Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Wołomin - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-11
2014-04-28
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Remont ulicy Gdyńskiej w Wołominie na odcinku od ul. Okopowej do ul. Piłsudskiego.
2014-04-10
2014-04-25
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Remont elewacji budynku Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie.
2014-04-07
2014-04-23
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Rolnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 74/1 do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni kanalizacji deszczowej na wysokości działki ewid. nr 2/1 obręb 04 Nowe Lipiny do wysokości działek ewid. nr 93 i 30/8 obręb 04 Nowe Lipiny.

Zobacz wiecej

Gmina Wołomin - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-01
2014-04-16
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Kleeberga na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Wiosennej w Wołominie
2014-03-26
2014-04-04
Wołomin usługi Gmina Wołomin Zlecenie prac geodezyjnych dla potrzeb wynikających z realizacji zadań Gminy Wołomin w 2014 r. - część 2.
2014-03-24
2014-04-08
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce nr ew. 37 obr. 0025 przy ul. Wąskiej w Wołominie
2014-03-19
2014-04-03
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Wołominie
2014-03-14
2014-03-31
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Remont ulicy Kościelnej w Wołominie polegający na- przebudowie ulicy na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Reja - remoncie ulicy i oświetlenia na odcinku od ul. Reja do Al. Niepodległości
2014-03-12
2014-03-27
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa radiowej sieci szerokopasmowej dla Gminy Wołomin wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy dla Beneficjentów ostatecznych w ramach projektu pn. Internet szansą rozwoju gminy Wołomin, realizowanego przez Gminę Wołomin w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
2014-02-21
2014-03-14
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych wraz z zakupem i montażem wyposażenia dla zadania inwestycyjnego pn.BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W CZARNEJ
2014-02-18
2014-02-26
Wołomin usługi Gmina Wołomin Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę
2014-02-17
2014-03-04
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w Wołominie wraz z przebudową elementów sieci uzbrojenia terenukanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
2014-01-30
2014-02-14
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego we wsi Cięciwa w ul. Wołomińskiej - Etap III robót na odcinku od istniejącego słupa S-80 nr 1/1, zlokalizowanego na wysokości działki nr ewid. 223/1 do projektowanego słupa S-80 nr 2/19, wraz z włączeniem do istniejącego oświetlenia drogowego
2014-01-23
2014-01-31
Wołomin usługi Gmina Wołomin Zlecenie prac geodezyjnych dla potrzeb wynikających z realizacji zadań Gminy Wołomin w 2014 r.
2014-01-22
2014-01-30
Wołomin usługi Gmina Wołomin Usuwanie wyrobów i odpadów azbestowych z terenu gminy Wołomin w 2014 roku
2014-01-16
2014-01-31
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa chodnika, zjazdów i pobocza w pasie drogi gminnej ul. Szerokiej, na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich, na działce ew. nr 57 obr. 03 w miejscowości Lipiny Nowe gmina Wołomin.
2014-01-14
2014-01-29
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie utwardzenia działki ewid. nr 16/17 obręb 0031-31 przy ul. Lipińskiej w Wołominie.
2013-12-19
2013-12-30
Wołomin usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 180 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2013-10-18
2013-11-04
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin1) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Teligi; 2) Budowa napowietrznej i kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Czarna przy ul. Podgórskiej.
2013-10-02
2013-10-17
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Batorego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wiosennej w Wołominie z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacji deszczowej, napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, urządzeń telekomunikacyjnych, z wyłączeniem przebudowy skrzyżowania z ul. Tęczową.
2013-09-27
2013-10-14
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Miłej i Krótkiej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscowości Duczki, gmina Wołomin, powiat wołomiński
2013-09-24
2013-10-09
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa drogi gminnej ulicy Armii Krajowej na odcinku od ulicy Szkolnej do końca cmentarza w Zagościńcu wraz z przebudową istniejącej linii elektroenergetycznej
2013-09-17
2013-10-02
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 3 w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr ew. 114/2, 114/4, 114/6, 114/8, 114/10, 114/12, 114/13, 114/15, 114/17, 114/18 obr. 025-25, obejmującąskocznię do skoku w dal, bieżnię, rzutnię do pchnięcia kulą, monitoring kompleksu, chodniki, ogrodzenia i remont ogrodzenia terenu kompleksu sportowego przy ZS nr 3 na dz. ew 114/2, 114/4, 114/6, 114/8, 114/10, 114/13, 114/15, 115, 85/1, 86/5 obr. 025-25

Zobacz wiecej

Gmina Wołomin - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-17
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa drogi gminnej ulicy Batorego
2014-04-14
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa chodnika, zjazdów i pobocza w pasie drogi gminnej ul. Szerokiej na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich, na działce ew. nr 57 obr. 03 w miejscowości Lipiny Nowe gm. Wołomin
2014-04-01
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę
2014-03-19
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Miejskiego w Wołominie
2014-03-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego we wsi Cięciwa w ul. Wołomińskiej - Etap III robót na odcinku od istniejącego słupa S-80 nr 1/1, zlokalizowanego na wysokości działki nr ewid. 223/1 do projektowanego słupa S-80 nr 2/19, wraz z włączeniem do istniejącego oświetlenia drogowego
2014-03-07
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Usuwanie wyrobów i odpadów azbestowych z terenu Gminy Wołomin w 2014 roku
2014-02-28
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa chodnika, zjazdów i pobocza w pasie drogi gminnej ul. Szerokiej, na odc. od ul. Szosa Jadowska do ul. Batalionów Chłopskich, na działce ew. nr 57 obr. 03 w miejscowości Lipiny Nowe gmina Wołomin.
2014-02-26
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie utwardzenia działki ewid. nr 16/17 obręb 0031-31 przy ul. Lipińskiej w Wołominie.
2014-02-20
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Zlecenie prac geodezyjnych dla potrzeb wynikających z realizacji zadań Gminy Wołomin w 2014 r.
2014-01-16
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 180 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2013-12-24
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie usług kompleksowego wsparcia w zakresie infrastruktury produkcyjnej platformy wirtualizacji Urzędu Miejskiego w Wołominie w okresie 36 miesięcy.
2013-12-23
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaBudowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Majdanie z siedzibą w Leśniakowiźnie
2013-12-20
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaBudowa kanalizacji deszczowej w ulicach Miłej i Krótkiej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscowości Duczki, gmina Wołomin, powiat wołomiński
2013-12-20
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa kanalizacji deszczowej w ulicach Miłej i Krótkiej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscowości Duczki, gmina Wołomin, powiat wołomiński
2013-12-13
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaBudowa Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Wołominie
2013-11-26
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaRozbudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Szkolnej do końca cmentarza w Zagościńcu wraz z przebudową istniejącej linii elektroenergetycznej
2013-11-21
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizację i rozbudowę linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin1) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Teligi 2) Budowa napowietrznej i kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Czarna przy ul. Podgórskiej
2013-11-14
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Batorego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wiosennej w Wołominie z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu tj. kanalizacji deszczowej, napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia, urządzeń telekomunikacyjnych, z wyłączeniem przebudowy skrzyżowania z ul. Tęczową
2013-11-07
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa chodnika wraz ze zjazdami i poboczem w ul. Rozwadowskiego we wsi Ossów gmina Wołomin na terenie działek ew. nr 50/3, 50/9 obr. 03 oraz 1 obr. 04
2013-10-31
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Miłej i Krótkiej wraz z odtworzeniem nawierzchni w miejscowości Duczki, gmina Wołomin, powiat wołomiński

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.