eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Myszyniec

Gmina Myszyniec - przetargiGmina Myszyniec - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-14
brak danych
Myszyniec Gmina Myszyniec "Bieżące utrzymywanie porządku i czystości oraz zieleni na terenach publicznych w gminie Myszyniec."
2019-09-27
brak danych
Myszyniec Dostawy Gmina Myszyniec "Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem"
2019-09-13
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wolkowe, Krysiaki i Pełty o łącznej długości 1543,50 mb
2019-07-23
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego" - w części dotyczącej obiektu Dzwonnicy

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Myszyniec
Gmina Myszyniec - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-09-24
2019-10-09
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Budowa boiska sportowego do gier zespołowych przy ulicy Brata Zeno
2019-08-19
2019-09-03
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Przebudowa ulicy Kolejowej w Myszyńcu
2019-08-09
2019-08-26
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Wykonanie robót budowlanych w obiekcie użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym
2019-08-07
2019-08-22
Myszyniec Dostawy Gmina Myszyniec Dostawa urządzeń grzewczych wraz z montażem i modernizacją kotłowni w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec"
2019-08-06
2019-08-22
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Impregnacja obiektów na terenie kompleksu "Kurpiowska Kraina"
2019-07-04
2019-07-19
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec "Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu - II etap"
2019-07-04
2019-07-19
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Przebudowa ulicy Słonecznej i Łączności w Myszyńcu
2019-07-02
2019-07-17
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec "Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w wariantach podstawowym i rozszerzonym, obejmujących siłownie zewnętrzną, plac zabaw, strefę relaksu i gier wraz z zagospodarowaniem zieleni"
2019-06-24
2019-07-10
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Przebudowa drogi gminnej nr 250809W w miejscowości Olszyny
2019-06-14
2019-06-25
Myszyniec Usługi Gmina Myszyniec Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Gmina Myszyniec
2019-05-23
2019-06-07
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Remont dachu Urzędu Miejskiego w Myszyńcu
2019-05-17
2019-06-03
Myszyniec Dostawy Gmina Myszyniec "Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem"
2019-04-30
2019-05-15
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wolkowe, Krysiaki i Pełty o łącznej długości 1543,50 mb
2019-04-12
2019-04-29
Myszyniec Dostawy Gmina Myszyniec Dostawa wraz z montażem pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej w Wydmusach wraz z robotami towarzyszącymi
2019-03-22
2019-03-29
Myszyniec Usługi Gmina Myszyniec Wybór operatora prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Myszyńcu oraz zagospodarowywanie odpadów zebranych w PSZOK.
2019-03-08
2019-03-22
Myszyniec Usługi Gmina Myszyniec Wybór operatora prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Myszyńcu oraz zagospodarowywanie odpadów zebranych w PSZOK.
2019-03-04
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec 1) ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH" w ramach którego realizuje sięPrzebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku byłej hydroforni wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu(część I).
2019-02-20
2019-03-01
Myszyniec Usługi Gmina Myszyniec Wybór operatora prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Myszyńcu oraz zagospodarowywanie odpadów zebranych w PSZOK.
2019-01-03
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec "Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej" realizowanego w oparciu o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych z podziałem na część drugą w zakresie, której znajduje się Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Przebudowa budynku obecnego Dworca Autobusowego - modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno - gospodarcze" wraz z wyposażeniem, zgodnie z dokumentacją projektową (część II).
2019-01-02
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec "Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej" realizowanego w oparciu o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych z podziałem na części1) ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH" w ramach którego realizuje sięPrzebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku byłej hydroforni wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu (część I)

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Myszyniec
Gmina Myszyniec - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-10-02
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Wykonanie robót budowlanych w obiekcie użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym.
2019-10-01
brak danych
Myszyniec Dostawy Gmina Myszyniec Dostawa urządzeń grzewczych wraz z montażem i modernizacją kotłowni w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec"
2019-08-20
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec "Przebudowa ulicy Słonecznej i Łączności w Myszyńcu"
2019-08-07
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Przebudowa drogi gminnej nr 250809W w miejscowości Olszyny
2019-08-06
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec "Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w wariantach podstawowym i rozszerzonym, obejmujących siłownie zewnętrzną, plac zabaw, strefę relaksu i gier wraz z zagospodarowaniem zieleni"
2019-08-01
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Remont dachu Urzędu Miejskiego w Myszyńcu
2019-07-15
brak danych
Myszyniec Usługi Gmina Myszyniec Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Gmina Myszyniec
2019-07-02
brak danych
Myszyniec Dostawy Gmina Myszyniec "Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem"
2019-07-02
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wolkowe, Krysiaki i Pełty o łącznej długości 1543,50 mb
2018-10-11
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Realizacja projektu "Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy" realizowanego w oparciu o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
2018-09-17
brak danych
Myszyniec Usługi Gmina Myszyniec Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Gmina Myszyniec
2018-09-06
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w wariantach rozszerzonych, obejmujących siłownię zewnętrzną, plac zabaw, strefę relaksu i gier wraz z zagospodarowaniem terenu.
2018-08-03
brak danych
Myszyniec Dostawy Gmina Myszyniec Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz wewnętrznych, stanowiących własność gminy Myszyniec wraz z wyprofilowaniem
2018-07-25
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego" - w części dotyczącej obiektu Dzwonnicy
2018-07-09
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Przebudowa drogi gminnej Gadomskie-Wykrot
2018-05-11
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu".
2018-04-16
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk-Wykrot i nr 250816W Dalekie-Cięćk
2018-02-01
brak danych
Myszyniec Dostawy Gmina Myszyniec Dostawa oleju opałowego
2017-10-18
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec - termomodernizacja budynków wraz z instalacją pomp ciepła w miejscowości Białusny Lasek 19, Zalesie 36a, Myszyniec Stary 105, Wydmusy 118o z podziałem na część I, II, III i IV
2017-10-17
brak danych
Myszyniec Roboty budowlane Gmina Myszyniec Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Myszyniec
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.