eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Miasto Sochaczew

Gmina Miasto Sochaczew - przetargiGmina Miasto Sochaczew - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-15
2018-03-05
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie - etap I - budowa zadaszonych trybun

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Miasto Sochaczew
Gmina Miasto Sochaczew - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-31
2018-02-15
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa amfiteatru w ramach projektu "Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II - wyeksponowanie walorów historyczno - kulturowych miasta", Zagospodarowanie nabrzeża Bzury etap II-V, Modernizację budynku przystani w ramach projektu "Sochaczew od (Nowa)" oraz Renowację parku przy ul. Traugutta w ramach projektu "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni".
2018-01-31
2018-02-09
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew SPRAWOWANIE NADZORU I DOZORU GEOLOGICZNEGO PODCZAS PRAC GEOLOGICZNYCH WYKONYWANYCH ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM "PROJEKTEM PRAC GEOLOGICZNYCH NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE WÓD TERMALNYCH OTWOREM SOCHACZEW GT-1 NA TERENIE MIASTA SOCHACZEW, GMINY MIASTO SOCHACZEW, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE"
2018-01-11
2018-01-31
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa ulicy Liceslnej w Sochaczewie
2018-01-05
2018-01-18
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIAMI REALIZOWANYMI PRZEZ GMINĘ MIASTO SOCHACZEW W 2018 ROKU
2017-12-29
2018-01-15
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew RENOWACJA PARKU IM. IGNACEGO WŁODZIMIERZA GARBOLEWSKIEGO W SOCHACZEWIE", W RAMACH ZADANIA "POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI
2017-12-22
2018-01-12
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Równanie z profilowaniem i zagęszczeniem dróg leszowych, gruntowych i tłuczniowych ( z niwelacją pobocza), wykonanie nawierzchni tłuczniowych dróg (korytowanie, wywóz nadmiaru gruntu, dowóz tłucznia i zagęszczanie), uzupełnianie tłuczniem z wyrównaniem i zagęszczeniem nawierzchni tłuczniowych dróg, asfaltowanie dróg o nawierzchni tłuczniowej wraz z przygotowaniem istniejącej podbudowy, regulowanie do poziomu drogi istniejącej infrastruktury technicznej.
2017-12-13
2018-01-04
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT NA ZADANIACH INWESTYCYJNYCH W BRANŻACH: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, ELEKTRYCZNEJ SIECI I INSTALACJI WOD-KAN, C-O I WENTYLACJI ORAZ KONSERWACJĄ, PIELĘGNACJĄ I NASADZENIAMI ZIELENI
2017-12-13
2018-01-04
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE "ZIELONEJ KURTYNY" W UL. OLIMPIJSKIEJ W RAMACH ZADANIA "POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI"
2017-12-07
2017-12-22
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Renowacja parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego w Sochaczewie
2017-12-06
2017-12-21
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa stanionu miejksiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie - etap I
2017-12-05
2017-12-21
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie
2017-11-28
2017-12-07
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew
2017-11-21
2017-11-29
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych niezbędnych w realizacji czterech projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X. "Edukacja dla Rozwoju Regionu",
2017-11-18
brak danych
Sochaczew Gmina Miasto Sochaczew NAPRAWA SYSTEMU SIECI LTE WYBUDOWANEJ W RAMACH PROJEKTU SOCHACZEW MIASTO E-INNOWACJI
2017-10-31
2017-11-09
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
2017-10-27
2017-11-10
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew NAPRAWA SYSTEMU SIECI LTE WYBUDOWANEJ W RAMACH PROJEKTU SOCHACZEW MIASTO E-INNOWACJI
2017-10-26
2017-11-10
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sochaczew
2017-10-11
2017-10-20
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew NAPRAWA SYSTEMU SIECI LTE WYBUDOWANEJ W RAMACH PROJEKTU SOCHACZEW MIASTO E-INNOWACJI
2017-10-10
2017-10-20
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017-10-05
2017-10-17
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew UTRZYMANIE I KONSERWACJE TERENÓW ZIELONYCH, UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH NA TERENIE MIASTA SOCHACZEW

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Miasto Sochaczew
Gmina Miasto Sochaczew - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-02-16
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie
2018-02-13
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew RÓWNANIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM DRÓG LESZOWYCH, GRUNTOWYCH I TŁUCZNIOWYCH (Z NIWELACJĄ POBOCZA), WYKONANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWYCH DRÓG (KORYTOWANIE, WYWÓZ NADMIARU GRUNTU, DOWÓZ TŁUCZNIA I ZAGĘSZCZANIE), UZUPEŁNIANIE TŁUCZNIEM Z WYRÓWNANIEM I ZAGĘSZCZENIEM NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWYCH DRÓG, ASFALTOWANIE DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY, REGULOWANIE DO POZIOMU DROGI ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
2018-02-07
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew RENOWACJA PARKU IM. IGNACEGO WŁODZIMIERZA GARBOLEWSKIEGO W SOCHACZEWIE", W RAMACH ZADANIA "POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE POPRZEZ RENOWACJE I ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI
2018-01-30
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Zaprojektowanie i wykonanie "zielonej kurtyny" w ul. Olimpijskiej w ramach zadania "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni"
2017-12-28
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Prowadzenie konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew
2017-11-28
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Sochaczew
2017-11-28
brak danych
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno-terapeutycznych niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017-11-02
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH TERENÓW UTWARDZONYCH ORAZ PIONOWEGO OZNAKOWANIA DRÓG W GMINIE MIASTO SOCHACZEW
2017-10-11
brak danych
Sochaczew Dostawy Gmina Miasto Sochaczew Zakup wraz z dostawą sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia niezbędnych w realizacji pięciu projektów w szkołach w Sochaczewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X. "Edukacja dla Rozwoju Regionu"
2017-08-24
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie przebudowy ulicy Granicznej w Sochaczewie
2017-08-02
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew wykonanie termomodernizacji i modernizacji Hali Sportowej przy ulicy Chopina 101 w Sochaczewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie"
2017-08-02
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie termomodernizacji budynku samorządowej instytucji kultury przy ulicy Chopina 101 w Sochaczewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie".
2017-08-02
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie termomodernizacji budynku samorządowej instytucji kultury przy ulicy 15 Sierpnia 83 - etap II - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie".
2017-08-02
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa ulicy Małej i Gagarina w Sochaczewie.
2017-07-14
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sochaczewie
2017-07-14
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Budowa oświetlenia w ul. Chodakowskiej w Sochaczewie
2017-07-14
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie - etap I "Restauracja parku przy ul. Chopina" w ramach zadania "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni
2017-07-11
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 w zakresie pomieszczeń biurowych II piętra oraz klatki schodowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego
2017-05-24
brak danych
Sochaczew Usługi Gmina Miasto Sochaczew Pełnienie roli operatora obiektu Kramnic Miejskich stanowiącego własność Gminy Miasto Sochaczew położonego w Sochaczewie przy zbiegu ulicWąskiej - 1 Maja - Warszawskiej
2017-04-25
brak danych
Sochaczew Roboty budowlane Gmina Miasto Sochaczew Wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych w Gminie Miasto Sochaczew

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Miasto Sochaczew
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.