WYWÓZ I UTYLIZACJA POCHODZĄCYCH Z NICH ODPADÓW
2015-11-12
2015-11-23
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (SEGREGOWANYCH I NIESEGREGOWANYCH) ORAZ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z JEDNOSTEK, INSTYTUCJI I OBIEKTÓW WOJSKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
2015-11-10
2015-11-18
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH DLA JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 15 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO .
2015-11-06
2015-11-19
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWĘ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZARSKICH, TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH, SOKÓW ORAZ JAJ
2015-11-06
2015-11-16
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH NIEREGENEROWANYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MARKI STAR 944 ORAZ STAR -266 I JEGO ODMIAN
2015-11-04
2015-11-17
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa ryb.
2015-10-29
2015-11-12
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWĘ MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO ORAZ TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH.
2015-10-27
2015-11-09
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH.
2015-10-20
2015-11-02
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA WARZYW GR.I I GR. II ORAZ OWOCÓW GR. I I GR. II
2015-10-15
2015-10-28
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa wraz z montażem kotłów warzelnych i elektrycznych.
2015-10-09
2015-10-19
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 WYCINKA, FREZOWANIE ORAZ NASADZANIE DRZEW WRAZ Z PIELĘGNACJĄ NA TERENIE DZIAŁKI W CHOSZCZNIE WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW
2015-10-05
2015-10-14
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM PRZYMIERZALNI NA POTRZEBY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4340 ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU (CPV, 44112300-1 )
2015-09-30
2015-10-15
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Renowacja przestrzeni klatki schodowej północno - wschodniej wraz z malowaniem blend w Kościele p.w. św. Wojciecha w Szczecinie
2015-09-30
2015-10-12
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA FARB, LAKIERÓW, SZPACHLI, PĘDZLI I TAŚMY IZOLACYJNEJ , PREPARATÓW CHEMICZNYCH ODRDZEWIAJĄCO-KONSERWUJĄCYCH,PŁYNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB, MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, SILIKONÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH STOSOWANYCH W MYJKACH ULTRADŹWIĘKOWYCH
2015-09-28
2015-10-08
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH , ELEKTRONARZĘDZI , DROBNYCH NARZĘDZI RĘCZNYCH I ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH
2015-09-22
2015-10-01
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I SPRZĘTU KUCHENNEGO
2015-09-17
2015-10-02
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16, JW. 5889 Stargard Szczeciński.
2015-09-14
2015-09-23
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM REGAŁÓW ORAZ PRZYMIERZALNI NA POTRZEBY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4340 ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU (CPV 39141100-3, 44112300-1 )
2015-09-10
2015-09-23
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 Dostosowanie sieci p.poż do obowiązujących przepisów w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy i Choszcznie.
2015-09-10
2015-09-28
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Wymiana drzwi do kancelarii tajnych - budynek nr 37, al. Wojska Polskiego 250 Szczecin

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-11-16
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM KOTŁÓW WARZELNYCH I ELEKTRYCZNYCH.
2015-11-13
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa warzyw gr. I i gr. II oraz owoców gr. I i gr. II.
2015-11-09
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie usługi medycznej obejmującej profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania radiologiczne, konsultacyjne specjalistyczne), żołnierzy zawodowych i pracowników wojska 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a także żołnierzy zawodowych i pracowników wojska jednostek oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG-u
2015-11-06
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM PRZYMIERZALNI NA POTRZEBY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4340 ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
2015-11-04
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Przedmiotem zamówienia jest wycinka ,frezowanie oraz nasadzanie drzew wraz z pielęgnacją na terenie działki nr 556 obręb 3 w Choszcznie.
2015-10-30
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa odzieży sportowej oraz sprzętu sportowego na potrzeby Jednostki Wojskowej nr 4340 oraz instytucji i Jw będących na jej zaopatrzeniu.
2015-10-22
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Renowacja przestrzeni klatki schodowej północno - wschodniej wraz z malowaniem blend w Kościele p.w. św. Wojciecha w Szczecinie.
2015-10-15
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16, JW. 5889 Stargard Szczeciński.
2015-10-08
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont stolarki okiennej i drzwiowej w magazynie uzbrojenia, budynek nr 12 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39
2015-10-07
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Wymiana drzwi do kancelarii tajnych - budynek nr 37, al. Wojska Polskiego 250 Szczecin.
2015-09-30
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 WYCINKA PODCINKA DRZEW, KRZEWÓW, FREZOWANIE PNI DRZEW , PRZESADZANIE KRZEWÓW , NASADZANIE WRAZ Z PIELĘGNACJĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 4340 W SZCZECINIE
2015-09-29
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie konserwacji polegającej na dostosowaniu sieci p.poż do obowiązujących przepisów w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy i Choszcznie.
2015-09-29
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Przygotowanie rurociągów c.o. w budynku nr 21 i 1 w Szczecinie ul. Narutowicza 10A, Przygotowaniu kotłowni bud. nr.15 w Bielkowie oraz w Stargardzie al. Żołnierza 37, Przygotowaniu kotłowni w budynku nr 2 oraz dachów w budynku nr 1,8,15 w Choszcznie.
2015-09-29
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa wraz z montażem regałów oraz przymierzalni na potrzeby Jednostki Wojskowej 4340 oraz Jednostek i Instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
2015-09-22
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont instalacji c.o.,elektrycznej oraz pomieszczeń w budynku nr 8, JW 4340 Szczecin, ul. Narutowicza 10A
2015-09-22
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO-KWASOWYCH DO POJAZDÓW CIĘŻAROWO- TERENOWYCH,DOSTAWCZYCH OSOBOWYCH POCHODZĄCYCH Z BIEŻĄCEJ PRODUKCJI
2015-09-08
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWALNYCH, ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, MTERIAŁÓW ŚCIERNYCH I ELKTROD.
2015-09-08
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Montaż krat w części okien budynku nr 37, ul. Wojska Polskiego 250 Szczecin
2015-08-18
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Przystosowanie pomieszczeń magazynu służby czołgowo - samochodowej do nowych standardów użytkowych - przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku magazynowo - usługowego. ZAMÓWIENIE DODATKOWE
2015-08-06
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa odzieży roboczej, ochronnej , specjalnej odzieży roboczej dodatków i obuwia dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4340 Szczecin.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Jednostka Wojskowa 4340
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.