eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Podegrodzie

Gmina Podegrodzie - przetargiGmina Podegrodzie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-01-13
brak danych
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie "Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II"
2019-12-31
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej
2019-12-17
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II"
2019-11-19
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna" cz. I "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla" cz. II "Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa" cz. III "Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka" cz. IV "Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka" cz. V "Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie" cz. VI "Remont drogi gminnej Do Olszaka w miejscowości Stadła" cz. VII
2019-11-14
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej
2019-11-13
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej
2019-11-04
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020
2019-10-22
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi rolniczej "Łąki Mrozówki" w miejscowości Gostwica" cz. I "Remont drogi gminnej "Działy" w miejscowości Rogi" cz. II
2019-10-07
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Podegrodzie
Gmina Podegrodzie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-11-27
2019-12-05
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie "Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Utworzenie żłobka w Brzeznej" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" dot. rolet, pozostałe wyposażenie, wyposażenie kuchni
2019-11-13
2019-11-21
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie "Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Utworzenie żłobka w Brzeznej" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" dot. mebli II
2019-11-08
2019-11-18
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie "Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Utworzenie żłobka w Brzeznej" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" dot. zabawek i pomocy dydaktycznych
2019-10-31
2019-11-08
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie "Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Utworzenie żłobka w Brzeznej" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020".
2019-10-15
2019-10-30
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
2019-09-23
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie" w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II"
2019-09-23
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020
2019-09-20
2019-09-30
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2019/2020
2019-08-19
2019-08-27
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 695 101 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. w wysokości 4 627 390,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 710,55 zł" II
2019-07-31
2019-08-08
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 695 101 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. w wysokości 4 627 390,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 710,55 zł
2019-07-29
2019-08-06
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2019/2020
2019-07-29
2019-08-06
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020
2019-07-19
2019-08-05
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna" cz. I "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla" cz. II "Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa" cz. III "Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka" cz. IV "Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka" cz. V "Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie" cz. VI "Remont drogi gminnej Do Olszaka w miejscowości Stadła" cz. VII
2019-07-11
2019-07-19
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie Zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Brzeznej, Szkoły Podstawowej w Olszanie, Szkoły Podstawowej w Podegrodziu oraz w stołówce w Gminnym Żłobku w Podegrodziu na rok szkolny 2019/2020.
2019-06-28
2019-07-15
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi rolniczej "Łąki Mrozówki" w miejscowości Gostwica" cz. I "Remont drogi gminnej "Działy" w miejscowości Rogi" cz. II
2019-06-27
2019-07-12
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej"
2019-06-17
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020" II
2019-05-17
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ"
2019-05-17
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ"
2019-04-12
2019-04-24
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020" II

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Podegrodzie
Gmina Podegrodzie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-12-12
brak danych
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie "Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Utworzenie żłobka w Brzeznej" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" dot. mebli II
2019-12-10
brak danych
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie "Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Utworzenie żłobka w Brzeznej" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Dostawa wyposażenia na potrzeby projektu pn. "Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie" współfinansowanego w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020" dot. zabawek i pomocy dydaktycznych
2019-10-25
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2019/2020
2019-09-25
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 695 101 zł (słowniecztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. w wysokości 4 627 390,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 710,55 zł" II
2019-09-09
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020
2019-08-23
brak danych
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2019/2020
2019-08-22
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna" cz. I "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla" cz. II "Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa" cz. III "Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka" cz. IV "Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka" cz. V "Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie" cz. VI "Remont drogi gminnej Do Olszaka w miejscowości Stadła" cz. VII
2019-08-01
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi rolniczej "Łąki Mrozówki" w miejscowości Gostwica" cz. I "Remont drogi gminnej "Działy" w miejscowości Rogi" cz. II
2019-07-30
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej
2019-05-21
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno - Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020" II
2019-04-18
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi" II
2019-03-26
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie"
2018-11-30
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019" II
2018-11-30
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II dot. drogi wewnętrznej
2018-11-30
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2018/2019" dot. części nr II"
2018-11-20
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ" ETAP II - IV
2018-10-19
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi gminnej "Stronie-Niwka" nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900" cz. I "Remont drogi gminnej "Na Działy II" nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385" cz. II "Remont drogi gminnej "Koło Iwana" nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670" cz. III "Remont drogi gminnej "Słocina" nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480" cz. IV
2018-09-12
brak danych
Podegrodzie Usługi Gmina Podegrodzie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słowniesześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50 zł
2018-08-29
brak danych
Podegrodzie Dostawy Gmina Podegrodzie Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2018/2019
2018-08-17
brak danych
Podegrodzie Roboty budowlane Gmina Podegrodzie "Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice" cz. I "Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna" cz. II "Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka" cz. III "Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie" cz. IV "Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze" cz. V "Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło Błaszczyk - Szabla) w miejscowości Podegrodzie" cz. VI "Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka-Świerkla" cz. VII "Remont drogi gminnej Graniczna koło Gancarczyka w miejscowości Rogi" cz. VIII "Remont drogi gminnej Osowie (od skrzyżowania do kapliczki) w miejscowości Mokra Wieś" cz. IX "Remont drogi gminnej Koło Maciuszka i Golonki w miejscowości Stadła" cz. X

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Podegrodzie
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.