eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Krasnystaw

Gmina Krasnystaw - przetargiGmina Krasnystaw - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-15
2018-07-02
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Przebudowa drogi gminnej Nr 109752L w msc. Siennica Nadolna od km 0+000 do km 0+865,35
2018-06-13
2018-06-22
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnystaw"

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Krasnystaw
Gmina Krasnystaw - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-05-30
2018-06-14
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Przebudowa drogi gminnej Nr 109752L w msc. Siennica Nadolna od km 0+000 do km 0+865,35
2018-05-21
2018-05-30
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnystaw"
2018-04-24
2018-05-11
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Krasnystaw"
2017-10-10
2017-10-18
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw "Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.600.000 PLN (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2017 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek"
2017-09-08
2017-09-18
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. "Wiem kim jestem, wiem kim zostanę" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
2017-08-25
2017-09-01
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. "Wiem kim jestem, wiem kim zostanę" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne
2017-08-10
2017-08-21
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. "Wiem kim jestem, wiem kim zostanę" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
2017-07-25
2017-08-10
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Przebudowa drogi gminnej Nr 109759L w msc. Widniówka gmina Krasnystaw
2017-07-06
2017-07-17
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2017/2018
2017-06-20
2017-07-05
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Przebudowa - modernizacja drogi gminnej od km 0+000 do km 0+740 w msc. Kolonia Stężyca
2016-10-14
2016-10-28
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000 PLN (słowniedwa miliony złotych) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2016-07-27
2016-08-18
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+420 (0,420 km) na działce o nr ewidencyjnym 533 obręb geodezyjny Krupiec, gmina Krasnystaw
2016-06-24
2016-07-07
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2016/2017
2016-06-22
2016-07-07
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109745L w miejscowości Bzite
2016-03-10
2016-03-25
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Budowa części socjalnej i zaplecza przy Zespole Szkół Nr 3 w Krasnymstawie - kotłownia i zagospodarowanie terenu
2015-11-12
2015-11-20
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.200.000 PLN (słowniedwa miliony dwieście tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2015 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2015-10-26
2015-11-03
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KRASNYSTAW
2015-06-24
2015-07-06
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2015/2016
2015-05-15
2015-05-26
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim.
2015-04-16
2015-04-24
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Krasnystaw
Gmina Krasnystaw - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-12-29
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Krasnystaw
2017-11-15
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1.600.000 PLN (słowniejeden milion sześćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2017 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.
2017-10-16
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Przebudowa - modernizacja dróg na terenie Gminy Krasnystaw
2017-10-05
brak danych
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. "Wiem kim jestem, wiem kim zostanę" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
2017-09-15
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Przebudowa drogi gminnej Nr 109759L w msc. Widniówka gmina Krasnystaw
2017-09-08
brak danych
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. "Wiem kim jestem, wiem kim zostanę" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
2017-08-21
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Przebudowa - modernizacja drogi gminnej od km 0+000 do km 0+740 w msc. Kolonia Stężyca
2017-08-11
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw "Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2017/2018"
2017-07-12
brak danych
Krasnystaw Gmina Krasnystaw Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krasnystaw
2016-12-05
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000 PLN (słowniedwa miliony złotych) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2016-09-30
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+420 (0,420 km) na działce o nr ewidencyjnym 533 obręb geodezyjny Krupiec, gmina Krasnystaw.
2016-08-12
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109745L w miejscowości Bzite
2016-08-12
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2016/2017
2016-05-11
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Budowa części socjalnej i zaplecza przy Zespole Szkół Nr 3 w Krasnymstawie - kotłownia i zagospodarowanie terenu
2015-12-18
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.200.000 PLN (słowniedwa miliony dwieście tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2015 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2015-12-11
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KRASNYSTAW
2015-07-29
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2015/2016
2015-06-25
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim
2015-04-02
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109761L w miejscowości Krupe
2014-10-13
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+755 od km 1+361 w msc. Zakręcie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Krasnystaw
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.