eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wołomin

Gmina Wołomin - przetargiGmina Wołomin - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-21
2017-10-06
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ogólnodostępnego palcu zabaw na działce ew. nr 315/8 obr. 003-Majdan w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie"
2017-09-20
2017-10-05
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie przebudowy istniejącego lokalu użytkowego wraz z aranżacją wnętrz oraz wyposażeniem na potrzeby miejsca spotkań wołomińskich seniorów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31a w Wołominie na potrzeby spotkań dla wołomińskich seniorów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-25
2017-09-12
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach na terenie po byłym przedszkolu w Duczkach, przy ul. Miłej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach.
2017-08-25
2017-09-11
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka
2017-08-25
2017-09-12
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa ogólnodostępnego palcu zabaw na działce ew. nr 315/8 obr. 003-Majdan w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie".
2017-08-25
2017-09-04
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin "DOSTAWA SPRZĘTU DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH"
2017-08-24
2017-09-11
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Lipiny Kąty na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Al. Niepodległości w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie."
2017-08-23
2017-09-01
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA
2017-08-23
2017-09-07
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Wołominie w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie.
2017-08-22
2017-08-31
Wołomin Usługi Gmina Wołomin pracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Błońskiej, Białostockiej, Lazurowej w Wołominie, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie
2017-08-01
2017-08-17
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Wołominie w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie
2017-08-01
2017-08-18
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa drogi gminnej ulicy Spokojnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowiańską w Wołominie w zakresie branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie.
2017-07-21
2017-08-07
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonane dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie
2017-07-18
2017-08-02
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka
2017-07-10
2017-07-25
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ul. Traugutta, w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego
2017-07-06
2017-07-21
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin "Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej, przy ul. Witosa 52, dz. nr 3/2, obręb Czarna 143412_5.0010, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej".
2017-07-05
2017-07-14
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin "DOSTAWA SPRZĘTU DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH"
2017-07-03
2017-07-18
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa drogi gminnej ulicy Spokojnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowiańską w Wołominie w zakresie branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie".
2017-07-03
2017-07-18
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Bajecznej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie".
2017-06-28
2017-07-14
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Wołominie w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie
2017-06-27
2017-07-12
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka
2017-06-27
2017-07-12
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodowej w Wołominie

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-09-20
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Błońskiej, Białostockiej, Lazurowej w Wołominie, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie
2017-09-18
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej, przy ul. Witosa 52, dz. nr 3/2, obręb Czarna 143412_5.0010, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Czarnej
2017-08-22
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ul. Traugutta, w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego".
2017-08-21
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Bajecznej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa ul. Bajecznej w Wołominie".
2017-08-18
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin - Część I1) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Cięciwa, Majdan ul. Wyszyńskiego na dz. nr ew. 15/3 obr. Cięciwa i na dz. nr ew. 398 obr. Majdan 2) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Leśniakowizna przy ul. Poligonowej na dz. nr ew. 230/1, 230/3 obr. Leśniakowizna"
2017-06-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa linii oświetlenia drogowego, monitoringu, montaż wewnętrznych linii zasilających do istniejących odbiorców przy ul. Kościelnej w Wołominie , w ramach zadania inwestycyjnego pn:Remont ul. Kościelnej w Wołominie
2017-06-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa ul. Mokrej w Zagościńcu polegająca na budowie pasa pieszo - jezdnego, budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie rowu melioracyjnego w rejonie ul. Kolejowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek.
2017-06-21
brak danych
Wołomin Gmina Wołomin Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Chełmskiej w Wołominie
2017-06-19
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Tramwajowej w Zagościńcu, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającegodecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Tramwajowej w Zagościńcu
2017-06-08
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie remontu budynku Zespołu Szkół nr 5 w Wołominie, przy ul. Lipińskiej 16, dz. nr 238/1. 235, obręb nr 143412_4.0027, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Zespołu szkół Nr 5 w Wołominie
2017-05-16
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Duczkowską, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską
2017-05-08
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie remontu przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie, przy ul. Armii Krajowej 56, 05-200 Wołomin, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obiektu przedszkola nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka"
2017-04-12
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa ul. Szkolnej w Zagościńcu polegającą na budowie chodnika, zjazdów i pobocza tłuczniowego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu.
2017-03-30
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie remontowych robót budowlanych budynku muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych
2017-03-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowę drogi ul. Laskowej w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie.
2017-03-10
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.
2017-03-07
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie"
2017-01-30
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Sporządzenie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin.
2016-12-21
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA
2016-11-28
brak danych
Wołomin Gmina Wołomin Przebudowa szatni basenowych i odnowy biologicznej w budynku krytej pływalni przy ul. Korsaka 4 w Wołominie ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wołomin
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.