eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna - przetargiGmina Konstancin-Jeziorna - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-16
2018-10-24
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020
2018-10-15
2018-10-30
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna" Część nr 1 - lokal nr 1 przy ul. Mirkowskiej 48D Część nr 2 - lokal nr 9 przy ul. Mirkowskiej 38 Część nr 3 - lokal nr 45 przy ul. Mirkowskiej 48
2018-10-15
2018-10-23
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2018
2018-10-12
2018-10-29
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa gminnego budynku położonego przy ul. Warszawskiej 32 w Konstancinie-Jeziornie
2018-10-03
brak danych
Konstancin-Jeziorna Gmina Konstancin-Jeziorna Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków P1, przy ul. Mirkowskiej, na działce oznaczonej nr ew. 12/2, obr. 2-01 w Konstancinie-Jeziornie.

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Konstancin-Jeziorna
Gmina Konstancin-Jeziorna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-05
2018-10-17
Konstancin-Jeziorna Dostawy Gmina Konstancin-Jeziorna Wykonanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Wykonawca dobierze ładowarkę z zabudowanym gniazdem pantografowego złącza ładowania pod względem technicznym, dostarczy, zamontuje, uruchomi i odda ją do eksploatacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1
2018-09-24
2018-10-11
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa gminnego budynku położonego przy ul. Warszawskiej 32 w Konstancinie-Jeziornie
2018-09-24
2018-10-09
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Czarnów gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I
2018-09-19
2018-10-04
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna
2018-09-12
2018-09-28
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie- Jeziornie
2018-09-06
2018-09-21
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie
2018-09-06
2018-09-21
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa skweru rekreacyjno - sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie
2018-09-06
2018-09-21
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna "Remont ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Granicznej w Konstancinie-Jeziornie"
2018-09-03
2018-09-18
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap II" Część I - Przebudowa drogi gminnej w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie. Część II - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Zaułek w Konstancinie-Jeziornie. Część III - Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Ściennej w Bielawie, gm. Konstancin-Jeziorna.
2018-08-31
2018-09-17
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna
2018-08-22
2018-09-10
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Parcela, gm. Konstancin-Jeziorna
2018-08-21
2018-09-05
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna
2018-08-20
2018-09-04
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 - ul. Skolimowska, na odcinku od km 20 + 475 do km 20 + 880 w Konstancinie-Jeziornie
2018-08-17
2018-09-04
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie- Jeziornie
2018-08-10
2018-08-27
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - Etap II" Zakres I - Równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Zakres II - Równanie i profilowanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna
2018-08-08
2018-08-23
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa skweru rekreacyjno - sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie- Jeziornie
2018-07-30
2018-08-20
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego
2018-07-12
brak danych
Konstancin-Jeziorna Gmina Konstancin-Jeziorna Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2018-07-09
brak danych
Konstancin-Jeziorna Gmina Konstancin-Jeziorna Dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Chatka" na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie
2018-07-09
2018-07-30
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Konstancin-Jeziorna
Gmina Konstancin-Jeziorna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-10-16
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Granicznej w Konstancinie-Jeziornie
2018-10-16
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Parcela, gm. Konstancin-Jeziorna
2018-10-09
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - Etap II" Zakres I - Równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Zakres II - Równanie i profilowanie dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna
2018-10-04
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II
2018-09-26
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego
2018-09-13
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2018-09-13
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Chatka" na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie
2018-08-10
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa.
2018-07-17
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2018-06-22
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I
2018-06-22
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w Konstancinie-Jeziornie
2018-06-04
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiejwraz z zagospodarowaniem terenu
2018-06-04
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa i remont budynku zabytkowego willi "Gryf" wraz z zagospodarowaniem terenu
2018-05-08
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa ulicCzęść nr 1Dąbrówki, Część nr 2 Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie
2018-05-08
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie
2018-05-07
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku- Etap I
2018-04-12
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont 3 lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2018-04-09
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etapCzęść nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gminnej w Okrzeszynie.
2018-04-09
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2018 roku
2018-03-20
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Konstancin-Jeziorna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.