Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Wołomin - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-26
2015-07-14
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegająca napozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie.

Zobacz wiecej

Gmina Wołomin - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-03
2015-06-11
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury szerokopasmowego internetu, realizowanego w ramach projektu Szerokopasmowy Internet dla Sołectw - wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin oraz optymalizacja i umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu Gminy Wołomin
2015-05-26
2015-06-10
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - etap I - rekultywacja zbiornika retencyjnego, położonego przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, na działce nr ew 72 obręb 27.
2015-05-14
2015-05-29
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Remont budynku hufca w Wołominie.
2015-05-06
2015-05-21
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - etap I - rekultywacja zbiornika retencyjnego, położonego przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, na działce nr ew 72 obręb 27
2015-05-04
2015-05-13
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placów zabaw
2015-05-04
2015-05-20
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Remont ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do działki nr ewid. 153/4 w Wołominie.
2015-03-23
2015-04-08
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa drogi gminnej ulicy Granicznej w Zagościńcu gm. Wołomin, polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. 100-Lecia do ul. Piaskowej
2015-02-19
2015-03-06
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IIBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Lipowej na dz. nr ewid. 87, 88, 92, 93, 94 obr. 03
2015-02-17
2015-03-04
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część I:Budowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego, skrzyni sterowania oświetleniem w Wołominie przy ul. Kochanowskiego na dz. nr ewid. 1, 10/1, 10/4, 11/4 obr. 02, m. Czarna przy ul. Kochanowskiego na dz. ewid. 135/3, 136/3, 273 obr. Czarna 03.
2015-02-11
2015-02-26
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa skateparku na terenie OSiR Huragan w Wołominie.
2015-02-04
2015-02-12
Wołomin usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2015-02-02
2015-02-17
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ul. Długiej w Duczkach, na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 obr. Duczki 02 - etap I budowy ul. Długiej w Duczkach.
2015-01-15
2015-01-28
Wołomin usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2014-11-18
2014-12-03
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ul. Długiej w Duczkach, na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 obr. Duczki 02 - etap I budowy ul. Długiej w Duczkach
2014-10-31
2014-11-17
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Przepiórczej
2014-10-31
2014-11-17
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IIBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego
2014-10-03
2014-10-20
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce nr ew. 37 obr. 0025 przy ul. Wąskiej w Wołominie
2014-10-01
2014-10-16
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na terenie działek nr ew. 72, 83, 40, 82 z obrębu 27 w Wołominie, przy ul. Nałkowskiego 17 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie
2014-09-30
2014-10-15
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi polnej we wsi Mostówka
2014-09-09
2014-09-24
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na terenie działek nr ew. 72, 83, 40, 82 z obrębu 27 w Wołominie, przy ul. Nałkowskiego 17 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie

Zobacz wiecej

Gmina Wołomin - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-30
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Remont ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do działki nr ewid. 153/4 w Wołominie
2015-06-26
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury szerokopasmowego internetu, realizowanego w ramach projektu Szerokopasmowy Internet dla Sołectw - wyrównywanie szans rozwojowych w Gminie Wołomin oraz optymalizacja i umożliwienie dostępu do szerokopasmowego internetu Gminy Wołomin
2015-06-18
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Remont budynku hufca w Wołominie.
2015-06-17
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placów zabaw
2015-05-18
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaBudowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Daszyńskiego do wysokości działki nr ew. 149 obr. 24 w Wołominie
2015-05-05
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa drogi gminnej ulicy Granicznej w Zagościńcu gm. Wołomin, polegająca na budowie chodnika na odcinku od ul. 100-Lecia do ul. Piaskowej
2015-04-13
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizację i rozbudowę linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IIBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Lipowej na dz. nr ewid. 87, 88, 92, 93, 94 obr. 03
2015-04-13
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizację i rozbudowę linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IBudowa linii napowietrznej i kablowej oświetlenia drogowego, skrzyni sterowania oświetleniem w Wołominie przy ul. Kochanowskiego na dz. nr ewid. 1, 10/1, 10/4, 11/4 obr. 02, m. Czarna przy ul. Kochanowskiego na dz. ewid. 135/3, 136/3, 273 obr. Czarna 03
2015-03-25
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w drodze gminnej ul. Długiej w Duczkach, na odcinku od ul. Lipowej do dz. ew. nr 356 obr. Duczki 02 - etap I budowy ul. Długiej w Duczkach
2015-02-24
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2015-01-16
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
2014-12-09
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa ulicy Pogodnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szosa Jadowska do skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach
2014-12-04
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaRozbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w Wołominie wraz z przebudową elementów sieci uzbrojenia terenukanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
2014-12-04
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część II:Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego
2014-12-04
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IBudowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Wołominie przy ul. Przepiórczej
2014-11-24
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa parkingu strategicznego Parkuj & Jedź na działce nr ew. 37 obr. 0025 przy ul. Wąskiej w Wołominie
2014-11-21
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej odcinka drogi wojewódzkiej nr 634 od km 34+475 do km ok. 35+320 (od ul. Willowej do początku istniejącego rowu)
2014-11-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaRozbudowa drogi gminnej ul. Partyzantów w Wołominie wraz z przebudową elementów sieci uzbrojenia terenukanalizacji deszczowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
2014-11-05
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa ulicy Kleeberga na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Wiosennej w Wołominie
2014-10-28
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - drogi polnej we wsi Mostówka

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU