eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Słomniki

Gmina Słomniki - przetargiGmina Słomniki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-15
2018-07-02
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku sportowym w miejscowości Kacice, gm. Słomniki - ponowne postępowanie
2018-06-14
2018-06-29
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa i wyposażenie placów zabaw oraz obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania: Zadanie1. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Janikowice Zadanie 2. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Prandocin Wysiołek Zadanie 3. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Szczepanowice Zadanie 4. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Trątnowice Zadanie 5. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Waganowice Zadanie 6. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Zagaje Smrokowskie ( obręb Smroków) Zadanie 7. Budowa i wyposażenie obiektu rekreacji w miejscowości Kacice Zadanie 8. Budowa i wyposażenie obiektu rekreacji w miejscowości Brończyce
2018-06-11
2018-06-20
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 na terenie gminy Słomniki o łącznej długości ok. 114 km.
2018-06-07
2018-06-25
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" związana z "Modernizacją budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Słomniki
Gmina Słomniki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-30
2018-06-14
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku sportowym w miejscowości Kacice, gm. Słomniki
2018-05-22
2018-06-06
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" związana z przebudową parkingu przy stacji PKP Słomniki w miejscowości Słomniki" -ponowne postepowanie
2018-05-11
2018-05-28
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych "Smroków - Wężerów"
2018-05-02
2018-05-18
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" związana z przebudową parkingu przy stacji PKP Słomniki w miejscowości Słomniki"
2018-04-27
2018-05-14
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Wymiana gruntu przy budowie drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki w km 1+170-1+410
2018-04-23
2018-05-11
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa dróg gminnych: "Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 474/16 w Januszowicach" "Budowa chodnika oraz przebudowa ul. Brykalskiego i drogi bocznej w Słomnikach" "Budowa miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do szkoły w Prandocinie"
2018-04-16
2018-05-07
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" związana z przebudową parkingu przy stacji PKP Niedźwiedź w miejscowości Niedźwiedź i Polanowice"
2018-03-29
2018-04-16
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" związana z budową ciągu pieszo - rowerowego przy ulicy Poniatowskiego w Słomnikach
2018-03-16
2018-03-27
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Słominki oraz podległych jednostek organizacyjnych wraz z uruchomieniem filii lub punktu obsługi w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach przy ulicy Kościuszki nr 64 w Słomnikach w latach 2018-2021.
2018-02-27
2018-03-16
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych: "Waganowice - Starodroże" "Kępa za mostem" "Zaborze od sołtysa" "Zagaje Smrokowskie za młynem" "Trątnowice - centrum - boisko" "Polanowice - Kolonia"
2018-02-02
2018-02-19
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" związana z przebudową parkingu przy stacji PKP Słomniki Miasto w miejscowości Słomniki"
2017-12-06
2017-12-15
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Ponowne postępowanie: Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2018 r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadania: Zadanie I: zakup oleju napędowego ON Zadanie II : zakup benzyny Pb 95
2017-12-04
2017-12-12
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Udzielenie kredytu w kwocie 728.000,00 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2017 roku.
2017-11-24
2017-12-05
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2018 r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadania: Zadanie I: zakup oleju napędowego ON Zadanie II : zakup benzyny Pb 95
2017-11-09
2017-11-17
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Udzielenie kredytu w kwocie 1.414.000,00 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2017 roku.
2017-10-23
2017-11-14
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki.
2017-09-29
2017-10-09
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego, uruchomienie e-usług publicznych oraz uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profili Zaufanych z podziałem na części : Część 1 - Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego oraz uruchomienie e-usług publicznych Część 2 - Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej Część 3 - Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych Część 4 - Zakup urządzenia UTM
2017-09-22
2017-10-09
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Waganowice
2017-08-30
2017-09-15
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych: "Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2","Januszowice nr ewid. 431/12 i 473/10" "Januszowice nr ewid. 431/11 i 473/11", "Słomniki, ul. Niecała boczna" "Miłocice nr ewid. 557"
2017-08-10
2017-08-25
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych: "Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2","Januszowice nr ewid. 431/12 i 473/10" "Januszowice nr ewid. 431/11 i 473/11", "Słomniki, ul. Niecała boczna" "Miłocice nr ewid. 557"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Słomniki
Gmina Słomniki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-04
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Wymiana gruntu przy budowie drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki w km 1+170-1+410
2018-04-06
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych"Waganowice - Starodroże" "Kępa za mostem" "Zaborze od sołtysa" "Zagaje Smrokowskie za młynem" "Trątnowice - centrum - boisko" "Polanowice - Kolonia"
2018-03-12
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" związana z przebudową parkingu przy stacji PKP Słomniki Miasto w miejscowości Słomniki"
2018-01-05
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki.
