eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Słomniki

Gmina Słomniki - przetargiGmina Słomniki - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-16
2018-05-07
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" związana z przebudową parkingu przy stacji PKP Niedźwiedź w miejscowości Niedźwiedź i Polanowice"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Słomniki
Gmina Słomniki - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-29
2018-04-16
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" związana z budową ciągu pieszo - rowerowego przy ulicy Poniatowskiego w Słomnikach
2018-03-16
2018-03-27
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Słominki oraz podległych jednostek organizacyjnych wraz z uruchomieniem filii lub punktu obsługi w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach przy ulicy Kościuszki nr 64 w Słomnikach w latach 2018-2021.
2018-02-27
2018-03-16
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych: "Waganowice - Starodroże" "Kępa za mostem" "Zaborze od sołtysa" "Zagaje Smrokowskie za młynem" "Trątnowice - centrum - boisko" "Polanowice - Kolonia"
2018-02-02
2018-02-19
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" związana z przebudową parkingu przy stacji PKP Słomniki Miasto w miejscowości Słomniki"
2017-12-06
2017-12-15
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Ponowne postępowanie: Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2018 r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadania: Zadanie I: zakup oleju napędowego ON Zadanie II : zakup benzyny Pb 95
2017-12-04
2017-12-12
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Udzielenie kredytu w kwocie 728.000,00 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2017 roku.
2017-11-24
2017-12-05
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2018 r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadania: Zadanie I: zakup oleju napędowego ON Zadanie II : zakup benzyny Pb 95
2017-11-09
2017-11-17
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Udzielenie kredytu w kwocie 1.414.000,00 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2017 roku.
2017-10-23
2017-11-14
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki.
2017-09-29
2017-10-09
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego, uruchomienie e-usług publicznych oraz uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profili Zaufanych z podziałem na części : Część 1 - Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego oraz uruchomienie e-usług publicznych Część 2 - Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej Część 3 - Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych Część 4 - Zakup urządzenia UTM
2017-09-22
2017-10-09
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Waganowice
2017-08-30
2017-09-15
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych: "Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2","Januszowice nr ewid. 431/12 i 473/10" "Januszowice nr ewid. 431/11 i 473/11", "Słomniki, ul. Niecała boczna" "Miłocice nr ewid. 557"
2017-08-10
2017-08-25
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych: "Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2","Januszowice nr ewid. 431/12 i 473/10" "Januszowice nr ewid. 431/11 i 473/11", "Słomniki, ul. Niecała boczna" "Miłocice nr ewid. 557"
2017-07-17
2017-08-04
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych: "Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2","Januszowice nr ewid. 431/12 i 473/10" "Januszowice nr ewid. 431/11 i 473/11", "Słomniki, ul. Niecała boczna"
2017-06-30
2017-07-17
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w m. Wesoła i Miłocice-Etap I
2017-06-30
2017-07-18
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania: Zadanie I: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu Zadanie II: Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Prandocinie Zadanie III: Termomodernizacja budynku socjalnego w Słomnikach
2017-06-21
2017-07-07
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg z podziałem na zadania Zad. 1. Przebudowa i remont dróg gminnych: "Zagaje Smrokowskie nr ewid. 559/2","Januszowice nr ewid. 431/12 i 473/10" "Januszowice nr ewid. 431/11 i 473/11", "Słomniki, ul. Niecała boczna" Zad. 2. Remont drogi rolniczej: "Wężerów górny droga boczna - do pól"
2017-04-26
2017-05-17
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych z podziałem na zadaniaZad. 1. Przebudowa i remont dróg gminnych"Muniakowice nr 601764K" "Niedźwiedź nr 601770K od starej remizy" "Trątnowice nr 601770K przez wąwóz" "Słomniki, ul. 3-go Maja" "Plac manewrowy przy OSP Kacice" "Szczepanowice-Skrzeszowice nr 601773K" Zad. 2. Przebudowa chodników w Słomnikach"Słomniki, ul. Wyspiańskiego" "Słomniki, ul. Kasprowicza" "Słomniki, ul. Rydla" "Słomniki, ul. Mickiewicza"
2017-03-22
2017-04-06
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku remizy OSP w Prandocinie gm. Słomniki
2017-03-22
2017-04-10
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu gm. Słomniki

