Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Ropczyce - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2014-11-19
2014-12-01
Ropczyce usługi Gmina Ropczyce Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce
2014-11-19
2014-12-01
Ropczyce usługi Gmina Ropczyce Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce
2014-11-19
2014-12-01
Ropczyce usługi Gmina Ropczyce Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku.
2014-10-10
2014-10-20
Ropczyce usługi Gmina Ropczyce Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem ulic i chodników zlokalizowanych na terenie Osiedla Północ i Czekaj na łącznej długości 6,83 km/2660m2 CPV 90620000-9, CPV 90630000-2
2014-10-09
2014-11-24
Ropczyce usługi Gmina Ropczyce Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce
2014-09-29
2014-10-08
Ropczyce usługi Gmina Ropczyce Usługa cateringu - w ramach projektu Maluch w przedszkolu, nr POKL.09.01.01-18-011/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-09-26
2014-10-07
Ropczyce usługi Gmina Ropczyce Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Ropczyce w sezonie zimowym 2014/2015 które zostało podzielone na zadania CPV 90611000-3, CPV 90620000-9, CPV 90630000-2.
2014-09-25
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Gmina Ropczyce Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w ramach przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
2014-09-12
2014-09-22
Ropczyce dostawy Gmina Ropczyce Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu dla osób niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 22 + 1 przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach.
2014-09-08
2014-09-15
Ropczyce usługi Gmina Ropczyce Projekt wodociągu dla m. Łączki Kucharskie
2014-09-03
2014-09-22
Ropczyce roboty budowlane Gmina Ropczyce Wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań. CPV 45-23-31-42-6
2014-09-02
2014-09-17
Ropczyce roboty budowlane Gmina Ropczyce Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Sportowej
2014-08-18
2014-08-26
Ropczyce usługi Gmina Ropczyce Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojnica
2014-08-14
2014-09-02
Ropczyce roboty budowlane Gmina Ropczyce Wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań. Zadanie Nr 1 Remont dróg osiedlowych na osiedlu Północ w Ropczycach, odcinek Ł-M. CPV 45111000-8, CPV 45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231300-8 Zadanie Nr 2 Utwardzenie placu zlokalizowanego przy ul. Św. Anny w Ropczycach. CPV 45233250-6
2014-08-13
2014-08-27
Ropczyce roboty budowlane Gmina Ropczyce Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła
2014-08-13
2014-08-28
Ropczyce roboty budowlane Gmina Ropczyce Remont budynku krytej pływalni w Ropczycach
2014-08-07
2014-08-25
Ropczyce roboty budowlane Gmina Ropczyce Przebudowa drogi gminnej NR 107510R ul. Szkolnej polegająca na budowie chodnika dla pieszych w KM0+002,8 + 0+207,0 i 0+2019,0 + 0+379,2 w miejscowości Ropczyce CPV 45111000-8, CPV 45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231220
2014-08-06
2014-08-22
Ropczyce roboty budowlane Gmina Ropczyce Remont drogi gminnej Nr 107535R ul. Borki Chechelskie w miejscowości Ropczyce -Granice w km 0+000 - 1+000 wraz z remontem przepustów w km 0+500 oraz 0+600 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. CPV 45-23-31-42-6
2014-07-11
2014-07-28
Ropczyce roboty budowlane Gmina Ropczyce Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R w Gnojnicy poprzez budowę chodnika wraz z elementami odwodnienia CPV 45111000-8, CPV 45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231220-3
2014-07-10
2014-07-18
Ropczyce dostawy Gmina Ropczyce Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnojnicy Dolnej.

Zobacz wiecej

Gmina Ropczyce - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-02-18
brak danych
Ropczyce Usługi Gmina Ropczyce Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanych rozchodów Gminy Ropczyce.
2015-02-16
brak danych
Ropczyce Usługi Gmina Ropczyce Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Ropczyce.
2014-12-16
brak danych
Ropczyce Usługi Gmina Ropczyce Wykonywanie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Ropczyce.
2014-12-10
brak danych
Ropczyce Usługi Gmina Ropczyce Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce
2014-12-10
brak danych
Ropczyce Usługi Gmina Ropczyce Usługa udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Ropczyce na koniec 2014 roku
2014-10-30
brak danych
Ropczyce Usługi Gmina Ropczyce Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem ulic i chodników zlokalizowanych na terenie Osiedla Północ i Czekaj na łącznej długości 6,83 km/2660m2 CPV 90620000-9, CPV 90630000-2.
2014-10-29
brak danych
Ropczyce Usługi Gmina Ropczyce Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Rop-czyce w sezonie zimowym 2014/2015 które zostało podzielone na zadania CPV 90611000-3, CPV 90620000-9, CPV 90630000-2..
2014-10-13
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Gmina Ropczyce Roboty dodatkowe na zadaniu pn. Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w ramach przedsięwzięcia p.n. Rozbudowa Zespołu Szkół w Niedźwiadzie Dolnej wraz z doposażeniem bazy edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Ropczyce realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013
2014-10-10
brak danych
Ropczyce Usługi Gmina Ropczyce Usługa cateringu - w ramach projektu Maluch w przedszkolu, nr POKL.09.01.01-18-011/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-10-10
brak danych
Ropczyce Dostawy Gmina Ropczyce Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu dla osób niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 22 + 1 przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach
2014-10-03
brak danych
Ropczyce Usługi Gmina Ropczyce Projekt wodociągu dla m. Łączki Kucharskie
2014-10-02
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Gmina Ropczyce Wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań. CPV 45-23-31-42-6.
2014-09-29
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Gmina Ropczyce Budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Sportowej
2014-09-19
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Gmina Ropczyce Wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań. Zadanie Nr 1 Remont dróg osiedlowych na osiedlu Północ w Ropczycach, odcinek Ł-M. CPV 45111000-8, CPV 45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231300-8 Zadanie Nr 2 Utwardzenie placu zlokalizowanego przy ul. Św. Anny w Ropczycach. CPV 45233250-6.
2014-09-17
brak danych
Ropczyce Usługi Gmina Ropczyce Projektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojnica
2014-09-17
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Gmina Ropczyce Przebudowa drogi gminnej NR 107510R ul. Szkolnej polegająca na budowie chodnika dla pieszych w KM0+002,8 + 0+207,0 i 0+2019,0 + 0+379,2 w miejscowości Ropczyce CPV 45111000-8, CPV 45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231220.
2014-09-10
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Gmina Ropczyce Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół w Niedźwiadzie Dolnej w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła
2014-09-02
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Gmina Ropczyce Remont drogi gminnej Nr 107535R ul. Borki Chechelskie w miejscowości Ropczyce -Granice w km 0+000 - 1+000 wraz z remontem przepustów w km 0+500 oraz 0+600 w ramach otrzymanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. CPV 45-23-31-42-6.
2014-08-18
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Gmina Ropczyce Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R w Gnojnicy poprzez budowę chodnika wraz z elementami od-wodnienia CPV 45111000-8, CPV 45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231220-3.
2014-08-13
brak danych
Ropczyce Roboty budowlane Gmina Ropczyce Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1360 R ul. Leśnej od 0+208,00 do km 0+442,00 w miejscowości Ropczyce. CPV 45111000-8, CPV 45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231220-3.

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.