Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Waganiec - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-19
2015-03-09
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015
2015-01-29
2015-02-16
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015
2015-01-19
2015-02-11
Waganiec usługi Gmina Waganiec Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec
2014-12-23
2015-01-08
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadającą warunkom w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze LSR.
2014-12-03
2014-12-11
Waganiec dostawy Gmina Waganiec Dostawę oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
2014-11-04
2014-11-12
Waganiec usługi Gmina Waganiec Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec
2014-04-02
2014-04-24
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5 i Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 -2015
2014-03-14
2014-03-24
Waganiec usługi Gmina Waganiec Zaprojektowanie 65 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 -2015, podprojekt Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec do realizacji w latach 2014 - 2015.
2014-02-26
2014-03-19
Waganiec usługi Gmina Waganiec Zaprojektowanie 65 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 -2015, podprojekt Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec do realizacji w latach 2014 - 2015
2014-02-25
2014-03-31
Waganiec dostawy Gmina Waganiec Zakup sprzętu i urządzeń do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 -2015
2013-11-28
2013-12-09
Waganiec dostawy Gmina Waganiec Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
2013-11-25
2013-12-05
Waganiec usługi Gmina Waganiec Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Waganiec.
2013-08-08
2013-08-23
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brudnowo, Gmina Waganiec
2013-06-10
2013-06-18
Waganiec usługi Gmina Waganiec Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec
2013-05-10
2013-05-27
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie i Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11
2013-04-19
2013-05-06
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie i Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11
2012-11-09
2012-11-29
Waganiec dostawy Gmina Waganiec Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
2012-08-17
2012-09-03
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenie gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015, podprojekt Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec do realizacji w 2012 roku
2012-06-25
2012-07-16
Waganiec roboty budowlane Gmina Waganiec Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie i Sieci Wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie.
2012-03-29
2012-04-11
Waganiec dostawy Gmina Waganiec Dostawa kruszywa z recyklingu konstrukcji betonowych do remontu dróg gminnych w gminie Waganiec.

Zobacz wiecej

Gmina Waganiec - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-15
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin realizowana w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015
2015-04-21
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej 37 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015- zamówienie uzupełniające do umowy nr ZP.272.4.2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku.
2015-03-19
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015
2015-03-10
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec
2015-02-05
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju odpowiadającą warunkom w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze LSR
2015-01-02
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki do zamówienia podstawowego pn.:Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec
2014-05-23
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbrachlinie 5 i Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 -2015
2014-04-25
brak danych
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Zakup sprzętu i urządzeń do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 -2015
2014-04-22
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Zaprojektowanie 65 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 -2015, podprojekt Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec do realizacji w latach 2014 - 2015.
2013-12-23
brak danych
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy
2013-12-17
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Waganiec
2013-08-28
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Brudnowo, Gmina Waganiec
2013-07-01
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Waganiec
2013-06-25
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie i Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu, ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11
2012-12-17
brak danych
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
2012-09-24
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Budowa 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenie gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015, podprojekt Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec do realizacji w 2012 roku
2012-08-14
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Zbrachlinie i Sieci Wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie.
2012-05-08
brak danych
Waganiec Usługi Gmina Waganiec Zaprojektowanie 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenie gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015, podprojekt Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Waganiec do realizacji w 2012 roku.
2011-12-09
brak danych
Waganiec Dostawy Gmina Waganiec Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych znajdujących się w budynkach komunalnych i budynkach jednostek organizacyjnych gminy.
2011-10-13
brak danych
Waganiec Roboty budowlane Gmina Waganiec Modernizacja kuchni z zapleczem magazynowym w budynku Szkoły Podstawowej w Zbrachlinie, gm. Waganiec dz. nr 75/3

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU