eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek - przetargiGmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-21
2020-05-29
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej"
2020-05-19
2020-06-03
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Budowa ulicy Stromej, polegająca na budowie dwóch odcinków drogi gminnej - ulicy Stromej we Włocławku (obecnie stanowiącej drogę wewnętrzną).

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-11
2020-05-20
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy budynków Zespołu Szkół Muzycznych i Szkoły Podstawowej nr 12 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych".
2020-04-27
2020-05-12
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Przebudowa dróg powiatowych, polegająca na przebudowie ulicy Płockiej na odcinku od ulicy Zielnej do ulicy Duninowskiej.
2020-04-23
2020-05-08
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT - CITY II.
2020-04-03
2020-04-20
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Termomodernizacja dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 we Włocławku, w ramach zadania "Program Dach - modernizacja pokryć dachowych"
2020-03-23
2020-04-07
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu - IV postępowanie.
2020-02-27
2020-03-13
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Rozbudowa budynków Zespołu Szkół nr 3 o łącznik i windę w ramach dostosowania dla osób niepełnosprawnych
2020-02-26
2020-03-12
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ul. Lisek
2020-02-21
2020-03-02
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport.
2020-02-19
2020-02-27
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania: Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2
2020-02-19
2020-03-05
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Rozbudowa integracyjnego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną.
2020-02-19
2020-03-05
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu - III postępowanie.
2020-02-17
2020-02-25
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich liceów uczestniczących w projekcie pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"
2020-02-13
2020-02-28
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska
2020-02-03
2020-02-18
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Budowa/przebudowa dróg gminnych - z podziałem na 2 zadania.
2020-01-22
2020-02-06
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu - II postępowanie.
2020-01-16
2020-01-24
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej.
2019-12-19
2019-12-31
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
2019-12-18
2020-01-08
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej - II postępowanie
2019-11-29
2019-12-16
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu
2019-11-28
2019-12-13
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Odwodnienie budynku administracyjnego - weterynaryjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2020-05-21
brak danych
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich liceów uczestniczących w projekcie pn. "Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje"
2020-05-18
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Termomodernizacja dachu w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 we Włocławku, w ramach zadania "Program Dach - modernizacja pokryć dachowych"
2020-05-12
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu - IV postępowanie.
2020-04-29
brak danych
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadaniaBudowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2
2020-04-21
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ul. Lisek
2020-03-23
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska.
2020-03-10
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport
2020-03-06
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Budowa/przebudowa dróg gminnych - z podziałem na 2 zadania.
2020-02-27
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej.
2020-01-28
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Usuwanie pojazdów z ulic miasta Włocławek oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
2020-01-10
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12
2020-01-08
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Budowa i remont elementów małej architektury (plac zabaw), budowa ogrodzenia oraz rozbiórka nawierzchni betonowych przy Przedszkolu Publicznym nr 4 we Włocławku.
2020-01-08
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnegorozbudowa przystani śródlądowej, budowa stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymibudynkiem stołówki, basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą "Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka po-przez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego"
2020-01-07
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "3 -go Maja Woonerfem / przebudowa ulicy 3 -go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek"
2019-12-31
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Odwodnienie budynku administracyjnego - weterynaryjnego Schroniska dla Zwierząt we Włocławku
2019-12-31
brak danych
Włocławek Usługi Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Oczyszczanie miasta z podziałem na 2 zadania.
2019-12-30
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Przebudowa chodników, obejmujące przebudowę chodnika ulicy Planty I na odcinku od ulicy Kaliskiej do ulicy Wiejskiej we Włocławku.
2019-12-16
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Przebudowa ulicy Chełmickiej realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych.
2019-12-12
brak danych
Włocławek Roboty budowlane Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek Przebudowa drogi rowerowej wzdłuż DK 91, w ramach zadania pn. "Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych na terenie miasta"
2019-12-12
brak danych
Włocławek Dostawy Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla 5 włocławskich zespołów szkół zawodowych uczestniczących w projekcie pn. "Włocławek Zawodowo" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie - 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.10.02.03-04-0003/17-00 realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek"

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
« Powrót do wyszukiwarki
bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.