eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Podegrodzie

Gmina Podegrodzie - przetargiGmina Podegrodzie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-03-14
2019-03-29
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi" II
2019-03-04
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II - IV
2019-03-04
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II dot. drogi wewnętrznej
2019-02-06
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II - IV
2019-01-28
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne - Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości Brzezna i Gostwica" - część I "Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1547K, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzezna" - część II "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580K Zalesie - Jadamwola - Olszana km 13+008 do 13+336 w miejscowości Olszana" - część III "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1542K Łącko - Naszacowice w km 9+951 od istniejącego chodnika do 11+876 do istniejącego chodnika przy zatoce autobusowej w miejscowości Olszanka, Naszacowice" - część IV "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1547K, wzdłuż działki przy Ośrodku Zdrowia w miejscowości Brzezna" - część V
2019-01-28
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II"
2019-01-10
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej " Do Mikulca" nr 293632 K w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131, w km 0+770,00 potoku Wolica"
2019-01-10
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej ? nr 293946K "POLNA" wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K ? odcinek bez nazwy ? nr 293945K " Do Burłackiego" ? mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna", wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K "Do Żwirowni" i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna" II
2018-11-27
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań? Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1542 K Naszacowice - Łącko w miejscowości Olszana na odcinku 750 m. ? Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293924 K "Strzyganiec - Litacz" oraz nr 293940 K "Zapadliska - Brzezna" w miejscowości Brzezna na odcinku 1.300 m, ? Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293960 K "Do Kościoła" i drodze powiatowej 1548 K "Trzetrzewina - Podrzecze" w miejscowości Chochorowice na odcinku 400 m"
2018-11-27
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne - Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości Brzezna i Gostwica" - część I "Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1547K, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzezna" - część II "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580K Zalesie - Jadamwola - Olszana km 13+008 do 13+336 w miejscowości Olszana" - część III "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1542K Łącko - Naszacowice w km 9+951 od istniejącego chodnika do 11+876 do istniejącego chodnika przy zatoce autobusowej w miejscowości Olszanka, Naszacowice" - część IV "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1547K, wzdłuż działki przy Ośrodku Zdrowia w miejscowości Brzezna" - część V
2018-11-23
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II - IV

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Podegrodzie
Gmina Podegrodzie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-25
2019-03-12
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi"
2019-02-21
2019-03-08
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie"
2018-11-02
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ"
2018-10-31
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej ? nr 293946K "POLNA" wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K ? odcinek bez nazwy ? nr 293945K " Do Burłackiego" ? mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna", wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K "Do Żwirowni" i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna" II
2018-10-31
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej " Do Mikulca" nr 293632 K w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131, w km 0+770,00 potoku Wolica"
2018-10-31
2018-11-15
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II dot. drogi wewnętrznej
2018-10-29
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu"
2018-10-22
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań? Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1542 K Naszacowice - Łącko w miejscowości Olszana na odcinku 750 m. ? Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293924 K "Strzyganiec - Litacz" oraz nr 293940 K "Zapadliska - Brzezna" w miejscowości Brzezna na odcinku 1.300 m, ? Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293960 K "Do Kościoła" i drodze powiatowej 1548 K "Trzetrzewina - Podrzecze" w miejscowości Chochorowice na odcinku 400 m"
2018-10-18
2018-11-05
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II - IV
2018-10-11
2018-10-19
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019" II
2018-10-01
2018-10-16
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II - III
2018-09-25
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019"
2018-09-24
2018-10-02
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019"
2018-09-20
2018-10-05
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)" V
2018-09-19
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 I
2018-09-12
2018-09-27
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi gminnej "Stronie-Niwka" nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900" cz. I "Remont drogi gminnej "Na Działy II" nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385" cz. II "Remont drogi gminnej "Koło Iwana" nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670" cz. III "Remont drogi gminnej "Słocina" nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480" cz. IV
2018-09-10
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ"
2018-09-06
2018-09-21
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II - II
2018-09-03
2018-09-18
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)" IV
2018-08-16
2018-08-31
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej w Podegrodziu i Brzeznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym otwarte strefy aktywności (OSA)" III

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Podegrodzie
Gmina Podegrodzie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-11-30
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019" II
2018-11-30
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II dot. drogi wewnętrznej
2018-11-30
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019" dot. części nr II"
2018-11-20
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II - IV
2018-10-19
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi gminnej "Stronie-Niwka" nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900" cz. I "Remont drogi gminnej "Na Działy II" nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385" cz. II "Remont drogi gminnej "Koło Iwana" nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670" cz. III "Remont drogi gminnej "Słocina" nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480" cz. IV
2018-09-12
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słowniesześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50 zł
2018-08-29
brak danych
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2018/2019
2018-08-17
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice" cz. I "Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna" cz. II "Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka" cz. III "Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie" cz. IV "Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze" cz. V "Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło Błaszczyk - Szabla) w miejscowości Podegrodzie" cz. VI "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka-Świerkla" cz. VII "Remont drogi gminnej Graniczna koło Gancarczyka w miejscowości Rogi" cz. VIII "Remont drogi gminnej Osowie (od skrzyżowania do kapliczki) w miejscowości Mokra Wieś" cz. IX "Remont drogi gminnej Koło Maciuszka i Golonki w miejscowości Stadła" cz. X
2018-08-13
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+418"
2018-08-09
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III
2018-08-01
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 I
2018-07-30
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019"
2018-05-16
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu"
2018-04-19
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań? Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1542 K Naszacowice - Łącko w miejscowości Olszana na odcinku 750 m. ? Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293924 K "Strzyganiec - Litacz" oraz nr 293940 K "Zapadliska - Brzezna" w miejscowości Brzezna na odcinku 1.300 m, ? Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293960 K "Do Kościoła" i drodze powiatowej 1548 K "Trzetrzewina - Podrzecze" w miejscowości Chochorowice na odcinku 400 m"
2018-04-09
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi"
2018-03-21
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ"
2018-03-15
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 461/3 w Podegrodziu w ramach zadania p.n.Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu"
2018-03-15
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej ? nr 293946K "POLNA" wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K ? odcinek bez nazwy ? nr 293945K " Do Burłackiego" ? mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna", wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K "Do Żwirowni" i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna" II
2018-03-15
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n.Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej " Do Mikulca" nr 293632 K w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131, w km 0+770,00 potoku Wolica"
2018-03-06
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie" IV

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Podegrodzie
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.