eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wołomin

Gmina Wołomin - przetargiGmina Wołomin - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-24
2017-04-03
Wołomin Usługi Gmina Wołomin opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi ul. Tramwajowej w Zagościńcu, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającegodecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Tramwajowej w Zagościńcu".
2017-03-21
2017-04-05
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie remontu przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie, przy ul. Armii Krajowej 56, 05-200 Wołomin, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa obiektu przedszkola nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka"
2017-03-16
2017-03-31
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ulicy Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Duczkowską, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-15
2017-03-24
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Wołominie" wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego
2017-02-23
2017-03-06
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Wołominie" wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego
2017-02-16
2017-03-03
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa ul. Szkolnej w Zagościńcu polegającą na budowie chodnika, zjazdów i pobocza tłuczniowego, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w ul. Szkolnej w Zagościńcu.
2017-02-14
2017-03-02
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na terenie działek nr ew. 72, 83, 40, 82 z obrębu 27 w Wołominie, przy ul. Nałkowskiego 17 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
2017-01-31
2017-02-15
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Wykonanie remontowych robót budowlanych budynku muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont generalny budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich z budową wjazdu dla niepełnosprawnych
2017-01-24
2017-02-08
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie
2017-01-24
2017-02-08
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Rozbudowa drogi ul. Laskowej w Wołominie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ul. Laskowej w Wołominie.
2016-12-23
2017-01-03
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Sporządzenie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin
2016-11-22
2016-11-30
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA
2016-10-17
2016-11-02
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa szatni basenowych i odnowy biologicznej w budynku krytej pływalni przy ul. Korsaka 4 w Wołominie ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie
2016-10-13
2016-10-21
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie
2016-10-13
2016-10-21
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie".
2016-10-07
2016-10-18
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23
2016-09-23
2016-10-10
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa odwodnienia i utwardzenia terenów przy obiektach komunalnych przy ul. Moniuszki 20, ul. Moniuszki 22 i 22a, ul. Moniuszki 23 w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych
2016-09-16
2016-10-03
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin 1) Przebudowa drogi ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od do ul. Szarej do ul. Sikorskiego, 2) Przebudowa drogi ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Gryczanej, w ramach zadań inwestycyjnych pn.Przebubowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Szarej do ul. Sikorskiego oraz Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej.
2016-09-14
2016-09-29
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Modernizacja ul. Poligonowej w Leśniakowiźnie odcinek od. ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów
2016-09-09
2016-09-27
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Adaptacja, remont i wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Domu Senior - WIGOR, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Dziennego Domu Senior - WIGOR w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie
2016-07-22
2016-08-08
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do wysokości działki ew. nr 3 obr. 13 w ramach zadania inwestycyjnego pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Sasina w Wołominie na odcinku od ul. Lwowskiej do dz. nr ew. 3 obr. 13.
2016-07-21
2016-08-05
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa boiska przy I LO ul. Sasina 33 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja boiska sportowego przy I LO ul. Sasina 33.
2016-07-19
2016-08-01
Wołomin usługi Gmina Wołomin Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wołominie.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-10
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.
2017-03-07
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie"
2017-01-30
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Sporządzenie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin.
2016-12-21
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA
2016-11-28
brak danych
Wołomin Gmina Wołomin Przebudowa szatni basenowych i odnowy biologicznej w budynku krytej pływalni przy ul. Korsaka 4 w Wołominie ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie groty solnej i sauny parowej wraz z szatnią rodzinną oraz modernizacją wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Pływalni Miejskiej w Wołominie
2016-11-25
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaRozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wołominie, polegająca napozostawieniu istniejącego budynku z przebudową układu pomieszczeń, wyburzeniu parterowej dobudówki od strony północnej, zmianie formy dachu nad częścią istniejącą z wielospadowego na dach płaski o małym nachyleniu, termomodernizacji budynku istniejącego oraz dobudowie nowej części budynku, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie
2016-11-25
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaBudowa drogi gminnej ul. Kiejstuta w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pnWykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie.
2016-11-21
brak danych
Wołomin Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23
2016-11-21
brak danych
Wołomin Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie
2016-11-21
brak danych
Wołomin Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie
2016-10-26
brak danych
Wołomin Gmina Wołomin Budowa odwodnienia i utwardzenia terenów przy obiektach komunalnych przy ul. Moniuszki 20, ul. Moniuszki 22 i 22a, ul. Moniuszki 23 w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów przy obiektach komunalnych
2016-10-21
brak danych
Wołomin Gmina Wołomin Adaptacja, remont i wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Domu Senior - WIGOR, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Dziennego Domu Senior - WIGOR w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie
2016-10-12
brak danych
Wołomin Gmina Wołomin 1) Przebudowa drogi ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od do ul. Szarej do ul. Sikorskiego, 2) Przebudowa drogi ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Gryczanej, w ramach zadań inwestycyjnych pn."Przebudowa ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Szarej do ul. Sikorskiego" oraz "Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej
2016-10-12
brak danych
Wołomin Gmina Wołomin Modernizację ul. Poligonowej w Leśniakowiźnie odcinek od. ul. Rozwadowskiego do Al. Dębów
2016-09-30
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wołominie
2016-09-13
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa ulicy Złotej na odcinku od ulicy Głowackiego do ulicy Wiosennej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pnWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Złotej w Wołominie.
2016-09-12
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa boiska przy I LO ul. Sasina 33 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja boiska sportowego przy ul. Sasina 33
2016-09-12
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie, wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego
2016-09-12
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ul. Asnyka wraz z ciągiem pieszo - jezdnym łączącym ul. Asnyka z ul. Sienkiewicza w Wołominie
2016-09-12
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa drogi gminnej ulicy Kopernika w Wołominie na odcinku od ulicy Laskowej do ulicy Widnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika z kostki brukowej na ul. Kopernika

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wołomin
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.