eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Lubniewice

Gmina Lubniewice - przetargiGmina Lubniewice - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-13
2018-04-30
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Przebudowa budynku gimnazjum wraz ze zmianą sposobu użytkowania i infrastrukturą towarzyszącą w Lubniewicach
2018-04-11
2018-04-26
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Montaż obiektów małej architektury w Lubniewicach oraz montaż obiektów małej architektury służących do rekreacji w m. Jarnatów

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Lubniewice
Gmina Lubniewice - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-03-26
2018-04-10
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Montaż obiektów małej architektury w Lubniewicach oraz montaż obiektów małej architektury służących do rekreacji w m. Jarnatów
2018-01-08
2018-01-24
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Lubniewicach
2018-01-05
2018-01-16
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
2017-12-07
2017-12-19
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Dowozy dzieci do Przedszkola Gminnego w Lubniewicach oraz uczniów do Szkoły Podstawowej w Lubniewicach w okresie od 2 stycznia do 22 czerwca 2018 r.
2017-11-24
2017-12-05
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 3 lat
2017-11-21
2017-12-15
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubniewicach
2017-11-21
2017-12-15
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Lubniewicach
2017-08-10
2017-08-18
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Dowozy dzieci do Przedszkola Gminnego w Lubniewicach oraz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach w okresie od 4 września do 31 grudnia 2017 r.
2017-03-17
2017-03-28
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.00,00 zł (słowniedwa miliony złotych), z przeznaczeniem na- pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2017r. w kwocie 1.592.500,00 zł , - spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 407.500,00 zł"
2016-09-08
2016-09-23
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Przebudowa oaz rozbudowa istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubiewicach wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi i infrastrukturą
2016-07-27
2016-08-11
Lubniewice roboty budowlane Gmina Lubniewice Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków poniżej 5m3/dobę oraz przyłącza wody dla budynku socjalnego położonego w Lubniewicach, Osiedle Świerczów
2016-07-27
2016-08-16
Lubniewice roboty budowlane Gmina Lubniewice Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi i infrastrukturą
2016-03-10
2016-03-25
Lubniewice roboty budowlane Gmina Lubniewice Przebudowa ul. Hubalczyków oraz przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Trzcińce w Lubniewicach
2016-02-22
2016-03-03
Lubniewice usługi Gmina Lubniewice Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł (słowniedwa miliony złotych) z przeznaczeniem na- pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016r. w kwocie 1.592.500 zł, - spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 407.500 zł.
2016-02-02
2016-02-10
Lubniewice usługi Gmina Lubniewice Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 2 lat
2016-01-05
2016-01-14
Lubniewice usługi Gmina Lubniewice Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 2 lat
2015-12-18
2015-12-30
Lubniewice usługi Gmina Lubniewice Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 2 lat
2015-11-18
2015-11-26
Lubniewice dostawy Gmina Lubniewice Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice
2015-10-30
2015-11-09
Lubniewice dostawy Gmina Lubniewice Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice
2015-07-23
2015-07-31
Lubniewice usługi Gmina Lubniewice Dowozy dzieci do przedszkola gminnego oraz do Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Lubniewice
Gmina Lubniewice - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-04-04
brak danych
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w Lubniewicach
2018-02-06
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
2017-12-28
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Dowozy dzieci do Przedszkola Gminnego oraz uczniów do Szkoły Podstawowej w Lubniewicach w okresie od 2 stycznia do 22 czerwca 2018 r.
2017-08-29
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Dowozy dzieci do Przedszkola Gminnego w Lubniewicach oraz uczniów do Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach w okresie od 4 września do 31 grudnia 2017 r.
2017-04-24
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł (słowniedwa miliony złotych), z przeznaczeniem napokrycie planowanego deficytu budżetu w 2017r. w kwocie 1.592.500,00 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 407.500,00 zł"
2016-10-11
brak danych
Lubniewice Gmina Lubniewice Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Lubniewicach wraz z niezbędnymi elementami towarzyszącymi i infrastrukturą
2016-09-14
brak danych
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków poniżej 5m3/dobę oraz przyłącza wody dla budynku socjalnego położonego w Lubniewicach, Osiedle Świerczów
2016-04-26
brak danych
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Przebudowa ul. Hubalczyków oraz przebudowa drogi gminnej na Osiedlu Trzcińce w Lubniewicach.
2016-03-25
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000 zł (słowniedwa miliony złotych) z przeznaczeniem na- pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2016r. w kwocie 1.592.500 zł, - spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 407.500 zł
2016-02-23
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 2 lat
2015-12-01
brak danych
Lubniewice Dostawy Gmina Lubniewice Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice
2015-08-06
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Zapewnienie dostępu do internetu wraz z uruchomieniem i utrzymaniem HelpDesk, instalacją sprzętu komputerowego oraz jego serwisem w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice
2015-08-05
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Dowozy dzieci do przedszkola gminnego oraz do Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach
2015-04-22
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice
2015-03-05
brak danych
Lubniewice Dostawy Gmina Lubniewice Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Lubniewice
2014-10-13
brak danych
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jarnatów, Gmina Lubniewice
2014-05-08
brak danych
Lubniewice Roboty budowlane Gmina Lubniewice Zmiana sposobu użytkowania obiektu kultury fizycznej i sportu na działalność leczniczą - gabinety lekarskie wraz z jego przebudową, III etap
2014-04-01
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.290.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. w kwocie 826.445 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 463.555 zł.
2014-03-18
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Dowozy dzieci do Przedszkola Gminnego oraz do Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach
2014-01-22
brak danych
Lubniewice Usługi Gmina Lubniewice Odbiór i transport zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lubniewice na okres 2 lat

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Lubniewice
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.