eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Szczecin

Gmina Miasto Szczecin - przetargiGmina Miasto Szczecin - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-19
2019-03-06
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin "Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku ,,B" w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie" w procedurze ,,zaprojektuj i wybuduj".
2019-02-13
brak danych
Szczecin Gmina Miasto Szczecin Zorganizowanie projektu muzycznego pn. "Szczecin Music Fest 2019" w postaci cyklu pięciu koncertów w wykonaniu artystów muzyki świata (world music), które odbędą się w Szczecinie w terminie 18 maja - 04 lipca 2019 r.
2019-02-08
brak danych
Szczecin Gmina Miasto Szczecin Kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych w Szczecinie w 2019 roku.
2018-12-07
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Remont boisk sportowych przy Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40 w Szczecinie
2018-11-27
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji Al. Piastów 7,71-270 Szczecin
2018-11-26
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Budowa kompleksu sportowego wg programu GRYFUŚ oraz nowego placu zabaw wraz z pracami towarzyszącymi w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Szczecinie, ul. Tomaszowska 6, 71-671 Szczecin
2018-11-15
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Remont sali gimnastycznej wraz z pracami towarzyszącymi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym położonym przy ul. Kamiennej 22 w Szczecinie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Szczecin
Gmina Miasto Szczecin - przetargi planowane

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2006-02-28
brak danych
Szczecin dostawy Gmina Miasto Szczecin dostawa wraz z zainstalowaniem urządzeń do pobierania opłat parkingowych i dodatkowe wyposażenie biura strefy płatnego parkowania w Szczecinie w urządzenia do obsługi strefy wraz z oprogramowaniem oraz serwis.

