eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie

Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie - przetargiGmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-19
brak danych
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II
2020-05-12
2020-05-27
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie - etap
2020-04-22
brak danych
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II
2020-03-27
brak danych
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie "Przebudowa ulicKolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu, realizowana w ramach projektu pn. "Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulicKolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego." - nr RPOP.03.01.01-16-0009/16
2020-03-06
brak danych
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie "Przebudowa ulicKolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu, realizowana w ramach projektu pn. "Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulicKolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego." - nr RPOP.03.01.01-16-0009/16
2020-02-12
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2018-2021
2020-02-12
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2018-2021
2020-02-12
brak danych
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2018-2021
2020-02-11
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2018-2021
2020-01-31
brak danych
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD w Nysie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-08
2020-05-25
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Przebudowa stadionu Polonii przy ul. Sudeckiej w Nysie
2020-04-15
2020-04-30
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Park Miejski w Nysie w zakresie zaprojektuj i wybuduj zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym
2020-03-26
2020-04-03
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
2020-03-13
2020-03-23
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Nysa, będących własnością Gminy Nysa na 2020 r. - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, placach i miejscach użyteczności publicznej.
2020-03-11
2020-03-19
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Oznakowanie poziome -utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2018-2021
2020-03-11
2020-03-26
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2020-2021
2020-03-09
2020-03-24
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Przebudowa stadionu Polonii przy ul. Sudeckiej w Nysie
2020-02-28
2020-03-16
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
2020-01-24
2020-02-10
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II
2020-01-20
2020-01-28
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr I w Nysie
2020-01-20
2020-01-28
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
2020-01-17
2020-01-27
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów
2019-12-16
brak danych
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie "Przebudowa ulicKolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu, realizowana w ramach projektu pn. "Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulicKolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego." - nr RPOP.03.01.01-16-0009/16
2019-12-16
brak danych
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie "Przebudowa ulicKolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu, realizowana w ramach projektu pn. "Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulicKolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego." - nr RPOP.03.01.01-16-0009/16
2019-12-04
2019-12-12
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Przygotowanie i dowóz posiłków dla świadczeniobiorców Dziennego Domu Pobytu w Nysie
2019-12-03
2019-12-11
Nysa Dostawy Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa
2019-12-03
2019-12-11
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie czystości w obrębie 223 szt. przystanków komunikacyjnych i 91 wiat przystankowych położonych na terenie miasta i gminy Nysa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa.
2019-12-02
2019-12-10
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
2019-11-29
2019-12-09
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów
2019-11-28
2019-12-06
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2020-2021

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-04-27
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Nysa, będących własnością Gminy Nysa na 2020 r. - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, placach i miejscach użyteczności publicznej
2020-04-23
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Doraźne koszenie chwastów i traw na terenach gminnych
2020-04-15
brak danych
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2020-2021
2020-04-14
brak danych
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich
2020-03-16
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Promocja miasta i gminy Nysa przez kluby sportowe Gminnego Związku "Ludowe Kluby Sportowe" Nysa w roku 2020 r.
2020-03-12
brak danych
Nysa Roboty budowlane Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II
2020-02-13
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów
2020-02-10
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie czystości na podwórkach gminnych w Nysie
2020-02-10
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie zieleni niskiej i czystości w obrębie Rejonu Nr I w Nysie
2020-02-04
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Realizacja działań promujących miasto i gminę Nysa w dyscyplinie piłka nożna przez Klub Sportowy "Polonia" Nysa podczas rozgrywek i imprez sportowych organizowanych w Nysie oraz na terenie województwa opolskiego w okresie od stycznia do czerwca 2020 r.
2020-02-04
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Promocja miasta i gminy Nysa przez drużynę AZS Basket Nysa prowadzoną przez Międzyszkolny Klub Sportowy w Otmuchowie we wszystkich działaniach oraz podczas rozgrywek w piłkę koszykową na poziomie II ligi w 2020 roku.
2020-02-04
brak danych
Nysa Dostawy Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Promocja miasta i gminy Nysa przez drużynę Stal Nysa we wszystkich działaniach oraz podczas rozgrywek w piłkę siatkową mężczyzn na poziomie I ligi w roku 2020 r.
2020-01-22
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Utrzymanie czystości w obrębie 223 szt. przystanków komunikacyjnych i 91 wiat przystankowych położonych na terenie miasta i gminy Nysa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa.
2019-12-27
brak danych
Nysa Dostawy Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa-zapewnienie ciągłości działania
2019-12-20
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych
2019-12-20
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Przygotowanie i dowóz posiłków dla świadczeniobiorców Dziennego Domu Pobytu w Nysie
2019-12-12
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Przygotowanie i dowóz posiłków dla świadczeniobiorców Dziennego Domu Pobytu w Nysie
2019-11-14
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w okresie od 15.11.2019 r. do 15.04.2020 r.
2019-10-30
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego zadania pn.. "Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Invest-Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap II"
2019-10-22
brak danych
Nysa Usługi Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu komunalnego Gminy Nysa

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.