eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Waganiec

Gmina Waganiec - przetargiGmina Waganiec - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-24
2018-01-12
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Waganiec

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Waganiec
Gmina Waganiec - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-23
2017-12-04
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni znajdujących się w szkołach oraz budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Waganiec
2017-06-19
2017-06-27
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Zakup i dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych potrzebnych do realizacji zadania pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w Brudnowie"
2017-04-05
2017-04-13
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waganiec.
2017-03-24
2017-04-03
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej.
2017-03-17
2017-03-28
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0-31,5 mm z transportem na wskazane drogi gminne i wyznaczone miejsca składowania, zlokalizowane na terenie Gminy Waganiec
2017-03-07
2017-03-28
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych.
2016-12-06
2016-12-14
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
2016-12-01
2016-12-09
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2016-10-31
2016-11-16
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2016-08-19
2016-09-14
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Przebudowa drogi gminnej 160512 C w miejscowości Michalin i Wiktoryn
2016-05-19
2016-06-03
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015
2016-03-11
2016-03-31
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015
2016-03-07
2016-03-15
Waganiec dostawy Gmina Waganiec Dostawa, rozścielenie i ustabilizowanie kruszywa budowlanego z masy asfaltowej na remontowanych drogach Gminy Waganiec
2016-01-05
2016-01-26
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25 realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015
2015-11-27
2015-12-07
Waganiec dostawy Gmina Waganiec Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy
2015-08-13
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - zamówienie uzupełniające.
2015-02-19
2015-03-09
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015
2015-01-29
2015-02-16
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015
2015-01-19
2015-02-11
Waganiec usługi Gmina Waganiec Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec
2014-12-23
2015-01-08
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadającą warunkom w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze LSR.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Waganiec
Gmina Waganiec - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-06-21
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Waganiec.
2017-06-20
brak danych
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0-31,5 mm z transportem na wskazane drogi gminne i wyznaczone miejsca składowania, zlokalizowane na terenie Gminy Waganiec oraz rozścielenie i wyrównanie na wskazanych drogach.
2017-05-17
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Udzielenie i obsługa kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie infrastruktury drogowej.
2017-05-17
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych.
2017-01-16
brak danych
Waganiec Gmina Waganiec Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2017-01-13
brak danych
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
2017-01-13
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
2016-07-01
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015
2016-03-21
brak danych
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Dostawa, rozścielenie i ustabilizowanie kruszywa budowlanego z masy asfaltowej na remontowanych drogach Gminy Waganiec
2016-03-02
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Ariany 26 i Niszczewy 25 realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015
2015-12-23
brak danych
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
2015-12-23
brak danych
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
2015-08-25
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - zamówienie uzupełniające
2015-05-15
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015
2015-04-21
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 37 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015- zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP.272.4.2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku.
2015-03-19
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015
2015-03-10
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec
2015-02-05
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadającą warunkom w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze LSR
2015-01-02
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki do zamówienia podstawowego pn.:Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec
2014-05-23
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5 i Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 -2015

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Waganiec
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.