eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna - przetargiGmina Konstancin-Jeziorna - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-18
2018-02-02
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku
2018-01-16
2018-01-24
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Parku Zdrojowego, Pasażu Sienkiewicza, Parku Ikara i terenach przyległych w Konstancinie-Jeziornie w roku 2018
2018-01-12
2018-01-29
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie
2018-01-09
2018-01-25
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2 Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Konstancin-Jeziorna
Gmina Konstancin-Jeziorna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-03
2018-01-18
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie
2017-12-29
2018-01-17
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła
2017-12-07
2017-12-15
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r.
2017-12-07
2017-12-15
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Świadczenie usług transportowych zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2018
2017-12-04
brak danych
Konstancin-Jeziorna Gmina Konstancin-Jeziorna Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby nowej siedziby Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
2017-11-14
2017-11-23
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2018 roku
2017-11-10
2017-11-27
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. - Etap V Część I - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Opaczy, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na dz. ew. nr 439 i 440/1 w Łęgu, przy wiatraku, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego przy placu zabaw w Okrzeszynie, gm. Konstancin-Jeziorna.
2017-11-08
2017-11-20
Konstancin-Jeziorna Dostawy Gmina Konstancin-Jeziorna Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kolejowej
2017-10-18
2017-11-06
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont lokalu komunalnego w Gminie Konstancin-Jeziorna
2017-10-16
2017-10-31
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r - Etap IV Część I - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Obórkach, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w Łęgu, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi gminnej Habdzin - Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna.
2017-10-13
2017-10-23
Konstancin-Jeziorna Dostawy Gmina Konstancin-Jeziorna Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kolejowej
2017-10-13
2017-10-23
Konstancin-Jeziorna Dostawy Gmina Konstancin-Jeziorna Dostawa i montaż systemu teleinformatycznego w budynku nowego ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna
2017-10-12
2017-10-27
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna
2017-10-10
2017-10-26
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu
2017-10-05
2017-10-13
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie
2017-09-26
2017-10-11
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r - Etap IV Część I - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Obórkach, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w Łęgu, gm. Konstancin-Jeziorna.
2017-09-22
2017-10-09
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna
2017-09-21
2017-10-06
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu
2017-08-29
2017-09-13
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie
2017-08-22
brak danych
Konstancin-Jeziorna Gmina Konstancin-Jeziorna Pielęgnacja zieleni na terenach obiektów urządzonych tj. w parkach, na skwerach i osiedlach raz wykonywaniu innych prac ogrodniczych w zakresie utrzymania i kształtowania zieleni miejskiej w granicach Gminy Konstancin-Jeziorna

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Konstancin-Jeziorna
Gmina Konstancin-Jeziorna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-01-04
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2018 roku
2017-12-29
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Świadczenie usług transportowych zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2018
2017-12-29
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r.
2017-12-21
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. - Etap IV Część I - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Opaczy, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na dz. ew. nr 439 i 440/1 w Łęgu, przy wiatraku, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego przy placu zabaw w Okrzeszynie, gm. Konstancin-Jeziorna.
2017-12-20
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby nowej siedziby Ratusza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
2017-12-11
brak danych
Konstancin-Jeziorna Dostawy Gmina Konstancin-Jeziorna Dostawa i montaż mebli biurowych i wyposażenia do pomieszczeń znajdujących się w budynku Ratusza Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, położonego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kolejowej.
2017-12-04
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej - Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu
2017-11-27
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna
2017-10-26
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2017
2017-10-23
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie
2017-10-19
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku- Etap II
2017-09-26
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie
2017-09-25
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r - Etap III Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulicJ. Piłsudskiego. Prusa, Chylickiej, Długiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2017-09-25
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku
2017-09-19
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna
2017-09-11
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Pielęgnacja zieleni na terenach obiektów urządzonych tj. w parkach, na skwerach i osiedlach raz wykonywaniu innych prac ogrodniczych w zakresie utrzymania i kształtowania zieleni miejskiej w granicach Gminy Konstancin-Jeziorna
2017-09-07
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont 2 lokali komunalnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2017-08-24
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r - Etap II
2017-07-19
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Konstancinie-Jeziornie - wraz z infrastrukturą - na odcinku między skrzyżowaniami z ulicamiStefana Żeromskiego i Stefana Batorego
2017-07-17
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Konstancin-Jeziorna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.