Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Suwałki - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-02
2015-06-17
Suwałki roboty budowlane Gmina Suwałki Roboty budowlane. Remont drogi dojazdowej przez wieś Osowa - wykonanie nawierzchni żwirowej km. 0+000 - 1+649
2015-05-14
2015-05-29
Suwałki roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - Etap I
2015-04-10
2015-04-27
Suwałki roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu
2015-03-26
2015-04-10
Suwałki roboty budowlane Gmina Suwałki Rozbudowa budynku o magazyn sprzętu sportowego z zewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr geod. 61 w miejscowości Przebród gm. Suwałki
2015-02-27
2015-03-06
Suwałki usługi Gmina Suwałki Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz lokalnych dróg na terenie gminy Suwałki w 2015 roku
2014-12-12
2014-12-22
Suwałki usługi Gmina Suwałki Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostępne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki.
2014-12-11
2014-12-19
Suwałki usługi Gmina Suwałki Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku.
2014-10-17
2014-10-27
Suwałki usługi Gmina Suwałki Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki
2014-10-17
2014-10-24
Suwałki usługi Gmina Suwałki Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych.
2014-10-07
2014-10-22
Suwałki usługi Gmina Suwałki Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł (słowniejeden milion pięćset tysięcy złotych) .
2014-09-12
2014-09-29
Suwałki roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr. geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki.
2014-08-08
2014-08-20
Suwałki dostawy Gmina Suwałki Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wsi Krzywe w tym Centrum Informacji Turystycznej.
2014-06-20
2014-07-07
Suwałki roboty budowlane Gmina Suwałki Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzezbudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogrodzenia obiektów sportowych i monitoring obiektów w ramach projektu Współpraca - Aktywność - Przyszłość Nr PBU 0371 11 realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013
2014-06-02
2014-06-11
Suwałki dostawy Gmina Suwałki Dostawa i montaż wyposażenia w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45
2014-05-16
2014-05-28
Suwałki dostawy Gmina Suwałki Dostawa i montaż wyposażenia w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45
2014-05-15
2014-05-30
Suwałki roboty budowlane Gmina Suwałki Roboty budowlane. Przebudowa drogi we wsi Zielone Drugie na odcinku o dł. 1829m (km 0+900 - 2+729) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5m. Nazwa projektu nr LT-PL/100Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2014-03-21
2014-04-07
Suwałki roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy
2014-03-12
2014-03-20
Suwałki usługi Gmina Suwałki Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2014 roku
2014-02-25
2014-03-12
Suwałki roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy
2014-02-24
2014-03-12
Suwałki roboty budowlane Gmina Suwałki Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w obrębie Leszczewo i Leszczewek

Zobacz wiecej

Gmina Suwałki - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-23
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno - Tartak - Etap I.
2015-05-20
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa sieci wodociągowej łączącej sieć wodociągową w Małej Hucie z siecią wodociągową w Okuniowcu
2015-05-18
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Rozbudowa budynku o magazyn sprzętu sportowego z zewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr geod. 61 w miejscowości Przebród gm. Suwałki
2015-04-01
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych oraz lokalnych dróg na terenie gminy Suwałki w 2015 roku.
2015-01-02
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wybór przewoźnika świadczącego powszechnie dostępne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Suwałki
2015-01-02
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku.
2014-11-21
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Suwałki
2014-11-20
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odśnieżanie dróg gminnych oraz zwalczanie śliskości zimowej na drogach gminnych
2014-10-14
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Roboty budowlane.Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr. geod. 37, 38, 39, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 46 oraz budowę przepustu na działce o nr geod. 46 położonych w obrębie geodezyjnym Turówka Stara gmina Suwałki..
2014-09-22
brak danych
Suwałki Dostawy Gmina Suwałki Dostawa i montaż wyposażenia świetlicy wsi Krzywe w tym Centrum Informacji Turystycznej.
2014-08-06
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Rozbudowa infrastruktury sportowej poprzezbudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogrodzenia obiektów sportowych i monitoring obiektów w ramach projektu Współpraca - Aktywność - Przyszłość Nr PBU 0371 11 realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013
2014-06-18
brak danych
Suwałki Dostawy Gmina Suwałki Dostawa i montaż wyposażenia w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45
2014-06-17
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Roboty budowlane. Przebudowa drogi we wsi Zielone Drugie na odcinku o dł. 1829m (km 0+900 - 2+729) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5m. Nazwa projektu nr LT-PL/100Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2014-05-06
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2014 roku.
2014-04-24
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Budowa sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Bród Nowy
2014-03-26
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w obrębie Leszczewo i Leszczewek
2014-03-26
brak danych
Suwałki Roboty budowlane Gmina Suwałki Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem elektroenergetycznym przepompowni ścieków w miejscowości Tartak
2014-03-13
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Wykonywanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych oraz asfaltowych na terenie gminy Suwałki w 2014 roku.
2014-02-12
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Odbiór bezdomnych psów z terenu Gminy Suwałki oraz zapewnienie im opieki w schronisku.
2013-12-17
brak danych
Suwałki Usługi Gmina Suwałki Dodatkowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suwałki

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU