eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Suwałki

Gmina Suwałki - przetargiGmina Suwałki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-30
2018-06-14
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Przebudowa drogi nr 101991B Osowa - Bród Nowy - Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 209, 166 na długości ok. 1,3 km"
2018-05-23
2018-06-08
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Turówka Stara oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czarnakowizna na terenie Gminy Suwałki"
2018-05-15
2018-05-30
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec 2"
2018-04-25
2018-05-11
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec"
2018-03-09
2018-03-19
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz wewnętrznych dróg na terenie gminy Suwałki w 2018 roku.
2017-12-14
2017-12-22
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwalki oraz zapewnienie im opieki w schronisku
2017-11-16
2017-11-24
Suwałki Usługi Gmina Suwałki "Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych w sezonie 2017/2018"
2017-11-15
2017-11-23
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki.
2017-09-29
2017-10-13
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe - Niemcowizna na odcinku o długości ok. 1,3 km w obrębie ewidencyjnym Białe gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 76, 100, 101, 99."
2017-09-28
2017-10-13
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek - Cimochowizna na długości ok. 550m wraz z przebudową na odcinku długości 660,0 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 64/5, 20/1 - Etap I odcinek B
2017-09-27
2017-10-12
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Przebudowa dróg gminnych nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216.
2017-08-11
2017-08-28
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Budowa budynku świetlicy gminnej z przyłączem wodociągowym, z zewnętrzną instalacją wodociągową, elektroenergetyczną i kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na ścieki o poj. 9 m3 oraz z zewnętrzną instalacją gazową z naziemnym zbiornikiem gazu płynnego o poj. 2,7 m3 i zagospodarowaniem terenu na działkach nr geod. 28/1, 30/1 i 34 w obrębie ew. Turówka Nowa, gm. Suwałki".
2017-07-11
2017-07-26
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 - 0+185,20".
2017-06-06
2017-06-20
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Przebudowa drogi w msc. Burdeniszki na odcinku o długości ok. 1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50m na dz. nr geod. 134"
2017-05-31
2017-06-14
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 - 0+185,20".
2017-05-29
2017-06-12
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w msc. Osowa - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1,62 km"
2017-04-28
2017-05-15
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Suwałki w ramach projektu pn."Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"
2017-04-21
2017-05-05
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa oświetlenia w miejscowości Płociczno - Tartak gm. Suwałki - Linie kablowe nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą SO.
2017-04-07
2017-04-21
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa oświetlenia w miejscowości Płociczno - Tartak gm. Suwałki - Linie kablowe nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą SO
2017-03-31
2017-04-14
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000- km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B." - Etap II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Suwałki
Gmina Suwałki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-13
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz wewnętrznych dróg na terenie gminy Suwałki w 2018 roku
2017-12-28
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku
2017-12-07
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych o niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki
2017-11-22
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Przebudowa dróg gminnych nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216.
2017-11-21
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe - Niemcowizna na odcinku o długości ok. 1,3 km w obrębie ewidencyjnym Białe gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 76, 100, 101, 99."
2017-11-20
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek - Cimochowizna na długości ok. 550m wraz z przebudową na odcinku długości 660,0 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 64/5, 20/1 - Etap I odcinek B
2017-10-03
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki " Przebudowa drogi w msc. Piertanie na odcinku o długości ok. 900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 97, 101"
2017-08-23
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 - 0+185,20".
2017-07-28
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Przebudowa drogi w msc. Burdeniszki na odcinku o długości ok. 1,0 km z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50m na dz. nr geod. 134"
2017-06-26
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Suwałki w ramach projektu pn.Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie
2017-05-18
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki "Budowa oświetlenia w miejscowości Płociczno - Tartak gm. Suwałki - Linie kablowe nN-0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafą SO".
2017-05-05
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000- km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B." - Etap II
2017-04-13
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz wewnętrznych dróg na terenie gminy Suwałki w 2017 roku.
2017-01-13
brak danych
Suwałki Gmina Suwałki Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku.
2016-11-07
brak danych
Suwałki Gmina Suwałki "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki "
2016-08-12
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko - Wiatrołuża km 0+000- km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B. - Etap I.
2016-08-04
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku
2016-06-28
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Modernizacja drogi dojazdowej nr 102034 B Nowa Wieś - Lipniak położonej na dz. nr geod. 554/1 w msc. Nowa Wieś oraz nr geod. 37 w msc. Lipniak - zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1,00 km
2016-04-21
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - Etap II
2016-03-30
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz lokalnych dróg na terenie gminy Suwałki w 2016 roku

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Suwałki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.