eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki - przetargiGmina Tomaszów Mazowiecki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-06
2018-04-23
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice
2018-01-18
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Budowa parku edukacyjno-rekreacyjnego - "edukacja leśna" w miejscowości Tresta

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Tomaszów Mazowiecki
Gmina Tomaszów Mazowiecki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-30
2018-04-16
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa i remont pomieszczeń strażnicy OSP w miejscowości Twarda
2018-03-28
2018-04-12
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa drogi gminnej nr 116405E przez wieś Chorzęcin
2018-03-16
2018-04-03
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Rozbudowa obiektu użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda w celu urządzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej
2018-03-07
2018-03-22
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
2018-02-14
2018-03-02
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4
2018-02-08
2018-02-23
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Rozbudowa i remont drogi gminnej - ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem ulicznym
2018-02-07
2018-02-23
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana
2018-02-06
2018-02-23
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej
2018-02-05
2018-02-21
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Rozbudowa obiektu użyteczności publicznej wraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku w miejscowości Twarda w celu urządzenia strefy rekreacyjno-wypoczynkowo-turystycznej
2018-01-12
2018-01-29
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Rozbudowa drogi gminnej - ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem ulicznym - ETAP I
2018-01-10
2018-01-22
Tomaszów Mazowiecki Usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - I etap"
2018-01-08
2018-01-24
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej
2017-12-21
2018-01-05
Tomaszów Mazowiecki Usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
2017-12-12
2017-12-27
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej
2017-11-10
2017-11-20
Tomaszów Mazowiecki Usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tomaszów Mazowiecki
2017-11-07
2017-11-22
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale
2017-10-24
2017-11-09
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa drogi gminnej nr 116404E przez wieś Niebrów
2017-10-12
2017-10-30
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice
2017-09-15
2017-10-03
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale
2017-09-11
2017-09-20
Tomaszów Mazowiecki Dostawy Gmina Tomaszów Mazowiecki Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2017/2018 w ilości ok. 107.500 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Tomaszów Mazowiecki
Gmina Tomaszów Mazowiecki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-05
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Rozbudowa i remont drogi gminnej - ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem ulicznym
2018-04-04
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana
2018-04-04
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej
2018-03-02
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, gmina Tomaszów Mazowiecki - I etap"
2018-01-30
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa pętli autobusowej wraz z urządzeniem miejsc parkingowych w Wąwale
2018-01-02
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Tomaszów Mazowiecki
2017-12-01
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa drogi gminnej nr 116404E przez wieś Niebrów
2017-10-23
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Usługi Gmina Tomaszów Mazowiecki Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 7.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
2017-10-16
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Dostawy Gmina Tomaszów Mazowiecki Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie 2017/2018 w ilości ok. 107.500 litrów do budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Tomaszów Mazowiecki
2017-09-20
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Zagospodarowanie terenu poprzez budowę obiektu sportowego w miejscowości Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki
2017-09-19
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada. - w zakresie zadania nr 2Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada
2017-08-29
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Jadwigów oraz w części miejscowości Kolonia Zawada i Łazisko wraz z budową II reaktora na oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawada
2017-08-29
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkół w Wiadernie na potrzeby szkoły podstawowej i przedszkola
2017-06-30
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Dostawy Gmina Tomaszów Mazowiecki Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w zakresie sprzedaży energii oraz świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz jednostek organizacyjnych
2017-06-07
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Gmina Tomaszów Mazowiecki Odnowienie elewacji i naprawę dachu istniejącego budynku Urzędu Gminy w Tomaszowie Mazowieckim wraz z remontem parkanu zewnętrznego
2017-04-21
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Rozbudowa budynku dydaktyczno-oświatowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smardzewicach
2017-04-12
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Gmina Tomaszów Mazowiecki Budowa drogi gminnej nr 116412E w miejscowości Smardzewice wraz z infrastrukturą techniczną
2017-04-06
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Przebudowa drogi gminnej nr 116429E w miejscowości Wąwał, ul. Cegielniana wraz z budową oświetlenia ulicznego
2017-01-11
brak danych
Tomaszów Mazowiecki roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki
2016-12-23
brak danych
Tomaszów Mazowiecki Roboty budowlane Gmina Tomaszów Mazowiecki Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Tomaszów Mazowiecki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.