eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Jednostka Wojskowa 4340

Jednostka Wojskowa 4340 - przetargiJednostka Wojskowa 4340 - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-10-05
2015-10-14
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM PRZYMIERZALNI NA POTRZEBY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4340 ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU (CPV, 44112300-1 )
2015-09-30
2015-10-15
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Renowacja przestrzeni klatki schodowej północno - wschodniej wraz z malowaniem blend w Kościele p.w. św. Wojciecha w Szczecinie
2015-09-30
2015-10-12
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA FARB, LAKIERÓW, SZPACHLI, PĘDZLI I TAŚMY IZOLACYJNEJ , PREPARATÓW CHEMICZNYCH ODRDZEWIAJĄCO-KONSERWUJĄCYCH,PŁYNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB, MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH, SILIKONÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH STOSOWANYCH W MYJKACH ULTRADŹWIĘKOWYCH
2015-09-28
2015-10-08
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH URZĄDZEŃ WARSZTATOWYCH , ELEKTRONARZĘDZI , DROBNYCH NARZĘDZI RĘCZNYCH I ZESTAWÓW NARZĘDZIOWYCH

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-22
2015-10-01
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I SPRZĘTU KUCHENNEGO
2015-09-17
2015-10-02
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont ogrodzenia wewnętrznego przy budynku nr 16, JW. 5889 Stargard Szczeciński.
2015-09-14
2015-09-23
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM REGAŁÓW ORAZ PRZYMIERZALNI NA POTRZEBY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4340 ORAZ JEDNOSTEK I INSTYTUCJI BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU (CPV 39141100-3, 44112300-1 )
2015-09-10
2015-09-23
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 Dostosowanie sieci p.poż do obowiązujących przepisów w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy i Choszcznie.
2015-09-10
2015-09-28
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Wymiana drzwi do kancelarii tajnych - budynek nr 37, al. Wojska Polskiego 250 Szczecin
2015-09-09
2015-09-22
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 WYKONANIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ POLEGAJĄCEJ NAPRZYGOTOWANIU RUROCIĄGÓW C.O W BUDYNKU NR 21 I 1 W SZCZECINIE UL. NARUTOWICZA 10 A, PRZYGOTOWANIU KOTŁOWNI BUDYNKU NR 15 W BIELKOWIE ORAZ STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, PRZYGOTOWANIU KOTŁOWNI W BUDYNKU NR 2 ORAZ DACHÓW W BUDYNKU NR 1,8,15 W CHOSZCZNIE.
2015-09-07
2015-09-22
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont stolarki okiennej i drzwiowej w magazynie uzbrojenia, budynek nr 12 Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39
2015-08-28
2015-09-10
Szczecin usługi Jednostka Wojskowa 4340 WYCINKA PODCINKA DRZEW, KRZEWÓW, FREZOWANIE PNI DRZEW , PRZESADZANIE KRZEWÓW , NASADZANIE WRAZ Z PIELĘGNACJĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 4340 W SZCZECINIE
2015-08-26
2015-09-09
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA ODZIEŻY SPORTOWEJ ORAZ SPRZĘTU SPORTOWEGO NA POTRZEBY JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR.4340 ORAZ INSTYTUCJI I JW BĘDĄCYCH NA JEJ ZAOPATRZENIU
2015-08-20
2015-08-28
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa fabrycznie nowych akumulatorów ołowiowo-kwasowych do pojazdów ciężarowo- terenowych, dostawczych, osobowych pochodzących z bieżącej produkcji.
2015-08-19
2015-09-08
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont instalacji c.o., elektrycznej oraz pomieszczeń w budynku nr 8, JW. 4340 Szczecin ul. Narutowicza 10 a
2015-08-19
2015-08-27
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i kuchennego.
2015-08-11
2015-08-27
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Montaż krat w części okien budynku nr 37, ul. Wojska Polskiego 250 Szczecin.
2015-08-10
2015-08-18
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO-KWASOWYCH DO POJAZDÓW CIĘŻAROWO- TERENOWYCH,DOSTAWCZYCH OSOBOWYCH POCHODZĄCYCH Z BIEŻĄCEJ PRODUKCJI.
2015-07-23
2015-08-03
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, materiałów ściernych i elektrod
2015-07-02
2015-07-28
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont i przebudowa zespołu pomieszczeń warsztatowych i magazynowych w budynku nr 34 w Jednostce Wojskowej 4340 w Szczecinie
2015-06-30
2015-07-09
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ,OCHRONNEJ,SPECJALNEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ ,DODATKÓW I OBUWIA
2015-06-30
2015-07-27
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu ochrony fizycznej obiektów do obowiązujących przepisów - budynek nr 37 Szczecin, al. Wojska Polskiego 250
2015-06-22
2015-07-07
Szczecin roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remontu budynku według zaleceń ZWINB - bud. nr 5 JW. 1749 ul. Dąbrowszczaków, 73 - 200 Choszczno.
2015-06-17
2015-06-25
Szczecin dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWA NISZCZAREK DO DOKUMENTÓW

