eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Sochaczew

Gmina Miasto Sochaczew - przetargiGmina Miasto Sochaczew - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-17
2018-10-02
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Pełnienie roli operatora obiektu Kramnic Miejskich stanowiącego własność Gminy Miasto Sochaczew położonego w Sochaczewie przy zbiegu ulic: Wąskiej - 1 Maja - Warszawskiej
2018-09-17
2018-10-05
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH TERENÓW UTWARDZONYCH ORAZ PIONOWEGO OZNAKOWANIA DRÓG W GMINIE MIASTO SOCHACZEW

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Sochaczew
Gmina Miasto Sochaczew - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-08-14
2018-08-29
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew DOSTAWA I MONTAŻ BILETOMATÓW STACJONARNYCH ORAZ STANOWISKA SPRZEDAŻY I PERSONALIZACJI BILETU OKRESOWEGO
2018-08-09
2018-08-24
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew DOSTAWA I MONTAŻ TABLIC PRZYSTANKOWYCH DWUSTRONNYCH DYNAMICZNEGO ROZKŁADU JAZDY WRAZ Z KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "SOCHACZEWSKI EKO-BUS"
2018-07-19
2018-08-03
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew DOSTAWA I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ STOJAKÓW ROWEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "SOCHACZEWSKI EKO-BUS"
2018-07-04
2018-07-13
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI I DYREKTORA JEDNOSTKEK OŚWIATOWYCH GMINY MIASTO SOCHACZEW
2018-06-26
2018-07-12
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew BUDOWA OŚWIETLENIA W UL.WSPÓLNEJ, ŻNIWNEJ
2018-06-05
2018-06-22
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie etap II - Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki w ramach zadania "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni".
2018-05-09
2018-05-29
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE PRZY UL. 1 MAJA 16 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO
2018-03-28
2018-04-16
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew PRZEBUDOWA AMFITEATRU W RAMACH ZADANIA "ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW NAD BZURĄ W SOCHACZEWIE - ETAP II", ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻA BZURY ETAP II-V, MODERNIZACJĘ BUDYNKU PRZYSTANI W RAMACH PROJEKTU "SOCHACZEW OD (NOWA)" ORAZ RENOWACJĘ PARKU PRZY UL. TRAUGUTTA W RAMACH PROJEKTU "POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELEN
2018-03-28
2018-04-17
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW GEOTERMALNYCH DO CELÓW CIEPŁOWNICZYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SOCHACZEW POPRZEZ WYKONANIE OTWORU GEOTERMALNEGO SOCHACZEW GT-1 NA DZIAŁCE O NUMERZE 24/4 OBRĘB EWIDENCYJNY SOCHACZEW CENTRUM
2018-03-21
2018-04-06
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ I POLA BITWY NAD BZURĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI W RAMACH PROJEKTU
2018-03-20
2018-04-04
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 80 W SOCHACZEWIE - ETAP I - BUDOWA ZADASZONYCH TRYBUN
2018-02-15
2018-03-05
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie - etap I - budowa zadaszonych trybun
2018-01-31
2018-02-15
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa amfiteatru w ramach projektu "Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II - wyeksponowanie walorów historyczno - kulturowych miasta", Zagospodarowanie nabrzeża Bzury etap II-V, Modernizację budynku przystani w ramach projektu "Sochaczew od (Nowa)" oraz Renowację parku przy ul. Traugutta w ramach projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni".
2018-01-31
2018-02-09
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew SPRAWOWANIE NADZORU I DOZORU GEOLOGICZNEGO PODCZAS PRAC GEOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM "PROJEKTEM PRAC GEOLOGICZNYCH NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE WÓD TERMALNYCH OTWOREM SOCHACZEW GT-1 NA TERENIE MIASTA SOCHACZEW, GMINY MIASTO SOCHACZEW, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE"
2018-01-11
2018-01-31
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa ulicy Liceslnej w Sochaczewie
2018-01-05
2018-01-18
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIAMI REALIZOWANYMI PRZEZ GMINĘ MIASTO SOCHACZEW W 2018 ROKU
2017-12-29
2018-01-15
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew RENOWACJA PARKU IM. IGNACEGO WŁODZIMIERZA GARBOLEWSKIEGO W SOCHACZEWIE", W RAMACH ZADANIA "POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI
2017-12-22
2018-01-12
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Równanie z profilowaniem i zagęszczeniem dróg leszowych, gruntowych i tłuczniowych ( z niwelacją pobocza), wykonanie nawierzchni tłuczniowych dróg (korytowanie, wywóz nadmiaru gruntu, dowóz tłucznia i zagęszczanie), uzupełnianie tłuczniem z wyrównaniem i zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych dróg, asfaltowanie dróg o nawierzchni tłuczniowej wraz z przygotowaniem istniejącej podbudowy, regulowanie do poziomu drogi istniejącej infrastruktury technicznej.
2017-12-13
2018-01-04
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT NA ZADANIACH INWESTYCYJNYCH W BRANŻACH: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, ELEKTRYCZNEJ SIECI I INSTALACJI WOD-KAN, C-O I WENTYLACJI ORAZ KONSERWACJĄ, PIELĘGNACJĄ I NASADZENIAMI ZIELENI
2017-12-13
2018-01-04
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE "ZIELONEJ KURTYNY" W UL. OLIMPIJSKIEJ W RAMACH ZADANIA "POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI"

