Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Słomniki - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-16
2014-05-06
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Remont istniejącego budynku wielofunkcyjnego - remizy OSP w miejscowości Prandocin Iły, gm. Słomniki.
2014-04-16
2014-05-08
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Remont istniejącego budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Janikowice, gm. Słomniki.
2014-04-03
2014-04-23
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa drogi gminnej nr 601761K w miejscowości Wężerów i Prandocin Iły w km 0+006,5-1+100

Zobacz wiecej

Gmina Słomniki - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-03-18
2014-03-27
Słomniki usługi Gmina Słomniki UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SŁOMNIKI z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ IUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SŁOMNIKI CZĘŚĆ IIUBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY SŁOMNIKI CZĘŚĆ IIIUBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY SŁOMNIKI
2014-03-12
2014-03-27
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w roku 2014r.
2014-03-04
2014-03-19
Słomniki dostawy Gmina Słomniki Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu dzieci szkolnych niepełnosprawnych dla Gminy Słomniki.
2014-02-26
2014-03-14
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Remont istniejącego budynku komunalnego Starej Szkoły w Słomnikach wraz z przyległym placem manewrowym.
2014-02-24
2014-03-12
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Remont dróg gminnychSłomniki - ul. Niecała - Brończyce nr 601818K w miejscowości Brończyce i Słomniki w km 0+100 - 1+080 Janikowice - Podlipie nr 601763K w miejscowości Janikowice w km 0+000 - 0+550
2014-02-06
2014-02-21
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont drógRemont drogi gminnej nr 601777 k Polanowice - p. wieś Remont ulicy Niecaław Słomnikach
2014-01-28
2014-02-06
Słomniki usługi Gmina Słomniki Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach ul. Niecała - na rok 2014 z podziałem na zadaniaZadanie nr1:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190801- skratki Zadanie nr2:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190802- zawartość piaskownika Zadanie nr3:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy
2014-01-07
2014-01-22
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zaborze Gm Słomniki
2013-12-03
2013-12-19
Słomniki usługi Gmina Słomniki Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2014r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadaniaZadanie Izakup oleju napędowego ON Zadanie II zakup benzyny Pb 95
2013-11-20
2013-12-05
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z podziałem na zadaniaZadanie IBudowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej w m. Wesoła Gm. Słomniki Zadanie IIBudowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowościach Prandocin Iły, Wężerów Gm. Słomniki- Etap I.
2013-11-19
2013-11-27
Słomniki dostawy Gmina Słomniki Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wężerów. gmina Słomniki
2013-10-31
2013-11-15
Słomniki usługi Gmina Słomniki Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wężerów. gmina Słomniki
2013-10-30
2013-11-14
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Prandocin Iły.
2013-10-10
2013-10-25
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont drógZadanie I:Przebudowa i remont dróg gminnychUl. Kilińskiego w Słomnikach Ul. Staszica w Słomnikach Droga w Kacicach Droga w Lipnej Woli Zadanie IIRemont drogi rolniczejJanuszowice za stawem
2013-10-02
2013-10-16
Słomniki usługi Gmina Słomniki Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wężerów. gmina Słomniki
2013-09-09
2013-09-24
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 601769K (działka nr ewid. 426/1) w miejscowości Niedźwiedź w km 1+100
2013-09-06
2013-09-23
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnychUl. Kilińskiego w Słomnikach Ul. Staszica w Słomnikach Droga w Kacicach Droga w Lipnej Woli
2013-08-29
2013-09-13
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, instalacji gazowej oraz robót towarzyszących w budynku komunalnym przy ulicy Kościuszki 26 w Słomnikach.
2013-08-21
2013-09-12
Słomniki dostawy Gmina Słomniki Dostawa oleju opałowego (loco miejsce) w sezonie zimowym 2013/2014 dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności, o parametrach zgodnych z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2011, w temperaturze referencyjnej Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r. Poz. 257.
2013-08-20
2013-09-04
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej w m.Wesoła.

Zobacz wiecej

Gmina Słomniki - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-04-22
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w roku 2014r.
2014-04-14
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont dróg gminnychSłomniki - ul. Niecała - Brończyce nr 601818K w miejscowości Brończyce i Słomniki w km 0+100 - 1+080 Janikowice - Podlipie nr 601763K w miejscowości Janikowice w km 0+000 - 0+550.
2014-04-14
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont istniejącego budynku komunalnego Starej Szkoły w Słomnikach wraz z przyległym placem manewrowym
2014-04-14
brak danych
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Zakup fabrycznie nowego autobusu do przewozu dzieci szkolnych niepełnosprawnych dla Gminy Słomniki.
2014-03-21
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont drógRemont drogi gminnej nr 601777 k Polanowice - p. wieś Remont ulicy Niecaław Słomnikach
2014-03-11
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach ul. Niecała - na rok 2014 z podziałem na zadaniaZadanie nr1:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190801- skratki Zadanie nr2:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190802- zawartość piaskownika Zadanie nr3:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy
2014-02-10
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zaborze Gm Słomniki
2014-01-13
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2014r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadaniaZadanie Izakup oleju napędowego ON Zadanie II zakup benzyny Pb 95.
2013-12-30
brak danych
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wężerów. gmina Słomniki.
2013-12-20
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego z podziałem na zadaniaZadanie IBudowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej w m. Wesoła Gm. Słomniki Zadanie IIBudowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w miejscowościach Prandocin Iły, Wężerów Gm. Słomniki- Etap I
2013-11-26
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Prandocin Iły
2013-11-07
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont drógZadanie I:Przebudowa i remont dróg gminnychUl. Kilińskiego w Słomnikach Ul. Staszica w Słomnikach Droga w Kacicach Droga w Lipnej Woli Zadanie IIRemont drogi rolniczejJanuszowice za stawem
2013-10-14
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, instalacji gazowej oraz robót towarzyszących w budynku komunalnym przy ulicy Kościuszki 26 w Słomnikach..
2013-10-10
brak danych
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Dostawa oleju opałowego (loco miejsce) w sezonie zimowym 2013/2014 dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności, o parametrach zgodnych z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2011, w temperaturze referencyjnej Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r. Poz. 257
2013-10-02
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 601769K (działka nr ewid. 426/1) w miejscowości Niedźwiedź w km 1+100.
2013-09-25
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa przedszkola ( Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka) w Słomnikach..
2013-09-10
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania pnBudowa przedszkola ( Integracyjnego Centrum Rozwoju Dziecka w Słomnikach).
2013-09-09
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej w m.Wesoła.
2013-09-06
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Gmina Słomniki zamieszcza ogłoszenie w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach pn:Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach w ramach projektu Od bierności do aktywności
2013-09-05
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Udzielenie kredytu w kwocie 2.830.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowania zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2013 roku.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.