eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wołomin

Gmina Wołomin - przetargiGmina Wołomin - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-02-03
2016-02-19
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Grabicznej
2016-01-27
2016-02-11
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Szarej w Wołominie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie
2016-01-26
2016-02-11
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Dworskiej na odcinku od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Dworskiej w Wołominie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-01-19
2016-02-03
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ul. Kiejstuta w Wołominie - w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie
2016-01-19
2016-02-05
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Złotej w Wołominie na odcinku od ulicy Głowackiego do ulicy Wiosennej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pnWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Złotej na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie.
2016-01-19
2016-02-03
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Kolorowej w Wołominie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie
2015-11-26
2015-12-04
Wołomin usługi Gmina Wołomin Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r.
2015-11-20
2015-12-01
Wołomin usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2015-11-20
2015-11-30
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania
2015-10-15
2015-10-30
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja i budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu
2015-10-15
2015-10-30
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Domu Senior- WIGOR, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Dziennego Domu Senior - WIGOR w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie.
2015-10-01
2015-10-16
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin (Część IV)
2015-09-24
2015-10-09
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Domu Senior- WIGOR, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Dziennego Domu Senior - WIGOR w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie.
2015-09-22
2015-10-07
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie
2015-09-17
2015-10-02
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie.
2015-09-09
2015-09-24
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odcinku od ulicy Lwowskiej do ulicy Gdyńskiej
2015-09-07
2015-09-22
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część III1) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Majdan gm. Wołomin ul. Racławicka na dz. nr ewid. 400, 185/4 obr. Majdan, 2) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Lipinki przy ul. Groszkowej na dz. nr ewid. 231/1, 232/1 obr. Lipinki, w ramach zadania inwestycyjnego pn.Modernizacja i rozbudowa oświetlenia.
2015-08-28
2015-09-14
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Radosna we wsi Stare Lipiny
2015-08-14
2015-08-24
Wołomin usługi Gmina Wołomin Nadzór inwestorski nadRozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegającą napozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie
2015-08-06
2015-08-14
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż siłowni zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Place zabaw i siłownie pod chmurką
2015-08-05
2015-08-14
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placów zabaw
2015-07-24
2015-08-10
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie
2015-07-24
2015-08-03
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż siłowni zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Place zabaw i siłownie pod chmurką

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-12-31
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2015-12-31
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r.
2015-12-11
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania
2015-11-27
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Radosna we wsi Stare Lipin
2015-11-20
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja i budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu
2015-11-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie
2015-10-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część IV
2015-10-27
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Sienkiewicza w Wołominie.
2015-10-21
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowę ulicy Sławkowskiej w Wołominie na odcinku od ulicy Lwowskiej do ul. Gdyńskie
2015-10-20
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin - Część III1) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Majdan gm. Wołomin ul. Racławicka na dz. nr ewid. 400, 185/4 obr. Majdan, 2) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Lipinki przy ul. Groszkowej na dz. nr ewid. 231/1, 232/1 obr. Lipinki, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Modernizacja i rozbudowa oświetlenia.
2015-10-19
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaRemont ulicy Kobyłkowskiej na odcinku od ul. Sasina do działki nr ewid. 153/4 w Wołominie
2015-10-14
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie
2015-10-14
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaBudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie
2015-10-08
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Dostawę oraz montaż siłowni zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Place zabaw i siłownie pod chmurką
2015-09-30
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Radosna we wsi Stare Lipiny
2015-09-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaRemont budynku hufca ZHP w Wołominie
2015-09-18
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Nadzór inwestorski nadRozbudową i przebudową Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegającą napozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Wołominie
2015-09-16
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż siłowni zewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Place zabaw i siłownie pod chmurką.
2015-09-04
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych - etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn. Doposażenie placów zabaw
2015-09-03
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy Sikorskiego do ul. Hutniczej w Wołominie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wołomin
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.