eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Nowa Sól - Miasto

Gmina Nowa Sól - Miasto - przetargiGmina Nowa Sól - Miasto - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-04-14
2017-05-04
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 23/6 (równoległa do ul. Juranda) oraz ul. Rolnej w Nowej Soli.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Nowa Sól - Miasto
Gmina Nowa Sól - Miasto - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-31
2017-04-12
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową zajezdni autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy rondzie Województwa Lubuskiego w Nowej Soli w ramach projektu p.n. "Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego".
2017-03-21
2017-03-30
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad rozbudową ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
2017-03-16
2017-03-31
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Przebudowa 14 ulic gminnych na osiedlu Zatorze w Nowej Soli.
2017-03-08
2017-03-16
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi zagospodarowania terenu oraz nad montażem urządzeń interaktywnych - zewnętrznych urządzeń edukacyjnych w ramach budowy ODRAN Centrum Matematyczno-Przyrodniczego w Nowej Soli.
2017-03-02
2017-03-17
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
2017-02-21
2017-03-10
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Budowa zajezdni autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Nowej Soli w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
2017-01-25
2017-02-14
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Rozbudowa ul. Towarowej i ul. Zjednoczenia w Nowej Soli w ramach projektu p.n. Przyjazna Komunikacja Publiczna - Centra Obsługi Pasażerów Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego.
2017-01-17
2017-02-03
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Zagospodarowania terenu w ramach budowy ODRAN Centrum Matematyczno-Przyrodniczego w Nowej Soli.
2016-11-21
2016-12-01
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Świadczenie usługi komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto, Gminy Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Gminy Siedlisko oraz Gminy Kolsko.
2016-10-21
2016-11-07
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Obsługa bankowa budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto i jednostek organizacyjnych.
2016-09-23
2016-10-10
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Zmiana stałej organizacji ruchu w zakresie ustawienia sygnalizacji świetlnej wraz z dostosowaniem oznakowania drogowego poziomego i pionowego w obrębie skrzyżowania ulic Zjednoczenia - Bankowa - Waryńskiego w Nowej Soli.
2016-09-16
2016-10-03
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Remont dróg gminnych - ul. Jaracza, Szarych Szeregów i ul. Szkolnej w Nowej Soli.
2016-09-08
2016-09-23
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Przebudowa ulicy Stasia i Nel w Nowej Soli.
2016-08-29
2016-09-13
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Budowa kablowej linii oświetleniowej przy ul. Wrocławskiej w Nowej Soli.
2016-08-24
2016-09-08
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Otyń - etap I budowa ciągu pieszo - jezdnego
2016-08-19
2016-09-05
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Przebudowa ulicy Stasia i Nel w Nowej Soli.
2016-07-27
2016-08-12
Nowa Sól roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Zjednoczenia - Grota Roweckiego - Wojska Polskiego - Waryńskiego w Nowej Soli
2016-07-21
2016-08-05
Nowa Sól roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Otyń - etap I budowa ciągu pieszo - jezdnego oraz montaż urn niszowych
2016-07-15
2016-08-01
Nowa Sól roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Przebudowa ulicy Stasia i Nel w Nowej Soli
2016-07-11
2016-07-20
Nowa Sól usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Czyszczenie urządzeń odwadniających w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Gminy - Nowa Sól Miasto w latach 2016 - 2018 wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Nowa Sól - Miasto
Gmina Nowa Sól - Miasto - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-03-24
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Zagospodarowanie terenu w ramach budowy ODRAN Centrum Matematyczno-Przyrodniczego w Nowej Soli.
2017-01-04
brak danych
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Obsług bankowa budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto i jednostek organizacyjnych.
2016-12-15
brak danych
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Świadczenie usługi komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto, Gminy Nowa Sól, Gminy Kożuchów, Gminy Siedlisko oraz Gminy Kolsko.
2016-10-31
brak danych
Nowa Sól Gmina Nowa Sól - Miasto Zmiana stałej organizacji ruchu w zakresie ustawienia sygnalizacji świetlnej wraz z dostosowaniem oznakowania drogowego poziomego i pionowego w obrębie skrzyżowania ulic Zjednoczenia - Bankowa - Waryńskiego w Nowej Soli.
2016-10-18
brak danych
Nowa Sól Gmina Nowa Sól - Miasto Budowa kablowej linii oświetleniowe przy ul. Wrocławskiej w Nowej Soli
2016-09-22
brak danych
Nowa Sól Gmina Nowa Sól - Miasto Rozbudowa i zagospodarowanie cmentarza komunalnego w miejscowości Otyń - etap I - budowa ciągu pieszo-jezdnego
2016-08-24
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Zjednoczenia - Grota Roweckiego - Wojska Polskiego - Waryńskiego w Nowej Soli
2016-08-16
brak danych
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Czyszczenie urządzeń odwadniających w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Gminy - Nowa Sól Miasto w latach 2016 - 2018 wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości
2016-08-08
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Rozbudowa ulicy Zawadzkiego Zośki w Nowej Soli
2016-07-12
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Dokończenie budowy dziesięciu przystani rzecznych nad Odrą w ramach zadania inwestycyjnego Odra dla turystów 2020 - lubuskie przystanie
2016-07-05
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Bieżące utrzymanie chodników oraz nawierzchni ulic na drogach gminnych na terenie miasta Nowa Sól w latach 2016 - 2017
2016-06-03
brak danych
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 102402F w ciągu ul. Fredry oraz dróg wewnętrznych na działkach nr 179/167, 179/117, 179/149, 179/122 - obręb ewidencyjny 2 Nowa Sól wraz z odwodnieniem i oświetleniem
2016-06-01
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Przebudowa drogi gminnej ulicy Zygmunta Starego w Nowej Soli
2016-04-25
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Przebudowa ulicy Kołłątaja i Kupieckiej oraz łącznika drogowego pomiędzy ul. Kołłątaja i Kościuszki w Nowej Soli
2016-04-11
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Spokojnej i Podgórnej w Nowej Soli
2016-03-15
brak danych
Nowa Sól Roboty budowlane Gmina Nowa Sól - Miasto Przebudowa drogi gminnej w ciągu ul. Ciepielowskiej w Nowej Soli
2016-01-13
brak danych
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Pływalni Krytej Solan - Centrum Sportu w Nowej Soli
2016-01-07
brak danych
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Wykonanie dokumentacji projektowej lokalnych centrów obsługi pasażerów w gminach Kożuchów, Otyń, Nowa Sól, Kolsko, Siedlisko oraz Nowa Sól - Miasto w ramach realizacji projektu pn. Przyjazna Komunikacja Publiczna w Nowosolskim Subobszarze Funkcjonalnym
2015-10-23
brak danych
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zajezdni autobusowej przy rondzie Województwa Lubuskiego w Nowej Soli
2015-10-02
brak danych
Nowa Sól Usługi Gmina Nowa Sól - Miasto Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania na Muzeum Odry zabytkowego budynku magazynu solnego przy Pl. Solnym w Nowej Soli

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Nowa Sól - Miasto
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.