zobacz wszystkie: planowane przetargi dla Gmina Miasto Szczecin
Gmina Miasto Szczecin - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-08
2019-02-18
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin "Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych dotyczących podziałów nieruchomości na terenie miasta Szczecin".
2019-01-25
2019-02-11
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w budynku Przedszkola Publicznego nr 9, ul. Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin
2019-01-21
2019-02-06
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Docieplenie stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 Szczecin.
2019-01-17
2019-01-31
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Opracowanie analiz dotyczących lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin wraz z rekomendacjami w zakresie gospodarowania lokalami - w ramach projektu pilotażowego pn. ,,Wstąp do Śródmieścia"
2019-01-17
2019-02-01
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Opracowanie modelu współpracy z właścicielami lokali użytkowych położonych na obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na odcinku Alei Wojska Polskiego między Placem Szarych Szeregów a Placem Zwycięstwa - w ramach projektu pilotażowego pn. "Wstąp do Śródmieścia".
2019-01-15
2019-01-23
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Wykonywanie w 2019 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości
2019-01-07
2019-01-23
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin "Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ulicy Ofiar Oświęcimia nr 14 w Szczecinie"
2018-12-27
2019-01-15
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22 w Szczecinie, w ramach programu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin"
2018-12-17
2019-01-08
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Remont pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy w budynku warsztatowym w Zespole Szkół nr 4 przy ulicy Kusocińskiego nr 3 w Szczecinie.
2018-12-13
2018-12-21
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Likwidację dzikich wysypisk wraz z oczyszczaniem terenów na obszarze Gminy Miasto Szczecin
2018-12-10
brak danych
Szczecin Gmina Miasto Szczecin Wymiana stolarki okiennej w budynku ,,B" Szkoły podstawowej nr 1 w Szczecinie.
2018-11-28
2018-12-14
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin "Wykonanie robót budowlanych pn. "Termorenowacja Szkoły Podstawowej nr 63 oraz przebudowa instalacji sanitarnej (c.o., wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oświetlenia elewacji); Szczecin ul. Grodzka 23, dz. nr 39/1 obręb 1037" w ramach programu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin"
2018-11-19
2018-12-05
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin "Przebudowa drogi wewnętrznej oraz sieci i zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażu oraz instalacji elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Bursa Szkolna nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie, dz. nr 4/3 obręb 3038."
2018-11-15
2018-12-04
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Wykonywanie w roku 2019 wycen nieruchomości oraz opracowanie map dla potrzeb ustanowienia służebności - zgodnie ze specyfiką zadań Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
2018-11-15
2018-11-30
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Remont alejek w parku im. Stefana Żeromskiego w Szczecinie
2018-11-07
brak danych
Szczecin Gmina Miasto Szczecin "Remont i przebudowa dachów płaskich w placówkach oświatowych w Szczecinie - Remont dachu płaskiego segmentu A Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Zakole 1 w Szczecinie"
2018-10-30
2018-11-14
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin "Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Szczecinie wraz z aplikacją treningową dostępną na wszystkie smartfony wyposażone w systemy Android i OS"
2018-10-24
brak danych
Szczecin Gmina Miasto Szczecin Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 przy ulicy Polickiej nr 3 w Szczecinie.
2018-10-18
2018-11-07
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin "Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy pl. Lotników i pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie, z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom"
2018-10-16
2018-10-25
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, dotyczącego realizacji zadania pn. "Budowa zaplecza boiska na Kijewie"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Szczecin
Gmina Miasto Szczecin - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2019-02-12
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ulicy Ofiar Oświęcimia nr 14 w Szczecinie
2019-02-04
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Budowa zaplecza boiska na Kijewie.
2019-01-16
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy pl. Lotników i pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie, z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom
2019-01-16
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Wymiana stolarki okiennej w budynku ,,B" Szkoły podstawowej nr 1 w Szczecinie.
2019-01-15
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Przebudowa drogi wewnętrznej oraz sieci i zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, drenażu oraz instalacji elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego, na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - Bursa Szkolna nr 2 ul. Pokoju 48 w Szczecinie, dz. nr 4/3 obręb 3038.
2019-01-11
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.Budowa szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej w Szczecinie w procedurze zaprojektuj i wybuduj
2019-01-10
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie (dawnego budynku Gimnazjum nr 10) w ramach programu,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin
2019-01-10
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 44 w Szczecinie o klatkę schodową wraz z przebudową kuchni i stołówki oraz wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej
2019-01-09
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Szczecinie wraz z aplikacją treningową dostępną na wszystkie smartfony wyposażone w systemy Android i OS
2019-01-08
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Portu Jachtowego w Szczecinie - Wyspa Grodzka dz. nr 11 obręb 84.
2019-01-08
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ulicy Polskich Marynarzy
2018-12-31
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Remont sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 przy ul. Polickiej nr 3 w Szczecinie.
2018-12-31
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Remont i przebudowa dachów płaskich w placówkach oświatowych w Szczecinie - Remont dachu płaskiego segmentu A Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Zakole 1 w Szczecinie.
2018-12-28
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin "Utrzymanie czystości na wybranych terenach Gminy Miasto Szczecin część I"
2018-12-21
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 5 przy ul. Hożej 3 w Szczecinie.
2018-12-14
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Remont muru oporowego fosy ze schodami i ogrodzeniem wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej - Curie na działce numer 8/4 obręb 2157 przy al. Piastów 12 w Szczecinie.
2018-11-28
brak danych
Szczecin Usługi Gmina Miasto Szczecin Opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania wnętrz 5 kwartałów śródmiejskiej zabudowy Szczecina.
2018-11-20
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych- Ekoportu, przy ul. Taczaka/ ul. Witkiewicza w Szczecinie.
2018-11-05
brak danych
Szczecin Roboty budowlane Gmina Miasto Szczecin "Przebudowa fragmentu Przedszkola Publicznego nr 48 w Szczecinie w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego"
2018-10-31
brak danych
Szczecin Dostawy Gmina Miasto Szczecin Projekt znakowania oraz dostawa materiałów promocyjnych do celów promowania projektu pn. Centrum Usługowo - Doradcze w Euroregionie Pomerania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Interreg VA Niemcy/Maklenburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Szczecin
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.