Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Tomaszów Mazowiecki - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-01
2015-06-16
Tomaszów Mazowiecki dostawy Gmina Tomaszów Mazowiecki Przyjazne oddziały przedszkolne w Gminie Tomaszów Mazowiecki
2015-05-12
2015-05-27
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Budowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewice - ul. Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną
2015-04-30
2015-05-15
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa drogi gminnej nr 116441E w miejscowości Kwiatkówka- ul. Górna, Gmina Tomaszów Mazowiecki
2015-04-23
2015-05-11
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże, gmina Tomaszów Mazowiecki
2015-04-09
2015-04-20
Tomaszów Mazowiecki dostawy Gmina Tomaszów Mazowiecki Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych.
2015-03-23
2015-04-08
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych - utwardzenie ulic płytami typu JOMB
2015-03-23
2015-04-08
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa ulicy Sadowej w miejscowości Wąwał - utwardzenie drogi płytami JOMB na odcinku ok. 400 mb
2014-11-21
2014-12-08
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Dokończenie inwestycji pn Rozbudowa Domu Ludowego wraz z przebudową części istniejącej o łącznej kubaturze 4.551 m3 w miejscowości Zawada, gmina Tomaszów Mazowiecki.
2014-10-08
2014-10-24
Tomaszów Mazowiecki usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
2014-09-22
2014-10-07
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej
2014-09-11
2014-09-25
Tomaszów Mazowiecki usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresieUbezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne.
2014-09-08
2014-09-23
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki
2014-09-01
2014-09-09
Tomaszów Mazowiecki dostawy Gmina Tomaszów Mazowiecki Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2014/2015 w ilości ok. 116.000 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
2014-08-21
2014-09-04
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach Dąbrowa, Twarda, Tresta, Wiaderno, Ciebłowice Duże
2014-08-13
2014-08-27
Tomaszów Mazowiecki usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowościach Wiaderno, Swolszewice Małe, Twarda i Tresta - realizowane w ramach ProjektuUporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki - przygotowanie dokumentacji
2014-08-06
2014-08-20
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach Dabrowa, Twarda, Tresta, Wiaderno, Ciebłowice Duże
2014-07-29
2014-08-18
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Godaszewicach
2014-07-04
2014-07-18
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Budowa boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej i piłki siatkowej) w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe w Godaszewicach
2014-05-19
2014-06-02
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin
2014-04-18
2014-05-09
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowości Smardzewice i Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki

Zobacz wiecej

Gmina Tomaszów Mazowiecki - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-30
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Zagospodarowanie centrum wsi Ciebłowice Duże, gmina Tomaszów Mazowiecki
2015-06-30
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa drogi gminnej nr 116441E w miejscowości Kwiatkówka- ul. Górna, Gmina Tomaszów Mazowiecki
2015-06-30
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Budowa drogi gminnej w miejscowości Smardzewice - ul. Ogrodowa wraz z infrastrukturą techniczną
2015-05-13
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa ulicy Sadowej w miejscowości Wąwał - utwardzenie drogi płytami JOMB na odcinku ok. 400 mb
2015-05-13
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Dostawy Gmina Tomaszów Mazowiecki Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych
2015-01-15
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Dokończenie inwestycji pn. Rozbudowa Domu Ludowego wraz z przebudową części istniejącej o łącznej kubaturze 4.551 m3 w miejscowości Zawada, gmina Tomaszów Mazowiecki.
2014-12-10
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego pnOpracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków dla części miejscowości Wiaderno, Swolszewice Małe i Twarda - realizowane jako zamówienie uzupełniające do ProjektuUporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki - przygotowanie dokumentacji.
2014-11-26
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 4.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
2014-10-31
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Godaszewice poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej
2014-10-28
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenia komunikacyjne.
2014-10-21
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Urządzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych jako miejsca wypoczynku, sprzyjającego nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Smardzewice, gmina Tomaszów Mazowiecki
2014-09-25
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Dostawy Gmina Tomaszów Mazowiecki Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2014/2015 w ilości ok. 116.000 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
2014-09-24
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowościach Wiaderno, Swolszewice Małe, Twarda i Tresta - realizowane w ramach ProjektuUporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki - przygotowanie dokumentacji
2014-09-17
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Zamówienie dodatkowe do zamówienia podstawowego pn. Wykonanie prac studyjno-koncepcyjnych dotyczących terenów inwestycyjnych o powierzchni 13,05 ha oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbrojenie w/w terenów inwestycyjnych w miejscowości Łazisko
2014-09-16
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa i remont dróg gminnych w miejscowościach Dąbrowa, Twarda, Tresta, Wiaderno, Ciebłowice Duże
2014-06-30
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie centrum wsi Chorzęcin
2014-06-25
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Urządzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki
2014-06-18
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowości Smardzewice i Wąwał, gmina Tomaszów Mazowiecki
2014-05-29
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Prace remontowo-budowlane na obiekcie Zespołu Szkół w Komorowie
2014-04-30
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Dostawy Gmina Tomaszów Mazowiecki Kompleksową dostawę energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU