Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Wołomin - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-23
2015-04-08
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa drogi gminnej ulicy Granicznej w Zagościńcu gm. Wołomin, polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. 100-Lecia do ul. Piaskowej

Zobacz wiecej

Gmina Wołomin - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-19
2015-03-06
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IIBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Lipowej na dz. nr ewid. 87, 88, 92, 93, 94 obr. 03
2015-02-17
2015-03-04
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część I:Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego, skrzyni sterowania oświetleniem w Wołominie przy ul. Kochanowskiego na dz. nr ewid. 1, 10/1, 10/4, 11/4 obr. 02, m. Czarna przy ul. Kochanowskiego na dz. ewid. 135/3, 136/3, 273 obr. Czarna 03.
2015-02-11
2015-02-26
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa skateparku na terenie OSiR Huragan w Wołominie.
2015-02-04
2015-02-12
Wołomin usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2015-02-02
2015-02-17
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ul. Długiej w Duczkach, na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 obr. Duczki 02 - etap I budowy ul. Długiej w Duczkach.
2015-01-15
2015-01-28
Wołomin usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2014-11-18
2014-12-03
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ul. Długiej w Duczkach, na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 obr. Duczki 02 - etap I budowy ul. Długiej w Duczkach
2014-10-31
2014-11-17
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Przepiórczej
2014-10-31
2014-11-17
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IIBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego
2014-10-03
2014-10-20
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce nr ew. 37 obr. 0025 przy ul. Wąskiej w Wołominie
2014-10-01
2014-10-16
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na terenie działek nr ew. 72, 83, 40, 82 z obrębu 27 w Wołominie, przy ul. Nałkowskiego 17 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie
2014-09-30
2014-10-15
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi polnej we wsi Mostówka
2014-09-09
2014-09-24
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na terenie działek nr ew. 72, 83, 40, 82 z obrębu 27 w Wołominie, przy ul. Nałkowskiego 17 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie
2014-09-02
2014-09-17
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Pogodnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szosa Jadowska do skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach
2014-05-23
2014-06-09
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce nr ew. 37 obr. 0025 przy ul. Wąskiej w Wołominie
2014-05-20
2014-05-30
Wołomin usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy muzeum w Ossowie
2014-05-12
2014-05-29
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Daszyńskiego do wysokości działki nr ew. 149 obr. 24 w Wołominie
2014-04-24
2014-05-06
Wołomin usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy muzeum w Ossowie
2014-04-11
2014-04-28
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Remont ulicy Gdyńskiej w Wołominie na odcinku od ul. Okopowej do ul. Piłsudskiego.
2014-04-10
2014-04-25
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Remont elewacji budynku Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie.

Zobacz wiecej

Gmina Wołomin - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-03-25
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ul. Długiej w Duczkach, na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 obr. Duczki 02 - etap I budowy ul. Długiej w Duczkach
2015-02-24
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2015-01-16
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
2014-12-09
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa ulicy Pogodnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szosa Jadowska do skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach
2014-12-04
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaRozbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w Wołominie wraz z przebudową elementów sieci uzbrojenia terenukanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
2014-12-04
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część II:Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego
2014-12-04
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Przepiórczej
2014-11-24
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce nr ew. 37 obr. 0025 przy ul. Wąskiej w Wołominie
2014-11-21
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+475 do km ok. 35+320 (od ul. Willowej do początku istniejącego rowu)
2014-11-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaRozbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w Wołominie wraz z przebudową elementów sieci uzbrojenia terenukanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
2014-11-05
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa ulicy Kleeberga na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Wiosennej w Wołominie
2014-10-28
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi polnej we wsi Mostówka
2014-10-22
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Rozebranie posadzki z płytek na tarasie i wykonaniu nowej nawierzchni na tarasie oraz schodach tarasowych
2014-10-20
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Pogodnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szosa Jadowska do skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach
2014-10-20
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaRemont ulicy Gdyńskiej w Wołominie na odcinku od ul. Okopowej do ul. Piłsudskiego
2014-10-20
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadania Budowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Daszyńskiego do wysokości działki nr ew. 149 obr. 24 w Wołominie
2014-10-20
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaRemont ulicy Gdyńskiej w Wołominie na odcinku od ul. Okopowej do ul. Piłsudskiego
2014-09-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa ulicy Rolnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 74/1 do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni kanalizacji deszczowej na wysokości działki ewid. nr 2/1 obręb 04 Nowe Lipiny do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny
2014-09-03
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaBudowa ulicy Rolnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 74/1 do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni kanalizacji deszczowej na wysokości działki ewid. nr 2/1 obręb 04 Nowe Lipiny do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny
2014-07-30
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadania Budowa sześciooddziałowego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie, przy ul. Piłsudskiego 15, na działce nr 117, obr. 19 wraz z infrastrukturą towarzyszącą - realizacja pod klucz.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.