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Słomniki
Gmina Słomniki - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-06
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych"Waganowice - Starodroże" "Kępa za mostem" "Zaborze od sołtysa" "Zagaje Smrokowskie za młynem" "Trątnowice - centrum - boisko" "Polanowice - Kolonia"
2018-03-12
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Kompleksowa realizacja w formie "zaprojektuj i wybuduj" związana z przebudową parkingu przy stacji PKP Słomniki Miasto w miejscowości Słomniki"
2018-01-05
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa drogi gminnej w miejscowości Wężerów, gmina Słomniki.
2018-01-04
brak danych
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Ponowne postępowanieZakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2018 r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadaniaZadanie Izakup oleju napędowego ON Zadanie II zakup benzyny Pb 95
2017-12-11
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Udzielenie kredytu w kwocie 1.414.000,00 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Gminy Słomniki w 2017 roku
2017-11-20
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej, zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego, uruchomienie e-usług publicznych oraz uruchomienie Punktu Potwierdzenia Profili Zaufanych z podziałem na części Część 1 - Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego oraz uruchomienie e-usług publicznych Część 2 - Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej Część 3 - Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych Część 4 - Zakup urządzenia UTM
2017-08-23
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadaniaZadanie ITermomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu Zadanie IITermomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Prandocinie Zadanie IIITermomodernizacja budynku socjalnego w Słomnikach
2017-08-22
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 773 w m. Wesoła i Miłocice-Etap I
2017-06-27
brak danych
Słomniki Gmina Słomniki Remont dróg rolniczych"Orłów - Smroków - do gruntów uprawnych" "Polanowice nr ewid. 294 - do gruntów uprawnych"
2017-06-19
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych z podziałem na zadaniaZad. 1. Przebudowa i remont dróg gminnych"Muniakowice nr 601764K" "Niedźwiedź nr 601770K od starej remizy" "Trątnowice nr 601770K przez wąwóz" "Słomniki, ul. 3-go Maja" "Plac manewrowy przy OSP Kacice" "Szczepanowice-Skrzeszowice nr 601773K" Zad. 2. Przebudowa chodników w Słomnikach"Słomniki, ul. Wyspiańskiego" "Słomniki, ul. Kasprowicza" "Słomniki, ul. Rydla" "Słomniki, ul. Mickiewicza"
2017-05-10
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu gm. Słomniki
2017-05-08
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont budynku remizy OSP w Prandocinie gm. Słomniki
2017-01-20
brak danych
Słomniki Dostawy Gmina Słomniki Zakup oleju napędowego ON oraz benzyny Pb 95 dla bezpośredniego tankowania na stacjach Wykonawcy pojazdów będących w dyspozycji Gminy Słomniki w roku 2017 r. o odpowiedniej jakości zgodnej z warunkami technicznymi i jakościowymi obowiązującymi na polskim rynku z podziałem na zadaniaZadanie Izakup oleju napędowego ON Zadanie II zakup benzyny Pb 95
2016-08-24
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Przebudowa i remont dróg gminnych z podziałem na zadaniaZad.1. Przebudowa i remont dróg gminnychCzechy przy domkach Słomniki, ul. Kilińskiego Słomniki, ul. Strzelecka Słomniki, ul. Staszica Słomniki, ul. Zamknięta Zad.2. Przebudowa dróg wewnętrznych - osiedlowych po byłym gospodarstwie HBP Kraków położonych w miejscowości PolanowiceDroga na działce nr ewid. 172/52 w Polanowicach Droga na działkach nr ewid. 172/49, 172/50 i 172/9 w Polanowicach Droga na działkach nr ewid. 172/55 i 57 w Polanowicach Droga na działce nr ewid. 172/59 w Polanowicach
2016-07-25
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadaniaZadanie ITermomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Smrokowie Zadanie IITermomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kacicach
2016-07-14
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont i przebudowa dróg z podziałem na zadaniaZad.1 Remont dróg rolniczychPrandocin do pól - Prandocin do Reraka Niedźwiedź do pól - Niedźwiedź do Samburskiego Zad. 2 Przebudowa i remont dróg gminnychPolanowice od Osucha do Jagły Janikowice w lewo od Cerka Słomniki, ul. Krótka Niedźwiedź k. Jeżowej Zad. 3 Przebudowa i remont dróg gminnychChodnik na ul. Świerczewskiego i przy bloku nr 8 Plac manewrowy przy drodze powiatowej nr 2142K Kacice - Smroków (działka gminna) Plac manewrowy w m. Niedźwiedź.
2016-04-21
brak danych
Słomniki Usługi Gmina Słomniki UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY SŁOMNIKI z podziałem na następujące częściCZĘŚĆ IUBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SŁOMNIKI CZĘŚĆ IIUBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH GMINY SŁOMNIKI CZĘŚĆ IIIUBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY SŁOMNIKI.
2016-04-08
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2016r.
2016-02-29
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Remont mostów na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadaniaZadanie 1Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601781K na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice Zadanie 2Remont mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 557 na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice Zadanie 3Remont mostu w ciągu drogi gminnej Smroków - most - Orłów na rzece Szreniawa w miejscowości Smroków i Orłów
2016-02-23
brak danych
Słomniki Roboty budowlane Gmina Słomniki Budowa budynku przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych) w Słomnikach..

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Słomniki
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.