Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Newsletter

Tak, chcę otrzymywać bezpłatny newsletter.

 
Dziennik eGospodarka.pl
Analizator
Tydzień w gospodarce
txt html
 


E-booki w prezencie!
więcej informacji »

Książki

POLECAMY

 
 

Gmina Krasnystaw - przetargi aktualne

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-24
2015-07-06
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2015/2016

Zobacz wiecej

Gmina Krasnystaw - przetargi zakończone

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-05-15
2015-05-26
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim.
2015-04-16
2015-04-24
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim
2015-03-25
2015-04-02
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim
2015-03-12
2015-03-20
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim
2015-02-11
2015-02-27
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109761L w miejscowości Krupe
2014-09-11
2014-09-26
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+755 od km 1+361 w msc. Zakręcie
2014-08-26
2014-09-10
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+755 od km 1+361 w msc. Zakręcie
2014-07-10
2014-07-25
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Siennica Nadolna poprzez budowę chodników oraz placów parkingowych
2014-06-18
2014-07-01
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2014/2015
2014-04-15
2014-04-30
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 110001L w miejscowości Białka
2014-04-11
2014-04-28
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Umocnienie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 110038L od km 0+030 do km 0+210,70 w miejscowości Niemienice
2014-04-02
2014-04-15
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych
2014-03-12
2014-03-27
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Budowa 46 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw
2014-02-12
2014-02-20
Krasnystaw dostawy Gmina Krasnystaw Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Centrum Kultury w Małochwieju Małym
2014-02-07
2014-02-24
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Budowa 14 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw
2014-01-16
2014-01-24
Krasnystaw dostawy Gmina Krasnystaw Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Krasnystaw - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2013-12-03
2013-12-13
Krasnystaw dostawy Gmina Krasnystaw Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Gminy Krasnystaw
2013-11-22
2013-12-02
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W GMINIE KRASNYSTAW
2013-11-08
2013-11-18
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W GMINIE KRASNYSTAW
2013-10-23
2013-11-04
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000 PLN (słowniedwa miliony pięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2013 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek

Zobacz wiecej

Gmina Krasnystaw - wyniki przetargów

Daty: publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2015-06-25
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim
2015-04-02
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109761L w miejscowości Krupe
2014-10-13
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+755 od km 1+361 w msc. Zakręcie
2014-09-02
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Siennica Nadolna poprzez budowę chodników oraz placów parkingowych
2014-07-23
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2014/2015.
2014-06-02
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 110001L w miejscowości Białka
2014-05-07
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych
2014-04-25
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Budowa 46 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw
2014-04-24
brak danych
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Centrum Kultury w Małochwieju Małym
2014-03-28
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Budowa 14 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw
2014-02-27
brak danych
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Krasnystaw - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
2014-01-03
brak danych
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Gminy Krasnystaw
2013-12-18
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW W GMINIE KRASNYSTAW
2013-12-17
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Budowa części socjalnej i zaplecza przy Zespole Nr 3 w Krasnymstawie - roboty uzupełniające i dodatkowe
2013-12-04
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000 PLN (słowniedwa miliony pięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2013 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2013-12-02
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Krasnystaw w sezonie 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
2013-11-07
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów należących do Gminy Krasnystaw w ramach projektu pt. Mam możliwości - chcę mieć szansę - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
2013-10-30
brak danych
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Zakup oraz dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektuMam możliwości - chce mieć szansę współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, PriorytetIX Działanie9.1 Poddziałanie9.1.2
2013-10-04
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na realizacją inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w msc. Siennica Nadolna
2013-09-23
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Krasnystaw

Zobacz wiecej

Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Oferty pracy

Podaj szczegóły pracy jakiej szukasz (zawód, miasto, stanowisko, itp.) lub wybierz branżę.

 
 

Urzędy skarbowe

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

 
 

Adresy ZUS

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

 
 

Znajdź firmę

Słowa kluczowe:
(np. firma, produkt)


Lokalizacja:
(np. wojewódz., miasto)

 

Wiadomości

O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.

 
MENU