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Sochaczew
Gmina Miasto Sochaczew - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-09-06
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Miasto Sochaczew w 2018
2018-08-23
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew DOSTAWA I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ DOSTAWĘ I MONTAŻ STOJAKÓW ROWEROWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "SOCHACZEWSKI EKO-BUS
2018-08-09
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU ORAZ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI I DYREKTORA JEDNOSTKEK OŚWIATOWYCH GMINY MIASTO SOCHACZEW
2018-08-09
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew BUDOWA OŚWIETLENIA W UL.WSPÓLNEJ, ŻNIWNEJ I KRZYWOUSTEGO W SOCHACZEWIE
2018-07-11
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie etap II - Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki w ramach zadania "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni".
2018-05-16
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZASOBÓW GEOTERMALNYCH DO CELÓW CIEPŁOWNICZYCH NA OBSZARZE GMINY MIASTO SOCHACZEW POPRZEZ WYKONANIE OTWORU GEOTERMALNEGO SOCHACZEW GT-1 NA DZIAŁCE O NUMERZE 24/4 OBRĘB EWIDENCYJNY SOCHACZEW CENTRUM
2018-05-09
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie - etap I - budowa zadaszonych trybun
2018-04-19
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew SPRAWOWANIE NADZORU I DOZORU GEOLOGICZNEGO PODCZAS PRAC GEOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM "PROJEKTEM PRAC GEOLOGICZNYCH NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE WÓD TERMALNYCH OTWOREM SOCHACZEW GT-1 NA TERENIE MIASTA SOCHACZEW, GMINY MIASTO SOCHACZEW, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
2018-04-18
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ I POLA BITWY NAD BZURĄ PRZY PL. KOŚCIUSZKI W RAMACH PROJEKTU "SOCHACZEW OD (NOWA)"
2018-03-06
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa ulicy licealnej w Sochaczewie
2018-02-16
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie
2018-02-13
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew RÓWNANIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM DRÓG LESZOWYCH, GRUNTOWYCH I TŁUCZNIOWYCH (Z NIWELACJĄ POBOCZA), WYKONANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWYCH DRÓG (KORYTOWANIE, WYWÓZ NADMIARU GRUNTU, DOWÓZ TŁUCZNIA I ZAGĘSZCZANIE), UZUPEŁNIANIE TŁUCZNIEM Z WYRÓWNANIEM I ZAGĘSZCZENIEM NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWYCH DRÓG, ASFALTOWANIE DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY, REGULOWANIE DO POZIOMU DROGI ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
2018-02-07
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew RENOWACJA PARKU IM. IGNACEGO WŁODZIMIERZA GARBOLEWSKIEGO W SOCHACZEWIE", W RAMACH ZADANIA "POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI
2018-01-30
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Zaprojektowanie i wykonanie "zielonej kurtyny" w ul. Olimpijskiej w ramach zadania "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni"
2017-12-28
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Prowadzenie konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew
2017-11-28
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sochaczew
2017-11-28
brak danych
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017-11-02
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH TERENÓW UTWARDZONYCH ORAZ PIONOWEGO OZNAKOWANIA DRÓG W GMINIE MIASTO SOCHACZEW
2017-10-11
brak danych
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. "Edukacja dla Rozwoju Regionu"
2017-08-24
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie przebudowy ulicy Granicznej w Sochaczewie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Sochaczew
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.