eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Sochaczew

Gmina Miasto Sochaczew - przetargiGmina Miasto Sochaczew - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-07
2017-12-22
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Renowacja parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Sochaczewie
2017-12-06
2017-12-21
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa stanionu miejksiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie - etap I
2017-12-05
2017-12-21
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie
2017-11-18
brak danych
Sochaczew Gmina Miasto Sochaczew NAPRAWA SYSTEMU SIECI LTE WYBUDOWANEJ W RAMACH PROJEKTU SOCHACZEW MIASTO E-INNOWACJI

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Sochaczew
Gmina Miasto Sochaczew - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-28
2017-12-07
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew
2017-11-21
2017-11-29
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych niezbędnych w realizacji czterech projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X. "Edukacja dla Rozwoju Regionu",
2017-10-31
2017-11-09
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
2017-10-27
2017-11-10
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew NAPRAWA SYSTEMU SIECI LTE WYBUDOWANEJ W RAMACH PROJEKTU SOCHACZEW MIASTO E-INNOWACJI
2017-10-26
2017-11-10
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sochaczew
2017-10-11
2017-10-20
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew NAPRAWA SYSTEMU SIECI LTE WYBUDOWANEJ W RAMACH PROJEKTU SOCHACZEW MIASTO E-INNOWACJI
2017-10-10
2017-10-20
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017-10-05
2017-10-17
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew UTRZYMANIE I KONSERWACJE TERENÓW ZIELONYCH, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH NA TERENIE MIASTA SOCHACZEW
2017-09-28
2017-10-13
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew BUDOWA OŚWIETLENIA W UL. LEŚMIANA, LANGIEWICZA I KOCHANOWSKIEGO ORAZ W UL. JEDWABLICZEJ I WYSPIAŃSKIEGO W SOCHACZEWIE
2017-09-27
2017-10-06
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Naprawa systemu sieci LTE wybudowanej w ramach projektu Sochaczew Miasto E-Innowacji
2017-09-27
2017-10-12
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych oraz pionowego oznakowania dróg w Gminie Miasto Sochaczew.
2017-09-22
2017-10-02
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
2017-09-20
2017-09-28
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
2017-07-05
2017-07-14
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa ulicy Granicznej w Sochaczewie
2017-06-27
2017-07-14
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie termomodernizacji budynku samorządowej instytucji kultury przy ulicy Chopina 101 w Sochaczewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie
2017-06-27
2017-07-14
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew wykonanie termomodernizacji budynku samorządowej instytucji kultury przy ulicy 15 Sierpnia 83 - etap II - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie"
2017-06-14
2017-06-29
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Budowa Amfiteatru w ramach zadania "Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II".
2017-06-14
2017-06-30
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa ulicy Małej i Gagarina w Sochaczewie
2017-06-13
2017-06-28
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie.
2017-06-13
2017-06-29
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie termomodernizacji i modernizacji Hali Sportowej przy ulicy Chopina 101

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Sochaczew
Gmina Miasto Sochaczew - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-11-28
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sochaczew
2017-11-28
brak danych
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017-11-02
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH TERENÓW UTWARDZONYCH ORAZ PIONOWEGO OZNAKOWANIA DRÓG W GMINIE MIASTO SOCHACZEW
2017-10-11
brak danych
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. "Edukacja dla Rozwoju Regionu"
2017-08-24
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie przebudowy ulicy Granicznej w Sochaczewie
2017-08-02
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew wykonanie termomodernizacji i modernizacji Hali Sportowej przy ulicy Chopina 101 w Sochaczewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie"
2017-08-02
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie termomodernizacji budynku samorządowej instytucji kultury przy ulicy Chopina 101 w Sochaczewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie".
2017-08-02
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie termomodernizacji budynku samorządowej instytucji kultury przy ulicy 15 Sierpnia 83 - etap II - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie".
2017-08-02
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa ulicy Małej i Gagarina w Sochaczewie.
2017-07-14
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie
2017-07-14
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Budowa oświetlenia w ul. Chodakowskiej w Sochaczewie
2017-07-14
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie - etap I "Restauracja parku przy ul. Chopina" w ramach zadania "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni
2017-07-11
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 w zakresie pomieszczeń biurowych II piętra oraz klatki schodowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego
2017-05-24
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Pełnienie roli operatora obiektu Kramnic Miejskich stanowiącego własność Gminy Miasto Sochaczew położonego w Sochaczewie przy zbiegu ulicWąskiej - 1 Maja - Warszawskiej
2017-04-25
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych w Gminie Miasto Sochaczew
2017-03-14
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa ulicMaczka, Kawalerzystów, Roweckiego i Andersa" w Sochaczewie
2017-03-14
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa utwardzenia terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 7" w Sochaczewie
2016-08-30
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew obsługa schroniska bezdomnych zwierząt Azorek z siedzibą Kożuszki Parcel 76 A 96-500 w Sochaczew
2016-08-10
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli jednostek oświatowych Gminy Miasto Sochaczew
2016-08-10
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie przebudowy pomieszczeń biurowych parteru w budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie ul. 1 Maja 16 w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Sochaczew
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.