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Jednostka Wojskowa 4340
Jednostka Wojskowa 4340 - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-09-30
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 WYCINKA PODCINKA DRZEW, KRZEWÓW, FREZOWANIE PNI DRZEW , PRZESADZANIE KRZEWÓW , NASADZANIE WRAZ Z PIELĘGNACJĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ WOJSKOWĄ 4340 W SZCZECINIE
2015-09-29
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie konserwacji polegającej na dostosowaniu sieci p.poż do obowiązujących przepisów w kompleksach wojskowych w Szczecinie Podjuchy i Choszcznie.
2015-09-29
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Przygotowanie rurociągów c.o. w budynku nr 21 i 1 w Szczecinie ul. Narutowicza 10A, Przygotowaniu kotłowni bud. nr.15 w Bielkowie oraz w Stargardzie al. Żołnierza 37, Przygotowaniu kotłowni w budynku nr 2 oraz dachów w budynku nr 1,8,15 w Choszcznie.
2015-09-29
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa wraz z montażem regałów oraz przymierzalni na potrzeby Jednostki Wojskowej 4340 oraz Jednostek i Instytucji będących na jej zaopatrzeniu.
2015-09-22
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont instalacji c.o.,elektrycznej oraz pomieszczeń w budynku nr 8, JW 4340 Szczecin, ul. Narutowicza 10A
2015-09-22
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 ZAKUP I DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWYCH AKUMULATORÓW OŁOWIOWO-KWASOWYCH DO POJAZDÓW CIĘŻAROWO- TERENOWYCH,DOSTAWCZYCH OSOBOWYCH POCHODZĄCYCH Z BIEŻĄCEJ PRODUKCJI
2015-09-08
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWALNYCH, ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, MTERIAŁÓW ŚCIERNYCH I ELKTROD.
2015-09-08
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Montaż krat w części okien budynku nr 37, ul. Wojska Polskiego 250 Szczecin
2015-08-18
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Przystosowanie pomieszczeń magazynu służby czołgowo - samochodowej do nowych standardów użytkowych - przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku magazynowo - usługowego. ZAMÓWIENIE DODATKOWE
2015-08-06
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Dostawa odzieży roboczej, ochronnej , specjalnej odzieży roboczej dodatków i obuwia dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu JW. 4340 Szczecin.
2015-08-05
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont i przebudowa pomieszczeń warsztatowych i magazynowych w budynku nr 34 w JW 4340 w Szczecinie.
2015-08-04
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługa kompleksowej obsługi prawnej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie
2015-08-03
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów
2015-07-29
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Remont budynku według zaleceń ZWINB - bud. nr 5 JW.1749 ul. Dąbrowszczaków , 73-200 Choszczno
2015-07-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie remontu połaci dachowej i kanałów wentylacyjnych - budynek nr 22 ul. Narutowicza 17b Szczecin oraz remontu pomieszczeń piwnicznych - budynek nr 24 ul. Narutowicza 17b Szczecin
2015-07-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Wykonanie prac konserwatorskich wnętrz kościoła garnizonowego p.w. św. Wojciecha pl. Zwycięstwa 1 Szczecin
2015-07-01
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługa szycia przedmiotów umundurowania wyjściowego dla żołnierzy zawodowych.
2015-06-30
brak danych
Szczecin Dostawy Jednostka Wojskowa 4340 DOSTAWA CZĘŚCI DO POJAZDÓW MARKI HONKER ORAZ STAR
2015-06-16
brak danych
Szczecin Usługi Jednostka Wojskowa 4340 Usługi konserwacji urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w Jednostkach Wojskowych w Szczecinie i Stargardzie Szczecińskim
2015-06-12
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Jednostka Wojskowa 4340 Przystosowanie pomieszczeń magazynu służby czołgowo - samochodowej do nowych standardów użytkowych - przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku magazynowo - usługowego.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Jednostka Wojskowa 4340
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.