eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Krasnystaw

Gmina Krasnystaw - przetargiGmina Krasnystaw - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-08-10
2017-08-21
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji projektu pn. "Wiem kim jestem, wiem kim zostanę" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Krasnystaw
Gmina Krasnystaw - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-25
2017-08-10
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Przebudowa drogi gminnej Nr 109759L w msc. Widniówka gmina Krasnystaw
2017-07-06
2017-07-17
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2017/2018
2017-06-20
2017-07-05
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Przebudowa - modernizacja drogi gminnej od km 0+000 do km 0+740 w msc. Kolonia Stężyca
2016-10-14
2016-10-28
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000 PLN (słowniedwa miliony złotych) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2016-07-27
2016-08-18
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+420 (0,420 km) na działce o nr ewidencyjnym 533 obręb geodezyjny Krupiec, gmina Krasnystaw
2016-06-24
2016-07-07
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2016/2017
2016-06-22
2016-07-07
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109745L w miejscowości Bzite
2016-03-10
2016-03-25
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Budowa części socjalnej i zaplecza przy Zespole Szkół Nr 3 w Krasnymstawie - kotłownia i zagospodarowanie terenu
2015-11-12
2015-11-20
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.200.000 PLN (słowniedwa miliony dwieście tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2015 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2015-10-26
2015-11-03
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KRASNYSTAW
2015-06-24
2015-07-06
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2015/2016
2015-05-15
2015-05-26
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim.
2015-04-16
2015-04-24
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim
2015-03-25
2015-04-02
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim
2015-03-12
2015-03-20
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim
2015-02-11
2015-02-27
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109761L w miejscowości Krupe
2014-09-11
2014-09-26
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+755 od km 1+361 w msc. Zakręcie
2014-08-26
2014-09-10
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+755 od km 1+361 w msc. Zakręcie
2014-07-10
2014-07-25
Krasnystaw roboty budowlane Gmina Krasnystaw Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Siennica Nadolna poprzez budowę chodników oraz placów parkingowych
2014-06-18
2014-07-01
Krasnystaw usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2014/2015

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Krasnystaw
Gmina Krasnystaw - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2017-07-12
brak danych
Krasnystaw Gmina Krasnystaw Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krasnystaw
2016-12-05
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000 PLN (słowniedwa miliony złotych) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2016-09-30
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+000 do km 0+420 (0,420 km) na działce o nr ewidencyjnym 533 obręb geodezyjny Krupiec, gmina Krasnystaw.
2016-08-12
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109745L w miejscowości Bzite
2016-08-12
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2016/2017
2016-05-11
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Budowa części socjalnej i zaplecza przy Zespole Szkół Nr 3 w Krasnymstawie - kotłownia i zagospodarowanie terenu
2015-12-18
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.200.000 PLN (słowniedwa miliony dwieście tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2015 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
2015-12-11
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE KRASNYSTAW
2015-07-29
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2015/2016
2015-06-25
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania ruin zamku w Krupem Gm. Krasnystaw w ramach projektu pn. Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w obszarze funkcjonalnym szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim
2015-04-02
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 109761L w miejscowości Krupe
2014-10-13
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od km 0+755 od km 1+361 w msc. Zakręcie
2014-09-02
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Siennica Nadolna poprzez budowę chodników oraz placów parkingowych
2014-07-23
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Dowożenie uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Krasnystaw w roku szkolnym 2014/2015.
2014-06-02
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Krasnystaw poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 110001L w miejscowości Białka
2014-05-07
brak danych
Krasnystaw Usługi Gmina Krasnystaw Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych
2014-04-25
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Budowa 46 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw
2014-04-24
brak danych
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Dostawa wyposażenia do budynku Gminnego Centrum Kultury w Małochwieju Małym
2014-03-28
brak danych
Krasnystaw Roboty budowlane Gmina Krasnystaw Budowa 14 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasnystaw
2014-02-27
brak danych
Krasnystaw Dostawy Gmina Krasnystaw Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Krasnystaw - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Krasnystaw
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.