2018-01-04
brak danych
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Ponowne postępowanieZakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2018 r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadaniaZadanie Izakup oleju napędowego ON Zadanie II zakup benzyny Pb 95
2017-12-11
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Udzielenie kredytu w kwocie 1.414.000,00 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2017 roku
2017-11-20
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego, uruchomienie e-usług publicznych oraz uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profili Zaufanych z podziałem na części Część 1 - Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego oraz uruchomienie e-usług publicznych Część 2 - Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej Część 3 - Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych Część 4 - Zakup urządzenia UTM
2017-08-23
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadaniaZadanie ITermomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu Zadanie IITermomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Prandocinie Zadanie IIITermomodernizacja budynku socjalnego w Słomnikach
2017-08-22
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w m. Wesoła i Miłocice-Etap I
2017-06-27
brak danych
Słomniki Gmina Słomniki Remont dróg rolniczych"Orłów - Smroków - do gruntów uprawnych" "Polanowice nr ewid. 294 - do gruntów uprawnych"
2017-06-19
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych z podziałem na zadaniaZad. 1. Przebudowa i remont dróg gminnych"Muniakowice nr 601764K" "Niedźwiedź nr 601770K od starej remizy" "Trątnowice nr 601770K przez wąwóz" "Słomniki, ul. 3-go Maja" "Plac manewrowy przy OSP Kacice" "Szczepanowice-Skrzeszowice nr 601773K" Zad. 2. Przebudowa chodników w Słomnikach"Słomniki, ul. Wyspiańskiego" "Słomniki, ul. Kasprowicza" "Słomniki, ul. Rydla" "Słomniki, ul. Mickiewicza"
2017-05-10
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu gm. Słomniki
2017-05-08
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont budynku remizy OSP w Prandocinie gm. Słomniki
2017-01-20
brak danych
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2017 r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadaniaZadanie Izakup oleju napędowego ON Zadanie II zakup benzyny Pb 95
2016-08-24
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych z podziałem na zadaniaZad.1. Przebudowa i remont dróg gminnychCzechy przy domkach Słomniki, ul. Kilińskiego Słomniki, ul. Strzelecka Słomniki, ul. Staszica Słomniki, ul. Zamknięta Zad.2. Przebudowa dróg wewnętrznych - osiedlowych po byłym gospodarstwie HBP Kraków położonych w miejscowości PolanowiceDroga na działce nr ewid. 172/52 w Polanowicach Droga na działkach nr ewid. 172/49, 172/50 i 172/9 w Polanowicach Droga na działkach nr ewid. 172/55 i 57 w Polanowicach Droga na działce nr ewid. 172/59 w Polanowicach
2016-07-25
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadaniaZadanie ITermomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Smrokowie Zadanie IITermomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kacicach
2016-07-14
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont i przebudowa dróg z podziałem na zadaniaZad.1 Remont dróg rolniczychPrandocin do pól - Prandocin do Reraka Niedźwiedź do pól - Niedźwiedź do Samburskiego Zad. 2 Przebudowa i remont dróg gminnychPolanowice od Osucha do Jagły Janikowice w lewo od Cerka Słomniki, ul. Krótka Niedźwiedź k. Jeżowej Zad. 3 Przebudowa i remont dróg gminnychChodnik na ul. Świerczewskiego i przy bloku nr 8 Plac manewrowy przy drodze powiatowej nr 2142K Kacice - Smroków (działka gminna) Plac manewrowy w m. Niedźwiedź.
2016-04-21
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SŁOMNIKI z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ IUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SŁOMNIKI CZĘŚĆ IIUBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY SŁOMNIKI CZĘŚĆ IIIUBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY SŁOMNIKI.
2016-04-08
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2016r.
2016-02-29
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont mostów na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadaniaZadanie 1Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601781K na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice Zadanie 2Remont mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 557 na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice Zadanie 3Remont mostu w ciągu drogi gminnej Smroków - most - Orłów na rzece Szreniawa w miejscowości Smroków i Orłów

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Słomniki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.