eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wołomin

Gmina Wołomin - przetargiGmina Wołomin - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-17
2018-05-08
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa ulicy Turystycznej na odcinku od ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszewskiej w Duczkach gm. Wołomin, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem
2018-04-16
2018-05-07
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa drogi gminnej ulicy Długiej w Duczkach na odcinku od ul. Lipowej do działki ew. 76/4 obręb Duczki 03 wraz z budową odwodnienia oraz budowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku od działki 356 obręb Duczki 02 do działki ew. 76/4 obręb Duczki 03, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Długiej w Duczkach".

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-03
2018-04-11
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Polskiej w Wołominie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kraszewskiej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Polskiej
2018-03-21
2018-03-30
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSIR Huragan Wołomin", w tym: 1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy obiektu zespołu basenowego na działce ew. nr 147/9 obręb 27 jednostka ewidencyjna Wołomin - miasto wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej, zagospodarowania terenu i obsługi komunikacyjnej, na potrzeby stworzenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Centrum Rekreacji", 2) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego.
2018-03-21
2018-04-05
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa ulicy Złotej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Budowa ul. Złotej na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów
2018-03-20
2018-03-29
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi ul. T.W. Wilsona w Wołominie, polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku od ul. Warszawskiej - granica z gminą Kobyłka do ul. J. Korsaka o długości ok. 570 m, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF
2018-03-13
2018-03-28
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Laskowej w Wołominie
2018-03-09
2018-03-26
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin przebudowa drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów
2018-03-09
2018-03-19
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Wołomin w 2018 roku
2018-03-08
2018-03-16
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin w 2018 r." Część II : zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie Gminy Wołomin z udziałem zwierząt bezdomnych wymagających udzielenia niezbędnej pomocy weterynaryjnej
2018-03-07
2018-03-22
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin "Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych, na terenie gminy Wołomin w 2018"
2018-03-05
2018-03-20
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin przebudowa ul. Zakładowej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Peronową do działki nr ew. 46/7 w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Zakładowej w Wołominie
2018-02-27
2018-03-14
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin - Część I: 1) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Lipinki przy ul. Parkowej na dz. nr ew. 38, 30 obr. Lipinki; 2) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego, przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia, dowieszenie przewodów i opraw oświetlenia drogowego w Ossowie przy ul. Krymskiej na dz. nr ew. 139, 152/1, 152/2, 153/1 obr. Ossów-04; 3) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Duczki przy ul. Szosa Jadowska na dz. nr ew. 403 obr. Duczki 02; w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia".
2018-02-26
2018-03-13
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Naprawa cząstkowa dróg o nawierzchni asfaltowej na terenie gminy Wołomin w 2018r
2018-02-26
2018-03-07
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi ul. T.W. Wilsona w Wołominie, polegającej na budowie drogi dla rowerów na odcinku od ul. Warszawskiej - granica z gminą Kobyłka do ul. J. Korsaka o długości ok. 570 m, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój zintegrowanych sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF"
2018-02-22
2018-03-09
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa ulicy Złotej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Budowa ul. Złotej na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów
2018-02-19
2018-03-06
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Lipiny Kąty na odcinku od ul. Czwartaków do ul. Al. Niepodległości w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie."
2018-02-15
2018-03-02
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Laskowej w Wołominie"
2018-02-15
2018-03-02
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin przebudowa drogi gminnej ulicy Piłsudskiego w Wołominie na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej - Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów
2018-02-09
2018-02-19
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2018 roku.
2018-02-07
2018-02-22
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin przebudowa ul. Zakładowej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Peronową do działki nr ew. 46/7 w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Zakładowej w Wołominie
2018-01-18
2018-02-02
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Laskowej w Wołominie"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-16
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin w 2018 r.
2018-04-16
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Oczyszczenie przepustów oraz usunięcie tam bobrowych na rowie 6/1 w Nowych Lipinach
2018-04-16
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa ul. Zakładowej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Peronową do działki nr ew. 46/7 w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Zakładowej w Wołominie"
2018-04-16
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wołomin - Część I1) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Lipinki przy ul. Parkowej na dz. nr ew. 38, 30 obr. Lipinki; 2) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego, przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia, dowieszenie przewodów i opraw oświetlenia drogowego w Ossowie przy ul. Krymskiej na dz. nr ew. 139, 152/1, 152/2, 153/1 obr. Ossów-04; 3) Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Duczki przy ul. Szosa Jadowska na dz. nr ew. 403 obr. Duczki 02; w ramach zadania inwestycyjnego pn"Modernizacja i rozbudowa oświetlenia".
2018-04-16
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wołomin w 2018 r." Część II zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej na wypadek zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych na terenie Gminy Wołomin z udziałem zwierząt bezdomnych wymagających udzielenia niezbędnej pomocy weterynaryjnej
2018-04-06
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy/wymiany systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin w 2018 roku
2018-01-09
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
2018-01-08
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin budowa ulicy Teligi w Wołominie na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Lipińskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Teligi w Wołominie
2017-12-19
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 179 i 189 obr. Duczki 01 w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa".
2017-12-13
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonane dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie
2017-11-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach na terenie po byłym przedszkolu w Duczkach, przy ul. Miłej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach
2017-11-29
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie przebudowy istniejącego lokalu użytkowego wraz z aranżacją wnętrz oraz wyposażeniem na potrzeby miejsca spotkań wołomińskich seniorów w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31a w Wołominie na potrzeby spotkań dla wołomińskich seniorów
2017-11-16
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Szpitalnej w Wołominie w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szpitalnej w Wołominie
2017-11-10
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej1) rozbiórki budynku administracyjnego obiektu krytego basenu kąpielowego przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie na działkach ew. nr 66/3, 66/4, 66/8 obr. 23, 2) rozbiórki infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu krytego basenu kąpielowego przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie na działkach ew. nr 66/2, 66/3, 66/4, 66/8, 65, 66/5, 66/6, 66/7 obr. 23 (z wyłączeniem ogrodzenia), 3) budowy przyłączywody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i cieplnego dla nieruchomości zlokalizowanej na działkach 66/2, 66/3, 66/4, 66/8, 65, 66/5, 66/6, 66/7 obr. 23, wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszeniem budowy przyłączy w imieniu Zamawiającego
2017-11-10
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin "DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA"
2017-11-06
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja oświetlenia terenu Osiedla Niepodległości w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia na osiedlu Niepodległości w Wołominie "
2017-10-30
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin DOSTAWA SPRZĘTU DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
2017-10-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka
2017-09-28
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Spokojnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Słowiańską w Wołominie w zakresie branży drogowej, sanitarnej, teletechnicznej i elektrycznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Spokojnej w Wołominie
2017-09-20
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Błońskiej, Białostockiej, Lazurowej w Wołominie, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wołomin
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.