eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Mogilno

Gmina Mogilno - przetargiGmina Mogilno - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-03-11
2020-03-26
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Budowa nowych oraz przebudowa istniejących placów zabaw na terenie Gminy Mogilno, stanowiących ogólnodostępne obiekty infrastruktury rekreacyjnej
2020-03-05
2020-03-24
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną przy Mogileńskim Ratuszu
2020-02-25
2020-03-05
Mogilno Usługi Gmina Mogilno Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.550.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2020 r.
2020-02-07
2020-02-17
Mogilno Usługi Gmina Mogilno Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2020 do 04.04.2023
2020-01-27
2020-02-14
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Remonty dróg stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej
2020-01-27
2020-02-12
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Remonty cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Mogilno
2019-12-31
2020-01-10
Mogilno Dostawy Gmina Mogilno Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej - GIS
2019-12-18
brak danych
Mogilno Gmina Mogilno Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mogilno w 2020 r.
2019-12-18
2019-12-30
Mogilno Usługi Gmina Mogilno Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Mogilno w 2020 roku
2019-11-15
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Mogilno
2019-09-27
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Remont budynku Przedszkola Nr 3 w Mogilnie
2019-09-05
2019-09-26
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Mogilnie
2019-09-05
2019-09-27
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Przebudowa i rozbudowa ul. Grobla, przebudowa skrzyżowania ul. Niezłomnych z ul. Grobla i ul. Polną oraz przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej w Mogilnie
2019-08-23
2019-09-09
Mogilno Dostawy Gmina Mogilno Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej - GIS
2019-06-28
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Budowa dróg gminnych stanowiących ul. Mrugowskiego i ul. Brodowskiego wraz z kanalizacją deszczową w Mogilnie
2019-06-11
2019-06-25
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Mogilno
2019-05-30
2019-06-14
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Remont sześciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno
2019-05-30
2019-06-17
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Przebudowa drogi gminnej nr 140234C Padniewko - Gozdawa - Chabsko na odc. od km 0+800 do km 1+240 o długości 0,440 km
2019-04-09
2019-04-25
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno "Remont budynku Przedszkola Nr 3 w Mogilnie"
2019-03-21
2019-04-08
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno "Remont budynku Przedszkola Nr 3 w Mogilnie"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Mogilno
Gmina Mogilno - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-25
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną przy Mogileńskim Ratuszu
2020-05-05
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Budowa nowych oraz przebudowa istniejących placów zabaw na terenie Gminy Mogilno, stanowiących ogólnodostępne obiekty infrastruktury rekreacyjnej
2020-04-27
brak danych
Mogilno Usługi Gmina Mogilno Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mogilno w okresie od 05.04.2020 do 04.04.2023
2020-04-22
brak danych
Mogilno Usługi Gmina Mogilno Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.550.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu Gminy Mogilno w 2020 r.
2020-04-01
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Remonty dróg stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej
2020-04-01
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Remonty cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Mogilno
2020-02-12
brak danych
Mogilno Usługi Gmina Mogilno Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Mogilno w 2020 roku
2020-01-08
brak danych
Mogilno Usługi Gmina Mogilno Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mogilno w 2020 r.
2019-11-12
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Budowa drogi gminnej stanowiącej ul. Polną w Mogilnie
2019-11-12
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Przebudowa i rozbudowa ul. Grobla, przebudowa skrzyżowania ul. Niezłomnych z ul. Grobla i ul. Polną oraz przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej w Mogilnie
2019-09-04
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Remont sześciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno
2019-08-14
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta i gminy Mogilno
2019-08-12
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Przebudowa drogi gminnej nr 140234C Padniewko - Gozdawa - Chabsko na odc. od km 0+800 do km 1+240 o długości 0,440 km
2019-05-21
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Remont budynku Przedszkola Nr 3 w Mogilnie
2019-05-07
brak danych
Mogilno Usługi Gmina Mogilno Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie"
2019-04-24
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie
2019-04-19
brak danych
Mogilno Usługi Gmina Mogilno Koszenie, utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Mogilno w 2019 r.
2019-04-17
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Remonty dróg stanowiących własność Gminy Mogilno o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej
2019-04-04
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Remonty cząstkowe jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta i Gminy Mogilno
2019-03-28
brak danych
Mogilno Roboty budowlane Gmina Mogilno Remont ulicy Kościuszki w Gębicach

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Mogilno
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.