eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wołomin

Gmina Wołomin - przetargiGmina Wołomin - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-28
2015-09-14
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Radosna we wsi Stare Lipiny

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-08-14
2015-08-24
Wołomin usługi Gmina Wołomin Nadzór inwestorski nadRozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegającą napozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie
2015-08-06
2015-08-14
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż siłowni zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Place zabaw i siłownie pod chmurką
2015-08-05
2015-08-14
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placów zabaw
2015-07-24
2015-08-10
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie
2015-07-24
2015-08-03
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż siłowni zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Place zabaw i siłownie pod chmurką
2015-06-26
2015-07-14
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegająca napozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie.
2015-06-03
2015-06-11
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury szerokopasmowego internetu, realizowanego w ramach projektu Szerokopasmowy Internet dla Sołectw - wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin oraz optymalizacja i umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu Gminy Wołomin
2015-05-26
2015-06-10
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - etap I - rekultywacja zbiornika retencyjnego, położonego przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, na działce nr ew 72 obręb 27.
2015-05-14
2015-05-29
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Remont budynku hufca w Wołominie.
2015-05-06
2015-05-21
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - etap I - rekultywacja zbiornika retencyjnego, położonego przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, na działce nr ew 72 obręb 27
2015-05-04
2015-05-13
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placów zabaw
2015-05-04
2015-05-20
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Remont ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do działki nr ewid. 153/4 w Wołominie.
2015-03-23
2015-04-08
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa drogi gminnej ulicy Granicznej w Zagościńcu gm. Wołomin, polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. 100-Lecia do ul. Piaskowej
2015-02-19
2015-03-06
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IIBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Lipowej na dz. nr ewid. 87, 88, 92, 93, 94 obr. 03
2015-02-17
2015-03-04
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część I:Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego, skrzyni sterowania oświetleniem w Wołominie przy ul. Kochanowskiego na dz. nr ewid. 1, 10/1, 10/4, 11/4 obr. 02, m. Czarna przy ul. Kochanowskiego na dz. ewid. 135/3, 136/3, 273 obr. Czarna 03.
2015-02-11
2015-02-26
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa skateparku na terenie OSiR Huragan w Wołominie.
2015-02-04
2015-02-12
Wołomin usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2015-02-02
2015-02-17
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ul. Długiej w Duczkach, na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 obr. Duczki 02 - etap I budowy ul. Długiej w Duczkach.
2015-01-15
2015-01-28
Wołomin usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2014-11-18
2014-12-03
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ul. Długiej w Duczkach, na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 obr. Duczki 02 - etap I budowy ul. Długiej w Duczkach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-07-17
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - etap I - rekultywacja zbiornika retencyjnego, położonego przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, na działce nr ew 72 obręb 27.
2015-07-14
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaRozbudowa drogi gminnej ulicy Granicznej w Zagościńcu gm. Wołomin, polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. 100-lecia do ul. Piaskowej.
2015-06-30
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Remont ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do działki nr ewid. 153/4 w Wołominie
2015-06-26
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury szerokopasmowego internetu, realizowanego w ramach projektu Szerokopasmowy Internet dla Sołectw - wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin oraz optymalizacja i umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu Gminy Wołomin
2015-06-18
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Remont budynku hufca w Wołominie.
2015-06-17
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placów zabaw
2015-05-18
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaBudowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Daszyńskiego do wysokości działki nr ew. 149 obr. 24 w Wołominie
2015-05-05
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa drogi gminnej ulicy Granicznej w Zagościńcu gm. Wołomin, polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. 100-Lecia do ul. Piaskowej
2015-04-13
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizację i rozbudowę linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IIBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Lipowej na dz. nr ewid. 87, 88, 92, 93, 94 obr. 03
2015-04-13
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizację i rozbudowę linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IBudowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego, skrzyni sterowania oświetleniem w Wołominie przy ul. Kochanowskiego na dz. nr ewid. 1, 10/1, 10/4, 11/4 obr. 02, m. Czarna przy ul. Kochanowskiego na dz. ewid. 135/3, 136/3, 273 obr. Czarna 03
2015-03-25
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ul. Długiej w Duczkach, na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 obr. Duczki 02 - etap I budowy ul. Długiej w Duczkach
2015-02-24
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2015-01-16
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
2014-12-09
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa ulicy Pogodnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szosa Jadowska do skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach
2014-12-04
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaRozbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w Wołominie wraz z przebudową elementów sieci uzbrojenia terenukanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
2014-12-04
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część II:Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego
2014-12-04
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Przepiórczej
2014-11-24
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce nr ew. 37 obr. 0025 przy ul. Wąskiej w Wołominie
2014-11-21
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+475 do km ok. 35+320 (od ul. Willowej do początku istniejącego rowu)
2014-11-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaRozbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w Wołominie wraz z przebudową elementów sieci uzbrojenia terenukanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wołomin
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać przetargi

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.