eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Wołomin

Gmina Wołomin - przetargiGmina Wołomin - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
2016-05-30
Wołomin usługi Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciągu pieszo - rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu.
2016-05-16
2016-05-24
Wołomin usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie, wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-22
2016-05-04
Wołomin usługi Gmina Wołomin Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciągu pieszo - rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu.
2016-04-19
2016-04-27
Wołomin usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie, wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego
2016-04-19
2016-04-27
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa oraz montaż siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie siłowni zewnętrznej w Lipinkach - budżet obywatelski, przy ul. Klonowej w Lipinkach, na działce nr ew. 165 obr. Lipinki
2016-04-08
2016-04-18
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, na działce nr ewid. 93, obręb 143412_4.0029, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dostawa i montaż automatycznej toalety publicznej na terenie parku Wodiczki w Wołominie.
2016-03-25
2016-04-04
Wołomin usługi Gmina Wołomin Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach
2016-03-18
2016-03-31
Wołomin usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy gminnego budynku mieszkalnego w Nowych Lipinach gm. Wołomin zlokalizowanego na działce ew. nr 82 w obrębie Nowe Lipiny - 04 wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.Projekt domu komunalnego.
2016-03-17
2016-03-25
Wołomin usługi Gmina Wołomin Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową ulicy Szarej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie
2016-03-14
2016-03-22
Wołomin usługi Gmina Wołomin Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budowę ulicy Złotej na odcinku od ulicy Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej na odc. od ul. Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie
2016-03-03
2016-03-11
Wołomin usługi Gmina Wołomin Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową drogi gminnej ul. Kiejstuta w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie
2016-03-03
2016-03-11
Wołomin usługi Gmina Wołomin Kompleksowy nadzór inwestorski we wszystkich branżach nad realizacją zadania inwestycyjnegoBudowa ulicy Grabicznej
2016-02-19
2016-03-07
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach
2016-02-03
2016-02-19
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Grabicznej
2016-01-27
2016-02-11
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Szarej w Wołominie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie
2016-01-26
2016-02-11
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego ul. Dworskiej na odcinku od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Dworskiej w Wołominie.
2016-01-19
2016-02-03
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ul. Kiejstuta w Wołominie - w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie
2016-01-19
2016-02-05
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Złotej w Wołominie na odcinku od ulicy Głowackiego do ulicy Wiosennej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pnWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Złotej na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie.
2016-01-19
2016-02-03
Wołomin roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Kolorowej w Wołominie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie
2015-11-26
2015-12-04
Wołomin usługi Gmina Wołomin Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r.
2015-11-20
2015-12-01
Wołomin usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2015-11-20
2015-11-30
Wołomin dostawy Gmina Wołomin Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Wołomin
Gmina Wołomin - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-05-20
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie dodatkowe dla zadaniaPrzebudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Dworskiej na odcinku od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa ul. Dworskiej w Wołominie.
2016-04-29
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy gminnego budynku mieszkalnego w Nowych Lipinach gm. Wołomin zlokalizowanego na działce ew. nr 82 w obrębie Nowe Lipiny - 04 wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.Projekt domu komunalnego
2016-04-22
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową ulicy Szarej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn.Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie
2016-04-15
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Kompleksowy nadzór inwestorski we wszystkich branżach nad realizacją zadania inwestycyjnego:Budowa ulicy Grabicznej
2016-04-15
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa ul. Krzyżowej w Nowych Lipinach
2016-04-15
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budowę ulicy Złotej na odcinku od ulicy Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Złotej na odc. od ul. Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie
2016-03-31
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową drogi gminnej ul. Kiejstuta w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn.Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie
2016-03-30
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Krzyżowej w Nowych Lipinach
2016-03-22
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Grabicznej.
2016-03-18
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowę ulicy Złotej w Wołominie na odcinku od ulicy Głowackiego do ulicy Wiosennej w Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pnWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa ulicy Złotej na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Wiosennej w Wołominie
2016-03-18
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowę ulicy Szarej w Wołominie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Szarej w Wołominie
2016-03-15
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa ulicy Kolorowej w Wołominie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kolorowej w Wołominie
2016-03-14
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaBudowa ulicy Lipiny Kąty w Wołominie
2016-03-10
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Przebudowę ciągu pieszo - jezdnego ul. Dworskiej na odcinku od ul. Kolonia Gródek do ul. Szosa Jadowska w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ul. Dworskiej w Wołominie.
2016-03-04
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa drogi gminnej ul. Kiejstuta w Wołominie - w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa ul. Kiejstuta w Wołominie
2015-12-31
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Sporządzenie łącznie 250 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 150 sztuk projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji położonych na obszarze Gminy Wołomin, w tym projektów zmiany decyzji ostatecznych wydanych w powyższym zakresie, wraz z analizami funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z wynikami tych analiz
2015-12-31
brak danych
Wołomin Usługi Gmina Wołomin Świadczenie na rzecz Urzędu Miejskiego w Wołominie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r.
2015-12-11
brak danych
Wołomin Dostawy Gmina Wołomin Dostawę sprzętu informatycznego i oprogramowania
2015-11-27
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Zamówienie uzupełniające dla zadaniaModernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Radosna we wsi Stare Lipin
2015-11-20
brak danych
Wołomin Roboty budowlane Gmina Wołomin Budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu - w ramach zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja i budowa oświetlenia w ul. Nadrzecznej w Zagościńcu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Wołomin
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.