eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - przetargiGmina Miasto Szczecin - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-18
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Przebudowa i remont Willi Lentza przy Al. Wojska Polskiego 84 w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
2019-04-15
2019-04-30
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Modernizacja układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania "Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego etap III.
2019-04-11
2019-04-26
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin "Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku "B" w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie" w procedurze "zaprojektuj i wybuduj"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Szczecin
Gmina Miasto Szczecin - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-28
brak danych
Szczecin dostawy Gmina Miasto Szczecin dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń do pobierania opłat parkingowych i dodatkowe wyposażenie biura strefy płatnego parkowania w Szczecinie w urządzenia do obsługi strefy wraz z oprogramowaniem oraz serwis.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Szczecin
Gmina Miasto Szczecin - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-01
2019-04-18
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Budowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych w rejonie ul. Spiskiej w Szczecinie
2019-03-27
2019-04-04
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania Miasta Szczecin i projektów współfinansowanych z funduszy UE, w tym "Centrum Usługowo - Doradcze w Euroregionie Pomerania" Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/ Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska oraz "Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania" Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" (EFRR).
2019-03-27
2019-04-12
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Budowa przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej, wraz z przepompownią wód deszczowych zasilaną z wewnętrznej instalacji elektrycznej, oraz wymianę instalacji drenażowej na części działki nr 127/2 obr 2141 w Szczecinie
2019-03-26
2019-04-11
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Budowa boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 63 w Szczecinie"
2019-03-20
2019-03-28
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją drzew i krzewów na terenie Gminy Miasto Szczecin
2019-03-14
2019-04-01
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Budowa kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin
2019-03-13
2019-03-27
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin Dostawa wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych w ramach projektu "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół"
2019-03-08
2019-03-26
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin "Dokończenie robót budowlanych pn. "Przebudowa i remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Bursy Szkolnej nr 2, zlokalizowanego przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie"
2019-03-06
brak danych
Szczecin Gmina Miasto Szczecin Remont i przebudowa dachów płaskich w placówkach oświatowych w Szczecinie - Remont dachów płaskich segmentów A,B,C i D Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Polickiej 3 w Szczecinie
2019-03-04
2019-03-14
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Opracowanie analiz dotyczących lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin wraz z rekomendacjami w zakresie gospodarowania lokalami - w ramach projektu pilotażowego pn. ,,Wstąp do Śródmieścia"
2019-02-28
2019-03-21
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie przy ul. Południowej
2019-02-28
2019-03-15
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta Szczecin.
2019-02-28
2019-03-18
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Wykonanie robót projektowo- budowlanych dla zadania pn. "Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie- etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020" - w procedurze zaprojektuj i wybuduj
2019-02-25
2019-03-12
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 14, ul. Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin
2019-02-21
2019-03-12
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Remont alejek w parku im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie
2019-02-21
2019-03-08
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego PRZYGODNA II - etap I
2019-02-21
2019-03-11
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie
2019-02-19
2019-03-06
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin "Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku ,,B" w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie" w procedurze ,,zaprojektuj i wybuduj".
2019-02-13
brak danych
Szczecin Gmina Miasto Szczecin Zorganizowanie projektu muzycznego pn. "Szczecin Music Fest 2019" w postaci cyklu pięciu koncertów w wykonaniu artystów muzyki świata (world music), które odbędą się w Szczecinie w terminie 18 maja - 04 lipca 2019 r.
2019-02-08
2019-02-18
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin".

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Szczecin
Gmina Miasto Szczecin - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-04-16
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości
2019-04-02
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin
2019-03-28
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin.
2019-03-21
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin.
2019-03-19
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa instalacji sanitarnej (c.o.,wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oświetlenia elewacji); Szczecin ul. Grodzka 23, dz. nr 39/1 obręb 1037" w ramach programu"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin"
2019-03-13
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w ramach programu"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin"
2019-03-07
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Zorganizowanie projektu muzycznego pn. "Szczecin Music Fest 2019" w postaci cyklu pięciu koncertów w wykonaniu artystów muzyki świata (world music), które odbędą się w Szczecinie w terminie 18 maja - 04 lipca 2019 r.
2019-03-05
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Remont pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy w budynku warsztatowym w Zespole Szkół nr 4 przy ulicy Kusocińskiego nr 3 w Szczecinie.
2019-03-04
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin "Kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w Szczecinie w 2019 roku".
2019-03-04
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Modernizacja ulicy Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej w Szczecinie
2019-02-25
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Likwidację dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin
2019-02-20
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dotyczącego realizacji zadania pn. "Budowa zaplecza boiska na Kijewie"
2019-02-12
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ulicy Ofiar Oświęcimia nr 14 w Szczecinie
2019-02-04
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Budowa zaplecza boiska na Kijewie.
2019-01-16
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy pl. Lotników i pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie, z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom
2019-01-16
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Wymiana stolarki okiennej w budynku ,,B" Szkoły podstawowej nr 1 w Szczecinie.
2019-01-15
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Przebudowa drogi wewnętrznej oraz sieci i zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażu oraz instalacji elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Bursa Szkolna nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie, dz. nr 4/3 obręb 3038.
2019-01-11
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie w procedurze zaprojektuj i wybuduj
2019-01-10
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie (dawnego budynku Gimnazjum nr 10) w ramach programu,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin
2019-01-10
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 44 w Szczecinie o klatkę schodową wraz z przebudową kuchni i stołówki oraz wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Szczecin
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.