eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargi › Gmina Konstancin-Jeziorna

Gmina Konstancin-Jeziorna - przetargiGmina Konstancin-Jeziorna - przetargi aktualne

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-12
brak danych
Konstancin-Jeziorna Gmina Konstancin-Jeziorna Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2018-07-09
brak danych
Konstancin-Jeziorna Gmina Konstancin-Jeziorna Dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby obiektu oświatowego tj. Gminnego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "Leśna Chatka" na działce nr ew. 49/1 obr. 03-11, numer porządkowy ul. Sanatoryjna 8 w Konstancinie-Jeziornie
2018-07-09
2018-07-30
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego
2018-07-04
brak danych
Konstancin-Jeziorna Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie

zobacz wszystkie: aktualne przetargi dla Gmina Konstancin-Jeziorna
Gmina Konstancin-Jeziorna - przetargi zakończone

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-06-25
2018-07-04
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II
2018-05-21
2018-06-04
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowościach Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Okrzeszyn, Obórki i Bielawa.
2018-05-17
2018-05-29
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2018-05-07
2018-05-22
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie
2018-04-23
2018-05-11
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I
2018-04-04
2018-04-23
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie
2018-03-27
2018-04-13
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w Konstancinie-Jeziornie
2018-03-20
2018-04-06
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa i remont budynku zabytkowego willi "Gryf" wraz z zagospodarowaniem terenu
2018-03-16
2018-04-05
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej wraz z zagospodarowaniem terenu
2018-03-15
2018-04-03
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna "Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2 Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie"
2018-03-13
2018-03-29
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie
2018-02-19
2018-03-07
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont 3 lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2018-02-16
2018-03-05
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie
2018-02-15
2018-03-02
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku- Etap I
2018-02-02
2018-02-20
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna "Przebudowa ulic: Część nr 1: Dąbrówki, Część nr 2 Królowej Bony, Część nr 3: Królowej Jadwigi Część nr 4: Królowej Marysieńki w Konstancinie-Jeziornie"
2018-02-01
2018-02-19
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap I Część I - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Obórkach, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego sołectwa Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi gminnej Habdzin - Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna.
2018-02-01
2018-02-12
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2018 roku
2018-01-25
2018-02-09
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etap: Część nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gminnej w Okrzeszynie.
2018-01-23
2018-02-08
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa pomostu rekreacyjno-widokowego w rejonie Hugonówki przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie
2018-01-18
2018-02-02
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku

zobacz wszystkie: zakończone przetargi dla Gmina Konstancin-Jeziorna
Gmina Konstancin-Jeziorna - wyniki przetargów

Daty:
publikacji /
zakończenia
Miasto Kategoria Zamawiający Przedmiot zamówienia
2018-07-17
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk zewnętrznych tablic informacyjnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2018-06-22
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Kierszek gm. Konstancin-Jeziorna. Etap I
2018-06-22
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w Konstancinie-Jeziornie
2018-06-04
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiejwraz z zagospodarowaniem terenu
2018-06-04
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa i remont budynku zabytkowego willi "Gryf" wraz z zagospodarowaniem terenu
2018-05-08
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Przebudowa ulicCzęść nr 1Dąbrówki, Część nr 2 Królowej Bony w Konstancinie-Jeziornie
2018-05-08
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego 15 w Konstancinie-Jeziornie
2018-05-07
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku- Etap I
2018-04-12
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont 3 lokali komunalnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
2018-04-09
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remont dróg gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - I etapCzęść nr 1- remont drogi gminnej ul. Złotej Wilgi w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 2 - remont drogi gminnej ul. Leśnej w Konstancinie-Jeziornie, Część nr 3 - remont drogi gminnej w Okrzeszynie.
2018-04-09
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Pielęgnacja i urządzanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2018 roku
2018-03-20
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 01-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie
2018-03-20
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap I Część I - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Obórkach, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego sołectwa Kępa Oborska, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego drogi gminnej Habdzin - Łęg, gm. Konstancin-Jeziorna.
2018-03-08
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku
2018-03-06
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku OSP Czernidła
2018-02-23
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie Parku Zdrojowego, Pasażu Sienkiewicza, Parku Ikara i terenach przyległych w Konstancinie-Jeziornie w roku 2018
2018-01-04
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Usługa transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz obsługi technicznej monitoringu miejskiego w 2018 roku
2017-12-29
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Świadczenie usług transportowych zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2018
2017-12-29
brak danych
Konstancin-Jeziorna Usługi Gmina Konstancin-Jeziorna Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r.
2017-12-21
brak danych
Konstancin-Jeziorna Roboty budowlane Gmina Konstancin-Jeziorna Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r. - Etap IV Część I - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w Opaczy, gm. Konstancin-Jeziorna. Część II - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na dz. ew. nr 439 i 440/1 w Łęgu, przy wiatraku, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego przy placu zabaw w Okrzeszynie, gm. Konstancin-Jeziorna.

zobacz wszystkie: wyniki przetargów dla Gmina Konstancin-Jeziorna
« Powrót do wyszukiwarki

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.