eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wołomin

Gmina Wołomin - przetargiGmina Wołomin - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-15
2018-03-02
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Laskowej w Wołominie"
2018-02-15
2018-03-02
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin przebudowa drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów
2018-02-09
2018-02-19
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2018 roku.
2018-02-07
2018-02-22
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin przebudowa ul. Zakładowej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Peronową do działki nr ew. 46/7 w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Zakładowej w Wołominie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-18
2018-02-02
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Laskowej w Wołominie"
2018-01-18
2018-01-26
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: 1) rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, 2) budowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i cieplnego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszeniem budowy przyłączy w imieniu Zamawiającego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie i przygotowanie terenu po "Pływalni" przy ul. Broniewskiego i "Oczyszczalni" przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych
2018-01-16
2018-01-24
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin w 2018 r
2018-01-10
2018-01-18
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Usługi polegające na opróżnianiu odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z koszy ulicznych i parkowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wołomin
2017-12-21
2018-01-03
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Sporządzenie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2017-12-07
2017-12-15
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
2017-11-06
2017-11-21
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa ulicy Teligi w Wołominie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie
2017-10-25
2017-11-09
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 179 i 189 obr. Duczki 01 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa".
2017-10-18
2017-11-03
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin "Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonane dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie.
2017-10-17
2017-11-02
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Wołominie w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie
2017-10-12
2017-10-20
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: 1) rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, 2) budowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i cieplnego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach ew. nr 226/2, 275/2, 276/1, 276/3, 282/2, 283/2 obr. 143412_4.0036, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszeniem budowy przyłączy w imieniu Zamawiającego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie i przygotowanie terenu po "Pływalni" przy ul. Broniewskiego i "Oczyszczalni" przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych
2017-10-12
2017-10-27
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie przebudowy istniejącego lokalu użytkowego wraz z aranżacją wnętrz oraz wyposażeniem na potrzeby miejsca spotkań wołomińskich seniorów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31a w Wołominie na potrzeby spotkań dla wołomińskich seniorów
2017-10-03
2017-10-11
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej: 1) rozbiórki budynku administracyjnego obiektu krytego basenu kąpielowego przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie na działkach ew. nr 66/3, 66/4, 66/8 obr. 23, 2) rozbiórki infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu krytego basenu kąpielowego przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie na działkach ew. nr 66/2, 66/3, 66/4, 66/8, 65, 66/5, 66/6, 66/7 obr. 23 (z wyłączeniem ogrodzenia), 3) budowy przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i cieplnego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach 66/2, 66/3, 66/4, 66/8, 65, 66/5, 66/6, 66/7 obr. 23, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszeniem budowy przyłączy w imieniu Zamawiającego, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie i przygotowanie terenu po "Pływalni" przy ul. Broniewskiego i "Oczyszczalni" przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych"
2017-09-27
2017-10-12
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin "Modernizacja oświetlenia terenu Osiedla Niepodległości w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia na osiedlu Niepodległości w Wołominie
2017-09-21
2017-10-06
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ogólnodostępnego palcu zabaw na działce ew. nr 315/8 obr. 003-Majdan w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie"
2017-09-20
2017-10-05
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie przebudowy istniejącego lokalu użytkowego wraz z aranżacją wnętrz oraz wyposażeniem na potrzeby miejsca spotkań wołomińskich seniorów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31a w Wołominie na potrzeby spotkań dla wołomińskich seniorów
2017-08-25
2017-09-12
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach na terenie po byłym przedszkolu w Duczkach, przy ul. Miłej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach.
2017-08-25
2017-09-11
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka
2017-08-25
2017-09-12
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa ogólnodostępnego palcu zabaw na działce ew. nr 315/8 obr. 003-Majdan w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie".
2017-08-25
2017-09-04
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin "DOSTAWA SPRZĘTU DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-09
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
2018-01-08
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa ulicy Teligi w Wołominie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie
2017-12-19
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 179 i 189 obr. Duczki 01 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa".
2017-12-13
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonane dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie
2017-11-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach na terenie po byłym przedszkolu w Duczkach, przy ul. Miłej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach
2017-11-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie przebudowy istniejącego lokalu użytkowego wraz z aranżacją wnętrz oraz wyposażeniem na potrzeby miejsca spotkań wołomińskich seniorów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31a w Wołominie na potrzeby spotkań dla wołomińskich seniorów
2017-11-16
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Wołominie w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie
2017-11-10
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej1) rozbiórki budynku administracyjnego obiektu krytego basenu kąpielowego przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie na działkach ew. nr 66/3, 66/4, 66/8 obr. 23, 2) rozbiórki infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu krytego basenu kąpielowego przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie na działkach ew. nr 66/2, 66/3, 66/4, 66/8, 65, 66/5, 66/6, 66/7 obr. 23 (z wyłączeniem ogrodzenia), 3) budowy przyłączywody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i cieplnego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach 66/2, 66/3, 66/4, 66/8, 65, 66/5, 66/6, 66/7 obr. 23, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszeniem budowy przyłączy w imieniu Zamawiającego
2017-11-10
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin "DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA"
2017-11-06
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja oświetlenia terenu Osiedla Niepodległości w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia na osiedlu Niepodległości w Wołominie "
2017-10-30
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin DOSTAWA SPRZĘTU DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
2017-10-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka
2017-09-28
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Spokojnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowiańską w Wołominie w zakresie branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie
2017-09-20
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Błońskiej, Białostockiej, Lazurowej w Wołominie, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie
2017-09-18
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej, przy ul. Witosa 52, dz. nr 3/2, obręb Czarna 143412_5.0010, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej
2017-08-22
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ul. Traugutta, w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego".
2017-08-21
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Bajecznej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie".
2017-08-18
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin - Część I1) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Cięciwa, Majdan ul. Wyszyńskiego na dz. nr ew. 15/3 obr. Cięciwa i na dz. nr ew. 398 obr. Majdan 2) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Leśniakowizna przy ul. Poligonowej na dz. nr ew. 230/1, 230/3 obr. Leśniakowizna"
2017-06-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa linii oświetlenia drogowego, monitoringu, montaż wewnętrznych linii zasilających do istniejących odbiorców przy ul. Kościelnej w Wołominie , w ramach zadania inwestycyjnego pn:Remont ul. Kościelnej w Wołominie
2017-06-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa ul. Mokrej w Zagościńcu polegająca na budowie pasa pieszo - jezdnego, budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Kolejowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wołomin
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.