eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Słomniki

Gmina Słomniki - przetargiGmina Słomniki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-03-02
2016-03-18
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2016r.
2016-02-29
2016-03-09
Słomniki usługi Gmina Słomniki UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SŁOMNIKI z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ IUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SŁOMNIKI CZĘŚĆ IIUBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY SŁOMNIKI CZĘŚĆ IIIUBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY SŁOMNIKI
2016-01-12
2016-01-29
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Remont mostów na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadaniaZadanie 1Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601781K na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice Zadanie 2Remont mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 557 na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice Zadanie 3Remont mostu w ciągu drogi gminnej Smroków - most - Orłów na rzece Szreniawa w miejscowości Smroków i Orłów
2015-12-30
2016-01-11
Słomniki usługi Gmina Słomniki Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach ul. Niecała - na rok 2016 z podziałem na zadaniaZadanie nr1:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190801- skratki Zadanie nr2:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190802- zawartość piaskownika Zadanie nr3:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy
2015-12-01
2015-12-11
Słomniki dostawy Gmina Słomniki Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2016r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadaniaZadanie Izakup oleju napędowego ON Zadanie II zakup benzyny Pb 95
2015-10-07
2015-11-04
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa budynku przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych) w Słomnikach.
2015-09-30
2015-10-09
Słomniki dostawy Gmina Słomniki Dostawa oleju opałowego (loco miejsce) w sezonie zimowym 2015/2016 dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności, o parametrach zgodnych z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2011, w temperaturze referencyjnej Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r. Poz 257z poz. zm.
2015-08-05
2015-08-21
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Remont i przebudowa dróg gminnychRemont ul. Świerczewskiego k. bloku nr 10 w Słomnikach Remont ul. Bema w Słomnikach Remont drogi gminnej 601772K w m. Brończyce i Kępa
2015-07-22
2015-07-30
Słomniki usługi Gmina Słomniki Udzielenie kredytu w kwocie 610.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowania zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2015 roku.
2015-07-02
2015-07-14
Słomniki usługi Gmina Słomniki Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie zimowym 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 na terenie gminy Słomniki o łącznej długości ok. 108 km.
2015-06-12
2015-06-29
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Remont drogi rolniczej Kacice-do pól
2015-04-07
2015-04-22
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Dostawa i montaż Sita bębnowego na Oczyszczalni ścieków w Słomnikach.
2015-03-16
2015-03-25
Słomniki usługi Gmina Słomniki Wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Słominki oraz podległych jednostek organizacyjnych wraz z uruchomieniem filii lub punktu obsługi w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach przy ulicy Kościuszki nr 64 w Słomnikach w latach 2015-2018.
2015-02-25
2015-03-16
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2015r.
2014-12-11
2014-12-22
Słomniki usługi Gmina Słomniki Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach ul. Niecała - na rok 2015 z podziałem na zadaniaZadanie nr1:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190801- skratki Zadanie nr2:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190802- zawartość piaskownika Zadanie nr3:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy
2014-11-28
2014-12-09
Słomniki dostawy Gmina Słomniki Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2015r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadaniaZadanie Izakup oleju napędowego ON Zadanie II zakup benzyny Pb 95
2014-09-03
2014-09-12
Słomniki dostawy Gmina Słomniki Dostawa oleju opałowego (loco miejsce) w sezonie zimowym 2014/2015 dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności, o parametrach zgodnych z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2011, w temperaturze referencyjnej Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r. Poz 257z poz. zm.
2014-09-01
2014-09-16
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa placu zabaw w Muniakowicach (ponowne postępowanie)
2014-08-28
2014-09-15
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Remont i przebudowa drogi gminnejRatajów - k. Felixa
2014-08-07
2014-08-25
Słomniki roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa placu zabaw w Muniakowicach.

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Słomniki
Gmina Słomniki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2016-04-21
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SŁOMNIKI z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ IUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SŁOMNIKI CZĘŚĆ IIUBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY SŁOMNIKI CZĘŚĆ IIIUBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY SŁOMNIKI.
2016-04-08
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2016r.
2016-02-29
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont mostów na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadaniaZadanie 1Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601781K na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice Zadanie 2Remont mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 557 na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice Zadanie 3Remont mostu w ciągu drogi gminnej Smroków - most - Orłów na rzece Szreniawa w miejscowości Smroków i Orłów
2016-02-23
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa budynku przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych) w Słomnikach..
2016-01-28
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach ul. Niecała - na rok 2016 z podziałem na zadaniaZadanie nr1:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190801- skratki Zadanie nr2:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190802- zawartość piaskownika Zadanie nr3:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy.
2016-01-08
brak danych
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2016r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadaniaZadanie Izakup oleju napędowego ON Zadanie II zakup benzyny Pb 95
2015-10-29
brak danych
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Dostawa oleju opałowego (loco miejsce) w sezonie zimowym 2015/2016 dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności, o parametrach zgodnych z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2011, w temperaturze referencyjnej Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r. Poz 257z poz. zm.
2015-09-24
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont i przebudowa dróg gminnychRemont ul. Świerczewskiego k. bloku nr 10 w Słomnikach Remont ul. Bema w Słomnikach Remont drogi gminnej 601772K w m. Brończyce i Kępa.
2015-08-25
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Udzielenie kredytu w kwocie 610.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowania zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2015 roku.
2015-08-24
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie zimowym 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 na terenie gminy Słomniki o łącznej długości ok. 108 km.
2015-07-21
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont drogi rolniczej Kacice-do pól
2015-05-22
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Dostawa i montaż Sita bębnowego na Oczyszczalni ścieków w Słomnikach
2015-04-23
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Słominki oraz podległych jednostek organizacyjnych wraz z uruchomieniem filii lub punktu obsługi w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach przy ulicy Kościuszki nr 64 w Słomnikach w latach 2015-2018.
2015-04-08
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2015r
2015-02-09
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach ul. Niecała - na rok 2015 z podziałem na zadaniaZadanie nr1:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190801- skratki Zadanie nr2:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190802- zawartość piaskownika Zadanie nr3:odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy
2015-01-20
brak danych
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2015r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadaniaZadanie Izakup oleju napędowego ON Zadanie II zakup benzyny Pb 95.
2014-10-10
brak danych
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Dostawa oleju opałowego (loco miejsce) w sezonie zimowym 2014/2015 dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności, o parametrach zgodnych z obowiązującą polską normą PN-C-96024:2011, w temperaturze referencyjnej Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz. U. Nr 29 z 2004r. Poz 257z poz. zm..
2014-09-29
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont i przebudowa drogi gminnejRatajów - k. Felixa
2014-08-26
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont istniejącego ciągu pieszo jezdnego i placu manewrowo-postojowego wraz z remontem ogrodzenia przy boisku w Waganowicach..
2014-08-08
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont dróg z podziałem na zadaniaZad. I Remont drogi rolniczej Lipna Wola - K. Sołtysa Zad. II Remont drogi gminnej Januszowice - Lipna Wola - Celiny nr 601783K w miejscowości Januszowice w km 0+500 - 0+600, 1+050 - 1+100.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Słomniki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.